Infoga sidnummer i kalkylblad

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill att sidnummer ska visas på sidorna när du skriver ut ett kalkylblad i Microsoft Excel, kan du infoga dem i kalkylbladets sidhuvud eller sidfot. Sidnumren visas inte i kalkylbladet i vyn Normal, de visas endast i vyn Sidlayout och på utskrivna sidor.

Obs!: Skärmbilderna i den här artikeln har tagits i Excel 2016. Om du har en annan version kan vyn vara något annorlunda, men om inget annat anges är funktionerna desamma.

Infoga sidnummer i ett enda kalkylblad

 1. Klicka på det kalkylblad som du vill infoga sidnummer i.

 2. Klicka på Sidhuvud och sidfot i gruppen Text under fliken Infoga.

  Alternativ för sidfot och sidhuvud på fliken Infoga

  Kalkylbladet visas i vyn Sidlayout i Excel. Du kan också klicka på Sidlayout Bild av knapp i statusfältet för att visa den här vyn.

 3. Klicka på Klicka för att lägga till sidhuvud eller Klicka för att lägga till sidfot i kalkylbladet.

  Verktyg för sidhuvud och sidfot visas, med fliken Design.

 4. Om du vill ange var i sidhuvudet eller sidfoten som sidnumret ska placeras klickar du i rutan Till vänster, Mitt i eller Till höger i sidhuvudet eller sidfoten.

 5. Klicka på Sidnummer i gruppen Element för sidhuvud och sidfot på fliken Design.

  Klicka på Sidnummer i gruppen Element för sidhuvud och sidfot

  Platshållaren &[Sida] visas i det område du valt.

  Om du vill visa det totala antalet sidor lägger du till ett blanksteg efter &[Sida], skriver ordet av följt av ett till blanksteg och klickar sedan på Antal sidor i gruppen Sidhuvud-/sidfotselement.

  Platshållaren &[Sida] av &[Sidor] visas i det område du valt.

 6. Klicka någonstans utanför sidhuvud- eller sidfotsområdet så visas sidnumren i sidlayoutvyn.

 7. När du är färdig i vyn Sidlayout klickar du på Normal i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

  Klicka på Normal på fliken Visa

  Du kan också klicka på Normal Knappbild i statusfältet.

  Du kan infoga sidnummer i ett kalkylblad i sidlayoutvyn, där du kan se dem. Om du vill infoga sidnummer för flera kalkylblad samtidigt kan du använda dialogrutan Utskriftsformat. För andra typer av blad, till exempel diagramblad, kan du bara infoga sidnummer i dialogrutan Utskriftsformat.

Lägga till sidnummer i flera kalkylblad

Du kan infoga sidnummer i flera kalkylblad i arbetsboken genom att använda dialogrutan Utskriftsformat. Om arbetsboken till exempel innehåller två kalkylblad som båda är två sidor långa är de två sidorna numrerade som 1 och 2 på det första kalkylbladet. Det andra kalkylbladet består också av två sidor som är numrerade 1 och 2.

Tips: Om du vill lägga till sidnummer i en följd i alla kalkylblad i en arbetsbok måste du ändra det nummer som varje kalkylblad börjar med. Få reda på mer i artikeln Ange ett annat nummer för den första sidan.

 1. Klicka på de kalkylblad eller diagramblad som du vill infoga sidnummer i.

Om du vill markera

Gör följande

Ett enda kalkylblad

Klicka på kalkylbladfliken.

Klicka på fliken Blad

Om fliken inte visas klickar du på flikrullningsknapparna för att visa den och klickar sedan på fliken.

Klicka på flikbläddringspilarna

Två eller fler angränsande kalkylblad

Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Skift samtidigt som du klickar på fliken för det sista kalkylbladet du vill markera.

Två eller fler kalkylblad som inte är angränsande

Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Ctrl samtidigt som du klickar på de andra kalkylbladens flikar som du vill markera.

Alla kalkylblad i en arbetsbok

Högerklicka på kalkylbladets flik och klicka sedan på Markera alla kalkylblad på snabbmeny.

Tips: Om flera kalkylblad markeras visas [Grupp] i namnlisten högst upp på kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering av flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Högerklicka på det markerade kalkylbladet och klicka sedan på Dela upp blad om inga omarkerade kalkylblad syns.

 1. Klicka på dialogruteikonen Bild av knapp intill Sidlayout i gruppen Utskriftformat på fliken Sidlayout.

  Klicka på pilen längst ned till höger i gruppen Utskriftsformat

 2. Klicka på Anpassa sidhuvud eller Anpassa sidfot på fliken Sidhuvud/sidfot i dialogrutan Utskriftsformat.

 3. Om du vill ange var i sidhuvudet eller sidfoten som sidnumret ska visas klickar du i rutan Till vänster, Mitt i eller Till höger.

 4. Infoga numren genom att klicka på knappen Infoga sidnummer Bild av knapp .

  Platshållaren &[Sida] visas i det område du valt.

  Meddelanden: 

  • Om du vill visa sammanlagt antal sidor lägger du till ett blanksteg efter &[Sida], skriver ordet av följt av ett till blanksteg och klickar sedan på knappen Infoga antal sidor Bild av knapp .

  • Platshållaren &[Sida] av &[Sidor] visas i det område du valt.

Ange ett annat nummer för den första sidan

Om du vill numrera kalkylbladssidorna i en arbetsbok i följd lägger du först till sidnummer i alla kalkylblad i arbetsboken och sedan följer du instruktionerna nedan när du vill att sidnumreringen för varje kalkylblad ska börja med rätt nummer. Om arbetsboken till exempel består av två kalkylblad som båda skrivs ut som två sidor använder du den här processen när du vill att sidnumreringen i det andra kalkylbladet ska börja med 3.

 1. Klicka på dialogruteikonen Bild av knapp intill Sidlayout på fliken Sidlayout i gruppen Utskriftsformat.

  Klicka på pilen längst ned till höger i gruppen Utskriftsformat

 2. Skriv det nummer som du vill använda för den första sidan i rutan Börja sidnumrera från på fliken Sida.

  Om du vill använda standardnumreringssystemet skriver du Automatisk i rutan Börja sidnumrera från.

Ändra i vilken ordning sidorna numreras

Som standard numreras sidorna och skrivs ut uppifrån och ned och sedan från vänster till höger i kalkylbladet. Om du vill kan du emellertid ändra riktningen och numrera och skriva ut sidorna från vänster till höger och sedan uppifrån och ned.

 1. Klicka på det kalkylblad som du vill ändra numreringsordning för.

 2. Klicka på dialogruteikonen Bild av knapp intill Sidlayout på fliken Sidlayout i gruppen Utskriftsformat.

  Klicka på pilen längst ned till höger i gruppen Utskriftsformat

 3. Klicka på Ned, sedan över eller Över, sedan ned under Sidordning på fliken Blad.

  Riktningen för respektive alternativ visas i förhandsgranskningsrutan.

Ta bort sidnummer

 1. Klicka på de kalkylblad eller diagramblad som du vill ta bort sidnummer i.

Om du vill markera

Gör följande

Ett enda kalkylblad

Klicka på kalkylbladfliken.

Klicka på fliken Blad

Om fliken inte visas klickar du på flikrullningsknapparna för att visa den och klickar sedan på fliken.

Klicka på flikbläddringspilarna

Två eller fler angränsande kalkylblad

Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Skift samtidigt som du klickar på fliken för det sista kalkylbladet du vill markera.

Två eller fler kalkylblad som inte är angränsande

Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Ctrl samtidigt som du klickar på de andra kalkylbladens flikar som du vill markera.

Alla kalkylblad i en arbetsbok

Högerklicka på kalkylbladets flik och klicka sedan på Markera alla kalkylblad på snabbmeny.

Tips: När flera kalkylblad är markerade visas [Grupp] i namnlisten överst i kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om inget omarkerat kalkylblad visas högerklickar du på fliken för ett markerat kalkylblad och klickar sedan på Dela upp blad på snabbmenyn.

 1. Klicka på dialogruteikonen Bild av knapp intill Sidlayout i gruppen Utskriftformat på fliken Sidlayout.

  Klicka på pilen längst ned till höger i gruppen Utskriftsformat

 2. Klicka på (Inget) i den nedrullningsbara listan Sidhuvud eller Sidfot på fliken Sidhuvud/sidfot.

  Obs!: Du kanske måste rulla längst upp i listan för att kunna klicka på (Inget).

Lägga till sidnummer

 1. Klicka på Sidhuvud och sidfot på fliken Infoga.

  Excel ändras automatiskt till vyn sidlayout.

 2. Sidhuvud / sidfot på fliken klickar du på Sidhuvud eller sidfot och välj sedan önskat sidnummerformat du vill använda.

  Sidhuvud sidnumren visas högst upp på sidan som skrivs ut och sidfot sidnumren visas längst ned.

 3. När du är klar, kan du antingen fortsätta att vara i vyn Sidlayout eller du kan byta till Normal vy genom att klicka på Normal på fliken Visa.

Ange ett annat nummer för den första sidan

Du kan göra det första utskrivna bladet som börjar med en sida av talen 1. Det kan vara användbart om det finns andra utskrivna sidor som ska komma före bladet. Till exempel du kan skriva ut sidan 2 Word-dokument som tar hänsyn till sidorna 1 och 2 och börjar sedan Excel-blad på sidan 3.

 1. Klicka på Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

 2. Skriv det nummer du vill använda för det första sidnumret på fliken sida i rutan Börja sidnumrera. Om du vill använda det första sidnumret ska vara 3 kan skriver du till exempel talet 3.

 3. Klicka på OK.

Om du använder ett Sidnummerformat som räknar de totala antalet sidorna, till exempel: sida 3 av 7 måste du göra en justering till det andra talet. Den här justeringen ser du till att du inte slutar med ungefär så här: sidan 10 av 7.

 1. Klicka på fliken Sidhuvud/sidfot i Utskriftsformat, och klicka sedan på Anpassa sidhuvud eller Anpassa sidfot.

 2. När du har Sida & [sida] av & [sidor] på plustecknet (+) och skriv sedan ange hur många sidor som kommer före första sidnummer.

  Om 3 är ditt första sidnummer, måste du ta med 2 sidor i det totala antalet sidor. Så skriver du en + 2 i slutet: Sida & [sida] av & [sidor] + 2 och klicka sedan på OK.

 3. Klicka på OK igen.

Ändra ordning sidorna numreras

 1. Klicka på Utskriftsformat på fliken Sidlayout och klicka sedan på blad.

 2. Välj sidnumreringen ordning som du vill använda under Sidordning.

Ta bort sidnummer

 1. Klicka på Utskriftsformat på fliken Sidlayout och klicka sedan på Sidhuvud/sidfot.

 2. Markera (ingen) under Sidhuvud eller sidfot.

  Du kan behöva bläddra till (ingen) högst upp i listan.

Lägga till sidnummer

 1. Klicka på Sidhuvud / sidfot under Utskriftsformat på fliken Layout.

 2. Välj önskat Sidnummerformat som du vill lägga till på popup-menyn under Sidhuvud eller en sidfot.

  Sidhuvud format som visas högst upp på sidan som skrivs ut och sidfot format som visas längst ned.

  Tips: 

  • Du kan se hur sidnumren visas genom att visa bladet i förhandsgranskningsläge. Klicka på Förhandsgranska på fliken Layout under Skriv ut.

  • Om du vill lägga till sidnummer i flera blad i arbetsboken samtidigt, markerar du de blad du vill innan du klickar på Sidhuvud / sidfot. Sidnummerformat du väljer används för alla markerade blad.

  • Du kan skapa ett helt Anpassa sidhuvud eller en sidfot med sidnummer genom att klicka på Anpassa sidhuvud eller Anpassa sidfot och följer instruktionerna.

Ange ett annat nummer för den första sidan

 1. Klicka på Sidhuvud / sidfot under Utskriftsformat på fliken Layout.

 2. Lägga till sidnummer i det format som du vill använda.

 3. Klicka på Anpassa sidhuvud eller Anpassa sidfot, beroende på var sidnumren visas.

 4. Leta efter den sidan tal kod & [sida]och klickar direkt efter den om du vill flytta insättningspunkten till den här platsen.

 5. Skriv ett plustecken (+) och ange hur många sidor som du vill använda att flytta fram den första sidan. Till exempel om du vill starta på sidan 4 och ökar du det första sidnumret med tre sidor så att du skriver + 3. Koden visas nu som & [sida] + 3.

 6. Klicka på OK.

  I rutan Sidhuvud eller en sidfot nya första sidhuvudet eller sidfoten visas.

  Obs!: Om du vill använda ett Sidnummerformat som innehåller det totala antalet sidor, till exempel SID 4 av 7, kontrollerar du också lägga till plustecken (+) och sidan tal öka till det totala antalet sidor kod & [sidor].

Ändra ordning sidorna numreras

 1. Klicka på Sidhuvud / sidfot under Utskriftsformat på fliken Layout.

 2. Välj sidnumreringen ordning som du vill använda på fliken blad under Sidordning.

Ta bort sidnummer

 1. Klicka på Sidhuvud / sidfot under Utskriftsformat på fliken Layout.

 2. Markera (ingen) på popup-menyn under Sidhuvud eller en sidfot.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×