Infoga text automatiskt

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Word kan du infoga text automatiskt, antingen med förformaterade textblock från galleriet AutoText eller med ord, fraser och meningar som slutförs automatiskt i Word när du har skrivit några få tecken.

Obs!: Om du vill ha mer information om AutoFormat-inställningarna, till exempel automatisk formatering av bindestreck och tankstreck, bråk, hyperlänkar, citattecken samt punktlistor och numrerade listor kan du läsa Konfigurera eller inaktivera automatisk textformatering (AutoFormat).

Autotextposter som byggblock. Om du vill skapa en ny post använder du dialogrutan Skapa nytt byggblock.

 1. I dokumentet markerar du den text som du vill lägga till i Autotextgalleriet.

 2. Klicka på Snabbdelar på fliken Infoga i gruppen Text. Peka på Autotext och klicka sedan på Spara markering i autotextgalleriet.

 3. Fyll i informationen i dialogrutan Skapa nytt byggblock. De flesta av standardvärdena är bra, men med ett unikt namn och beskrivning blir Autotext enklare att använda.

  Dialogrutan Skapa nytt byggblock

  • Namn    Skriv ett unikt namn på autotextbyggblocket.

  • Galleri    Markera galleriet Autotext.

  • Kategori    Markera kategorin Allmänt eller skapa en ny kategori.

  • Beskrivning    Skriv en beskrivning av byggblocket.

  • Spara i    Klicka på mallens namn i listrutan. Exempel: Klicka på Normal.

   Mallen måste vara öppen för att den ska visas i listrutan.

  • Alternativ    Välj något av följande:

   • Markera Infoga innehåll på egen sida om du vill placera byggblocket på en separat sida, avskilt från resten av innehållet med sidbrytningar.

   • Markera Infoga innehåll i eget stycke om du vill placera innehållet i ett eget stycke även om användarens markör är placerad i ett stycke.

   • Använd Infoga endast innehåll för allt annat innehåll.

Överst på sidan

 1. Klicka på Snabbdelar på fliken Infoga och peka sedan på Autotext.

 2. Klicka på den post som du vill lägga till.

Genom att lägga till textposter i dialogrutan Autokorrigering kan du ställa in att Word ska slutföra ett ord, en fras eller en mening automatiskt när du har skrivit några få tecken.

 1. Markera den text som du vill infoga automatiskt.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Klicka på Alternativ.

 4. Klicka på Språkkontroll.

 5. Klicka på Alternativ för Autokorrigering och klicka på fliken Autokorrigering.

  Dialogrutan Autokorrigering

 6. Markera kryssrutan Skriv över befintlig text om den inte redan är markerad.

 7. Under Ersätt skriver du den teckenföljd som ska medföra att text infogas automatiskt. Den text du valt i dokumentet bör visas under Med.

Listan i Autokorrigering gäller för alla program i Office som stöder den här funktionen. När du lägger till eller tar bort ett ord från listan i ett program påverkas även de andra Office-programmen.

Obs!: Listan i Autokorrigering i Word är begränsad till det totala värdet av ungefär 64 000 poster.

Överst på sidan

När du skriver i dokumentet ersätts automatiskt texten i den vänstra kolumnen i autokorrigeringslistan under Ersätt med texten i den högra kolumnen under Med.

Överst på sidan

Se även

Konfigurera eller inaktivera automatisk textformatering (Autoformat)

Välja alternativ för autokorrigering av gemener/versaler, stavning och symboler

 1. Klicka på Snabbdelar på fliken Infoga och peka sedan på Autotext.

 2. Klicka på den post som du vill lägga till.

I Word 2010 lagras autotextposter som byggblock. Om du vill skapa en ny post använder du dialogrutan Skapa nytt byggblock.

 1. Markera den text du vill lägga till i Autotextgalleriet i Word-dokumentet.

 2. Klicka på Snabbdelar på fliken Infoga i gruppen Text. Peka på Autotext och klicka sedan på Spara markering i autotextgalleriet.

 3. Fyll i informationen i dialogrutan Skapa nytt byggblock:

  • Namn    Skriv ett unikt namn på autotextbyggblocket.

  • Galleri    Markera galleriet Autotext.

  • Kategori    Markera kategorin Allmänt eller skapa en ny kategori.

  • Beskrivning    Skriv en beskrivning av byggblocket.

  • Spara i    Klicka på mallens namn i listrutan. Exempel: Klicka på Normal.

   Mallen måste vara öppen för att den ska visas i listrutan.

  • Alternativ    Välj något av följande:

   • Markera Infoga innehåll på egen sida om du vill placera byggblocket på en separat sida före och efter byggblocket.

   • Markera Infoga innehåll i eget stycke om du vill placera innehållet i ett eget stycke även om användarens markör är placerad i ett stycke.

   • Använd Infoga endast innehåll för allt annat innehåll.

Överst på sidan

Om du använde autotextposter i Microsoft Office Word 2003 kan du migrera dem manuellt till Word 2010. Autotextposter som du skapat i Word 2007 migreras automatiskt.

 1. Bläddra till filen Normal11.dot på något av följande sätt:

 2. Om du använder Windows 7    Öppna Utforskaren och bläddra till C:\Användare\användarnamn\AppData\Roaming\Microsoft\Mallar.

  Obs!:  Om du inte ser mappen AppData i Utforskaren klickar du på Ordna och sedan på Mapp- och sökalternativ. Klicka på fliken Visa och sedan på Visa dolda filer, mappar och enheter. Stäng sedan Utforskaren och öppna den igen.

 3. Om du använder Windows Vista    Öppna Utforskaren och bläddra till C:\Användare\användarnamn\AppData\Roaming\Microsoft\Mallar.

  Obs!:  Om du inte ser mappen AppData i Utforskaren klickar du på Ordna och sedan på Mapp- och sökalternativ. Klicka på fliken Visa och sedan på Visa dolda filer, mappar och enheter. Stäng sedan Utforskaren och öppna den igen.

 4. Om du använder Windows XP    Öppna Utforskaren och bläddra till C:\Dokument och inställningar\användarnamn\Application Data\Microsoft\Mallar.

  Obs!:  Om du inte ser mappen Application Data i Utforskaren klickar du på menyn Verktyg och sedan på Mappalternativ. Klicka på fliken Visa och sedan på Visa dolda filer och mappar. Stäng sedan Utforskaren och öppna den igen.

 5. Högerklicka på filen Normal11.dot och sedan på Öppna.

 6. Klicka på fliken Arkiv.

 7. Klicka på Spara som.

 8. Bläddra till rätt mappsökväg i dialogrutan Spara som:

 9. Om du använder Windows 7    C:\Användare\användarnamn\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Start

 10. Om du använder Windows Vista    C:\Användare\användarnamn\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Start

 11. Om du använder Windows XP    C:\Dokument och inställningar\användarnamn\Application Data\Roaming\Microsoft\Word\Start

  Obs!:  Du kan behöva skapa mappen Start genom att klicka på Ny mapp.

 12. Skriv AutoText i rutan Filnamn.

 13. Skriv Makroaktiverad Word-mall i listan Filformat.

 14. Klicka på Spara.

  Klicka på OK om du uppmanas att göra det.

 15. Avsluta Word.

Överst på sidan

Om du vill lägga till textposter som ska infogas automatiskt när du skriver en viss teckenföljd måste du använda dialogrutan Autokorrigering.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Språkkontroll.

 4. Klicka på Alternativ för Autokorrigering och klicka på fliken Autokorrigering.

 5. Markera kryssrutan Skriv över befintlig text om den inte redan är markerad.

 6. Under Ersätt skriver du den teckenföljd som ska medföra att text infogas automatiskt.

Den text som du har markerat i dokumentet visas under rubriken Med.

Obs!: Listan i Autokorrigering i Word är begränsad till det totala värdet av ungefär 64 000 poster.

Överst på sidan

I Microsoft Office Word 2007 kan du lägga till autotextposter i galleriet AutoText.

Om du istället vill lägga till text automatiskt när du skriver in några tecken kan du lägga till textposterna i dialogrutan Autokorrigering.

Om du vill lägga till autotext från ett galleri måste du lägga till galleriet i verktygsfältet Snabbåtkomst. När du lägger till det kan du skapa nya poster och migrera dina poster från Word 2003 till galleriet.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 2. Klicka på Anpassa.

 3. I listan under Välj kommandon från klickar du på Alla kommandon.

 4. Bläddra igenom listan med kommandon tills du ser AutoText.

 5. Klicka på AutoText och sedan på Lägg till.

Knappen AutoText visas nu i verktygsfältet Snabbåtkomst. Klicka på AutoText för att välja från ett galleri med autotextposter.

Överst på sidan

 1. Markera den text du vill lägga till i galleriet med autotextposter i Word-dokumentet.

 2. Klicka på AutoText i verktygsfältet Snabbåtkomst och klicka sedan på Spara markering i autotextgalleriet.

 3. Fyll i informationen i dialogrutan Skapa nytt byggblock:

  • Namn     Skriv ett unikt namn på byggblocket.

  • Galleri     Välj det galleri du vill att byggblocket ska visas i.

  • Kategori     Välj en kategori, t.ex. Allmänt eller Inbyggt, eller skapa en ny kategori.

  • Beskrivning     Skriv en beskrivning av byggblocket.

  • Spara i     Klicka på mallens namn i listrutan.

  • Mallen måste vara öppen för att den ska visas i listrutan.

  • Alternativ     Välj något av följande:

   • Markera Infoga innehåll på egen sida om du vill placera byggblocket på en separat sida före och efter byggblocket.

   • Markera Infoga innehåll i eget stycke om du vill placera innehållet i ett eget stycke även om användarens markör är placerad i ett stycke.

   • Använd Infoga endast innehåll för allt annat innehåll.

Mer information om hur du använder Ordna byggblock till att skapa och hantera autotextposter finns i Använda snabbdelar och autotext i Word.

Om du använde autotextposter i Microsoft Office Word 2003 kan du migrera dem manuellt till Word 2007.

 1. Kopiera filen Normal11.dot till mappen Dokumentbyggblock på något av följande sätt:

  • Om du använder Windows Vista    Öppna Utforskaren och kopiera mallen Normal11.dot från C:\Användare\användarnamn\AppData\Roaming\Microsoft\Mallar till C:\Användare\användarnamn\AppData\Roaming\Microsoft\Dokumentbyggblock.

  • Om du använder Windows XP    Öppna Utforskaren och kopiera mallen Normal11.dot från C:\Dokument och inställningar\användarnamn\Application Data\Roaming\Microsoft\Mallar till C:\Dokument och inställningar\användarnamn\Application Data\Roaming\Microsoft\Dokumentbyggblock.

 2. Öppna mallen Normal11.dot i Office Word 2007.

 3. Spara filen som AutoText.dotx.

  Klicka på Fortsätt när du uppmanas att göra det.

  1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Konvertera.

Klicka på OK när du uppmanas att göra det.

Filen uppgraderas till det nya filformatet.

 1. På fliken Infoga, i gruppen Text, klickar du på Snabbdelar och sedan på Ordna byggblock.

 2. Markera en autotextpost i Ordna byggblock, klicka på Redigera egenskaper och välj sedan ett lämpligt galleri i listan Galleri.

 3. I listan Spara i klickar du på Normal.dotm och sedan på OK.

 4. Upprepa för varje autotextpost du vill använda i Office Word 2007.

Om du vill lägga till textposter som ska infogas automatiskt när du skriver en viss teckenföljd måste du använda dialogrutan Autokorrigering.

 1. Markera den text du vill lägga till automatiskt i Word 2007-dokumentet.

 2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.

 3. Klicka på Språkkontroll.

 4. Klicka på Alternativ för autokorrigering och sedan på fliken Autokorrigering.

 5. Markera kryssrutan Skriv över befintlig text om den inte redan är markerad.

 6. Under Ersätt skriver du den teckenföljd som ska medföra att text infogas automatiskt.

  Den text som du har markerat i dokumentet visas under rubriken Med.

Obs!: Listan i Autokorrigering i Word är begränsad till det totala värdet av ungefär 64 000 poster.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×