Information om Microsoft Office Live Meeting och programvara från andra leverantörer

Den här sidan och/eller sidorna som länkas från den här sidan innehåller information gällande programvara från andra leverantörer och/eller ytterligare villkor för Microsoft Office Live Meeting-klienten. Denna information och/eller dessa villkor är en del av och ingår via referens i sådana produkters licensavtal och/eller produkternas "Om"-ruta som denna information och/eller villkor refererar till.

Libpng version 1.2.15

Copyright © 2004, 2006 Glenn Randers-Pehrson

Medarbetare:

Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalant
Paul Schmidt
Tim Wegner
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willen van Schaik
Simon Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
Cosmin Truta

PNG Reference Library tillhandahålls i "befintligt skick". Medarbetarna och Group 42, Inc. friskriver sig från alla garantier, såväl uttryckliga som indirekta, inklusive men ej begränsade till, alla garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Medarbetarna och Group 42, Inc. åtar sig inget ansvar för direkta eller indirekta skador eller följdskador som uppstår till följd användningen av PNG Reference Library, även då Medarbetarna och Group 42, Inc. har underrättats om att sådana skador kan uppkomma. Det finns inga garantier för att det kan uppstå hinder i användningen av programmet eller mot intrång. Det finns ingen garanti för att våra insatser eller biblioteket kan uppfylla dina särskilda syften eller behov. Biblioteket tillhandahålls med alla eventuellt ingående fel, och användaren står för hela risken när det gäller kvalitet, prestanda och exakthet.

Användaren har rätt att använda, kopiera, ändra och distribuera källkoden, med följande begränsningar:

  1. Källkodens ursprung får inte framställas på fel sätt.

  2. Ändrade versioner måste tydligt markeras som sådana och inte utges för att vara den ursprungliga källkoden.

  3. Följande copyright-meddelande får inte tas bort eller ändras från källkoden eller ändrad källkod.

Medarbetarna och Group 42, Inc. tillåter (utan avgift) och uppmuntrar användningen av den här källkoden som en komponent som stöder PNG-filformatet i kommersiella produkter. Om du använder källkoden i en produkt behöver du inte uppge upphovsmännen, men det uppskattas.

zlib

Copyright © 1995-2002 Jean-loup Gailly and Mark Adler

Det här programmet tillhandahålls "i befintligt skick", utan någon uttrycklig eller indirekt garanti. Under inga omständigheter kan upphovsmännen hållas ansvariga för några skador som uppstår vid användning av programmet.

Alla har rätt att använda programvaran i valfritt syfte, bland annat i kommersiella program, ändra den och distribuera den fritt, med följande begränsningar:

  1. Programvarans ursprung får inte framställas på fel sätt, och du har inte rätt att utge dig för att ha skrivit den ursprungliga programvaran. Om du använder programvaran i en produkt behöver du inte uppge upphovsmännen, men det uppskattas.

  2. Ändrade källversioner måste tydligt markeras som sådana och får inte utges för att vara den ursprungliga källkoden.

  3. Det här meddelandet får inte tas bort eller ändras från källdistributionen.

Jean-loup Gailly mailto:jloup@gzip.org?lc=sv-se
Mark Adler mailto:madler@alumni.caltech.edu?lc=sv-se

Boost

Copyright boost.org 1999.

boost::smart_ptr Copyright 1999 Greg Colvin och Beman Dawes. Copyright 2002 Darin Adler.

Copyright William E. Kempf 2001-2002. All Rights Reserved.

2001, 2002 by Peter Dimov and Multi Media Ltd.

boost::function Copyright (C) 2001, 2002 Doug Gregor (gregod@cs.rpi.edu)

Alla individer och organisationer har rätt att, utan kostnad, skaffa en kopia av programvaran och tillhörande dokumentation som täcks av licensen ("Programvaran") i syfte att använda, reproducera, visa, distribuera, köra och överföra programvaran, och förbereda härledda arbeten från Programvaran, och att tillåta tredje part använda programvaran, under följande förutsättningar:

Copyright-meddelandena i Programvaran och hela detta meddelande, inklusive licensvillkoren ovan, denna begränsning och följande ansvarsfriskrivning måste tas med i alla kopior av Programvaran, i sin helhet eller delar av den samt alla härledda arbeten från Programvaran, såvida inte sådana kopior eller härledda arbeten enbart är i form av maskinkörbar objektkod som genereras av en källspråksprocessor.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER INDIREKTA, FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KAN UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA ELLER NÅGON ANNAN SOM DISTRIBUERAR PROGRAMVARAN HÅLLAS ANSVARIGA FÖR SKADOR SOM UPPSTÅR VID ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×