Informationsfunktioner (referens)

Om du vill ha detaljerad information om en funktion klickar du på funktionsnamnet i den första kolumnen.

Obs!: Versionsmarkeringar anger i vilken version av Excel en funktion infördes. De här funktionerna är inte tillgängliga i tidigare versioner. En funktion med en versionsmarkering för 2013 t.ex. anger att den funktionen är tillgänglig i Excel 2013 och i alla senare versioner.

Funktion

Beskrivning

Funktionen CELL

Returnerar information om formatering, plats och innehåll i en cell

Obs!: Den här funktionen finns inte i Excel Online.

Funktionen ERROR.TYPE

Returnerar ett tal som motsvarar ett felvärde

Funktionen INFO

Returnerar information om operativsystemet

Obs!: Den här funktionen finns inte i Excel Online.

Funktionen ISBLANK

Returnerar SANT om värdet är tomt

Funktionen ISERR

Returnerar SANT om värdet är ett felvärde annat än #SAKNAS!

Funktionen ISERROR

Returnerar SANT om värdet är ett felvärde

Funktionen ISEVEN

Returnerar SANT om talet är jämnt

Funktionen ÄRFORMEL
Excel 2013

Returnerar SANT om det finns en referens till en cell som innehåller formeln

Funktionen ISLOGICAL

Returnerar SANT om värdet är ett logiskt värde

Funktionen ISNA

Returnerar SANT om värdet är felvärdet #SAKNAS!

Funktionen ISNONTEXT

Returnerar SANT om värdet inte är text

Funktionen ISNUMBER

Returnerar SANT om värdet är ett tal

Funktionen ISODD

Returnerar SANT om talet är udda

Funktionen ISREF

Returnerar SANT om värdet är en referens

Funktionen ISTEXT

Returnerar SANT om värdet är text

Funktionen N

Returnerar ett värde omvandlat till ett tal

Funktionen NA

Returnerar felvärdet #SAKNAS!

Funktionen BLAD
Excel 2013

Returnerar bladnumret för det blad som referensen gäller

Funktionen ANTALBLAD
Excel 2013

Returnerar antalet blad i en referens

Funktionen TYPE

Returnerar ett tal som anger värdets datatyp

Mer information finns i

Excel-funktioner (efter kategori)

Excel-funktioner (i alfabetisk ordning)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×