Inklistringsalternativ

Som standard när du kopierar (eller klipper ut) och klistrar in i Excel, klistras allt i käll cellen eller cell området, formatering, formler, verifiering, kommentarer-till mål cellen. Det här händer när du trycker på CTRL + V för att klistra in. Eftersom det kanske inte är det du vill ha har du många andra Inklistringsalternativ, beroende på vad du kopierar.

Du kanske till exempel vill klistra in innehållet i en cell men inte formateringen. Eller så kanske du vill transponera inklistrade data från rader till kolumner. Eller så kan du behöva klistra in resultatet av en formel i stället för själva formeln.

Viktigt!: När du kopierar och klistrar in formler kan du behöva åtgärda cell referenser. Men referenser ändras inte när du klipper ut och klistrar in formler.

Fyllningshandtag

Alternativ för klistra in meny (i menyfliksområdet)

Klicka på start > Klistra in och välj det specifika Inklistringsalternativ du vill använda. Om du till exempel vill klistra in enbart formatering från den kopierade cellen klickar du på formatera knappen klistra in formatering . I den här tabellen visas de alternativ som finns tillgängliga på menyn klistra in:

Ikon

Namn på alternativet

Vad som har klistrats in

klistra in cellinnehåll

Klistra in

Allt cellinnehåll.

Ikon för att klistra in värde och behålla källans kolumnbredd

Behåll källans kolumnbredder

Kopierat cellinnehåll tillsammans med dess kolumnbredd.

Klistra in kopierade värden genom att växla kolumner till rader och vice versa.

Transponera

Orienterar om innehållet i kopierade celler när det klistras in. Data i rader klistras in i kolumner och vice versa.

Knappbild

Formler

Formler, utan formatering eller kommentarer.

Knappbild

Värden

Formel resultat, utan formatering eller kommentarer.

knappen klistra in formatering

Formatering

Endast formatering från kopierade celler.

klistra in värden med källformatering

Värden och källformatering

Värden och formatering från kopierade celler.

Alternativet Klistra in länk

Klistra in länk

Referens till källceller istället för det kopierade cellinnehållet.

Klistra in kopierad bild

Bild

Kopierad bild.

Klistra in länkad bild

Länkad bild

Kopierad bild med en länk till de ursprungliga cellerna (om du gör några ändringar i de ursprungliga cellerna återspeglas dessa ändringar i den inklistrade bilden).

Klistra in special

Om du vill använda alternativ från rutan Klistra in special klickar du på Start > Klistra in > Klistra in special.

Kortkommando: Tryck på Ctrl+Alt+V.

Dialogrutan Klistra in special

I rutan Klistra in special väljer du det attribut du vill klistra in.

Obs!: Beroende på vilken typ av data som du kopierat och vilket alternativ för Klistra in du valt kan vissa andra alternativ vara nedtonade.

Inklistringsalternativ

Åtgärd

Alla

Klistrar in allt cell innehåll och all formatering av kopierade data.

Formler

Klistrar in endast formlerna för de kopierade data som anges i Formel fältet.

Värden

Klistrar in endast värden för de kopierade data som visas i cellerna.

Format

Klistrar in endast cellformatering för kopierade data.

Kommentarer och anteckningar

Klistrar in endast kommentarer och anteckningar som är kopplade till den kopierade cellen.

Validering

Klistrar in data verifierings regler för de kopierade cellerna till inklistringsområdet.

Allt med källtemat

Klistrar in allt cell innehåll i det dokument tema som används för kopierade data.

Allt utom kantlinjer

Klistrar in allt cell innehåll och all formatering i den kopierade cellen förutom kant linjer.

Kolumnbredder

Klistrar in bredden på en kopierad kolumn eller ett kolumn område till en annan kolumn eller ett annat cell område.

Formler och talformat

Klistrar in endast formler och alla tal formats alternativ från de kopierade cellerna.

Värden och talformat

Klistrar in endast värden och alla tal formats alternativ från de kopierade cellerna.

Alla lägga till villkorsstyrd formatering

Klistrar in alternativ för innehåll och villkorsstyrd formatering från kopierade celler.

Du kan också ange en matematisk operation som ska användas för kopierade data.

Operation

Åtgärd

Inga

Anger att ingen matematisk operation används för kopierade data.

Lägg till

Lägger till kopierade data till data i mål cellen eller cell området.

Subtrahera

Subtraherar kopierade data från en målcell eller ett cell område.

Multiplicera

Multiplicerar kopierade data med data i mål cellen eller cell området.

Dividera

Delar kopierade data med data i mål cellen eller cell området.

Andra alternativ:

Åtgärd

Hoppa över tomma celler

Undvik att ersätta värden i inklistringsområdet när det finns tomma celler i kopierings området när du markerar den här kryss rutan.

Transponera

Ändrar kolumner för kopierade data till rader och vice versa när du markerar den här kryss rutan.

Klistra in länk

Klicka här om du vill skapa en länk till de kopierade cellerna.

Verifiera cell referenser i en inklistrad formel

Obs!: Cell referenser justeras automatiskt när du klipper ut (inte kopierar) och klistrar in formler.

När du har klistrat in en kopierad formel bör du kontrol lera att alla cell referenser är korrekta på den nya platsen. Cell referenserna kan ha ändrats baserat på referens typen (absolut, relativ eller Mixed) som används i formeln.

Formel som kopieras från A1 till två celler nedåt och till höger
 

Om du till exempel kopierar en formel i cell a1 och klistrar in två celler nedåt och till höger (C3) ändras cell referenser i den inklistrade formeln enligt följande:

Den här referensen:

Ändringar för:

$A$1 (absolut kolumn och absolut rad)

$A$1

A$1 (relativ kolumn och absolut rad)

C$1

$A1 (absolut kolumn och relativ rad)

$A3

A1 (relativ kolumn och relativ rad)

C3


Om cell referenser i formeln inte ger dig önskat resultat kan du prova att byta till olika referens typer:

  1. Markera den cell som innehåller formeln.

  2. I Formel fältet Knappbild väljer du den referens som du vill ändra.

  3. Tryck på F4 för att växla mellan referens kombinationerna och välj det du vill använda.

Mer information om cell referenser finns i Översikt över formler.

När du kopierar i Excel på webben kan du välja Inklistringsalternativ i mål cellerna.

Klicka på start > Klistra in och välj det specifika Inklistringsalternativ du vill använda. Om du till exempel vill klistra in enbart formatering från den kopierade cellen klickar du på Klistra in formatering knappen klistra in formatering . I den här tabellen visas de alternativ som finns tillgängliga på menyn klistra in:

Ikon

Namn på alternativet

Vad som har klistrats in

klistra in cellinnehåll

Klistra in

Allt cellinnehåll.

Knappbild

Klistra in formler

Formel (er) utan formatering.

Knappbild

Klistra in värden

Formel resultat, utan formatering.

knappen klistra in formatering

Klistra in formatering

Endast formatering från kopierade celler.

Klistra in kopierade värden genom att växla kolumner till rader och vice versa.

Transponera under Klistra in

Allt cell innehåll, men omorienterar innehållet vid inklistring. Data i rader klistras in i kolumner och vice versa.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×