Information om synkronisering av användar profiler i SharePoint Online

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Introduktion

I den här artikeln beskrivs det tidsinställda Active Directory import-tidsinställt jobb som AD-import. Det tidsinställda Active Directory import-jobbet är en del av en större pipeline för användar synkronisering i Office 365.

Procedur

Pipeline för Office 365-synkronisering

SharePoint Online använder det tidsinställda Active Directory import-jobbet (AD-import) för att importera användare och grupper till användar profil programmet. AD import-synkroniseringar ändras från katalog arkivet för SharePoint Online (SPO) till användar profil programmet. Tidsinställda jobb begär ändringar från SPO och kopierar sedan värdena till användar profil egenskaperna som är konfigurerade för synkronisering. AD import synkroniserar en delmängd av Azure Active Directory-attributen som synkroniseras av Azure AD Connect. Profil egenskaperna som synkroniseras av AD import kan inte konfigureras.

Grafisk illustration av Office 365 pipeline för användar synkronisering

Uppdelning av processerna i pipeline

Det finns fyra processer i användar synkroniseringens pipeline i Office 365:

Synkroniseringsåtgärd

Beskrivning

Azure AD Connect

Azure AD Connect synkroniserar data från din lokala Active Directory till Azure Active Directory. Mer information finns i: integrera dina lokala identiteter med Azure Active Directory.

SPO-synkronisering

Azure Active Directory synkroniserar data från Azure Active Directory till SPO-katalogen.

ANNONS import

Active Directory-import synkroniserar data från SPO katalog lagring till användar profil programmet.

WSS-synkronisering

WSS synkroniserar data från användar profil programmet till SharePoint Online-webbplats samlingen.

Profil egenskaper som synkroniseras med AD-import

AD import synkroniserar följande Azure Active Directory-attribut till användar profil programmet: 

Azure Active Directory-attribut

Egenskapen SPO

Kommentarer

UserPrincipalName

DisplayName: användar namn
Namn: användar namn

Värdet i egenskapen används för att skapa sökvägen till en användares OneDrive för företag-webbplats samling.

Till exempel:
gherrera@contoso.com och/gherrera_contoso_com/

Den här egenskapen replikeras till webbplats samlingen via WSS-synkronisering.

UserPrincipalName

DisplayName: konto namn
Namn: AccountName

Den här egenskapen lagrar användarens huvud namn för anspråksmedvetna användare.

Till exempel: i:0#.f|membership|gherrera@contoso.com

Denna egenskap används för att slå upp användar profilen.

UserPrincipalName

DisplayName: användar-ID

för anspråk Namn: SPS-ClaimID

Den här egenskapen lagrar användarens anspråk-ID. Identifieraren är användarens huvud namn.

Till exempel: gherrera@contoso.com

UserPrincipalName

DisplayName: UPN-namn

Namn: SPS-UserPrincipalName

Den här egenskapen lagrar användarens huvud namn.

Till exempel: gherrera@contoso.com

DisplayName

DisplayName: namn

Namn: PreferredName

Den här egenskapen replikeras till webbplats samlingen via WSS-synkronisering.

Till exempel: Gabriela Herrara

telephoneNumber

DisplayName: arbets telefon

Namn: WorkPhone

Den här egenskapen replikeras till webbplats samlingen via WSS-synkronisering.

Till exempel: (123) 456-7890

proxyAddresses

DisplayName: e-

post Namn: WorkEmail

Behandlas i den här ordningen när den läggs till i profilen: 

WorkEmail om värdet i proxyadress föregår med SMTP: (måste vara i Cap)

WorkEmail om värdet i proxyadress föregår med SMTP: (måste vara gement)


Den här egenskapen replikeras till webbplats samlingen via WSS-synkronisering.

Till exempel: gherrera@contoso.com

ProxyAddresses

DisplayName: SIP-

adress Namn: SPS-SIPAddress

SPS – SIPAddress om värdet i proxyadress föregår med SIP:.

Den här egenskapen replikeras till webbplats samlingen via WSS-synkronisering.

PhysicalDeliveryOfficeName

DisplayName: Office

Namn: Office

Den här egenskapen replikeras till webbplats samlingen via WSS-synkronisering.

Titel

DisplayName: title

Namn: rubrik

Den här egenskapen replikeras till webbplats samlingen via WSS-synkronisering

Titel

DisplayName:

befattning Namn: SPS-JobTitle

SPS-JobTitle innehåller samma värde som title. SPS – JobTitle är kopplat till en term uppsättning.

Egenskapen replikeras inte till webbplats samlingen.

Avdelning

DisplayName: avdelning

Namn: avdelning

Den här egenskapen replikeras till webbplats samlingen via WSS-synkronisering.

Avdelning

DisplayName: avdelning

Namn: SPS-avdelning

SPS-avdelningen innehåller samma värde som avdelning. SPS – avdelningen är ansluten till en term uppsättning.

Den här egenskapen replikeras inte till webbplats samlingarna.

WWWHomePage

DisplayName: omdirigering

till offentlig webbplats Namn: PublicSiteRedirect

PreferredLanguage

DisplayName: språk inställningar

Namn: SPS-MUILanguages

SPS – MUILangauges används av SPO för att avgöra vilket språk en webbplats visas i för användaren när MUI är aktiverat. 

msExchHideFromAddressList

DisplayName: SPS-HideFromAddressLists

Namn: SPS-HideFromAddressLists

msExchRecipientTypeDetails

DisplayName: SPS-en

Namn: SPS-en

ObjectGuid

DisplayName: Active Directory-

ID Namn: ADGuid

Intern

DistinguishedName

DisplayName: unikt namn

Namn: SPS-DistinguishedName

Intern

Tillägg

DisplayName: MSOnline-ObjectId

Namn: msOnline-ObjectId

Intern

UserType

DisplayName: SPS-UserType

Namn: SPS-UserType

Intern

Vanliga frågor och svar

Intäkterna. När bör jag vänta med att se mina ändringar i användar profil programmet?

Cell. AD import-synkroniseringar ändras från SPO-katalogen. Ändringarna bearbetas i grupper och det tidsinställda jobbet körs tills ändringarna från SPO-katalogen synkroniseras till användar profil programmet. Vilken tid som krävs beror på antalet ändringar (arbete) som annons import jobbet måste bearbeta. Om det finns många ändringar har det tidsinställda jobbet för många arbets uppgifter och det tar längre tid för ändringarna att återspeglas i användar profil programmet. Om det tidsinställda jobbet har en liten mängd arbete som ska utföras kommer ändringarna att återspeglas i användar profil programmet mycket snabbare.

Importera AD är en av synkroniseringarna som utgör den allmänna tiden som en användare kan synkroniseras helt. Det tidsinställda AD import-jobbet bearbetar ändringar från SPO-katalogen kontinuerligt. AD import bearbetar ändringar för varje klient organisation i en SharePoint Online server-servergrupp.

Service nivå avtalet (SLA) anger att en ändring av en användare i SPO-katalogen återspeglas i användar profil programmet inom 24 timmar. Det här är den längsta tids perioden under normala förhållanden som vi förväntar oss att en ändring görs för att synkronisera med användar profil programmet. Mer information finns i hantera användar profiler för SharePoint Online från administrations centret för SharePoint.

AnTecknings innehavare som har en Office 365 Education-SKU får inte alla sina användare importerat som standard. En stub-profil för användaren skapas vid första åtkomsten till SharePoint Online. När du skapar en stub-profil kommer profilen att importeras som en del av nästa annons import jobb.

Kvartal. Skrivs egenskaperna i användar profilen för SharePoint Online alltid att synkroniseras med AD import-synkroniseringen?

A2. För egenskaper som synkroniseras av AD import måste de skrivas över med värdena från Azure Active Directory.

Kvartal. Uppdaterar AD import endast egenskaper som har ändrats?

A3. AD-import är främst avsedd för ändringar som sker i ström flödet. Men det kan göra en fullständig import vid behov. Det är möjligt att alla egenskaper för en klient organisation eller en användare kan synkroniseras.

Kvartal. Varför går det inte att mappa ytterligare egenskaper för AD-import och synkronisera från Azure Active Directory till användar profil programmet?

Storleken. AD-import är begränsad till en förkonfigurerad uppsättning egenskaper för att garantera konsekvent prestanda för det tidsinställda jobbet.
 


Vill du ha mer hjälp? Gå till Microsofts community.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×