Infoga kommentarer och anteckningar i Excel

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan lägga till kommentarer i celler. När en cell innehåller en kommentar, visas en symbol i hörnet av cellen. Kommentaren visas när du placerar pekaren på cellen.

Obs!: 25 juli 2018: Trådade kommentarer är en beta-funktion och är bara tillgängliga för en del av Office Insiders just nu. Vi kommer att fortsätta att optimera den här funktionen över nästa flera månader. När det är klart släpper vi det till alla Office Insiders och prenumeranter på Office 365.

 1. Högerklicka på cellen och klicka sedan på Ny kommentar.

 2. Skriv din kommentar.

 3. Klicka på knappen Publicera (eller tryck på Ctrl + Retur).

 4. Om andra personer har något att lägga till de högerklickar du på cellen och välj Svara på kommentar.

Om du behöver redigera trådade kommentarer placerar du muspekaren över cellen. Placera markören över kommentarstexten själva och klicka sedan på Redigera.

Om du behöver ta bort en trådade kommentar högerklickar du på cellen och klicka sedan på Ta bort kommentar.

Om du behöver ta bort ett svar, placerar du muspekaren över cellen. Placera markören över svarstext själva och klicka sedan på Ta bort.

 1. Högerklicka på cellen och klicka på Infoga kommentar (eller tryck på SKIFT + F2). Om du använder Excel för Office 365, högerklicka på cellen och väljer Ny anteckning.

 2. Skriv in anteckningstexten.

 3. Klicka utanför rutan.

Om du behöver redigera anteckningen, högerklicka på cellen och klicka sedan på Redigera kommentar. Om du använder Excel för Office 365, högerklicka på cellen och välj Redigera anteckning.

Om du behöver ta bort anteckningen högerklickar du på cellen och välj Ta bort kommentar. Om du använder Excel för Office 365, högerklicka på cellen och väljer Ta bort anteckningen.

I Excel för Office 365, det finns två typer av kommentarer att välja mellan: kommentarer och anteckningar. Mer information finns i artikeln konversationer kommentarer och anteckningar.

 1. Markera den cell eller de celler som innehåller de kommentarer som du vill kopiera.

 2. Tryck på Ctrl+C.

 3. Klicka på pilen under Klistra in på fliken Start och sedan på Klistra in special.

 4. Klicka på Kommentarer i dialogrutan Klistra in special under Klistra in och sedan på OK.

 5. Klicka i en annan cell eller tryck på Esc om du vill ta bort flyttningsmarkeringen.

Meddelanden: 

 • Tryck inte på Retur när du har klickat på OK. Då kopieras även cellinnehållet till inklistringsområdet, utöver kommentaren.

 • Kopierade kommentarer ersätter eventuella befintliga kommentarer i målområdet.

Som standard visas en markör i Excel när en cell innehåller en kommentar eller en anteckning. Du kan styra hur Excel visar kommentarer och symboler i celler genom att ändra standardinställningarna för att visa eller dölja kommentarer alltid.

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ. I Excel 2007: Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Excel-alternativ.

 2. Gör något av följande under Visa i kategorin Avancerat:

  • Om du vill dölja både kommentarer och symboler i hela arbetsboken klickar du på Inga kommentarer eller symboler under Visa för celler med kommentarer.

  • Om du vill visa symboler men bara visa kommentarer när du håller pekaren över celler klickar du på Endast symboler, kommentarer vid hovring under Visa för celler med kommentarer.

  • Klicka på kommentarer och symboler att alltid visa både kommentarer och symboler under Visa för celler med kommentarer. Observera att i Excel för Office 365, den här inställningen gäller endast för anteckningar, inte trådade kommentarer.

Excel namnen alla trådade kommentarer med namnet på den person som är inloggad med sitt konto. Det går inte att ändra genom att skriva över den. Anteckningar är olika. Excel namnen anteckningar med hjälp av ett namn som du anger i dialogrutan Alternativ. I proceduren nedan beskrivs hur du ändrar det namn som visas på anteckningar, men inte trådade kommentarer.

 1. Klicka på fliken Arkiv och sedan på Alternativ. I Excel 2007: Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och klicka sedan på Excel-alternativ.

 2. Ange ett namn i rutan Användarnamn under Anpassa din kopia av Microsoft Office i kategorin Allmänt.

  Meddelanden: 

  • Om rutan är tom Excel automatiskt ställer in värdet i rutan användarnamn med ditt användarnamn och använder det namnet på etiketten.

  • Även om du inte kan utelämna anteckning etiketter du ta bort dataetiketter från Anteckningar genom att ta bort dem.

Se även

Skriva ut kommentarer och anteckningar i Excel

Obs!: 25 juli 2018: Trådade kommentarer är en beta-funktion och är bara tillgängliga för en del av Office Insiders just nu. Vi kommer att fortsätta att optimera den här funktionen över nästa flera månader. När det är klart släpper vi det till alla Office Insiders och prenumeranter på Office 365.

 1. Högerklicka på cellen och klicka sedan på Ny kommentar.

 2. Skriv din kommentar.

 3. Klicka på knappen Publicera (eller tryck på ⌘ + RETUR).

 4. Om andra personer har något att lägga till de högerklickar du på cellen och välj Svara på kommentar.

Om du behöver redigera trådade kommentarer placerar du muspekaren över cellen. Placera markören över kommentarstexten själva och klicka sedan på Redigera.

Om du behöver ta bort en trådade kommentar högerklickar du på cellen och klicka sedan på Ta bort kommentar.

Om du behöver ta bort ett svar, placerar du muspekaren över cellen. Placera markören över svarstext själva och klicka sedan på Ta bort.

 1. Högerklicka på cellen och klicka sedan på Infoga kommentar

 2. Skriv in anteckningstexten.

 3. Klicka utanför rutan.

Om du behöver redigera anteckningen, högerklicka på cellen och klicka sedan på Redigera kommentar. Om du använder Excel för Office 365 för Mac, högerklicka på cellen och välj Redigera anteckning.

Om du behöver ta bort anteckningen högerklickar du på cellen och välj Ta bort kommentar. Om du använder Excel för Office 365 för Mac, högerklicka på cellen och välj Ta bort anteckningen.

I Excel finns två typer av kommentarer att välja mellan: kommentarer och anteckningar. Mer information finns i artikeln konversationer kommentarer och anteckningar.

 1. Markera den cell eller de celler som innehåller de kommentarer som du vill kopiera.

 2. Tryck på ⌘ + C.

 3. Klicka på pilen under Klistra in på fliken Start och sedan på Klistra in special.

 4. Klicka på Kommentarer i dialogrutan Klistra in special under Klistra in och sedan på OK.

 5. Klicka i en annan cell eller tryck på Esc om du vill ta bort flyttningsmarkeringen.

Obs!: Kopierade kommentarer ersätter eventuella befintliga kommentarer i målområdet.

Som standard visas en markör i Excel för Mac när en cell innehåller en kommentar eller en anteckning. Du kan styra hur Excel visar kommentarer och symboler i celler genom att ändra standardinställningarna för att visa eller dölja kommentarer alltid.

 1. Klicka på Excel > Inställningar > Visa (under Redigering ).

 2. I dialogrutan Visa under För celler med kommentarer, visa, gör du något av följande:

  • Om du vill dölja både kommentarer och symboler i hela arbetsboken klickar du på inga kommentarer eller symboler.

  • Om du vill visa symboler men bara visa kommentarer när du placerar pekaren över celler klickar du på symboler, kommentarer på omstart.

  • Klicka för att alltid visa både kommentarer och symboler, kommentarer och symboler.

Excel namnen alla trådade kommentarer med namnet på den person som är inloggad med sitt konto. Det går inte att ändra genom att skriva över den. Anteckningar är olika. Excel namnen anteckningar med hjälp av ett namn som du anger i dialogrutan Alternativ. I proceduren nedan beskrivs hur du ändrar det namn som visas på anteckningar, men inte trådade kommentarer.

 1. Klicka på Excel > Inställningar > Allmänt.

 2. Skriv ett namn i rutan användarnamn under Anpassa i dialogrutan Allmänt.

  Meddelanden: 

  • Om rutan är tom Excel automatiskt ställer in värdet i rutan användarnamn med ditt användarnamn och använder det namnet på etiketten.

  • Även om du inte kan utelämna anteckning etiketter du ta bort dataetiketter från Anteckningar genom att ta bort dem.

Se även

Skriva ut kommentarer och anteckningar i Excel

 1. Högerklicka på cellen och klicka sedan på Ny kommentar.

 2. Skriv din kommentar i fönstret kommentarer. Du kan även besvara kommentar till en specifik användare genom att skriva den @-symbolen följt av användarnamnet eller väljer en användare i listrutan som visas.

 3. Klicka på knappen Publicera (eller tryck på Ctrl + Retur).

 4. Om andra personer har något att lägga till de högerklickar du på cellen och välj Nytt svara.

Om du behöver redigera trådade kommentarer på cellen och klicka sedan på ikonen Visa kommentar och muspekaren på kommentar som du vill redigera och klicka sedan på Redigera.

Om du behöver ta bort en trådade kommentar högerklickar du på cellen och klicka sedan på Ta bort kommentar.

Om du behöver ta bort ett svar på cellen och klicka sedan på ikonen Visa kommentar och muspekaren på kommentar som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

Obs!: När du kopierar och klistrar in trådade kommentarer till andra celler, Excel Online kommer också klistra in cellvärdena.

 1. Markera den cell eller de celler som innehåller de kommentarer som du vill kopiera.

 2. Tryck på Ctrl+C.

 3. Markera de tomma cellerna och tryck på Ctrl + V.

Obs!: Kopierade kommentarer ersätter eventuella befintliga kommentarer i målområdet.

 1. Tryck på i kalkylbladet i en Excel-arbetsbok.

 2. Tryck på Infoga.

 3. Tryck på Kommentar.

  I Excel för Android-enheter:

  Lägga till en kommentar i Excel för Android

  I Excel för iPad:

  Lägga till en kommentar i Excel för iPad

  I Excel Mobile för Windows 10:

  Lägga till en kommentar i Excel Mobile för Windows 10

 4. Skriv din kommentar.

 5. Tryck utanför kommentarsrutan för att avsluta dina kommentarer.

 6. Om du vill visa kommentaren genom att trycka på den i arbetsboken.

  Om du vill ta bort en kommentar, tryck på kommentarsikonen och sedan på X.

 1. Tryck på Redigera ikonen Tryck på om du vill visa i menyfliksområdet på din iPhone eller Android-telefon. Tryck på mer Tryck på om du vill visa i menyfliksområdet på din Windows phone.

 2. Tryck på Start och sedan på Granska.

  Tryck på Granska

 3. Om du vill lägga till en kommentar, trycker du på Ny kommentar på din iPhone eller kommentar på din Android- eller Windows phone, Skriv kommentaren och tryck sedan på klar.

 4. Om du vill visa och redigera befintliga kommentarer genom att trycka på den.

  Tryck på Redigera kommentar-ikonen om du vill redigera en kommentar.

  Lägga till en kommentar

  Om du vill ta bort en kommentar, trycker du på ikonen Ta bort kommentar.

  Ta bort kommentar

  När du är klar med ändringarna, Stäng kommentarrutan genom att trycka på nedpilen på din iPhone eller X på en Android- eller Windows-telefon.

 1. Tryck på i kalkylbladet i en Excel-arbetsbok.

 2. Tryck på Infoga.

 3. Tryck på Kommentar.

  I Excel för Android-enheter:

  Lägga till en kommentar i Excel för Android

  I Excel för iPad:

  Lägga till en kommentar i Excel för iPad

  I Excel Mobile för Windows 10:

  Lägga till en kommentar i Excel Mobile för Windows 10

 4. Skriv din kommentar.

 5. Tryck utanför kommentarsrutan för att avsluta dina kommentarer.

 6. Om du vill visa kommentaren genom att trycka på den i arbetsboken.

  Om du vill ta bort en kommentar, tryck på kommentarsikonen och sedan på X.

 1. Tryck på Redigera ikonen Tryck på om du vill visa i menyfliksområdet på din iPhone eller Android-telefon. Tryck på mer Tryck på om du vill visa i menyfliksområdet på din Windows phone.

 2. Tryck på Start och sedan på Granska.

  Tryck på Granska

 3. Om du vill lägga till en kommentar, trycker du på Ny kommentar på din iPhone eller kommentar på din Android- eller Windows phone, Skriv kommentaren och tryck sedan på klar.

 4. Om du vill visa och redigera befintliga kommentarer genom att trycka på den.

  Tryck på Redigera kommentar-ikonen om du vill redigera en kommentar.

  Lägga till en kommentar

  Om du vill ta bort en kommentar, trycker du på ikonen Ta bort kommentar.

  Ta bort kommentar

  När du är klar med ändringarna, Stäng kommentarrutan genom att trycka på nedpilen på din iPhone eller X på en Android- eller Windows-telefon.

 1. Tryck på i kalkylbladet i en Excel-arbetsbok.

 2. Tryck på Infoga.

 3. Tryck på Kommentar.

  I Excel för Android-enheter:

  Lägga till en kommentar i Excel för Android

  I Excel för iPad:

  Lägga till en kommentar i Excel för iPad

  I Excel Mobile för Windows 10:

  Lägga till en kommentar i Excel Mobile för Windows 10

 4. Skriv din kommentar.

 5. Tryck utanför kommentarsrutan för att avsluta dina kommentarer.

 6. Om du vill visa kommentaren genom att trycka på den i arbetsboken.

  Om du vill ta bort en kommentar, tryck på kommentarsikonen och sedan på X.

 1. Tryck på Redigera ikonen Tryck på om du vill visa i menyfliksområdet på din iPhone eller Android-telefon. Tryck på mer Tryck på om du vill visa i menyfliksområdet på din Windows phone.

 2. Tryck på Start och sedan på Granska.

  Tryck på Granska

 3. Om du vill lägga till en kommentar, trycker du på Ny kommentar på din iPhone eller kommentar på din Android- eller Windows phone, Skriv kommentaren och tryck sedan på klar.

 4. Om du vill visa och redigera befintliga kommentarer genom att trycka på den.

  Tryck på Redigera kommentar-ikonen om du vill redigera en kommentar.

  Lägga till en kommentar

  Om du vill ta bort en kommentar, trycker du på ikonen Ta bort kommentar.

  Ta bort kommentar

  När du är klar med ändringarna, Stäng kommentarrutan genom att trycka på nedpilen på din iPhone eller X på en Android- eller Windows-telefon.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×