Inställningar

Använd inställningarna om du vill ange alternativ för röst, aviseringar, hjälpmedel och kontakter, och andra inställningar för Lync 2013 för Windows Phone.

Du når inställningsskärmen genom att längst ned på valfri Lync-skärm trycka på Mer () och sedan på inställningar.

Vilka inställningar vill du visa?

Ange alternativ för vidarekoppling av samtal

Röstinställningar

Kräv Wi-Fi för video- och mötesinnehåll

Mobiltelefonnummer

Push-meddelanden

Foton

Åtkomst till telefonboken

Exchange

HTTP-proxy

TTY

Tema med hög kontrast

Förstoringsglas

Loggning

Hjälp oss att förbättra Lync

Ladda upp inloggningsloggar

Onlinehjälp

Ange alternativ för vidarekoppling av samtal

Mer information om alla dina alternativ för vidarekoppling av samtal, se Vidarekoppling av samtal och samtidig uppringning. Tänk på följande:

Viktigt!: Det finns två viktiga saker du behöver veta om du ändrar några inställningar för vidarekoppling av samtal.

 • Inställningarna för vidarekoppling av samtal är globala, så de tillämpas automatiskt på alla Lync-anslutna enheter (stationära datorer, Outlook OWA, mobilt). Om du ändrar de här inställningarna på någon Lync-ansluten dator eller enhet används den nya inställningen överallt – ungefär på samma sätt som Lync-närvaron fungerar. Resten av röstinställningarna gäller endast för den aktuella enheten.

 • När du är säker på att du har fått till rätt kombination av inställningar för vidarekoppling av samtal trycker du på kryssrutan längst ned på skärmen. Dessa inställningar tillämpas alla samtidigt, så du är inte klar förrän du trycker på kryssrutan. Glöm inte att göra det!

Varning!: Funktionen Ring samtidigt används också som en reserv i röstinställningarna, så att du kan ringa eller ta emot samtal även om inget trådlöst nätverk är tillgängligt eller om alternativet Röstinställningar > Mobilnät är markerat. Om du ställer in vidarekoppling av samtal på Av och/eller om du avaktiverar alternativet Ring samtidigt kan du inte ta emot samtal även om du har en Wi-Fi-anslutning eller mobil dataanslutning – det gäller oavsett om alternativet Röstinställningar > Mobilnät är .

Röstinställningar

Obs!:  Röstinställningarna är endast tillgängliga för Windows Phone 8.1, och då endast om din organisation har Enterprise Voice konfigurerad på Lync Server. Om du har Windows Phone 8.1 är installerat men inte kan se de här alternativen kanske organisationen inte har Enterprise Voice konfigurerat.

Standardröstinställningen är Alltid VoIP. Då försöker Lync i första hand att använda Wi-Fi när du ringer Voice over IP- eller Lync-samtal, men när du inte är ansluten till ett trådlöst nätverk använder Lync din mobildataanslutning.

Om du väljer VoIP endast via trådlöst nätverk används i första hand den trådlösa anslutningen för inkommande och utgående Lync-samtal när du är ansluten till ett trådlöst nätverk. När du väljer det här alternativet ställs även inställningarna för vidarekoppling av samtal in på att samtidigt ringa upp ditt mobilnummer – så om du ringer eller tar emot ett Lync-samtal när du inte är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk rings ditt mobilnummer upp och du kopplas alltså till samtalet den vägen. I det scenariot sker samtalet via mobiltelefoninätverket, så du kan inte använda videosamtal. Dessutom belastas mobilabonnemanget med samtalskostnader.

Obs!: Om du avaktiverar alternativet Ring samtidigt efter det att du har valt det här alternativet (VoIP endast via trådlöst nätverk) kan du inte ta emot Lync-samtal via ditt mobilnummer om du inte är ansluten till något trådlöst nätverk.

Om du väljer Mobilnät gäller följande. När du ringer eller tar emot ett samtal via Lync rings du upp på det mobilnummer du angett. Video kommer inte att vara tillgängligt i detta scenario. När du ringer ett samtal via Lync med den här metoden, används Wi-Fi-data (eller mobila data om Wi-Fi inte är tillgängligt) för att upprätta anslutningen till Lync-servrarna, och därpå används dina mobila samtalskostnader under hela samtalet. När du väljer det här alternativet sker all vidarekoppling av samtal genom samtidig ringning till ditt mobilnummer. Med samtidig ringning kan du ringas upp på ditt mobilnummer.

Varning!: 

 • Om du avaktiverar alternativet Ring samtidigt efter det att du har valt det här alternativet (mobilnät) kan du inte ta emot Lync-samtal på ditt mobilnummer oavsett om du har en mobildataanslutning eller en anslutning via Wi-Fi.

 • Om du använder Lync på din Windows Phone men inte loggar in kan du ändå ansluta till möten anonymt, men inte med hjälp av alternativet Mobilnät.

Kräv Wi-Fi för video- och mötesinnehåll

Mer information om dessa inställningar finns på Justera dina inställningar för dataanvändning.

Mobiltelefonnummer

Tryck på Mobilnummer och ange ditt mobilnummer, inklusive lands- och riktnummer. Om det inte går att använda en trådlös nätverksanslutning eller det mobila datanätverket när du försöker ringa ett röst- eller videosamtal, rings du upp på det här numret så att du kan kopplas till röstdelen av Lync-samtalet.

Push-meddelanden

Med push-meddelanden får du information om nya eller missade röst- eller videosamtal, snabbmeddelanden och aviseringar när du är inloggad på Lync, men inte aktiv på mobilenheten. Om du vill aktivera push-meddelanden anger du inställningen Push-meddelanden som .

Foton

Om du vill visa ditt foto och andra kontakters foton på din mobila enhet anger du inställningen Visa foton till .

Åtkomst till telefonboken

Om du vill ge Lync tillgång till dina mobila kontakter via sökning anger du inställningen Telefonbok till .

Exchange

Exchange-skärmen är den skärm dit du går om du behöver ändra inställningarna för kommunikationen mellan Lync och servrar med funktioner för möten och röstmeddelanden.

Viktigt!: Det finns vanligtvis ingen anledning att ändra dessa inställningar. Stäng inte av Använda Lync-inloggningsuppgifter eller Identifiera server automatiskt om inte din supportavdelning säger åt dig att göra så samt ger dig rätt värden att mata in.

Om du uppmanas att ändra dina inloggningsuppgifter för Exchange-servern:

 1. Flytta Använda Lync-behörighet till Av.

 2. Tryck på respektive fält och ange ditt användarnamn, e-postadress och lösenord, och stäng sedan ned skärmen.

Om du uppmanas att stänga av funktionen Identifiera server automatiskt:

 1. Flytta Identifiera server automatiskt till Av.

 2. Tryck på det tomma fältet och ange det fullständiga kvalificerade domännamnet (FQDN) eller URL:en till din Exchange-webbserver, i precis det format som den angavs i när du fick den av din supportavdelning. Stäng sedan skärmen.

HTTP-proxy

HTTP-proxy kan behövas om du är ansluten till ett trådlöst nätverk som kräver proxyinformation. Om du inte konfigurerar proxyinformationen kan du ändå logga in samt skicka snabbmeddelanden och ringa användare som är anslutna till samma trådlösa nätverk. Men för all annan aktivitet måste du ange proxyinformationen i Inställningar. Appen kan inte identifiera proxyn baserat på din telefons inställningar, så du måste lägga till proxyinformationen i inställningarna för Lync-appen. Så här lägger du till proxyinformation:

 1. Tryck på ikonen Mer (…) längst ned och sedan på inställningar.

 2. Tryck på HTTP-proxy och ange proxyinformationen för det trådlösa nätverket på skärmen HTTP-proxy. Tryck sedan på Ange proxy.

Om du inte har proxyinformationen kan du kontakta den tekniska supportavdelningen.

TTY

TTY-läget, eller texttelefonläget, används för att skicka text via en telefonlinje. En TTY-enhet måste vara ansluten till Windows Phone-telefonen för att det modifierade ljudet ska kunna tolkas, annars finns risk för dålig ljudkvalitet. Om du använder TTY-läget för ett konferenssamtal kan det uppstå problem med ljudkvaliteten.

 • TTY är inaktiverat som standard. Aktivera det genom att trycka på .

Tema med hög kontrast

Om du använder telefonens allmänna inställningar för att välja högkontrasttema visas Lync också i hög kontrast. Hög kontrast ökar kontrasten mellan text och bakgrund, vilket kan göra skärmen lättare att läsa och navigera. Så här gör du för att aktivera det:

 1. I app-listan trycker du på Inställningar>Hjälpmedel.

 2. Aktivera Hög kontrast.

Förstoringsglas

När du aktiverar telefonens förstoringsglas kan du använda gester för att förstora den sida du visar, inklusive Lync-sidor. Så här gör du för att aktivera det:

 1. I app-listan trycker du på Inställningar>Hjälpmedel.

 2. Aktivera Förstoringsglaset.

 3. På den sida du vill förstora gör du något av följande:

 4. Om du vill zooma maximalt dubbelklickar du på skärmen med två fingrar.

 5. Om du vill ändra förstoringen använder du två fingrar för att dubbelklicka och hålla ned. Sedan panorerar du uppåt eller nedåt för att öka eller minska förstoringen.

Loggning

Systemadministratörer använder loggar för att samla in, analysera och spara data. En systemadministratör kan be dig att aktivera loggning för att utföra felsökning. Om du inte blir tillfrågad behöver du inte bry dig om det här alternativet.

 • Om du vill aktivera Diagnostikloggning anger du Diagnostikloggning till .

Hjälp oss att förbättra Lync

Om din organisation har aktiverat den här funktionen kan du välja att delta i Microsoft Customer Experience Improvement Program (CEIP). När du deltar skickas (från din Windows Phone) grundläggande, anonym information automatiskt till Microsoft om hur du använder dina program och enheter, vilka typer av fel och antal fel som uppstår och om hastigheten på tjänsterna. Microsoft kombinerar den här informationen med annan CEIP-information för att lösa problem och förbättra de produkter och funktioner som kunder använder oftast. Microsoft samlar inte in ditt namn, din adress eller annan kontaktinformation.

Standardinställningen är att du inte deltar i CEIP. Om du vill delta trycker du på Inställningar > Hjälp oss att förbättra Lync och flyttar reglaget Customer Experience Improvement Program till .

Ladda upp inloggningsloggar

Med funktionen för rapportering av inloggningsfel skapas en felrapport automatiskt om du inte kan logga in i Lync.

På skärmen inställningar kan du välja när felrapporter om inloggningsfel ska skickas till Microsoft.

 1. Tryck på ikonen Mer (…) längst ned och sedan på inställningar.

 2. Tryck på Ladda upp inloggningsloggar på nästa skärm för att välja om felrapporter ska skickas om inloggningsfel.

Onlinehjälp

Så här visar du onlinehjälpavsnitt och videofilmer om hur du använder Lync på Windows Phone:

 • På valfri skärm trycker du på ikonen Mer (…) längst ned på skärmen, sedan på om och slutligen på Hjälp.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×