Infoga ljud eller video i PowerPoint med hjälp av en skärmläsare

Infoga ljud eller video i PowerPoint med hjälp av en skärmläsare

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda PowerPoint med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till video och ljud filer att piffa upp dina presentationer. Du kan även spela in en ljudfil direkt från PowerPoint. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en video från nätverket

Du kan lägga till en onlinevideo från video delning communities, till exempel YouTube eller från en videons inbäddningskod.

Lägga till en onlinevideo

 1. Tryck på Alt + N, sedan Z, M och V i bilden innehåll området där du vill infoga en video. Du hör: ”onlinevideo”.

 2. Tryck på Retur. Dialogrutan Infoga video öppnas.

 3. Tryck på TABB tills du hör: ”Sök”, följt av namnet på community eller tjänst.

 4. Skriv sökorden och tryck på RETUR. Väljaren för video öppnas med fokus på den första videon.

 5. Tryck på HÖGERPIL tills du hör den video du vill lägga till och tryck sedan på RETUR.

Lägg till en video från en inbäddningskod

 1. Tryck på Alt + N, sedan Z, M och V i bilden innehåll området där du vill infoga en video. Du hör: ”onlinevideo”.

 2. Tryck på Retur. Dialogrutan Infoga video öppnas.

 3. Tryck på TABB tills du hör: ”klistra in inbäddningskoden här”.

 4. Klistra in inbäddningskoden och tryck på Retur.

Lägg till en video från din enhet

Du kan lägga till en video från datorn till din presentation.

 1. Gå till bildinnehållsområdet i presentationen där du vill infoga en video.

 2. Tryck på Alt + N, sedan Z, M och V. Du hör: ”onlinevideo”.

 3. Tryck på P. Du hör: ”Video på min dator”.

 4. Tryck på RETUR. Dialogrutan Windows Infoga Video öppnas med fokus på mappen dokument. Du hör: ”filen namn, redigeras, redigera”.

 5. Navigera till den videofil som du vill lägga till eller Skriv in sökvägen till filen och tryck sedan på blanksteg för att välja filen.

 6. Tryck på Alt + S om du vill infoga videoklippet.

 7. Om det behövs, om du vill ändra alternativ för videoformat Markera videon, och tryck på Alt + J, P. Du hör: ”formatfliken”. Tryck på TABB om du vill navigera mellan undermenyn alternativen.

 8. Om det behövs, om du vill ändra alternativ för videouppspelning markerar du den och trycker på Alt + J, N. Du hör: ”fliken uppspelning”.

Lägg till en ljudfil från din enhet

Du kan lägga till ljudfiler från din enhet i en presentation.

 1. Gå till bild innehållsområdet där du vill infoga en ljudfil i din presentation.

 2. Om du vill öppna dialogrutan Infoga ljud, trycker du på Alt + N, sedan Z, M och O. Du hör: ”filen namn, redigeras, redigera”.

 3. Navigera till den ljudfil som du vill lägga till eller ange sökvägen till filen. Tryck på blanksteg för att markera filen.

 4. Tryck på Retur för att infoga filen.

 5. Om det behövs, om du vill ändra formatalternativen ljudfil markerar du filen, och tryck på Alt + J, P. Du hör ”fliken Formatera”. Tryck på TABB om du vill navigera mellan undermenyn alternativen.

 6. Om det behövs, om du vill navigera till ljuduppspelning-alternativ markerar du filen och trycker på Alt + J, N. Du hör ”fliken uppspelning”.

Spela in en ljudfil i PowerPoint

Du kan snabbt och enkelt spela in en ljudfil direkt i PowerPoint.

 1. Gå till den bild i presentationen där du vill infoga en ljudfil.

 2. Tryck på Alt + N, Ö, M, och sedan O och R. Du hör ”: spela in ljud fönster, namn, redigerar”.

 3. Ange ett namn för ljudinspelningen.

 4. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Spela in” och tryck sedan på RETUR. Du hör: ”knappen OK”. Inspelningen startar.

 5. Spela in ljud och tryck på RETUR när du är klar. Inspelning toningsstopp och ljudfilen infogas i bilden.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Använda PowerPoint_1stNoVer med tangentbord och VoiceOver skärmläsare inbyggda Mac OS för att infoga ljud och video i dina presentationer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en video från din enhet eller ditt nätverk

Piffa upp presentationen genom att lägga till en videofil.

 1. I normalvyn för bilden där du vill lägga till en videofil trycker du på F6 tills du hör namnet på den markerade fliken i menyfliksområdet.

 2. I menyfliksområdet trycker du på vänster eller höger piltangent tills du hör: "Fliken Infoga". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Infoga, markerad".

 3. På fliken Infoga trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Knappen Videomeny". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. I videomenyn trycker du på piltangenterna tills du hör "Film från fil" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör namnet på den markerade filen.

 5. Du bläddrar efter en videofil genom att trycka på Tabb tills du hör den video du vill infoga i bilden.

 6. Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Infoga" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Lägga till en ljudfil

Lägga till en ljudfil från en filsökväg eller snabbt spela in en direkt i PowerPoint_1stNoVer.

 1. I normalvyn för bilden där du vill lägga till en videofil trycker du på F6 tills du hör namnet på den markerade fliken i menyfliksområdet.

 2. I menyfliksområdet trycker du på vänster eller höger piltangent tills du hör: "Fliken Infoga".

 3. På fliken Infoga trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Knappen Ljudmeny". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. På ljudmenyn trycker du på piltangenterna tills du hör det alternativ du vill ha och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Gör något av följande:

  • Du bläddrar efter en ljudfil i en mapp genom att trycka på Tabb-tangenten tills du hör "Ljud från fil" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör namnet på den markerade filen.

   Tryck på Tabb-tangenten tills du hör namnet på ljudfilen du vill infoga i bilden. Sedan trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "Knappen Infoga" och trycker på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  • Vill du spela in en ljudfil direkt går du till ljudmenyn och trycker på nedpilen tills du hör "Spela in ljud" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "<Inspelningens standardnamn>, namn."

   Skriv namnet på inspelningen. Sedan trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "Inspelningsknapp" och trycker på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Tryck på inspelningsknappen". Inspelningen startas.

   Spela in en ljudfil. Sedan trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "Stoppknapp" och trycker på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Tryck på stoppknappen". Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Infoga" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Kortkommandon i PowerPoint för Mac

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Använda PowerPoint_1stNoVer med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS att lägga till videofiler att piffa upp dina presentationer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägg till en video från din enhet

Lägga till en videofil i presentationen att piffa upp. Du kan använda en video som du har spelat in med din enhet kamera eller hämta en video från webben. Som standard sparas videor i foton.

När du använder videor, bilder, ClipArt och andra filer från internet, är det viktigt att respektera copyright. I filtrera bilder efter licenstyp i Bing hjälpa dig att välja vilka filer du vill använda.

 1. Navigera till bilden innehållsområdet där du vill infoga en video.

 2. Svep åt höger tills du hör ”visa menyfliksområdet, knapp”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör namnet på den markerade fliken.

 3. Dubbeltryck på skärmen, svep åt höger tills du hör ”Infoga, flik” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Infoga video-och knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Video databasen i din enhet öppnas.

  Om du hör ”PowerPoint vill komma åt dina videor”, Svep åt höger tills du hör ”knappen OK”, och dubbelknacka på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”videor”, följt av antalet videor i mappen. Dubbelknacka på skärmen för att öppna mappen.

 6. Svep åt höger tills du hittar den video du vill använda. VoiceOver läser du varaktighet och datum för varje video.

 7. Om du vill markera videoklippet dubbelknacka på skärmen. Svep åt höger tills du hör: ”Välj, knappen”.

 8. Om du vill infoga video dubbelknacka på skärmen. Fokus återgår till din presentation med video markerad.

Lägga till en video från kamera

 1. Navigera till bilden innehållsområdet där du vill infoga en video.

 2. Svep åt höger tills du hör ”visa menyfliksområdet, knapp”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör namnet på den markerade fliken.

 3. Dubbeltryck på skärmen, svep åt höger tills du hör ”Infoga, flik” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Infoga bild från kameran, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Kamera öppnas.

  Om du hör ”PowerPoint vill komma åt kameran”, Svep åt höger tills du hör ”knappen OK”, och dubbelknacka på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör: ”kameran, foto”. Så här ändrar du läge till video-och Svep med ett finger. Du hör: ”Video”.

  Om du hör ”PowerPoint skulle så att Access fältet mikrofon”, Svep åt höger tills du hör ”knappen OK” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Om du vill börja spela in din video, Svep åt höger tills du hör: ”knappen Spela in video,”. Peka på kamera i felvända och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Om du vill stoppa inspelningen dubbelknacka på skärmen. Om du har flyttat fokus från knappen Spela in video, Svep åt höger tills du hör ”knappen Stoppa inspelning video” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 8. Infoga video-och Svep åt höger eller vänster tills du hör ”Använd video-och knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus återgår till din presentation med video markerad.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Använda PowerPoint Online med tangentbordet och en skärmläsare för att lägga till videofiler att piffa upp dina presentationer. Vi har testat med Skärmläsaren och JAWS, men det kanske fungerar tillsammans med andra skärmläsare så länge de följer de vanliga tillgänglighetsstandarder och tekniker.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office Online. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder PowerPoint Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint Online.

 • När du använder bilder, ClipArt eller andra filer från Internet är det viktigt att respektera upphovsrätten. Funktionen Filtrera bilder efter licenstyp kan hjälpa dig att välja vilka filer du vill använda.

Lägga till en video från Internet

 1. Gå till den video du vill lägga till och kopiera videoklippets Webbadress från adressfältet i din webbläsare.

 2. Navigera till bilden innehållsområdet där du vill lägga till online videon i din presentation.

 3. Tryck på Alt + Windows-tangenten, N, V, O. Du hör: ”onlinevideo”. Fokus flyttas till textfältet för video-URL.

 4. Klistra in video-URL i textfältet och tryck sedan på RETUR. Videon är isatt i presentationen.

 5. Om du vill spela upp videon i presentationen, trycker du på Alt + Windows-tangenten, Ö, C. Bildspelet startar från den aktuella bilden med videon. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Spela upp” och tryck sedan på RETUR.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Tangentbordsgenvägar i PowerPoint Online

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använd en skärmläsare att utforska och navigera i PowerPoint

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×