Infoga kopplingsinstruktioner i en kopplad publikation

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan infoga kopplingsinstruktioner i en dokumentkoppling, e-postkoppling eller katalogkoppling under steg 2 i en kopplingen. Kopplingsinstruktionerna är platshållare för text- och bildinformation som ska vara olika i varje kopia i den färdiga publikationen.

Din dokumentkoppling, Koppla e-post eller mallsidan för kopplingspublikation måste vara ansluten till en datakälla innan du kan infoga kopplingsinstruktioner. Information om hur du skapar en datakälla finns i Skapa en datakälla för ett kopplat dokument.

I den här artikeln

Infoga kopplingsfält i en kopplingspublikation

Infoga kopplingsinstruktioner i ett e-post för kopplingspublikation

Infoga kopplingsfält i en kopplad katalog-publikation

Infoga kopplingsfält i en publikation för dokumentkoppling

 1. Öppna den kopplade publikationen, om den inte redan är öppen.

 2. Peka på Utskick och katalogerVerktyg-menyn och klicka sedan på Koppla.

 3. Välj önskad datakälla under Skapa mottagarlista i åtgärdsfönstret Koppla dokument och klicka på Nästa: Skapa eller anslut till en mottagarlista.

 4. Klicka på önskad datakälla i dialogrutan Välj datakälla och klicka på Öppna.

  Beroende på vilken typ av datakälla som du väljer kan det hända att andra dialogrutor öppnas där du uppmanas att ange specifik information.

  Om datakällan exempelvis är en Microsoft Excel-arbetsbok med flera kalkylblad måste du välja det kalkylblad som innehåller den information som du vill använda och sedan klicka på OK.

 5. I dialogrutan Mottagare av kopplat dokument kan du välja de mottagare som du vill ta med i kopplingen. Markera kryssrutorna bredvid de mottagare som du vill inkludera och avmarkerar du kryssrutorna bredvid de mottagare som du vill undanta. Du kan filtrera listan med ett visst fält eller villkor och sorterar listan i alfabetisk ordning. Mer information om förfina en mottagarlista finns i Tips om distributionslistor.

 6. Om publikationen inte innehåller någon textruta och du vill lägga till text som ska vara densamma i alla kopior av den färdiga publikationen, infogar du en eller flera textrutor.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Textrutan Bild av knapp i verktygsfältet objekt.

  2. Peka i publikationen där du vill att ena hörnet på texten ska visas och dra sedan diagonalt tills rutan har rätt storlek.

 7. Infoga texten som ska vara densamma i alla kopior av den färdiga publikationen genom att klicka i textrutan och sedan skriva texten.

 8. Klicka i textrutan där du vill infoga kopplingsinstruktionen.

 9. Infoga något av följande:

  Bildfält

  1. Klicka på Bildfält under Fler objekt i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

  2. Klicka på datafältet som innehåller bildfilnamnen eller sökvägarna i dialogrutan Lägg till bildfält och klicka på OK.

   Obs!: Om kolumnen Innehåll inte innehåller sökvägen till mappen som innehåller bilder, måste du själv ange var bildfilerna finns. Klicka på Ange mappar, välj [Datakällmapp], klicka på Lägg till, navigera till platsen där bilden finns och klicka på Öppna.

  Adressblock med namn, adress och annan information

  1. Klicka på Adressblock under Fler objekt i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

  2. Klicka på de adresselement du vill använda i dialogrutan Infoga till adressblock och klicka sedan på OK.

   Obs!: Om namnen på datafälten i datakällan inte matchar namnen på de datafält som används i Publisher för adressblocket, kan du behöva klicka på Matcha fält i dialogrutan Infoga adressblock. Använda de nedrullningsbara listrutorna markerar du fält från datakällan som motsvarar Publisher-fält i dialogrutan Matcha fält.

  Hälsningsraden

  1. Klicka på Hälsningsrad under Fler objekt i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

  2. Välj format för hälsningsraden i dialogrutan Hälsningsrad, till exempel hälsningsfras, namnformat och avslutande tecken.

   Du kan också skriva egen text i hälsningsrutan och de efterföljande rutorna.

  3. Välj vilken text som ska visas om mottagarens namn inte kan tolkas, till exempel om inget för- eller efternamn för mottagaren finns i datakällan, utan bara företagsnamnet.

   Du kan också skriva egen text som en hälsningsrad i rutan för ogiltiga namn.

  4. Klicka på OK.

   Obs!: Om namnen på datafälten i datakällan inte matchar namnen på de fält som används för hälsningsraden i Microsoft Publisher kan du behöva klicka på Matcha fält i dialogrutan Hälsningsrad. Använd listrutorna i dialogrutan Matcha fält för att välja de fält i datakällan som matchar fälten i Microsoft Publisher.

  Andra informationsfält

  I åtgärdsfönstret Koppla dokument visas alla fälten i datakällan i listan under Förbereda publikationen. Med hjälp av den här listan kan du lägga till fler fält i publikationen.

  1. Dra det fält som du vill inkludera till den textruta som du har skapat för fältet i listrutan under Förbered publikationen i åtgärdsfönstret Koppla dokument.

   Obs!: När du drar ett bildobjekt från den här listan infogas bara texten som anger sökvägen till bilden, inte själva bilden.

Överst på sidan

Infoga kopplingsinstruktioner i publikation för e-postkoppling

 1. Öppna publikationen för e-postkoppling, om den inte redan är öppen.

 2. Peka på Utskick och katalogerVerktyg-menyn och klicka sedan på Koppla e-post.

 3. Välj önskad datakälla under Skapa mottagarlista i åtgärdsfönstret Koppla e-post och klicka på Nästa: Skapa eller anslut till en mottagarlista.

 4. Klicka på önskad datakälla i dialogrutan Välj datakälla och klicka på Öppna.

  Beroende på vilken typ av datakälla som du väljer kan det hända att andra dialogrutor öppnas där du uppmanas att ange specifik information.

  Om datakällan exempelvis är en Microsoft Excel-arbetsbok med flera kalkylblad måste du välja det kalkylblad som innehåller den information som du vill använda och sedan klicka på OK.

 5. I dialogrutan Mottagare av kopplat dokument kan du välja de mottagare som du vill ta med i kopplingen. Markera kryssrutorna bredvid de mottagare som du vill inkludera och avmarkerar du kryssrutorna bredvid de mottagare som du vill undanta. Du kan filtrera listan med ett visst fält eller villkor och sorterar listan i alfabetisk ordning. Mer information om förfina en mottagarlista finns i Tips på hur du förbereder en distributionslista för e-post.

 6. Infoga en eller flera textrutor om publikationen inte innehåller några.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Textrutan Bild av knapp i verktygsfältet objekt.

  2. Peka i publikationen där du vill att ena hörnet på texten ska visas och dra sedan diagonalt tills rutan har rätt storlek.

 7. Infoga texten som ska vara densamma i alla kopior av den färdiga publikationen genom att klicka i textrutan och sedan skriva texten.

 8. Klicka i textrutan i den kopplade e-postpublikationen som du vill infoga en kopplingsinstruktion i.

 9. Infoga något av följande:

  Personlig hyperlänk

  1. Klicka på Infoga en personlig hyperlänk under Fler objekt i åtgärdsfönstret Koppla e-post.

  2. Skriv texten som du vill ska visas och adressen till webbplatsen eller webbsidan som du vill att respektive mottagare ska gå till när de klickar på hyperlänken i dialogrutan Infoga en personlig hyperlänk.

  3. Klicka i rutan Visa text eller Hyperlänk och sedan på datafältet som du vill infoga i listan under Objekt som ska infogas om du vill använda ett datafält i visningstext- eller hyperlänkfälten.

   Om du infogar ett datafält kan du ange en annan text som ska visas och webbadresser för tomma poster som matchar det infogade datafältet. Markera den av kryssrutorna Använd standardtext för tomma poster och Använd standardhyperlänk för tomma poster som du vill använda och skriv sedan ersättningstexten och webbadressen.

   Bild av dialogrutan Infoga en personlig hyperlänk

  Bildfält

  1. Klicka på Bildfält under Fler objekt i åtgärdsfönstret Koppla e-post.

  2. Klicka på bilddatafältet som du vill infoga i dialogrutan Lägg till bildfält och klicka sedan på OK.

   Obs!: Om kolumnen Innehåll inte innehåller sökvägen till mappen som innehåller bilder, måste du själv ange var bildfilerna finns. Klicka på Ange mappar, välj [Datakällmapp], klicka på Lägg till, navigera till platsen där bilden finns och klicka på Öppna.

  Hälsningsraden

  1. Klicka på Hälsningsrad under Fler objekt i åtgärdsfönstret Koppla e-post.

  2. Välj format för hälsningsraden i dialogrutan Hälsningsrad, till exempel hälsningsfras, namnformat och avslutande tecken.

   Du kan också skriva egen text i hälsningsrutan och de efterföljande rutorna.

  3. Välj vilken text som ska visas om mottagarens namn inte kan tolkas, till exempel om inget för- eller efternamn för mottagaren finns i datakällan, utan bara företagsnamnet.

   Du kan också skriva egen text som en hälsningsrad i rutan för ogiltiga namn.

  4. Klicka på OK.

   Obs!: Om namnen på datafälten i datakällan inte matchar namnen på de fält som används för hälsningsraden i Microsoft Publisher kan du behöva klicka på Matcha fält i dialogrutan Hälsningsrad. Använd listrutorna i dialogrutan Matcha fält för att välja de fält i datakällan som matchar fälten i Microsoft Publisher.

  Andra informationsfält

  I åtgärdsfönstret Koppla e-post visas alla fälten i datakällan i listan under Förbereda publikationen. Med hjälp av den här listan kan du lägga till fler fält i publikationen.

  1. Dra det fält som du vill inkludera till den textruta som du har skapat för fältet i listrutan under Förbered publikationen i åtgärdsfönstret Koppla e-post.

   Obs!: När du drar ett bildobjekt från den här listan infogas sökvägen till bilden, inte själva bilden.

Överst på sidan

Infoga kopplingsinstruktioner i en publikation för katalogkoppling

 1. Öppna publikationen för katalogkoppling, om den inte redan är öppen.

 2. Peka på Utskick och katalogerVerktyg-menyn och klicka sedan på Koppla katalog.

 3. Välj önskad datakälla under Välj produktlista i åtgärdsfönstret Koppla katalog och klicka på Nästa: Skapa eller anslut till en produktlista.

 4. Klicka på önskad datakälla i dialogrutan Välj datakälla och klicka på Öppna.

  Beroende på vilken typ av datakälla som du väljer kan det hända att andra dialogrutor öppnas där du uppmanas att ange specifik information.

  Om datakällan exempelvis är en Microsoft Excel-arbetsbok med flera kalkylblad måste du välja det kalkylblad som innehåller den information som du vill använda och sedan klicka på OK.

 5. Du kan välja vilka objekt som ska inkluderas i kopplingen i dialogrutan Produktlista för kopplad katalog. Markera kryssrutorna bredvid de objekt som ska inkluderas och avmarkera kryssrutorna bredvid de poster som ska utelämnas. Du kan filtrera listan efter ett visst fält eller villkor och sortera listan i bokstavsordning.

 6. Infoga en textruta i området för kopplad katalog i publikationen där du infogar datafält om publikationen inte innehåller en textruta.

  Hur gör jag?

  1. Klicka på Textrutan Bild av knapp i verktygsfältet objekt.

  2. Peka i publikationen där du vill att ena hörnet på texten ska visas och dra sedan diagonalt tills rutan har rätt storlek.

 7. Om du vill infoga data som är olika i varje post i det upprepande området för kopplad katalog, klickar du i textrutan där du vill infoga datafältet och gör sedan något av följande:

  1. Om du vill infoga text i det upprepande kopplingsområdet för mallen klickar du på önskat fält under Förbereda publikationen i åtgärdsfönstret Koppla katalog.

   Obs!: När du klickar på bild- eller fotofältet infogas texten (bildens sökväg och filnamn) och inte själva bilden.

  2. Om du vill infoga en bild klickar du på Produktbild under Fler objekt.

   Obs!: Om du inte har klickat i en textruta i området för kopplad katalog innan du infogar en kopplingsinstruktion, infogas varje kopplingsinstruktion i en ny textruta eller bildram.

 8. Upprepa steg 5 tills du har infogat alla fält som du vill lägga till från datakällan.

 9. Formatera och strukturera området för kopplad katalog, vilket upprepas för alla poster i datakällan. Du kan ändra storlek på området så att fler poster får plats. Länkar till mer information om formatering och hur du ordnar text finns i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×