Infoga kopplingsinstruktioner i en kopplingspublikation

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan infoga kopplingsinstruktioner i publikationen kopplingen i Publisher. Kopplingsinstruktioner är platshållare för text och bild informationen som varierar i varje kopia av den färdiga publikationen.

Din dokumentkoppling, Koppla e-post eller mallsidan för kopplingspublikation måste vara ansluten till en datakälla innan du kan infoga kopplingsinstruktioner.

 1. Om den inte redan är öppen, öppnar du den kopplade publikationen.

 2. Välj dokumentkoppling > steg för steg-guiden Koppla dokument på fliken Utskick.

 3. Under Skapa mottagarlista i åtgärdsfönstret Koppla dokument väljer du den datakälla som du vill använda och klicka sedan på Nästa: skapa eller Anslut till en mottagarlista.

 4. Klicka på den datakälla som du vill använda i dialogrutan Välj datakälla och klicka sedan på Öppna. Beroende på vilken typ av datakälla som du markerar andra dialogrutor visas och begär specifik information.

 5. I dialogrutan Mottagare av kopplat dokument kan du välja de mottagare som du vill ta med i kopplingen. Markera kryssrutorna bredvid de mottagare som du vill inkludera och avmarkerar du kryssrutorna bredvid de mottagare som du vill undanta. Du kan filtrera listan med ett visst fält eller villkor och sorterar listan i alfabetisk ordning.

 6. Om din publikation inte innehåller en textruta och du vill lägga till text som ska ändras i varje kopia av publikationen klar, infoga en eller flera textrutor genom att klicka på Infoga > Rita textruta och sedan rita rutan där du vill ha den jag n publikationen.

 7. Om du vill infoga text som du vill ska ändras i varje kopia av publikationen klar, klicka i textrutan och skriv sedan den text som du vill ska visas i varje kopia.

 8. Klicka i textrutan där du vill infoga kopplingsfältet.

 9. Infoga något av följande:

  Bildfält

  1. Klicka på bildfält under fler objekt i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

  2. Klicka på det datafält som innehåller bilden filnamn eller sökvägar i dialogrutan Infoga bildfält och klicka sedan på OK.

   Obs!: Om kolumnen innehållet inte ta med sökvägen till den mapp som innehåller bilderna måste du ange platsen där bildfilerna. Klicka på Ange mappar, markera [datakälla mapp], klicka på Lägg till, gå till platsen på bilder och klicka sedan på Öppna.

  Adressblock

  1. Klicka på Adressblock i åtgärdsfönstret Koppla dokument under fler objekt.

  2. Klicka på de adresselement som du vill inkludera i dialogrutan Infoga adressblock och klicka sedan på OK.

   Obs!: Om namnen på datafälten i datakällan inte matchar namnen på de datafält som används i Publisher för adressblocket, kan du behöva klicka på Matcha fält i dialogrutan Infoga adressblock. Använd nedrullningsbara listor markerar du fält från datakällan som motsvarar Publisher-fält i dialogrutan Matcha fält.

  Hälsningsraden

  1. Klicka på Hälsningsrad under fler objekt i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

  2. Välj format för hälsningsraden, vilket innefattar hälsningsfras, namnformat och skiljetecken efter frasen i dialogrutan Infoga hälsningsrad.

   Du kan också skriva in egen text i rutorna hälsningsfras och följande skiljetecken.

  3. Markera den text som du vill ska visas i Publisher inte kan tolkas av mottagarens namn, till exempel när datakällan inte innehåller något förnamn eller efternamn för en mottagare utan bara ett företagsnamn.

   Du kan också skriva egen text som en hälsningsrad för ogiltiga mottagarnamn i rutan.

  4. Klicka på OK.

   Obs!: Om namnen på datafälten i datakällan inte matchar namnen på de fält som används för hälsningsraden, kan du behöva klicka på Matcha fält i dialogrutan Infoga hälsningsrad. Använd nedrullningsbara listor markerar du fält från datakällan som motsvarar Publisher-fält i dialogrutan Matcha fält.

  Andra informationsfält

  I åtgärdsfönstret Koppla dokument innehåller listan under Förbered publikationen alla fälten i datakällan. Du kan använda den här listan för att lägga till fler fält i publikationen.

  1. Dra det fält som du vill ska ingå i textrutan som du har skapat för den i listrutan under Förbered publikationen i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

   Obs!: Dra en bildobjekt från den här listan infogas den text som anger sökvägen till bild. själva bilden infogas inga.

 1. Om den inte redan är öppen, öppna publikationen e-dokument.

 2. Välj Koppla e-post > e-för-steg-för-steg-guiden Koppla dokument på fliken Utskick.

 3. Välj den datakälla som du vill använda och klicka sedan på under Skapa mottagarlista i åtgärdsfönstret Koppla e-postNästa: skapa eller Anslut till en mottagarlista.

 4. Klicka på den datakälla som du vill använda i dialogrutan Välj datakälla och klicka sedan på Öppna. Beroende på vilken typ av datakälla som du markerar andra dialogrutor visas och begär specifik information.

 5. I dialogrutan Mottagare av kopplat dokument kan du välja de mottagare som du vill ta med i kopplingen. Markera kryssrutorna bredvid de mottagare som du vill inkludera och avmarkerar du kryssrutorna bredvid de mottagare som du vill undanta. Du kan filtrera listan med ett visst fält eller villkor och sorterar listan i alfabetisk ordning.

 6. Om din publikation inte innehåller en textruta och du vill lägga till text som ska ändras i varje kopia av publikationen klar, infoga en eller flera textrutor genom att klicka på Infoga > Rita textruta och sedan rita rutan där du vill ha den jag n publikationen.

 7. Om du vill infoga text som du vill ska ändras i varje kopia av publikationen klar, klicka i textrutan och skriv sedan den text som du vill ska visas i varje kopia.

 8. Klicka i textrutan där du vill infoga kopplingsfältet i publikationen e-dokument.

 9. Infoga något av följande:

  Personlig hyperlänk

  1. Klicka på Infoga en personlig hyperlänk under fler objekt i åtgärdsfönstret Koppla e-post.

  2. Skriv den text som du vill ska visas och adressen till webbplatsen eller webbsidan som du vill att varje mottagare att gå till när de klickar på hyperlänken i dialogrutan Infoga en personlig hyperlänk.

  3. Om du vill använda ett datafält i rutan Visa text eller Hyperlänkfält klickar du i rutan Visa text eller hyperlänk och klicka sedan på det datafält som du vill infoga i listan under Objekt på Infoga.

   Om du infogar ett datafält anger du substitute visningstext och en webbadress för tomma poster som överensstämmer med det infogade datafältet. Markera kryssrutan Använd standardtext för tomma poster och Använd hyperlänk för tomma poster efter behov och Skriv substitute text och en webbadress.

   Bild av dialogrutan Infoga en personlig hyperlänk

  Bildfält

  1. Klicka på bildfält under fler objekt i åtgärdsfönstret Koppla e-post.

  2. Klicka på bilddatafält som du vill infoga i dialogrutan Infoga bild fält och klicka sedan på OK.

   Obs!: Om kolumnen innehållet inte ta med sökvägen till den mapp som innehåller bilderna måste du ange platsen där bildfilerna. Klicka på Ange mappar, markera [datakälla mapp], klicka på Lägg till, gå till platsen på bilder och klicka sedan på Öppna.

  Hälsningsraden

  1. Klicka på Hälsningsrad under fler objekt i åtgärdsfönstret Koppla e-post.

  2. Välj format för hälsningsraden, vilket innefattar hälsningsfras, namnformat och skiljetecken efter frasen i dialogrutan Infoga hälsningsrad.

   Du kan också skriva in egen text i rutorna hälsningsfras och följande skiljetecken.

  3. Markera den text som du vill ska visas i Publisher inte kan tolkas av mottagarens namn, till exempel när datakällan inte innehåller något förnamn eller efternamn för en mottagare utan bara ett företagsnamn.

   Du kan också skriva egen text som en hälsningsrad för ogiltiga mottagarnamn i rutan.

  4. Klicka på OK.

   Obs!: Om namnen på datafälten i datakällan inte matchar namnen på de fält som används för hälsningsraden, kan du behöva klicka på Matcha fält i dialogrutan Infoga hälsningsrad. Använd nedrullningsbara listor markerar du fält från datakällan som motsvarar Publisher-fält i dialogrutan Matcha fält.

  Andra informationsfält

  I åtgärdsfönstret Koppla e-post innehåller i listan under Förbered publikationen alla fälten i datakällan. Du kan använda den här listan för att lägga till fler fält i publikationen.

  1. Dra det fält som du vill ska ingå i textrutan som du har skapat för den i listrutan under Förbered publikationen i åtgärdsfönstret Koppla e-post.

   Obs!: Dra en bildobjekt från den här listan infogas endast sökvägen till bilden. Själva bilden infogas inga.

Se även

Skapa ett kopplat dokument eller kopplad e-post

Skapa en kopplad katalog

 1. Om den inte redan är öppen, öppnar du den kopplade publikationen.

 2. Verktyg-menyn pekar du på Utskick och kataloger och klicka sedan på Koppla dokument.

 3. Under Skapa mottagarlista i åtgärdsfönstret Koppla dokument väljer du den datakälla som du vill använda och klicka sedan på Nästa: skapa eller Anslut till en mottagarlista.

 4. Klicka på den datakälla som du vill använda i dialogrutan Välj datakälla och klicka sedan på Öppna.

  Beroende på vilken typ av datakälla som du markerar andra dialogrutor visas och begär specifik information.

  Om datakällan är ett Microsoft Office Excel-arbetsbok som innehåller information på flera kalkylblad, måste du markera det kalkylblad som innehåller den information som du vill använda och klicka sedan på OK.

 5. I dialogrutan Mottagare av kopplat dokument kan du välja de mottagare som du vill ta med i kopplingen. Markera kryssrutorna bredvid de mottagare som du vill inkludera och avmarkerar du kryssrutorna bredvid de mottagare som du vill undanta. Du kan filtrera listan med ett visst fält eller villkor och sorterar listan i alfabetisk ordning. Mer information om förfina en mottagarlista finns i Tips om distributionslistor.

 6. Om din publikation inte innehåller en textruta och du vill lägga till text som ska ändras i varje kopia av publikationen klar, infoga en eller flera textrutor.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Textrutan Bild av knapp i verktygsfältet objekt.

  2. Peka där du vill att ena hörnet av textrutan ska visas i publikationen, och dra sedan diagonalt tills du har textrutans storlek som du vill använda.

 7. Om du vill infoga text som du vill ska ändras i varje kopia av publikationen klar, klicka i textrutan och skriv sedan den text som du vill ska visas i varje kopia.

 8. Klicka i textrutan där du vill infoga kopplingsfältet.

 9. Infoga något av följande:

  Bildfält

  1. Klicka på bildfält under fler objekt i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

  2. Klicka på det datafält som innehåller bilden filnamn eller sökvägar i dialogrutan Infoga bildfält och klicka sedan på OK.

   Obs!: Om kolumnen innehållet inte ta med sökvägen till den mapp som innehåller bilderna måste du ange platsen där bildfilerna. Klicka på Ange mappar, Välj [Data Source mapp], klicka på Lägg till, gå till platsen på bilder och klicka sedan på Öppna.

  Adressblock med namn, adress och annan information

  1. Klicka på Adressblock i åtgärdsfönstret Koppla dokument under fler objekt.

  2. Klicka på de adresselement som du vill inkludera i dialogrutan Infoga adressblock och klicka sedan på OK.

   Obs!: Om namnen på datafälten i datakällan inte matchar namnen på de datafält som används i Publisher för adressblocket, kan du behöva klicka på Matcha fält i dialogrutan Infoga adressblock. Använd nedrullningsbara listor markerar du fält från datakällan som motsvarar Publisher-fält i dialogrutan Matcha fält.

  Hälsningsraden

  1. Klicka på Hälsningsrad under fler objekt i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

  2. Välj format för hälsningsraden, vilket innefattar hälsningsfras, namnformat och skiljetecken efter frasen, i dialogrutan Hälsningsrad.

   Du kan också skriva in egen text i rutorna hälsningsfras och följande skiljetecken.

  3. Markera den text som du vill ska visas i Publisher inte kan tolkas av mottagarens namn, till exempel när datakällan inte innehåller något förnamn eller efternamn för en mottagare utan bara ett företagsnamn.

   Du kan också skriva egen text som en hälsningsrad för ogiltiga mottagarnamn i rutan.

  4. Klicka på OK.

   Obs!: Om namnen på datafälten i datakällan inte matchar namnen på de fält som används för hälsningsraden, kan du behöva klicka på Matcha fält i dialogrutan Hälsningsrad. Använd nedrullningsbara listor markerar du fält från datakällan som motsvarar Publisher-fält i dialogrutan Matcha fält.

  Andra informationsfält

  I åtgärdsfönstret Koppla dokument innehåller listan under Förbered publikationen alla fälten i datakällan. Du kan använda den här listan för att lägga till fler fält i publikationen.

  1. Dra det fält som du vill ska ingå i textrutan som du har skapat för den i listrutan under Förbered publikationen i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

   Obs!: Dra en bildobjekt från den här listan infogas den text som anger sökvägen till bild. själva bilden infogas inga.

 1. Om den inte redan är öppen, öppna publikationen e-dokument.

 2. Peka på Utskick och katalogerVerktyg-menyn och klicka sedan på Koppla e-post.

 3. Välj den datakälla som du vill använda och klicka sedan på under Skapa mottagarlista i åtgärdsfönstret Koppla e-postNästa: skapa eller Anslut till en mottagarlista.

 4. Klicka på den datakälla som du vill använda i dialogrutan Välj datakälla och klicka sedan på Öppna.

  Beroende på vilken typ av datakälla som du markerar andra dialogrutor visas och begär specifik information.

  Om datakällan är ett Microsoft Office Excel-arbetsbok som innehåller information på flera kalkylblad, måste du markera det kalkylblad som innehåller den information som du vill använda och klicka sedan på OK.

 5. I dialogrutan Mottagare av kopplat dokument kan du välja de mottagare som du vill ta med i kopplingen. Markera kryssrutorna bredvid de mottagare som du vill inkludera och avmarkerar du kryssrutorna bredvid de mottagare som du vill undanta. Du kan filtrera listan med ett visst fält eller villkor och sorterar listan i alfabetisk ordning. Mer information om förfina en mottagarlista finns i Tips om distributionslistor.

 6. Om din publikation inte innehåller en textruta, infoga en eller flera textrutor.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Textrutan Bild av knapp i verktygsfältet objekt.

  2. Peka i publikationen på den plats där du vill att ena hörnet på textrutan ska vara, och dra sedan diagonalt tills textrutan har rätt storlek.

 7. Om du vill infoga text som du vill ska ändras i varje kopia av publikationen klar, klicka i textrutan och skriv sedan den text som du vill ska visas i varje kopia.

 8. Klicka i textrutan där du vill infoga kopplingsfältet i publikationen e-dokument.

 9. Infoga något av följande:

  Personlig hyperlänk

  1. Klicka på Infoga en personlig hyperlänk under fler objekt i åtgärdsfönstret Koppla e-post.

  2. Skriv den text som du vill ska visas och adressen till webbplatsen eller webbsidan som du vill att varje mottagare att gå till när de klickar på hyperlänken i dialogrutan Infoga en personlig hyperlänk.

  3. Om du vill använda ett datafält i rutan Visa text eller Hyperlänkfält klickar du i rutan Visa text eller hyperlänk och klicka sedan på det datafält som du vill infoga i listan under Objekt på Infoga.

   Om du infogar ett datafält anger du substitute visningstext och en webbadress för tomma poster som överensstämmer med det infogade datafältet. Markera kryssrutan Använd standardtext för tomma poster och Använd hyperlänk för tomma poster efter behov och Skriv substitute text och en webbadress.

   Bild av dialogrutan Infoga en personlig hyperlänk

  Bildfält

  1. Klicka på bildfält under fler objekt i åtgärdsfönstret Koppla e-post.

  2. Klicka på bilddatafält som du vill infoga i dialogrutan Infoga bild fält och klicka sedan på OK.

   Obs!: Om kolumnen innehållet inte ta med sökvägen till den mapp som innehåller bilderna måste du ange platsen där bildfilerna. Klicka på Ange mappar, Välj [Data Source mapp], klicka på Lägg till, gå till platsen på bilder och klicka sedan på Öppna.

  Hälsningsraden

  1. Klicka på Hälsningsrad under fler objekt i åtgärdsfönstret Koppla e-post.

  2. Välj format för hälsningsraden, vilket innefattar hälsningsfras, namnformat och skiljetecken efter frasen, i dialogrutan Hälsningsrad.

   Du kan också skriva in egen text i rutorna hälsningsfras och följande skiljetecken.

  3. Markera den text som du vill ska visas i Publisher inte kan tolkas av mottagarens namn, till exempel när datakällan inte innehåller något förnamn eller efternamn för en mottagare utan bara ett företagsnamn.

   Du kan också skriva egen text som en hälsningsrad för ogiltiga mottagarnamn i rutan.

  4. Klicka på OK.

   Obs!: Om namnen på datafälten i datakällan inte matchar namnen på de fält som används för hälsningsraden, kan du behöva klicka på Matcha fält i dialogrutan Hälsningsrad. Använd nedrullningsbara listor markerar du fält från datakällan som motsvarar Publisher-fält i dialogrutan Matcha fält.

  Andra informationsfält

  I åtgärdsfönstret Koppla e-post innehåller i listan under Förbered publikationen alla fälten i datakällan. Du kan använda den här listan för att lägga till fler fält i publikationen.

  1. Dra det fält som du vill ska ingå i textrutan som du har skapat för den i listrutan under Förbered publikationen i åtgärdsfönstret Koppla e-post.

   Obs!: Dra en bildobjekt från den här listan infogas endast sökvägen till bilden. Själva bilden infogas inga.

 1. Om den inte redan är öppen, öppnar du publikationen för kopplad katalog.

 2. Peka på Utskick och katalogerVerktyg-menyn och klicka sedan på Koppla katalog.

 3. Välj den datakälla som du vill använda och klicka sedan på i åtgärdsfönstret Koppla katalog under Välj produktlistanNästa: skapa eller ansluta till en produktlistan.

 4. Klicka på den datakälla som du vill använda i dialogrutan Välj datakälla och klicka sedan på Öppna.

  Beroende på vilken typ av datakälla som du markerar andra dialogrutor visas och begär specifik information.

  Om datakällan är ett Microsoft Office Excel-arbetsbok som innehåller information på flera kalkylblad, måste du markera det kalkylblad som innehåller den information som du vill använda och klicka sedan på OK.

 5. Du kan välja de objekt som du vill ta med i dokumentkopplingen i dialogrutan Katalog sammanfoga produktlistan. Markera kryssrutorna bredvid de objekt som du vill inkludera och avmarkerar du kryssrutorna bredvid de objekt som du vill undanta. Du kan filtrera listan med ett visst fält eller villkor och sorterar listan i alfabetisk ordning.

 6. Infoga en textruta i området för kopplad katalog i publikationen där du infogar datafält om publikationen inte innehåller en textruta.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Textrutan Bild av knapp i verktygsfältet objekt.

  2. Peka där du vill att ena hörnet av textrutan ska visas i publikationen, och dra sedan diagonalt tills du har textrutans storlek som du vill använda.

 7. Klicka i textrutan där du vill infoga datafältet om du vill infoga de data som kan variera beroende på varje post i upprepande området för kopplad katalog och gör sedan något av följande:

  1. Om du vill infoga text i upprepande området för kopplad katalog din mall i åtgärdsfönstret Koppla katalog under Förbered publikationen klickar du på det fält som du vill infoga.

   Obs!: Klicka på fältet bild eller foto infoga text (bildens sökvägen och filnamnet) i stället för själva bilden.

  2. Om du vill infoga en bild under fler objekt klickar du på Produktbild.

   Obs!: Om du inte har klickat i en textruta i området för kopplad katalog innan du infogar ett kopplingsfält, infogas varje kopplingsfält i en ny text eller bildram.

 8. Upprepa steg 5 tills du har infogat alla fält som du vill ha från datakällan.

 9. Formatera och ordna kopplad katalog som upprepas för varje post i datakällan. Du kan ändra storlek på den så att flera poster kan passar exakt som du vill ha dem på sidan. Länkar till mer information om formatering och ordna om text i avsnittet Se även.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×