Infoga, lägga till eller skapa ett nytt fält i en tabell

Infoga, lägga till eller skapa ett nytt fält i en tabell

När du vill spara nya data om ett ämne som det redan finns en Access-tabell för kan du lägga till ett fält i tabellen. Anta till exempel att du har en tabell med fält för efternamn, förnamn, e-postadress, telefonnummer och postadress för var och en av dina kunder. Om du vill lägga till en uppgift om hur varje kund föredrar att bli kontaktad kan du lägga till ett fält där den uppgiften sparas.

Du bör inte lägga till ett fält om du tror att fler än ett värde kan behöva anges för varje unik enhet som visas i tabellen. Vi fortsätter med ovanstående exempel: om du vill börja spåra order från dina kunder bör du inte lägga till ett fält i tabellen, eftersom det kommer att finnas fler än en order för varje kund. I ett sådant fall bör du i stället skapa en ny tabell för att lagra alla order och skapa en relation mellan de två tabellerna. Mer information om hur du skapar en tabell finns i artikeln Introduktion till tabeller. Mer information om tabellrelationer finns i artikeln Guide till tabellrelationer.

I den här artikeln

Översikt

Lägga till ett fält automatiskt genom att ange data

Lägga till ett fält genom att välja ur en lista i databladet

Lägga till ett fält mitt i en tabell

Ändra ett fält du just har lagt till

Översikt

Varje fält har vissa grundläggande egenskaper, till exempel ett namn som är unikt i tabellen, en datatyp som anger vilken typ av information det är frågan om, vilka åtgärder som kan utföras med informationen i fältet och hur mycket lagringsutrymme som har tilldelats varje värde.

Ett fält har också egenskaper som definierar informationens utseende eller beteende i fältet. Egenskapen Format anger till exempel hur informationen visas i ett datablad eller formulär som innehåller fält.

Det är viktigt att ha en plan för hur informationen i fälten ska användas. Försök att bryta ned informationen till så små delar som möjligt i varje fält. Exempelvis kan du spara förnamn och efternamn i separata fält i stället för i ett enda fält. En tumregel kan vara att om du behöver rapportera, sortera, söka efter eller beräkna ett objekt bör du placera objektet i ett separat fält.

Mer information om hur du utformar en databas och väljer fält finns i artikeln Grundläggande databasdesign.

Lägga till ett fält automatiskt genom att ange data

Du kan lägga till ett fält i en tabell genom att skriva i den sista kolumnen i databladsvyn. En datatyp tilldelas automatiskt i Access baserat på den information du anger. Egenskapen Format kan också ställas in automatiskt för ett nytt fält. Om du till exempel skriver 10:50 blir datatypen Datum/tid och egenskapen Format får värdet Kort tidsformat.

 1. Öppna den tabell där du vill lägga till ett fält.

 2. Skriv data i cellen under kolumnrubriken Klicka för att lägga till.

Lägga till ett fält genom att välja ur en lista i databladet

Du kan lägga till ett fält i slutet av en tabell genom att välja ur en lista:

 • Öppna tabellen och klicka på Klicka för att lägga till i den sista kolumnen.

Lägga till ett fält mitt i en tabell

Om du vill lägga till ett nytt fält mitt i en tabell kan du välja ett fält på fliken Fält i menyfliksområdet. På fliken Fält visas fördefinierade fält som du kan lägga till i tabeller när du arbetar i databladsvyn.

 1. Öppna tabellen i databladsvyn.

 2. Markera fältet framför platsen där du vill lägga till det nya fältet. Om du till exempel vill att det nya fältet ska vara det tredje fältet i tabellen markerar du det andra fältet.

 3. Klicka på den fälttyp du vill använda i gruppen Lägg till och ta bort på fliken Fält .

  Tips: Om du inte ser den fälttyp som du vill använda klickar du på Fler fält.

Ändra ett fält du just har lagt till

Du kan ändra ett fält på olika sätt när du har skapat det.

Varning!: Du kan också ändra ett fält som har skapats för en tid sedan. Om fältet redan innehåller data kanske det dock inte går att utföra vissa ändringar eller också raderas data när du gör vissa ändringar.

Byta namn på ett fält

Om du vill byta namn på ett fält dubbelklickar du på fältetiketten och skriver sedan ett nytt namn.

Flytta ett fält

Om du vill flytta ett fält drar du det till den nya platsen. Markera flera fält i rad genom att först klicka på det första fältet, sedan hålla ned SKIFT och därefter klicka på det sista fältet. Dra slutligen hela fältgruppen till den nya platsen.

Viktigt!:  Om du drar ett fält ändras dess placering i databladet, men ordningen för fälten i tabelldesignen ändras inte. Om du använder fälten programmässigt används den ursprungliga ordningen. Om du till exempel drar ett fält till en ny plats i databladet och därefter skapar ett formulär från tabellen med hjälp av knappen Formulär visas fältet på den ursprungliga platsen.

Ändra datatypen eller formatet

 1. Markera fältkontrollen du vill ändra.

 2. Markera den datatyp och det format du vill använda i gruppen Formatering på fliken Fält.

  Obs!: Alla format går inte att ändra i alla datatyper. Ange först datatypen och sedan formatet.

Andra inställningar

Du kan göra andra ändringar i ett fält med hjälp av kommandona på fliken Fält. Det går inte att använda alla kommandon till alla datatyper. Information om hur du använder kommandona får du om du söker i hjälpen efter kommandot eller datatypen. Om du vill ändra datatypen söker du efter datatypen som du vill använda.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×