Infoga ljud eller video i PowerPoint med hjälp av en skärmläsare

Infoga ljud eller video i PowerPoint med hjälp av en skärmläsare

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

Använda PowerPoint med tangentbordet och en skärmläsare, till exempel JAWS eller Skärmläsaren, den inbyggda Windows Skärmläsaren kan du lägga till video och ljud filer att piffa upp dina presentationer. Du kan även spela in en ljudfil direkt från PowerPoint.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en video från nätverket

Du kan lägga till en webbvideo från videodelningswebbplatser som YouTube eller en videoinbäddningskod.

 1. Gå till bildinnehållsområdet i presentationen där du vill infoga en video.

 2. Tryck på Alt+N, V. Du hör: ”Onlinevideo”.

 3. Tryck på Retur. Dialogrutan Infoga video öppnas.

 4. Gör något av följande:

  Lägg till en video från en delningscommunity

  1. Tryck på Tabb tills du hör: ”Sök <namn på community>”.

  2. Skriv in sökorden och tryck på Retur. Videoväljaren öppnas med fokus på den första videon.

  3. Tryck på vänster- eller högerpilen tills du hör den video som du vill lägga till och tryck sedan på Retur.

  Lägg till en video från en inbäddningskod

  1. Tryck på Tabb tills du hör: ”Klistra in inbäddningskoden här”.

  2. Klistra in inbäddningskoden och tryck på Retur.

Lägg till en video från din enhet

Du kan lägga till en video i presentationen från din dator.

 1. Gå till bildinnehållsområdet i presentationen där du vill infoga en video.

 2. Tryck på Alt+N, V. Du hör: ”Onlinevideo”.

 3. Tryck på nedåtpilen. Du hör: ”Video på min dator”.

 4. Tryck på Retur. Windows-dialogrutan Infoga video öppnas med fokus på mappen Dokument. Du hör: ”Filnamn, redigerbar, redigera”.

 5. Navigera till den videofil som du vill lägga till eller ange sökvägen till filen och tryck sedan på Retur.

 6. Om du behöver navigera till videons formateringsalternativ trycker du på Alt, J och sedan på P. Du hör: ”Fliken Format.” Tryck på Tabb om du vill navigera genom undermenyalternativen.

  Tips: Menyn är endast tillgänglig när du har markerat en video. Om du inte har markerat videon och du trycker på Alt, J och sedan P, hör du "Alt, J, P" och ingen meny visas. Tryck på Esc om du vill flytta tillbaka markören till bilden.

 7. Om du behöver navigera till videons uppspelningsalternativ trycker du på Alt, J och sedan på N. Du hör: ”Fliken Uppspelning.”

Lägg till en ljudfil från din enhet

Du kan lägga till ljudfiler i en presentation från din enhet.

 1. Gå till den bild i presentationen där du vill infoga en ljudfil.

 2. Öppna menyn Infoga genom att trycka på Alt+N, O. Du hör: ”Ljud på min dator”.

 3. Tryck på Retur. Du hör: ”Filnamn, redigerbar, redigera”. Windows-dialogrutan Infoga ljud öppnas.

 4. Navigera till den ljudfil som du vill lägga till eller ange sökvägen till filen. Tryck på blanksteg för att markera filen.

 5. Tryck på Retur för att infoga filen.

 6. Om du behöver navigera till ljudfilens formateringsalternativ går du till fliken Infoga och trycker på Alt, J, P. Du hör ”Fliken Format”. Tryck på Tabb om du vill navigera genom undermenyalternativen.

  Tips: Menyn är endast tillgänglig när du har markerat en ljudfil. Om du inte har markerat filen och du trycker på Alt, J och sedan P, hör du ”Alt, J, P” och ingen meny visas. Tryck på Esc om du vill flytta tillbaka markören till bilden.

 7. Om du behöver navigera till alternativen för ljuduppspelning går du till fliken Infoga och trycker på Alt, J, N. Du hör ”Fliken Uppspelning”.

Spela in en ljudfil i PowerPoint

Du kan snabbt och enkelt spela in en ljudfil direkt i PowerPoint.

 1. Gå till den bild i presentationen där du vill infoga en ljudfil.

 2. Tryck på Alt+N, O, R. Du hör: ”Fönstret Spela in ljud, namn, redigering”.

 3. Ange ett namn för ljudinspelningen.

 4. Tryck på Tabb tills du hör ”Knapp” och tryck på Retur. Du hör: ”Knappen OK”.

 5. Spela in ljud och tryck på Retur när du är klar. Ljudfilen infogas i bilden.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Använd PowerPoint 2016 för Mac med ditt tangentbord och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att infoga ljud och video i dina presentationer.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Lägga till en video från din enhet eller ditt nätverk

Piffa upp presentationen genom att lägga till en videofil.

 1. I normalvyn för bilden där du vill lägga till en videofil trycker du på F6 tills du hör namnet på den markerade fliken i menyfliksområdet.

 2. I menyfliksområdet trycker du på vänster eller höger piltangent tills du hör: "Fliken Infoga". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Infoga, markerad".

 3. På fliken Infoga trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Knappen Videomeny". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. I videomenyn trycker du på piltangenterna tills du hör "Film från fil" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör namnet på den markerade filen.

 5. Du bläddrar efter en videofil genom att trycka på Tabb tills du hör den video du vill infoga i bilden.

 6. Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Infoga" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Lägga till en ljudfil

Lägg till en ljudfil från en filplats eller spela snabbt in en direkt i PowerPoint 2016 för Mac.

 1. I normalvyn för bilden där du vill lägga till en videofil trycker du på F6 tills du hör namnet på den markerade fliken i menyfliksområdet.

 2. I menyfliksområdet trycker du på vänster eller höger piltangent tills du hör: "Fliken Infoga".

 3. På fliken Infoga trycker du på Tabb-tangenten tills du hör: "Knappen Ljudmeny". Tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 4. På ljudmenyn trycker du på piltangenterna tills du hör det alternativ du vill ha och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 5. Gör något av följande:

  • Du bläddrar efter en ljudfil i en mapp genom att trycka på Tabb-tangenten tills du hör "Ljud från fil" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör namnet på den markerade filen.

   Tryck på Tabb-tangenten tills du hör namnet på ljudfilen du vill infoga i bilden. Sedan trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "Knappen Infoga" och trycker på Ctrl+Alt+Blanksteg.

  • Vill du spela in en ljudfil direkt går du till ljudmenyn och trycker på nedpilen tills du hör "Spela in ljud" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "<Inspelningens standardnamn>, namn."

   Skriv namnet på inspelningen. Sedan trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "Inspelningsknapp" och trycker på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Tryck på inspelningsknappen". Inspelningen startas.

   Spela in en ljudfil. Sedan trycker du på Tabb-tangenten tills du hör "Stoppknapp" och trycker på Ctrl+Alt+Blanksteg. Du hör: "Tryck på stoppknappen". Tryck på Tabb tills du hör "Knappen Infoga" och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Kortkommandon i PowerPoint 2016 för Mac

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med tillgängliga funktioner

Använda PowerPoint Online med VoiceOver skärmläsare inbyggda iOS att lägga till videofiler att piffa upp dina presentationer.

Meddelanden: 

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint 2016 för iOS finns i Pekguide för PowerPoint för iPhone.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder en iPhone. Navigering och gester kan vara annorlunda på en iPad.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Lägg till en video från din enhet

Lägga till en videofil i presentationen att piffa upp. Du kan använda en video som du har spelat in med din enhet kamera eller hämta en video från webben. Som standard sparas videor i foton.

När du använder videor, bilder, ClipArt och andra filer från internet, är det viktigt att respektera copyright. I filtrera bilder efter licenstyp i Bing hjälpa dig att välja vilka filer du vill använda.

 1. Navigera till bilden innehållsområdet där du vill infoga en video.

 2. Svep åt höger tills du hör ”visa menyfliksområdet, knapp”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör namnet på den markerade fliken.

 3. Dubbeltryck på skärmen, svep åt höger tills du hör ”Infoga, flik” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Infoga video-och knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Video databasen i din enhet öppnas.

  Om du hör ”PowerPoint vill komma åt dina videor”, Svep åt höger tills du hör ”knappen OK”, och dubbelknacka på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör ”videor”, följt av antalet videor i mappen. Dubbelknacka på skärmen för att öppna mappen.

 6. Svep åt höger tills du hittar den video du vill använda. VoiceOver läser du varaktighet och datum för varje video.

 7. Om du vill markera videoklippet dubbelknacka på skärmen. Svep åt höger tills du hör: ”Välj, knappen”.

 8. Om du vill infoga video dubbelknacka på skärmen. Fokus återgår till din presentation med video markerad.

Lägga till en video från kamera

 1. Navigera till bilden innehållsområdet där du vill infoga en video.

 2. Svep åt höger tills du hör ”visa menyfliksområdet, knapp”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör namnet på den markerade fliken.

 3. Dubbeltryck på skärmen, svep åt höger tills du hör ”Infoga, flik” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör ”Infoga bild från kameran, knappen”, och dubbeltryck sedan på skärmen. Kamera öppnas.

  Om du hör ”PowerPoint vill komma åt kameran”, Svep åt höger tills du hör ”knappen OK”, och dubbelknacka på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör: ”kameran, foto”. Så här ändrar du läge till video-och Svep med ett finger. Du hör: ”Video”.

  Om du hör ”PowerPoint skulle så att Access fältet mikrofon”, Svep åt höger tills du hör ”knappen OK” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Om du vill börja spela in din video, Svep åt höger tills du hör: ”knappen Spela in video,”. Peka på kamera i felvända och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Om du vill stoppa inspelningen dubbelknacka på skärmen. Om du har flyttat fokus från knappen Spela in video, Svep åt höger tills du hör ”knappen Stoppa inspelning video” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 8. Infoga video-och Svep åt höger eller vänster tills du hör ”Använd video-och knappen” och dubbeltryck sedan på skärmen. Fokus återgår till din presentation med video markerad.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i PowerPoint med hjälpmedelsfunktioner

Använda PowerPoint Online med tangentbordet och en skärmläsare, till exempel JAWS eller Skärmläsaren, inbyggda Windows Skärmläsaren, som du lägger till videofiler att piffa upp dina presentationer.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office Online. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya Office 365-funktioner släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i PowerPoint Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Fullständig guide till Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder PowerPoint Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint Online körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint Online.

 • När du använder bilder, ClipArt eller andra filer från Internet är det viktigt att respektera upphovsrätten. Funktionen Filtrera bilder efter licenstyp kan hjälpa dig att välja vilka filer du vill använda.

Lägga till en video från Internet

 1. Om du vill öppna dialogrutan Infoga Video trycker du på Alt + Windows-tangenten, N, V, O. Du hör: ”dialogrutan. Infoga video, Sök på YouTube ”. Fokus är i textfältet Sök på YouTube.

 2. Skriv sökorden och trycker på RETUR. I listan med sökresultat visas med fokus på det första objektet i resultatlistan.

 3. Använd piltangenterna för att navigera bland sökresultaten. När du hittar den video du vill ha trycker du på RETUR om du vill infoga i presentationen.

 4. Om du vill spela upp videon i presentationen, trycker du på Alt + Windows-tangenten, Ö, C. Bildspelet startar från den aktuella bilden med videon. Tryck på TABB tills du hör ”knappen Spela upp” och tryck sedan på RETUR.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Tangentbordsgenvägar i PowerPoint Online

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Lär dig att navigera i PowerPoint med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×