Information om listan Komplettera automatiskt

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur du hittar data i en tabell (eller ett cellområde) med hjälp av olika inbyggda funktioner i Microsoft Excel. Du kan använda olika formler för att få samma resultat.

Skapa exempelkalkylbladet

I den här artikeln används ett exempelkalkylblad för att illustrera inbyggda funktionerna i Excel. Exempel på refererar till ett namn från kolumn A och returnerar personens ålder från kolumn C. Ange följande data i ett tomt Excel-kalkylblad om du vill skapa det här kalkylbladet.

Du kommer att ange det värde som du vill söka efter i cell E2. Du kan skriva in formeln i en tom cell i samma kalkylblad.

A

B

C

D

E

1

Namn

Avd

Ålder

Söka efter värde

2

Henry

501

28

Mary

3

Stan

201

19

4

Mary

101

22

5

Larry

301

29 för företagsresurs

Termdefinitioner

I den här artikeln används följande termer för att beskriva de inbyggda funktionerna i Excel:

Term

Definition

Exempel

Tabellmatrisen

Hela uppslagstabellen

A2:C5

Letauppvärde

Värdet som ska hittas i den första kolumnen i tabellmatris.

E2

Letauppvektor
- eller -
Letauppvektor

Området med celler som innehåller möjliga uppslagsvärden.

A2: A5

Kolumnindex

Kolumnnumret i tabellmatris det matchande värdet ska returneras för.

3 (tredje kolumnen i tabellmatris)

Result_Array
- eller -
Resultatvektor

Ett cellområde som bara innehåller en rad eller en kolumn. Det måste ha samma storlek som letauppvektor.

C2:C5

Ungefärlig

Ett logiskt värde (SANT eller FALSKT). Om värdet SANT eller utelämnas, returneras en ungefärlig matchning. Om det är FALSKT letar den efter en exakt matchning.

FALSE

Top_cell

Det här är den referens som du vill basera förskjutningen. Top_Cell måste referera till en cell eller ett angränsande cellområde. Annars returnerar felvärdet #VALUE!. av CHI2.INV.

Offset_Col

Det här är antalet kolumner till vänster eller höger som du vill använda den övre vänstra cellen i resultatet ska referera till. Till exempel anger ”5” som Offset_Col-argument att den övre vänstra cellen i referensen är fem kolumner till höger om referens. Offset_Col kan vara ett positivt värde (vilket innebär till höger om den inledande referensen) eller negativ (vilket innebär till vänster om den inledande referensen).

Funktioner

LOOKUP()

Funktionen LETAUPP söker efter ett värde i en enskild rad eller kolumn och matchar det med ett värde i samma position i en annan rad eller kolumn.

Följande är ett exempel på SÖKNING formelsyntax:

   =Lookup(Lookup_Value,Lookup_Vector,Result_Vector)


Följande formel hittar Mary ålder i exempelkalkylbladet:

   =LETAUPP(E2,A2:A5,C2:C5)

Formeln används värdet ”Mary” i cell E2 och hittar ”Mary” i (kolumn A). Formeln matchar sedan värdet i samma rad i resultatet vektor (kolumn C). Eftersom ”Mary” finns i rad 4 returnerar LETAUPP värdet från rad 4 i kolumn C (22).

ANTECKNING: Funktionen LETAUPP kräver att tabellen sorteras.

Mer information om funktionen LETAUPP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 

Hur du använder funktionen LETAUPP i Excel

LETARAD()

Funktionen LETARAD eller lodrät uppslagstabellen används när data är listade i kolumner. Den här funktionen söker efter ett värde i kolumnen längst till vänster och matchar det med data i en angiven kolumn i samma rad. Du kan använda LETARAD för att hitta data i en sorterad eller osorterad tabell. I följande exempel används en tabell med osorterade data.

Följande är ett exempel på LETARAD formelsyntax:

    =VLOOKUP(Lookup_Value,Table_Array,Col_Index_Num,Range_Lookup)

Följande formel hittar Mary ålder i exempelkalkylbladet:

   =LETARAD(E2,A2:C5,3,FALSKT)

Formeln används värdet ”Mary” i cell E2 och hittar ”Mary” i den vänstra kolumnen (kolumn A). Formeln matchar sedan värdet på samma rad i kolumnindex. Det här exemplet används ”3” som kolumnindex (kolumn C). Eftersom ”Mary” finns i rad 4 returnerar LETARAD värdet från rad 4 i kolumn C (22).

Mer information om funktionen LETARAD klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 

Hur du kan använda LETARAD eller LETAKOLUMN ska söka efter en exakt matchning

INDEX() och passa()

Du kan använda funktionerna INDEX och passa tillsammans för att få samma resultat som använder UPPSLAG eller LETARAD.

Följande är ett exempel på syntax som kombinerar INDEX och Passa för att ge samma resultat som LETAUPP och LETARAD i föregående exempel:

    =INDEX(Table_Array,MATCH(Lookup_Value,Lookup_Array,0),Col_Index_Num)

Följande formel hittar Mary ålder i exempelkalkylbladet:


=INDEX(A2:C5,MATCH(E2,A2:A5,0),3)

Formeln används värdet ”Mary” i cell E2 och hittar ”Mary” i kolumn A. Sedan matchas värdet i samma rad i kolumn C. Eftersom ”Mary” finns i rad 4 returnerar formeln värdet från rad 4 i kolumn C (22).

Obs! Om ingen av cellerna i letauppvektor letauppvärde (”Mary”) returnerar formeln #saknas!.
Mer information om funktionen INDEX klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

Hur du använder funktionen INDEX för att hitta data i en tabell

Förskjutning() och passa()

Du kan använda funktionerna förskjutning och Passa tillsammans för att ge samma resultat som funktionerna i föregående exempel.

Följande är ett exempel på syntax som kombinerar funktionerna förskjutning och passa för att ge samma resultat som LETAUPP och LETARAD:

   =Offset(top_cell,MATCH(Lookup_Value,Lookup_Array,0),Offset_Col)

Den här formeln hittar Mary ålder i exempelkalkylbladet:

   =OFFSET(A1,MATCH(E2,A2:A5,0),2)

Formeln används värdet ”Mary” i cell E2 och hittar ”Mary” i kolumn A. Formeln matchar sedan värdet i samma rad men två kolumner åt höger (kolumn C). Eftersom ”Mary” finns i kolumn A, returnerar formeln värdet i rad 4 i kolumn C (22).

Mer information om funktionen förskjutning klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 

Hur du använder funktionen FÖRSKJUTNING

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×