Infoga och spela upp en videofil från datorn eller OneDrive

Infoga och spela upp en videofil från datorn eller OneDrive

I PowerPoint 2010 och senare kan du infoga ett inbäddat videoklipp (standard) eller länk till en video som lagras på din dator.

 • Att Infoga ett inbäddat videoklipp är praktiskt men gör presentationen större.

 • Med länkade videor håller du nere presentationens filstorlek, men länkar kan brytas. Vi rekommenderar att du lagrar presentationer och länkade videor i samma mapp.

I dialogrutan Infoga Video väljer du mellan Infoga (vilket betyder ”bädda in”) eller Länka till fil.

Videoformat som stöds:

I PowerPoint 2016 rekommenderar vi att du använder MP4-filer kodade med H.264-video (även kallad MPEG-4 AVC) och AAC-ljud.

Mer information finns i Filformat för video och ljud som kan användas i PowerPoint.

Bädda in en video som finns i datorn

 1. I vyn Normal klickar du på den bild som du vill att videon ska vara i.

 2. På fliken Infoga klickar du på pilen under Video och klickar sedan på Video på min dator.

 3. Klicka på den video i rutan Infoga video som du vill ha och klicka sedan på Infoga.

Länka till en video på datorn

För att undvika brutna länkar bör du kopiera videon till samma mapp som presentationen och sedan länka till den där.

 1. I vyn Normal klickar du på den bild som du vill infoga länken till videon i.

 2. På fliken Infoga klickar du på pilen under Video och klickar sedan på Video på min dator.

 3. I rutan Infoga video klickar du på den fil du vill länka till. Klicka sedan på nedpilen bredvid Infoga och på Länka till fil.

  Visar dialogrutan Infoga video i PowerPoint

PowerPoint 2016 har stöd för uppspelning av video med flera ljudspår. Dessutom finns stöd för undertexter som är inbäddade i videofiler.  Mer information finns i Göra PowerPoint-presentationer mer tillgängliga.

YouTube-video

Om du vill infoga en video från YouTube växlar du till Infoga eller länka till en video på YouTube.

Bädda in en video som finns på OneDrive

Du kan också infoga videor som du har lagrat på OneDrive.

 1. Klicka på den bild i PowerPoint där du vill lägga till videon.

 2. Klicka på Video > Onlinevideo på fliken Infoga.

 3. Klicka på OneDrive i dialogrutan Infoga video och gå till den plats där videon har laddats upp.

  Dialogrutan Infoga Video innehåller ett alternativ för att öppna ett inbäddat videoklipp från OneDrive.
 4. Klicka på Infoga.

Videofilen laddas ned till datorn och bäddas sedan in i presentationen.

Förhandsgranska en video

När du markerar en video på en bild visas ett verktygsfält nedanför videon med en knapp för uppspelning/paus, en förloppsindikator, knappar för att hoppa framåt/bakåt, en timer och en volymkontroll. Klicka på knappen Spela upp till vänster om verktygsfältet för att förhandsgranska videon.

Uppspelningskontrollerna för en video i en PowerPoint-bild

Spela upp en video automatiskt eller vid klickning

Som standard spelas videon upp i bildspelet som en del av en klicksekvens.    Detta innebär att när du klickar någonstans på bilden för att gå vidare till nästa steg (eller när du trycker på blanksteg, högerpil eller andra tangenter som flyttar till nästa steg) spelas videon upp. Det här startalternativet kallas I klicksekvens.

Du kan också välja att låta videon starta automatiskt när den visas på skärmen, eller spela upp den när du klickar på den:

 1. Markera videoramen.

 2. Under menyflikar, på Verktyg för videouppspelning rutan, öppna Start listan och välj det alternativ du föredrar.

  Uppspelningsalternativen för en video från datorn är: I klicksekvens, Automatiskt eller Vid klickning

  Alternativ

  Beskrivning

  I klicksekvens

  Det här är standardinställningen enligt beskrivningen ovan. Videon spelas upp när du klickar någonstans på bilden för att gå vidare till nästa steg.

  Automatiskt

  Videon startar automatiskt.

  (Om det finns animeringssteg innan den startas, kommer animeringen spelas upp först och sedan börjar videon spelas upp automatiskt. Om det inte finns några andra animeringssteg före videon i bilden spelas videon upp direkt.) 

  Vid klickning

  Videon startas när man klickar på den.

Mer information om alternativ för att spela upp videon i Bildspel finns i Ange uppspelningsalternativ för en video.

Videoformat som stöds:

I PowerPoint 2013 rekommenderar vi att du använder MP4-filer kodade med H.264-video (kallas även MPEG-4 AVC) och AAC-ljud.

Mer information finns i Filformat för video och ljud som kan användas i PowerPoint.

Bädda in en video som finns i datorn

 1. I vyn Normal klickar du på den bild som du vill att videon ska vara i.

 2. På fliken Infoga klickar du på pilen under Video och klickar sedan på Video på min dator.

 3. Klicka på den video i rutan Infoga video som du vill ha och klicka sedan på Infoga.

Länka till en video på datorn

För att undvika brutna länkar bör du kopiera videon till samma mapp som presentationen och sedan länka till den där.

 1. I vyn Normal klickar du på den bild som du vill infoga länken till videon i.

 2. På fliken Infoga klickar du på pilen under Video och klickar sedan på Video på min dator.

 3. I rutan Infoga video klickar du på den fil du vill länka till. Klicka sedan på nedpilen bredvid Infoga och på Länka till fil.

  Visar dialogrutan Infoga video i PowerPoint

YouTube-video

Om du vill infoga en video från YouTube växlar du till Infoga eller länka till en video på YouTube.

Förhandsgranska en video

När du markerar en video på en bild visas ett verktygsfält nedanför videon med en knapp för uppspelning/paus, en förloppsindikator, knappar för att hoppa framåt/bakåt, en timer och en volymkontroll. Klicka på knappen Spela upp till vänster om verktygsfältet för att förhandsgranska videon.

Uppspelningskontrollerna för en video i en PowerPoint-bild

Spela upp en video automatiskt eller vid klickning

Som standard spelas videon upp när du klickar på den i Bildspel. Du kan också välja att låta videon börja automatiskt när den visas på skärmen:

 1. Markera videoramen.

 2. Öppna listan Start på fliken med verktyg för videouppspelning i menyfliksområdet PowerPoint och välj Automatiskt:

  Om du har infogat videor från datorn kan du välja att starta dem automatiskt eller vid klickning.

Mer information om alternativ för att spela upp videon i Bildspel finns i Ange uppspelningsalternativ för en video.

Videoformat som stöds:

I PowerPoint 2010 rekommenderar vi att du använder WMA-filer.

Mer information finns i Filformat för video och ljud som kan användas i PowerPoint.

Bädda in en video som finns i datorn

 1. Klicka på den bild i normalvyn där du vill bädda in videon.

 2. Klicka på pilen under Video i gruppen Media på fliken Infoga.

 3. Välj Video från fil, bläddra till platsen för videon och välj den.

 4. Klicka på nedpilen på knappen Infoga och klicka sedan på Infoga.

Länka till en video på datorn

För att undvika brutna länkar bör du kopiera videon till samma mapp som presentationen och sedan länka till den där.

 1. Gå till fliken Bilder i vyn Normal och klicka på den bild där du vill lägga till en video eller en animerad GIF-fil.

 2. Klicka på pilen under Video i gruppen Media på fliken Infoga.

 3. Välj Video från fil, bläddra till platsen för videon och välj den.

 4. Klicka på nedpilen på knappen Infoga och klicka sedan på Länk till fil.

  Länk till en videofil

Förhandsgranska en video

När du markerar en video på en bild visas ett verktygsfält nedanför videon med en knapp för uppspelning/paus, en förloppsindikator, knappar för att hoppa framåt/bakåt, en timer och en volymkontroll. Klicka på knappen Spela upp till vänster om verktygsfältet för att förhandsgranska videon.

Uppspelningskontrollerna för en video i en PowerPoint-bild

Spela upp en video automatiskt eller vid klickning

Som standard spelas videon upp när du klickar på den i Bildspel. Du kan också välja att låta videon börja automatiskt när den visas på skärmen:

 1. Markera videoramen.

 2. Öppna listan Start på fliken med verktyg för videouppspelning i menyfliksområdet PowerPoint och välj Automatiskt:

  Videoalternativ

Mer information om alternativ för att spela upp videon i Bildspel finns i Ange uppspelningsalternativ för en video.

I PowerPoint 2007 kan du bara länka till en video.

För att förhindra eventuella problem med länkar är det en bra idé att kopiera filmerna till samma mapp som din presentation innan du lägger till filmer i presentationen.

Länka till en film

 1. I vyn Normal klickar du på den bild som du vill lägga till en film eller en animerad GIF-fil i.

 2. Klicka på pilen under Film i gruppen Medieklipp på fliken Infoga.

  Bild av fliken Infoga

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Film från fil, leta upp mappen som innehåller filen och dubbelklicka sedan på den fil du vill lägga till.

  • Klicka på Film från Clip Organizer, bläddra tills du hittar det klipp du vill använda i Clip Artaktivitetsfönster och klicka sedan på klippet för att lägga till det på bilden.

   Tips: Du kan förhandsgranska klipp innan du lägger till dem i presentationen. Flytta muspekaren över klippets miniatyr i åtgärdsfönstret ClipArt i rutan Resultat som visar tillgängliga klipp och klicka sedan på Förhandsgranskning/Egenskaper.

När du infogar en film får du ett meddelande med frågan om du vill att filmen ska börja automatiskt (Automatiskt) eller när du klickar på filmen (Vid klickning).

 • Om du vill starta filmen automatiskt när bilden visas klickar du på Automatiskt. Du kan pausa en film när den spelas upp genom att klicka på den. Om du vill fortsätta att spela upp filmen klickar du på den igen.

 • Om du vill starta filmen manuellt när du klickar på den väljer du Vid klickning.

När du infogar en film läggs en pausutlösareffekt också till. Den kallas för en utlösare eftersom du måste klicka på någonting särskilt i bilden för att spela upp filmen. I en presentation så klickar du till exempel på filmramen för att pausa filmen och klickar på den igen för att återuppta uppspelningen.

Obs!: Du kan ändra det här alternativet när som helst. Klicka på filmen, gå till Filmverktyg och klicka på fliken Alternativ. I gruppen Filmalternativ väljer du önskat alternativ i listan Spela upp film.

Fliken Alternativ under Filmverktyg

Du kan spela upp en film så att den fyller upp hela skärmen när du ger presentationen, i stället för att den spelas upp som en del av bilden. Detta kallas för att spela upp en film i helskärmsvy. Beroende på vilken upplösning den ursprungliga filmfilen har så kan videon förvrängas när storleken ökar. Du bör alltid förhandsgranska filmen så att du kan ångra helskärmsalternativet om filmen visas förvrängd eller suddig. I allmänhet så ser det inte bra ut när små filmer förstoras och spelas upp i helskärmsläge.

Om filmen ställs in på att visas i helskärmsvyn och på att startas automatiskt kan du dra filmrutan från bilden till det grå området så att den inte syns eller blinkar till innan filmen visas i helskärmsvyn.

 1. Klicka på filmrutan i bilden som du vill spela upp i helskärmsvyn.

 2. Markera kryssrutan Spela upp i helskärm i gruppen FilmalternativAlternativ­fliken under Filmverktyg.

  Fliken Alternativ under Filmverktyg

 • Klicka på filmrutan i den bild som du vill förhandsgranska.

 • Klicka på Förhandsgranska i gruppen Spela upp på fliken Alternativ under Filmverktyg.

  Fliken Alternativ under Filmverktyg

Tips!    

 • Du kan också förhandsgranska en film i vyn Normal genom att dubbelklicka på den.

 • Om din film eller animerade GIF-fil är en del av en anpassad animerad sekvens klickar du på Spela upp i aktivitetsfönsterAnpassad animering för att spela upp den.

 • Om det finns flera bilder i din presentation använder du rubrikplatshållaren för att identifiera bilden som innehåller filmrutan så du vet vilken bild som du ska klicka på och spela upp.

 • Om du infogade en film som ett objekt som ska spelas upp i Microsoft Windows Media Player kanske du måste klicka på knapparna Stopp, Start och Paus i Windows Media Player.

Du kanske vill att en film som du har infogat i en presentation ska fortsätta att spelas upp när du går vidare till nästa bild. När du gör det måste du ange när uppspelningen ska stoppas. Annars stannar filmen nästa gång du klickar med musen.

Obs!: Du måste ha en uppspelningseffekt när du ska utföra följande procedur. Om du redan har infogat filmen och valt Vid klickning när du fick ett meddelande om det kan du klicka på Automatiskt för att lägga till en uppspelningseffekt.

Så här växlar du från Vid klickning till Automatiskt

 1. Klicka på filmen i vyn Normal.

 2. Klicka på Automatiskt i listan Spela upp film i gruppen Filmalternativ på fliken Alternativ under Filmverktyg.

  Fliken Alternativ under Filmverktyg

Spela upp filmen över flera bilder

Obs!: Med den här metoden spelas filmen upp en gång till filmfilens slut. Filmen spelas inte upp flera gånger.

 1. Klicka på filmrutan i bilden i vyn Normal.

 2. Klicka på Spela upp över bilder i listan Spela upp film i gruppen Filmalternativ på fliken Alternativ under Filmverktyg.

  Fliken Alternativ under Filmverktyg

 3. Klicka på Anpassad animering i gruppen Animeringarpå fliken Animeringar.

  Bild av fliken Animeringar

 4. Klicka på den rad som motsvarar filmuppspelningseffekten (raden med triangeln) i aktivitetsfönsterAnpassad animering, klicka på pilen och klicka sedan på Effektalternativ.

 5. Klicka på Efter under Stanna och ange sedan det totala antalet bilder som filen ska spelas över om du vill att filmen ska spelas upp över flera bildrutor.

  Tips: Om du ställer in det här värdet på 999 (det högsta), och om filmen är lång nog, så spelas den upp under hela presentationen och du behöver inte justera värdet om du lägger till eller tar bort bildrutor från presentationen.

Du kanske vill spela upp en film under hela presentationen, eller att uppspelningen fortsätter till du stoppar den själv. Om filmens längd är kortare än presentationens längd så kan du ställa in filmen på att starta igen när den är slut, så att någon del av filmen alltid spelas upp under din presentation.

 1. Klicka på filmrutan i bilden i vyn Normal.

 2. Markera kryssrutan Repetera tills filmen eller ljudet stoppas i gruppen Filmalternativ på fliken Alternativ under Filmverktyg.

  Fliken Alternativ under Filmverktyg

Tips: När du loopar en film så spelas den upp flera gånger tills du klickar på den. Du kan också spela upp en film över flera bilder.

Om filmen inte spelas upp kan du felsöka med hjälp av artikeln Har du problem med uppspelning av video eller ljud?

Du kan inte infoga Apple QuickTime-filmfiler (.mov) i presentationer i Microsoft Office PowerPoint 2007. Om du vill spela upp en QuickTime-film under presentationen gör du något av följande:

 • Länka till QuickTime-filmen.   Läs mer i avsnittet Länka till en film ovan. Under presentationen klickar du på objektet eller texten med länken. Då öppnas QuickTime för Windows och filmen spelas upp automatiskt.

 • Konvertera filen till en Microsoft Windows-videofil (.avi) eller något annat kompatibelt multimedieformat som går att infoga i PowerPoint 2007.   Information om hur du konverterar videofiler och vilka filtyper som stöds i PowerPoint finns i Filformat för video och ljud som kan användas i PowerPoint.

Du kan lägga till filmer och animerade GIF-filer på bilder från filer i datorn, Microsoft Clip Organizer, ett nätverk eller ett intranät. När du ska lägga till filmen eller den animerade GIF-filen så infogar du den på en viss bild. Det finns flera sätt att starta filmen eller GIF-filen: du kan låta den spelas upp automatiskt när bilden visas, klicka på den eller skapa en tidsinställning så att den spelas upp efter en viss fördröjning. Du kan också förhindra att en film spelas upp över flera bilder eller låta den spelas upp kontinuerligt under hela presentationen. Du kan också ställa in filmalternativ som att dölja filmramen eller ändra storlek på den.

Till skillnad från bilder eller ritningar är filmfiler alltid länkade till presentationen, snarare än inbäddade i den. När du infogar en länkad filmfil skapar PowerPoint en länk till filmfilens aktuella plats. Om du senare flyttar filmfilen till en annan plats hittar inte PowerPoint den när du vill att filen ska spelas upp. Det är en god idé att kopiera filmerna till samma mapp som presentationen innan du infogar filmerna. PowerPoint skapar en länk till filmfilen och hittar filmfilen förutsatt att du behåller den i presentationsmappen, även om du flyttar eller kopierar mappen till en annan dator.

Ett annat sätt att se till att dina länkade filer finns i samma mapp som presentationen är att använda funktionen Paketera för CD. Den här funktionen kopierar alla filer till en plats (en CD-skiva eller en mapp) med din presentation och uppdaterar automatiskt alla länkar för filmfilerna. Om presentationen innehåller länkade filer måste du kopiera både de länkade filerna och presentationen om du planerar att framföra presentationen på en annan dator eller skicka den till någon via e-post.

När du infogar en film läggs en pausutlösareffekt också till. Den här inställningen kallas för en utlösare eftersom du måste klicka på någonting i bilden för att spela upp filmen. I en presentation så klickar du på filmramen för att pausa filmen och klickar på den igen för att återuppta uppspelningen.

Så fungerar uppspelnings- och pauseffekter med filmer som startas automatiskt

När du infogar en film och sedan väljer Automatiskt så läggs två effekter till i Anpassad animeringaktivitetsfönster: en pauseffekt och uppspelningseffekt. Utan pauseffekten skulle filmen starta om från början varje gång du klickade på den i stället för att pausa och sedan fortsätta när du klickar på den igen.

När du har infogat en film ser du något som liknar följande bild i åtgärdsfönstret Anpassad animering.

Filmeffekter i listan i åtgärdsfönstret

I den här bilden är den första raden (med "0") uppspelningseffekten. Den representerar den automatiska starten. Klockikonen är symbolen för startinställningen vid namn Starta efter föregående. Den här inställningen gör att filmen spelas upp automatiskt när bilden visas, eller efter att någon annan effekt spelats upp (om det finns sådana). Triangelikonen (som liknar symbolen för uppspelningsknappen på video- och DVD-spelare) är indikatorn för uppspelningseffekten.

Den andra raden är utlösarfältet och under den (raden med "1") finns pauseffekten. Du ser en musikon och en symbol med dubbla streck (som liknar pausknappen på video- och DVD-spelare). Den här effekten läggs till oavsett om filmen startar automatiskt eller via ett musklick. Positionen under utlösarfältet anger att du måste klicka på filmen (och alltså inte var som helst på bilden) när du ska starta filmen.

Så fungerar pauseffekten med filmer som spelas upp när du klickar på dem

När du har infogat en film ser du något som liknar följande bild i åtgärdsfönstret Anpassad animering.

Filmeffekt i listan i åtgärdsfönstret

Till skillnad från vad som händer när du väljer att starta en film automatiskt så är pauseffekten den enda effekt som används när du väljer att starta filmen genom att klicka på den – raden med musikonen och symbolen med två lodräta streck (paus).

YouTube i stället?

Gå till Infoga en video från YouTube

Mac i stället?

Gå till Lägga till en video på din Mac

Mer information finns i

Filformat för video och ljud som kan användas i PowerPoint

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×