Infoga, redigera och visa fält i Word

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Fältkoder är användbara som platshållare för data som kan ändras i dokumentet och du kan använda dem för att automatisera vissa delar av dokumentet. Fältkoder infogas åt dig när du använder Word-funktioner som sidnummer eller en innehållsförteckning, men du kan infoga fältkoder manuellt för andra saker som att utföra beräkningar eller fylla i dokumentinnehållet från en datakälla.

Du kan använda de här stegen till att infoga valfri fältkod i Word. En lista med alla fältkoder och detaljerad information om varje finns i Lista över fältkoder i Word.

 1. Klicka där du vill infoga fältet.

  Tips: Om du känner till fältkoden för det fält som du vill infoga skriva du den direkt i dokumentet, men inte genom att skriva hakparentesen tecken. Tryck på Ctrl + F9 och skriv sedan koden inom parentes.

 2. Klicka på Infoga > Snabbdelar > Fält.
  Alternativet Infoga fält på menyn Snabbdelar.

 3. Välj ett fältnamn i listan Fältnamn.

  Tips: Du kan filtrera listan genom att klicka på nedpilen i listan Kategorier.


  Dialogrutan Fält

 4. Under Fältegenskaper väljer du de egenskaper eller alternativ som du vill använda och klickar på OK.

Meddelanden: 

 • Om du vill visa koderna för ett visst fält klickar du på Fältkoder i rutan Fält.

 • Om du vill kapsla ett fält inuti ett annat fält infogar du först det yttre fältet, behållaren (steg 1–4 ovan). Placera sedan insättningspunkten i den fältkod i dokumentet där du vill infoga ett inre fält och upprepa sedan steg 1–4 ovan.

 1. Högerklicka i fältet och klicka sedan på Redigera fält.

 2. Ändra fältegenskaper och alternativ. Mer information om egenskaper och alternativ som finns tillgängliga för ett visst fält finns lista över fältkoder i Word.

  Meddelanden: 

  • För vissa fält måste du visa fältkoden om du vill redigera fältet: Tryck på Alt + F9.

  • Vissa fält redigeras i egna dialogrutor i stället för i dialogrutan Fält. Om du till exempel högerklickar på en hyperlänk och sedan klickar på Redigera hyperlänk så öppnas dialogrutan Redigera hyperlänk.

Tryck på Alt + F9 för att växla mellan att visa fältkoder och visa fältresultat i dokumentet. När du visar en fältkod, ser syntaxen ut så här:

{ FÄLTNAMN Egenskaper Valfria växlar }

 • FÄLTNAMN    Det här är det namn som visas i listan över fältnamn i dialogrutan Fält.

 • Instruktioner     Här är några instruktioner eller variabler som används i ett visst fält. Alla fält har inte instruktioner. I dialogrutan fält listas dessa som Fältegenskaper.

 • Fältet specifika växlar    Det här är inställningar som kan stängas av och på för ett visst fält. Alla fält har inte växlar. I dialogrutan fält listas dessa som Fältalternativ.

 • Allmänna växlar    Det här är inställningarna som styr format på fältresultatet, till exempel versaler och gemener i text och datum/tid format. I dialogrutan fält listas dessa som Format. Mer information finns i Formatera fältresultatet.

Information om syntaxen för ett visst fält finns i listan över fältkoder i Word.

Säkerhetsmeddelande: Eftersom fältkoder kan vara synliga för alla som läser dokumentet, bör du kontrollera att informationen som du anger i fältkoder inte är information som du vill ska vara privat.

Som standard visas fältresultatet tillsammans med innehållet i dokumentet, så att den som läser dokumentet inte är medveten om att en del av innehållet ligger i ett fält. Fält kan emellertid också visas med en skuggad bakgrund, så att de blir mer synliga i dokumentet.

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ. (I Word 2007 klickar du på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ.)

 2. Klicka på Avancerat.

 3. Gör något av följande i listan Mönster i fält under Visa dokumentinnehåll:

  • Om du vill att fälten ska stå ut från resten av dokumentinnehållet väljer du Alltid.

  • Om du vill att fälten inte ska skilja sig från resten av dokumentinnehållet väljer du Aldrig.

  • Om du vill att användarna ska vara medvetna om att de har klickat i ett fält väljer du Vid markering.

   När fältmönsteralternativet är inställt på Vid markering får fältet en grå bakgrund när du klickar i fältet. Den här grå skuggningen anger emellertid inte att fältet är markerat. När du markerar fältet genom att dubbelklicka eller dra med musen får fältet en ytterligare markering.

I Word uppdateras fälten som standard automatiskt när ett dokument öppnas. På så sätt är informationen alltid aktuell. Ibland kanske du emellertid inte vill att detta ska göras. Du kanske t.ex. vill att datumet i sidhuvudet ska vara ett visst datum i stället för att uppdateras till dagens datum varje gång dokumentet öppnas.

Du kan också uppdatera fält genom att högerklicka på ett fält och sedan klicka på Uppdatera fält eller genom att klicka i ett fält och sedan trycka på F9.

Tryck på Ctrl + A för att manuellt uppdatera alla fält i en dokumentets brödtext och trycker på F9. Fält i sidhuvuden, sidfötter och textrutor måste du uppdatera separat. Klicka i sidhuvud, sidfot eller textruta, tryck på Ctrl + A och trycker på F9.

Du kan låsa fälten om du inte vill att de ska uppdateras automatiskt eller av misstag.

Låsa eller låsa upp ett visst fält

Gör något av följande:

 • Om du vill låsa ett fält så att fältresultatet inte uppdateras klickar du på fältet och trycker sedan på CTRL+F11.

 • Om du vill låsa upp ett fält så att fältresultatet kan uppdateras klickar du på fältet och trycker sedan på CTRL+SKIFT+F11.

Hur låsning påverkar fälten BOOKMARK, INCLUDETEXT och REF

Fältväxeln Lås resultat (\!) förhindrar uppdatering av ett fält som tas med i resultatet av ett BOOKMARK-, INCLUDETEXT- eller REF-fält, såvida inte fältresultatet på den ursprungliga platsen har ändrats. Om inte den här växeln finns, uppdateras fält som tas med i ett fältresultat varje gång BOOKMARK-, INCLUDETEXT- eller REF-fältet uppdateras.

Exempel: Fältet { INCLUDETEXT C:\\Försäljning\Kvartal4försäljning.doc \! } infogar innehållet i dokumentet "Kvartal4försäljning.doc", som innehåller ett DATE- och ett EMBED-fält. Om du uppdaterar INCLUDETEXT-fältet, förhindrar växeln \! att DATE- eller EMBED-fältet uppdateras i texten såvida de inte först uppdateras i det ursprungliga dokumentet ("Kvartal4försäljning.doc"). Växeln kontrollerar att den text som har infogats med INCLUDETEXT-fältet matchar texten i det ursprungliga dokumentet.

Om du vill uppdatera DATE- och EMBED-fältet på båda platserna uppdaterar du först fälten i det ursprungliga dokumentet ("Kvartal4försäljning.doc") och uppdaterar sedan INCLUDETEXT-fältet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×