Infoga sidnummer i kalkylblad

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill att sidnummer ska visas på sidorna när du skriver ut ett kalkylblad i Microsoft Excel, kan du infoga dem i kalkylbladets sidhuvud eller sidfot. Sidnumren visas inte i kalkylbladet i vyn Normal, de visas endast i vyn Sidlayout och på utskrivna sidor.

Obs!: : Skärmdumpar i den här artikeln har tagits i Excel 2016. Om du har en annan version vyn vara lite annorlunda, men om inget annat anges funktionaliteten är samma.

Infoga sidnummer i ett enda kalkylblad

 1. Klicka på det kalkylblad som du vill infoga sidnummer i.

 2. Klicka på Sidhuvud och sidfot i gruppen Text under fliken Infoga.

  Alternativ för sidfot och sidhuvud på fliken Infoga

  Kalkylbladet visas i vyn Sidlayout i Excel. Du kan också klicka på Sidlayout Bild av knapp i statusfältet för att visa den här vyn.

 3. Klicka på Klicka för att lägga till sidhuvud eller Klicka för att lägga till sidfot i kalkylbladet.

  Verktyg för sidhuvud och sidfot visas, med fliken Design.

 4. Om du vill ange var i sidhuvudet eller sidfoten som sidnumret ska placeras klickar du i rutan Till vänster, Mitt i eller Till höger i sidhuvudet eller sidfoten.

 5. Klicka på Sidnummer i gruppen Element för sidhuvud och sidfot på fliken Design.

  Klicka på Sidnummer i gruppen Element för sidhuvud och sidfot

  Platshållaren &[Sida] visas i det område du valt.

  Om du vill visa det totala antalet sidor lägger du till ett blanksteg efter &[Sida], skriver ordet av följt av ett till blanksteg och klickar sedan på Antal sidor i gruppen Sidhuvud-/sidfotselement.

  Platshållaren &[Sida] av &[Sidor] visas i det område du valt.

 6. Klicka någonstans utanför sidhuvud- eller sidfotsområdet så visas sidnumren i sidlayoutvyn.

 7. När du är färdig i vyn Sidlayout klickar du på Normal i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

  Klicka på Normal på fliken Visa

  Du kan också klicka på Normal Knappbild i statusfältet.

  Du kan infoga sidnummer i ett kalkylblad i sidlayoutvyn, där du kan se dem. Om du vill infoga sidnummer för flera kalkylblad samtidigt kan du använda dialogrutan Utskriftsformat. För andra typer av blad, till exempel diagramblad, kan du bara infoga sidnummer i dialogrutan Utskriftsformat.

Överst på sidan

Lägga till sidnummer i flera kalkylblad

Du kan infoga sidnummer i flera kalkylblad i arbetsboken genom att använda dialogrutan Utskriftsformat. Om arbetsboken till exempel innehåller två kalkylblad som båda är två sidor långa är de två sidorna numrerade som 1 och 2 på det första kalkylbladet. Det andra kalkylbladet består också av två sidor som är numrerade 1 och 2.

Tips: Om du vill lägga till sidnummer i en följd i alla kalkylblad i en arbetsbok måste du ändra det nummer som varje kalkylblad börjar med. Få reda på mer i artikeln Ange ett annat nummer för den första sidan.

 1. Klicka på de kalkylblad eller diagramblad som du vill infoga sidnummer i.

Om du vill markera

Gör du så här

Ett enda kalkylblad

Klicka på kalkylbladfliken.

Klicka på fliken Blad

Om fliken inte visas klickar du på flikrullningsknapparna för att visa den och klickar sedan på fliken.

Klicka på flikbläddringspilarna

Två eller fler angränsande kalkylblad

Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Skift samtidigt som du klickar på fliken för det sista kalkylbladet du vill markera.

Två eller fler kalkylblad som inte är angränsande

Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Ctrl samtidigt som du klickar på de andra kalkylbladens flikar som du vill markera.

Alla kalkylblad i en arbetsbok

Högerklicka på kalkylbladets flik och klicka sedan på Markera alla kalkylblad på snabbmeny.

Tips: Om flera kalkylblad markeras visas [Grupp] i namnlisten högst upp på kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering av flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Högerklicka på det markerade kalkylbladet och klicka sedan på Dela upp blad om inga omarkerade kalkylblad syns.

 1. Klicka på dialogruteikonen Bild av knapp intill Sidlayout på fliken Sidlayout i gruppen Utskriftsformat.

  Klicka på pilen längst ned till höger i gruppen Utskriftsformat

 2. Klicka på Anpassa sidhuvud eller Anpassa sidfot på fliken Sidhuvud/sidfot i dialogrutan Utskriftsformat.

 3. Om du vill ange var i sidhuvudet eller sidfoten som sidnumret ska visas klickar du i rutan Till vänster, Mitt i eller Till höger.

 4. Infoga numren genom att klicka på knappen Infoga sidnummer Bild av knapp .

  Platshållaren &[Sida] visas i det område du valt.

  Meddelanden: 

  • Om du vill visa sammanlagt antal sidor lägger du till ett blanksteg efter &[Sida], skriver ordet av följt av ett till blanksteg och klickar sedan på knappen Infoga antal sidor Bild av knapp .

  • Platshållaren &[Sida] av &[Sidor] visas i det område du valt.

Överst på sidan

Ange ett annat nummer för den första sidan

Om du vill numrera kalkylbladssidorna i en arbetsbok i följd lägger du först till sidnummer i alla kalkylblad i arbetsboken och sedan följer du instruktionerna nedan när du vill att sidnumreringen för varje kalkylblad ska börja med rätt nummer. Om arbetsboken till exempel består av två kalkylblad som båda skrivs ut som två sidor använder du den här processen när du vill att sidnumreringen i det andra kalkylbladet ska börja med 3.

 1. Klicka på dialogruteikonen Bild av knapp intill Sidlayout på fliken Sidlayout i gruppen Utskriftsformat.

  Klicka på pilen längst ned till höger i gruppen Utskriftsformat

 2. Skriv det nummer som du vill använda för den första sidan i rutan Börja sidnumrera från på fliken Sida.

  Om du vill använda standardnumreringssystemet skriver du Automatisk i rutan Börja sidnumrera från.

Överst på sidan

Ändra i vilken ordning sidorna numreras

Som standard numreras sidorna och skrivs ut uppifrån och ned och sedan från vänster till höger i kalkylbladet. Om du vill kan du emellertid ändra riktningen och numrera och skriva ut sidorna från vänster till höger och sedan uppifrån och ned.

 1. Klicka på det kalkylblad som du vill ändra numreringsordning för.

 2. Klicka på dialogruteikonen Bild av knapp intill Sidlayout på fliken Sidlayout i gruppen Utskriftsformat.

  Klicka på pilen längst ned till höger i gruppen Utskriftsformat

 3. Klicka på Ned, sedan över eller Över, sedan ned under Sidordning på fliken Blad.

  Riktningen för respektive alternativ visas i förhandsgranskningsrutan.

Överst på sidan

Ta bort sidnummer

 1. Klicka på de kalkylblad eller diagramblad som du vill ta bort sidnummer i.

Om du vill markera

Gör du så här

Ett enda kalkylblad

Klicka på kalkylbladfliken.

Klicka på fliken Blad

Om fliken inte visas klickar du på flikrullningsknapparna för att visa den och klickar sedan på fliken.

Klicka på flikbläddringspilarna

Två eller fler angränsande kalkylblad

Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Skift samtidigt som du klickar på fliken för det sista kalkylbladet du vill markera.

Två eller fler kalkylblad som inte är angränsande

Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Ctrl samtidigt som du klickar på de andra kalkylbladens flikar som du vill markera.

Alla kalkylblad i en arbetsbok

Högerklicka på kalkylbladets flik och klicka sedan på Markera alla kalkylblad på snabbmeny.

Tips: När flera kalkylblad är markerade visas [Grupp] i namnlisten överst i kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om inget omarkerat kalkylblad visas högerklickar du på fliken för ett markerat kalkylblad och klickar sedan på Dela upp blad på snabbmenyn.

 1. Klicka på dialogruteikonen Bild av knapp intill Sidlayout på fliken Sidlayout i gruppen Utskriftsformat.

  Klicka på pilen längst ned till höger i gruppen Utskriftsformat

 2. Klicka på (Inget) i den nedrullningsbara listan Sidhuvud eller Sidfot på fliken Sidhuvud/sidfot.

  Obs!: Du kanske måste rulla längst upp i listan för att kunna klicka på (Inget).

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×