Innehållsredigeraren

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda webbdelen Innehållsredigeraren för att lägga till formaterad text, tabeller, hyperlänkar och bilder på en klassisk webbdelssida.

Viktigt!: 

 • Webbdelen Innehållsredigeraren är avsedd för att lägga till HTML-innehåll på en webbdelssida, vilket kan inkludera hyperlänkar. Men den här webbdelen är inte utformad för att ansluta till en webbplats. Om du vill ansluta en webbdel till en webbplats kan du använda webbdelen Sidvisning.

 • Webbdelen Innehållsredigeraren accepterar inte HTML-formulärelementet. Om du behöver lägga till en webbdel som använder formulärelementet använder du webbdelen Sidvisning eller Formulär.

 • Publiceringswebbplatser och associerade webbdelar som webbdelen Innehållsredigeraren stöder inte funktionen User Interface MUI (Multiple Language) med SharePoint-innehåll. Använd i stället variantfunktionen som dirigerar användare till lämpliga webbplatsvariant, baserat på språkinställningen i webbläsaren. Mer information finns i Skapa en webbplats med flera språk.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Olika sätt att använda webbdelen Innehållsredigeraren

Lägga till innehåll i webbdelen Innehållsredigeraren

Kombinera redigerat och länkat innehåll

Anpassade egenskaper för webbdelen Innehållsredigeraren

Gemensamma egenskaper för webbdelar

Olika sätt att använda webbdelen Innehållsredigeraren

Med webbdelen Innehållsredigeraren kan du lägga till:

 • ett inledande, formaterat stycke på en sida

 • en tabell med instruktioner för att förklara ett diagram på sidan, de data som används i diagrammet och hur diagrammet skapades

 • en uppsättning hyperlänkar till mer information.

Överst på sidan

Lägga till innehåll i webbdelen Innehållsredigeraren

Du kan lägga till innehåll i webbdelen Innehållsredigeraren på tre sätt:

 • RTF-redigeraren    Med RTF-redigeraren kan du skriva formaterat innehåll automatiskt utan förhandskunskaper om HTML-syntax. Klicka på knapparna i verktygsfältet Standard och Formatering högst upp i fönstret för att ange och formatera innehållet. Klicka på Hjälp i verktygsfältet Standard så visas en sammanfattning av uppgifterna du kan utföra och deras motsvarande knappar.

 • Källredigeraren    Med Källredigeraren kan du skriva eller ändra HTML-kod. Källredigeraren är en textredigerare för användare som känner till HTML-syntaxen.

 • Innehållslänk    Istället för att redigera innehåll kan du länka till befintligt innehåll genom att ange en hyperlänk till en textfil som innehåller HTML-källkod. De två giltiga hyperlänksprotokollen du kan använda är:

  • Hypertext Transfer Protocol (http://)

  • Hypertext Transfer Protocol med sekretess, som använder SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) (https://)

   Du kan använda en absolut URL eller en relativ URL. Du kan dock inte använda en sökväg.

Obs!:  Om du anger en URL-adress i webbdelen Innehållsredigeraren som en relativ länk konverteras länken till en absolut URL-adress när posten sparas. Den här automatiska konverteringen kan vara ett problem om du distribuerar innehåll från en mellanlagringsmiljö till en produktionsmiljö, där absoluta URL-adresser refererar till originalserverns namn. För att hantera problemet med automatisk konvertering måste du redigera webbdelen Innehållsredigeraren på produktionsservern och uppdatera URL-adresserna manuellt.

Viktigt!: Om egenskapen Innehållslänk länkar till en fil som finns utanför webbplatsen och webbplatsen inte har anonym användaråtkomst aktiverat kan du inte komma åt filen. Kontakta webbplatsadministratören om du behöver hjälp.

Överst på sidan

Kombinera redigerat och länkat innehåll

Du kan kombinera redigerat och länkat innehåll för att ge både primär och sekundär information. Du kan till exempel ge ett felmeddelande som sekundär information i det redigerade innehållet, om det inte finns tillgång till det länkade innehållet eller den primära informationen. När du kombinerar både redigerat och länkat innehåll används alltid det länkade innehållet först. Om det länkade innehållet inte är åtkomligt används det redigerade innehållet.

Överst på sidan

Anpassade egenskaper för webbdelen Innehållsredigeraren

De anpassade egenskaperna för webbdelen Innehållsredigeraren anges nedan.

Obs!: Du kan inte visa eller redigera någon av dessa anpassade egenskaper i en personlig vy.

Egenskap

Beskrivning

RTF-redigeraren

Ange formaterad text, tabeller, hyperlänkar och bilder. Kunskaper i HTML-syntax behövs inte.

Källredigeraren

Ange HTML-källkod i en enkel textredigerare. Kunskaper i HTML-syntax behövs.

Innehållslänk

Ange en hyperlänk till en textfil som innehåller HTML-källkod. De två giltiga hyperlänksprotokollen du kan använda är:

 • Hypertext Transfer Protocol (http://)

 • Hypertext Transfer Protocol med sekretess, som använder SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) (https://)

Du kan använda en absolut URL eller en relativ URL. Du kan dock inte använda en sökväg.

Viktigt!: Om egenskapen Innehållslänk länkar till en fil som finns utanför webbplatsen och webbplatsen inte har anonym användaråtkomst aktiverat kan du inte komma åt filen. Kontakta webbplatsadministratören om du behöver hjälp.

Överst på sidan

Gemensamma egenskaper för webbdelar

Alla webbdelar har en gemensam uppsättning egenskaper som styr deras utseende, layout och avancerade inställningar.

Obs!: De vanliga webbdelsegenskaper som visas i verktygsfönstret kan av olika anledningar skilja sig från vad som beskrivs i det här avsnittet:

 • Du måste ha rätt behörighet för att området Avancerat ska visas i verktygsfönstret.

 • Webbdelsutvecklaren kan ha valt att inte visa en eller flera av dessa egenskaper för en viss webbdel, eller så har utvecklaren kanske valt att skapa och visa fler egenskaper för webbdelen som inte visas nedan i områdena Utseende, Layout och Avancerat i verktygsfönstret.

 • Vissa behörighets- och egenskapsinställningar kan inaktivera eller dölja webbdelsegenskaper.

Utseende

Egenskap

Beskrivning

Titel

Anger titeln för webbdelen som visas i namnlisten för webbdelen.

Höjd

Anger webbdelens höjd.

Bredd

Anger webbdelens bredd.

Chrome-läge

Anger om hela webbdelen visas på sidan när en användare öppnar webbdelssidan. Som standard har Chrome-läget inställningen Normal och hela webbdelssidan visas. Om inställningen Minimera används visas bara namnlisten.

Chrome-typ

Anger om namnlisten och kantlinjen för webbdelsramen visas.

Layout

Egenskap

Beskrivning

Dold

Anger om webbdelen visas när en användare öppnar webbdelssidan. Om kryssrutan markeras visas webbdelen bara när du arbetar med sidan och rubriken har suffixet (dold).

Du kan dölja en webbdel om du vill använda den för att skicka data till en annan webbdel via en webbdelskoppling, men inte vill visa webbdelen.

Riktning

Anger textens riktning i webbdelsinnehållet. Arabiska är ett exempel på ett språk med höger till vänster-skrift, medan svenska och de flesta andra europeiska språk är språk med vänster till höger-skrift. Den här inställningen är eventuellt inte tillgänglig för alla typer av webbdelar.

Zon

Anger i vilken zon av webbdelssidan som webbdelen finns.

Obs!: Zoner på webbdelssidan visas inte i listrutan om du inte har tillåtelse att ändra zonen.

Zonindex

Anger webbdelens position i en zon om zonen innehåller mer än en webbdel.

Ange ett positivt heltal i textrutan om du vill ange ordningen.

Om webbdelarna i zonen är ordnade uppifrån och ned betyder värdet 1 att webbdelen visas längst upp i zonen. Om webbdelarna i zonen är ordnade från vänster till höger betyder värdet 1 att webbdelen visas till vänster i zonen.

Om du t.ex. lägger till en webbdel i en tom zon som ordnas uppifrån och ned har Zonindex värdet 0. Om du sedan lägger till en andra webbdel längst ned i zonen har Zonindex värdet 1. Om du vill flytta den andra webbdelen så att den ligger överst i zonen skriver du 0 och sedan 1 för den första webbdelen.

Obs!: Alla webbdelar i zonen måste ha ett unikt zonindexvärde. Därför kan zonindexvärdet för andra webbdelar i zonen också ändras om du ändrar zonindexvärdet för den aktuella webbdelen.

Avancerat

Egenskap

Beskrivning

Tillåt minimering

Anger om webbdelen kan minimeras.

Tillåt stängning

Anger om webbdelen kan tas bort från webbdelssidan.

Tillåt dölj

Anger om webbdelen kan döljas.

Tillåt zonbyte

Anger om webbdelen kan flyttas till en annan zon.

Tillåt anslutningar

Anger om webbdelen kan anslutas till andra webbdelar.

Tillåt redigering i personlig vy

Anger om webbdelsegenskaperna kan ändras i en personlig vy.

Exportläge

Anger på vilken datanivå information får exporteras för webbdelen. Beroende på din konfiguration är den här inställningen kanske inte tillgänglig.

Titel-URL

Anger URL:en för en fil som innehåller mer information om webbdelen. Filen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på webbdelsrubriken.

Beskrivning

Anger skärmtipset som visas när du placerar muspekaren på webbdelsrubriken eller webbdelsikonen. Den här egenskapens värde används när du söker efter webbdelar med hjälp av kommandot Sök på menyn Sök efter webbdelar i verktygsfönstret i följande webbdelsgallerier: Webbplats, Virtuell server och Webbdelssida.

Hjälp-URL

Anger platsen för en fil som innehåller hjälpinformation om webbdelen. Hjälpinformationen visas i ett eget webbläsarfönster när du klickar på kommandot Hjälp på Webbdel-menyn.

Hjälpläge

Anger hur hjälpinnehållet för en webbdel visas i webbläsaren.

Välj ett av följande alternativ:

 • Modal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan.

 • Ickemodal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste inte stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan. Det här är standardinställningen.

 • Navigera Webbsidan öppnas i det aktuella webbläsarfönstret.

Obs!: Även om anpassade Microsoft ASP.NET-webbdelar stöder den här egenskapen, öppnas standard-Windows SharePoint Services 3.0-hjälpavsnitten endast i ett separat webbläsarfönster.

Bild-URL för katalogikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas som ikon för webbdelen i webbdelslistan. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Bild-URL för titelikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas i namnlisten för webbdelen. Bilden måste ha storleken 16 gånger 16 bildpunkter.

Importfelmeddelande

Anger meddelandet som visas om det uppstår problem när webbdelen importeras.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×