Infoga sidnummer i kalkylblad

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill att sidnummer ska visas på sidorna när du skriver ut ett Microsoft Excel-kalkylblad kan du infoga dem i kalkylbladets sidhuvud eller sidfot. Sid nummer som du infogar visas inte i kalkyl bladet i normalvyn – de visas bara i vyn Sidlayout och på de utskrivna sidorna.

Obs!: Skärmbilderna i den här artikeln har tagits i Excel 2016. Om du har en annan version kan vyn vara något annorlunda, men om inget annat anges är funktionerna desamma.

Infoga sidnummer i ett enda kalkylblad

 1. Klicka på det kalkylblad som du vill infoga sidnummer i.

 2. Klicka på Sidhuvud och sidfot i gruppen Text under fliken Infoga.

  Alternativ för sidfot och sidhuvud på fliken Infoga

  Kalkylbladet visas i vyn Sidlayout i Excel. Du kan också klicka på Knappbild i statusfältet för att visa den här vyn.

 3. Klicka på Klicka för att lägga till sidhuvud eller Klicka för att lägga till sidfot i kalkylbladet.

  Verktyg för sidhuvud och sidfot visas, med fliken Design.

 4. Om du vill ange var i sidhuvudet eller sidfoten som sidnumret ska placeras klickar du i rutan Till vänster, Mitt i eller Till höger i sidhuvudet eller sidfoten.

 5. Klicka på Sidnummer i gruppen Element för sidhuvud och sidfot på fliken Design.

  Klicka på Sidnummer i gruppen Element för sidhuvud och sidfot

  Platshållaren &[Sida] visas i det område du valt.

  Om du vill visa det totala antalet sidor lägger du till ett blanksteg efter &[Sida], skriver ordet av följt av ett till blanksteg och klickar sedan på Antal sidor i gruppen Sidhuvud-/sidfotselement.

  Platshållaren &[Sida] av &[Sidor] visas i det område du valt.

 6. Klicka någonstans utanför sidhuvud- eller sidfotsområdet så visas sidnumren i sidlayoutvyn.

 7. När du är färdig i vyn Sidlayout klickar du på Normal i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

  Klicka på Normal på fliken Visa

  Du kan också klicka på Normal Knappbild i statusfältet.

  Du kan infoga sid nummer för ett kalkyl blad i sidlayoutläge, där du kan se dem, eller så kan du använda dialog rutan utskrifts format om du vill infoga sid nummer i flera kalkyl blad samtidigt. För andra typer av kalkyl blad, till exempel diagram blad, kan du bara infoga sid nummer i dialog rutan utskrifts format .

Lägga till sid nummer i flera kalkyl blad

Du kan infoga sidnummer i flera kalkylblad i arbetsboken genom att använda dialogrutan Utskriftsformat. Om arbetsboken till exempel innehåller två kalkylblad som båda är två sidor långa är de två sidorna numrerade som 1 och 2 på det första kalkylbladet. Det andra kalkylbladet består också av två sidor som är numrerade 1 och 2.

Tips: Om du vill lägga till sidnummer i en följd i alla kalkylblad i en arbetsbok måste du ändra det nummer som varje kalkylblad börjar med. Få reda på mer i artikeln Ange ett annat nummer för den första sidan.

 1. Klicka på de kalkylblad eller diagramblad som du vill infoga sidnummer i.

Om du vill markera

Gör du så här

Ett enda kalkylblad

Klicka på kalkylbladfliken.

Klicka på fliken Blad

Om fliken inte visas klickar du på flikrullningsknapparna för att visa den och klickar sedan på fliken.

Klicka på flikbläddringspilarna

Två eller fler angränsande kalkylblad

Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Skift samtidigt som du klickar på fliken för det sista kalkylbladet du vill markera.

Två eller fler kalkylblad som inte är angränsande

Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Ctrl samtidigt som du klickar på de andra kalkylbladens flikar som du vill markera.

Alla kalkylblad i en arbetsbok

Högerklicka på kalkylbladets flik och klicka sedan på Markera alla kalkylblad på snabbmeny.

Tips: Om flera kalkylblad markeras visas [Grupp] i namnlisten högst upp på kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering av flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Högerklicka på det markerade kalkylbladet och klicka sedan på Dela upp blad om inga omarkerade kalkylblad syns.

 1. Klicka på dialog Rute ikonen Knappbild bredvid utskrifts formati gruppen utskrifts format på fliken Sidlayout.

  Klicka på pilen längst ned till höger i gruppen Utskriftsformat

 2. Klicka på Anpassa sidhuvud eller Anpassa sidfot på fliken Sidhuvud/sidfot i dialogrutan Utskriftsformat.

 3. Om du vill ange var i sidhuvudet eller sidfoten som sidnumret ska visas klickar du i rutan Till vänster, Mitt i eller Till höger.

 4. Infoga tal genom att klicka på knappen Infoga sid nummer Knappbild .

  Platshållaren &[Sida] visas i det område du valt.

  Meddelanden: 

  • Om du vill lägga till det totala antalet sidor skriver du ett blank steg efter & [sida], skriver ordet av följt av ett blank steg och klickar sedan på knappen Infoga antal sidor Knappbild .

  • Platshållaren &[Sida] av &[Sidor] visas i det område du valt.

Ange ett annat nummer för den första sidan

Om du vill numrera kalkylbladssidorna i en arbetsbok i följd lägger du först till sidnummer i alla kalkylblad i arbetsboken och sedan följer du instruktionerna nedan när du vill att sidnumreringen för varje kalkylblad ska börja med rätt nummer. Om arbetsboken till exempel består av två kalkylblad som båda skrivs ut som två sidor använder du den här processen när du vill att sidnumreringen i det andra kalkylbladet ska börja med 3.

 1. Klicka på dialog Rute ikonen Knappbild bredvid utskrifts formati gruppen utskrifts format på fliken Sidlayout.

  Klicka på pilen längst ned till höger i gruppen Utskriftsformat

 2. Skriv det nummer som du vill använda för den första sidan i rutan Börja sidnumrera från på fliken Sida.

  Om du vill använda standardnumreringssystemet skriver du Automatisk i rutan Börja sidnumrera från.

Ändra i vilken ordning sidorna numreras

Som standard numreras sidorna och skrivs ut uppifrån och ned och sedan från vänster till höger i kalkylbladet. Om du vill kan du emellertid ändra riktningen och numrera och skriva ut sidorna från vänster till höger och sedan uppifrån och ned.

 1. Klicka på det kalkylblad som du vill ändra numreringsordning för.

 2. Klicka på dialog Rute ikonen Knappbild bredvid utskrifts formati gruppen utskrifts format på fliken Sidlayout.

  Klicka på pilen längst ned till höger i gruppen Utskriftsformat

 3. Klicka på Ned, sedan över eller Över, sedan ned under Sidordning på fliken Blad.

  Riktningen för respektive alternativ visas i förhandsgranskningsrutan.

Ta bort sidnummer

 1. Klicka på de kalkylblad eller diagramblad som du vill ta bort sidnummer i.

Om du vill markera

Gör du så här

Ett enda kalkylblad

Klicka på kalkylbladfliken.

Klicka på fliken Blad

Om fliken inte visas klickar du på flikrullningsknapparna för att visa den och klickar sedan på fliken.

Klicka på flikbläddringspilarna

Två eller fler angränsande kalkylblad

Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Skift samtidigt som du klickar på fliken för det sista kalkylbladet du vill markera.

Två eller fler kalkylblad som inte är angränsande

Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Ctrl samtidigt som du klickar på de andra kalkylbladens flikar som du vill markera.

Alla kalkylblad i en arbetsbok

Högerklicka på kalkylbladets flik och klicka sedan på Markera alla kalkylblad på snabbmeny.

Tips: Om flera kalkylblad markeras visas [Grupp] i namnlisten högst upp på kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om inget omarkerat kalkylblad visas högerklickar du på fliken för ett markerat kalkylblad och klickar sedan på Dela upp blad på snabbmenyn.

 1. Klicka på dialog Rute ikonen Knappbild bredvid utskrifts formati gruppen utskrifts format på fliken Sidlayout.

  Klicka på pilen längst ned till höger i gruppen Utskriftsformat

 2. Klicka på (Inget) i den nedrullningsbara listan Sidhuvud eller Sidfot på fliken Sidhuvud/sidfot.

  Obs!: Du kanske måste rulla längst upp i listan för att kunna klicka på (Inget).

Lägga till sidnummer

 1. Klicka på Sidhuvud och sidfot på fliken Infoga.

  Excel ändrar automatiskt till sidlayoutläge.

 2. På fliken sidhuvud-& klickar du antingen på sidhuvudet eller sidfotenoch väljer önskat sid nummer format.

  Sid nummer visas högst upp på den utskrivna sidan och sid numren visas längst ned.

 3. När du är klar kan du antingen behålla vyn Sidlayout eller växla till normalvyn genom att klicka på Normal på fliken Visa .

Ange ett annat nummer för den första sidan

Du kan göra det första utskrivna bladet början med ett sid nummer annat än 1. Det här är praktiskt om det finns andra utskrivna sidor som kommer före arket. Du kan till exempel skriva ut ett Word-dokument med två sidor som ska ha ett konto för sidorna 1 och 2 och sedan starta Excel-bladet på sidan 3.

 1. Klicka på utskrifts formatpå fliken Sidlayout .

 2. Skriv det nummer du vill använda för det första sid numret i rutan första sid numret på fliken sida . Om du till exempel vill att det första sid numret ska vara 3skriver du siffran 3.

 3. Klicka på OK.

Om du använder ett sid nummer format som räknar de totala sidorna, till exempel: sida 3 av 7, måste du göra en justering för det andra talet. Denna justering försäkrar dig inte om något gillar detta: sidan 10 av 7.

 1. Klicka på fliken sidhuvud/sidfot i utskrifts formatoch klicka sedan på antingen anpassat sidhuvud eller anpassad sidfot.

 2. Efter sida & [sida] av & [sidor]skriver du plus tecknet (+) och skriver sedan antalet sidor före det första sid numret.

  Om till exempel 3 är första sidans nummer måste du inkludera 2 sidor i det totala sidantal. Så du skriver du + 2 i slutet: sida & [sida] av & [sidor] + 2 och klickar sedan på OK.

 3. Klicka på OK igen.

Ändra i vilken ordning sidorna numreras

 1. Klicka på utskrifts formatpå fliken Sidlayout och klicka sedan på blad.

 2. Under sid ordningväljer du den sid nummer ordning som du vill använda.

Ta bort sidnummer

 1. Klicka på utskrifts formatpå fliken Sidlayout och klicka sedan på sidhuvud/sidfot.

 2. Markera (ingen)under sidhuvud eller sidfot.

  Du kan behöva rulla för att hitta (inget) högst upp i listan.

Lägga till sidnummer

 1. Klicka på sidhuvud _AMP_ sidfotunder utskrifts formatpå fliken layout .

 2. I popup-menyn på under sidhuvud eller sidfotväljer du det sid nummer format du vill lägga till.

  Format för sidhuvud visas högst upp på den utskrivna sidan och sid fots format visas längst ned.

  Tips: 

  • Du kan se hur sid numren visas genom att Visa kalkyl bladet i förhands gransknings läge. Klicka på Förhandsgranskaunder Skriv utpå fliken layout .

  • Om du vill lägga till sid nummer i flera blad i arbets boken samtidigt väljer du de blad du vill ha innan du klickar på sidhuvud _AMP_ sidfot. Det sid nummer format du väljer används för alla markerade blad.

  • Du kan skapa ett fullständigt anpassat sidhuvud eller en anpassad sidfot med sid nummer genom att klicka på Anpassa sidhuvud eller Anpassa sidfotoch följa anvisningarna.

Ange ett annat nummer för den första sidan

 1. Klicka på sidhuvud _AMP_ sidfotunder utskrifts formatpå fliken layout .

 2. Lägg till sid nummer i det format som du vill använda.

 3. Klicka på Anpassa sidhuvud eller Anpassa sidfot, beroende på var sid numren visas.

 4. Leta efter sid nummer koden & [sida]och klicka direkt efter den för att flytta insättnings punkten till den här platsen.

 5. Skriv ett plus tecken (+) och skriv sedan det antal sidor som du vill flytta start sidan till. Om du till exempel vill börja på sida 4 ökar du det första sid numret med tre sidor och skriver + 3. Koden visas nu som & [page] + 3.

 6. Klicka på OK.

  I rutan sidhuvud eller sidfot visas det nya första sidhuvudet eller sidfoten.

  Obs!: Om du vill använda ett sid nummer format som innehåller det totala antalet sidor, till exempel sida 4 av 7, ser du till att du även lägger till plus tecknet (+) och sid numret ökar till & [sidor].

Ändra i vilken ordning sidorna numreras

 1. Klicka på sidhuvud _AMP_ sidfotunder utskrifts formatpå fliken layout .

 2. Välj den sid nummer ordning som du vill använda på fliken blad under sid ordning.

Ta bort sidnummer

 1. Klicka på sidhuvud _AMP_ sidfotunder utskrifts formatpå fliken layout .

 2. I popup-menyn på under sidhuvud eller sidfotväljer du (inget).

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×