Infoga, ta bort eller ändra en kommentar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Använd kommentarer i dokumentet så att förslag för andra eller för att spåra problem för uppföljning.

Infoga en kommentar.

 1. Markera den text som du vill lägga till en kommentar till, eller klicka i slutet av texten.

 2. Klicka på Ny kommentar på fliken Granska.

 3. Skriv en kommentar. Kommentaren visas då i en bubbla i marginalen i dokumentet.

  En kommentar i marginalen är markerad

Svara på en kommentar

 1. Klicka på knappen Granska i kommentaren.

  Svara på kommentar-ikonen markeras

  Du kan också klicka på kommentaren och sedan på Ny kommentar på fliken Granska.

 2. Skriv in ditt svar.

  Kommentar med ett svar

Ta bort en kommentar

 1. Gå till fliken Granska. Välj en kommentar genom att klicka på Nästa i avsnittet Kommentarer.

  Nästa kommentar är markerat på fliken Granska, i avsnittet Kommentarer

 2. Klicka på Ta bort på fliken Granska.

  Ta bort kommentar är markerat på fliken Granska

  Om du vill ta bort alla kommentarer på en gång klickar du på pilen bredvid Ta bort och sedan på Ta bort alla kommentarer i dokumentet.

  Ta bort alla kommentarer i dokumentet är markerat på fliken Granska

Se även

Spåra ändringar i Word för Mac

Om du vill bevara dokumentets layout, visas kommentarer i pratbubblor i marginalen. Kommentarsbubbla

Infoga en kommentar.

 1. Markera texten eller objektet som du vill kommentera eller klicka för att placera markören i närheten av texten som du vill kommentera.

 2. Klicka på Ny under Kommentarer på fliken Granska.

  Fliken Granska i Word, gruppen Kommentarer

 3. Skriv kommentaren i kommentarsbubblan.

  Tips: Du kan även aktivera Spåra ändringar, där ombearbetningsmarkering används för att visa tillägg, borttagningar och formateringsändringar.

Ta bort en kommentar

 1. Markera kommentaren som du vill ta bort.

 2. Klicka på Ta bort under Kommentarer på fliken Granska.

  Fliken Granska i Word, gruppen Kommentarer

  Tips: Du kan också ta bort en kommentar genom att klicka på knappen Stäng i det övre högra hörnet i kommentarsbubblan.

Ändra namn eller initialer som används i en kommentar

Om du samarbetar med flera granskare och vill undvika anonyma kommentarer kan du be granskarna att lägga till sina namn eller initialer enligt följande.

 1. Klicka på InställningarWord-menyn.

 2. Klicka på Användarinformation under Personliga inställningar Klicka på Användarinformation under Personliga inställningar .

 3. I rutorna Förnamn, Efternamn och Initialer skriver du förnamn, efternamn och initialer som du vill använda i kommentarer.

Se även

Använda spårade ändringar

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×