Information om synkronisering av användarprofiler i SharePoint Online

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Introduktion

I den här artikeln beskrivs användaren Active Directory profilimport tidsinställda jobb som kallas AD importera. Active Directory-Import tidsinställt jobb är en del av en större användaren synkronisering rörledning i Office 365.

Procedur

Office 365 användaren synkronisering försäljningsförlopp

SharePoint Online använder Active Directory Import tidsinställt jobb (AD importera) för att importera användare och grupper i vilket program för användarprofiler. AD importera synkroniserar ändringar från SharePoint Online (SPO) Directory Store i vilket program för användarprofiler. Tidsinställt jobb begär ändringar från SPO Directory Store och kopierar värdena till Användarprofilsegenskaper som är konfigurerade för synkronisering. AD importera synkroniserar en delmängd av Azure Active Directory-attribut som synkroniseras via Azure AD Connect. Profilegenskaper som synkroniseras via AD Importera inte konfigureras.

Grafisk presentation av Office 365 användaren synkronisering försäljningsförlopp

Fördelningen av processer i försäljningsförloppet

Det finns fyra processer i användaren synkronisering rörledning i Office 365:

Synkronisera process

Beskrivning

Azure AD Connect

Azure AD Connect synkroniserar data från din lokala Active Directory till Azure Active Directory. Mer information finns: integrera lokala identiteter med Azure Active Directory.

AAD till SPO synkronisering

Azure Active Directory synkroniserar data från Azure Active Directory till SPO Directory Store.

AD-Import

Active Directory-Import synkroniserar data från arkivet SPO Directory till program för användarprofiler.

WSS Sync

WSS Sync synkroniserar data från program för användarprofiler i SharePoint Online-webbplatssamling.

Egenskaper för användarprofiler som synkroniseras med AD Import

AD importera synkroniserar följande Azure Active Directory-attribut till program för användarprofiler:

Azure Active Directory-attributet

SPO användare profilegenskap

Kommentarer

UserPrincipalName

DisplayName: Användarnamn
Namn: användarnamn

Värdet i den här egenskapen används för att skapa sökvägen till en användares OneDrive för företag-webbplatssamling.

Till exempel:
gherrera@contoso.com och /gherrera_contoso_com/

Den här egenskapen replikeras till webbplatssamlingen genom WSS Sync.

UserPrincipalName

DisplayName: Kontonamn
Namn: kontonamn

Den här egenskapen lagras den anspråk-kodad användarens huvudnamn för användaren.

Till exempel: 0 # .f | medlemskap | gherrera@contoso.com

Den här egenskapen används för att slå upp användarprofilen.

UserPrincipalName

DisplayName: Begära User Identifier

Namn: SPS-ClaimID

Den här egenskapen lagrar användarens anspråk identifierare. Identifieraren är användarens huvudnamn.

Till exempel: gherrera@contoso.com

UserPrincipalName

DisplayName: Användarens huvudnamn

Namn: SPS-UserPrincipalName

Den här egenskapen lagrar användarens huvudnamn för användaren.

Till exempel: gherrera@contoso.com

GivenName

DisplayName: Manager

Namn: Manager

Egenskapen manager används för att fastställa kollegor och kommer att användas i användarprofil och OneDrive för företag borttagningsprocessen. 

Läs mer: 3042522 hur användarprofiler tas bort i SharePoint Online och OneDrive för företag.

DisplayName

DisplayName: Namnge

Namn: PreferredName

Den här egenskapen replikeras till webbplatssamlingen genom WSS Sync.

Till exempel: Gabriela Herrara

telephoneNumber

DisplayName: Arbetstelefon

Namn: WorkPhone

Den här egenskapen replikeras till webbplatssamlingen genom WSS Sync.

Till exempel: (123) 456-7890

proxyAddresses

DisplayName: Arbeta e-post

Namn: WorkEmail

Behandlas i följande ordning när du har lagt till i profilen:

WorkEmail om värdet i proxyadress föregås av SMTP: (måste vara i versaler)

WorkEmail om värdet i proxyadress föregås av smtp: (måste vara gemen)


Den här egenskapen replikeras till webbplatssamlingen genom WSS Sync.

Till exempel: gherrera@contoso.com

ProxyAddresses

DisplayName: SIP-adress

Namn: SPS-SIPAddress

SPS-SIPAddress om värdet i proxyadress föregås av sip:.

Den här egenskapen replikeras till webbplatssamlingen genom WSS Sync.

PhysicalDeliveryOfficeName

DisplayName: Office

Namn: Office

Den här egenskapen replikeras till webbplatssamlingen genom WSS Sync.

Titel

DisplayName: Rubrik

Namn: rubrik

Den här egenskapen replikeras till webbplatssamlingen av WSS Sync

Titel

DisplayName: Befattning

Namn: SPS-JobTitle

SPS JobTitle innehåller samma värde som rubrik. SPS JobTitle är ansluten till en termuppsättning.

Den här egenskapen replikeras inte till webbplatssamlingen.

Department

DisplayName: Avdelning

Namn: avdelning

Den här egenskapen replikeras till webbplatssamlingen genom WSS Sync.

Department

DisplayName: Avdelning

Namn: SPS-avdelning

SPS avdelning innehåller samma värde som avdelning. SPS avdelning är ansluten till en termuppsättning.

Den här egenskapen replikeras inte till webbplatssamlingar.

WWWHomePage

DisplayName: Offentlig webbplats omdirigera

Namn: PublicSiteRedirect

PreferredLanguage

DisplayName: Språkinställningar för

Namn: SPS-MUILanguages

SPS-MUILangauges används av SPO för att fastställa vilket språk som en webbplats visas i för användaren när MUI-funktionen är aktiverad.

msExchHideFromAddressList

DisplayName: SPS-HideFromAddressLists

Namn: SPS-HideFromAddressLists

msExchRecipientTypeDetails

DisplayName: SPS-RecipientTypeDetails

Namn: SPS-RecipientTypeDetails

ObjectGuid

DisplayName: Active Directory-Id

Namn: ADGuid

Internt

DistinguishedName

DisplayName: Unikt namn

Namn: SPS-unikt namn

Internt

Objekt-ID

DisplayName: msonline-objekt-ID

Namn: msOnline-objekt-ID

Internt

UserType

DisplayName: SPS-UserType

Namn: SPS-UserType

Internt

Vanliga frågor och svar (FAQ)

KV 1. När kan jag förvänta mig att se ändringarna i vilket program för användarprofiler?

A1. AD importera synkroniserar ändringar från SPO-katalogen. Ändringarna bearbetas i batchar och tidsinställt jobb körs tills ändringar från katalogen SPO synkroniseras till program för användarprofiler. Den tid som krävs beror på antalet ändringar (arbete) AD importera jobb måste processen. Om det finns många ändringar tidsinställt jobb har mycket att göra och det tar längre tid för att ändringarna ska återspeglas i vilket program för användarprofiler. Om det tidsinställda jobbet har en liten volym arbetsbörda bör ändringarna i vilket program för användarprofiler mycket snabbare.

AD importera är ett av synkronisering som tillsammans bildar den totala tiden för en användare ska synkroniseras fullständigt. AD importera tidsinställt jobb bearbetar ändringar från katalogen SPO kontinuerligt. AD importera bearbetar ändringar för varje klienten i en SharePoint Online-servergrupp.

Den servicenivåavtal (SLA) indikerar att en ändring till en användare i katalogen SPO återspeglas i vilket program för användarprofiler i 24 timmar. Det här är den maximala tidsperioden på vanliga villkor som vi skulle kunna tro en ändring vidta för att synkronisera med program för användarprofiler. Mer information finns i hantera SharePoint Online-användarprofiler i SharePoint admin Center.

Obs innehavare som har en Office 365 Education SKU slipper sina användare importeras som standard. En stub-profil för användaren skapas efter första åtkomst till SharePoint Online. När stub-profil skapas ska i profilen som importeras som en del av nästa AD importera jobb.

KV 2. Skriver över AD importera synkronisera alltid egenskaper i SharePoint Online användarprofilen?

A2. För egenskaper som synkroniseras via AD importera troligt att de ska skrivas över med värdena från Azure Active Directory.

KV3. Uppdaterar AD importera egenskaper som har ändrats?

A3. AD importera drivs huvudsakligen av mappändringar uppladdning. Men det kan köra en fullständig import vid behov. Det är möjligt att alla egenskaper för en innehavare eller en användare kan synkroniseras.

KVARTAL 4. Varför det går inte att mappa ytterligare egenskaper för AD Import ska synkroniseras från Azure Active Directory till program för användarprofiler?

A4. AD importera är begränsad till en förkonfigurerad uppsättning egenskaper som garantera konsekvent prestanda för tidsinställt jobb.


Behöver du hjälp? Gå till Microsoft-communityn.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×