Infoga kommentarer i ett diagram med hjälp av bildtexter

Infoga kommentarer i ett diagram med hjälp av bildtexter

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

  1. Markera den form som du vill lägga till en bildtext för.

    Om ingen form är markerad läggs bild texten till i den aktuella vyn, inte kopplad till någon form.

  2. Klicka på bildtexti gruppen diagram delar på fliken Infoga .

  3. Placera mus pekaren över en bildtext för att visa en förhands granskning på sidan och klicka på den du vill använda.

  4. Klicka på bild texten på sidan och skriv texten.

När en bildtext är kopplad till en figur, flyttas bild texten automatiskt och när formen kopieras eller tas bort kopieras bild texten också.

Bild texter har ett gult kontroll handtag i slutet av bild texten. kontroll handtaget visas när bild texten är markerad. Många bild texter har dolda rader som standard, men kontroll handtaget visas fortfarande när det är markerat.

Koppla en bildtext till en form

Om ingen form är markerad när du lägger till en bildtext i ett diagram är inte bild texten kopplad till någon form.

  1. Klicka på bild textens kontroll handtag, dra det till den form du vill koppla till bild texten och släpp kontroll handtaget på formen.

  2. Flytta text delen av bild texten till den plats där du vill ha den i förhållande till figuren.

Bild text former

Visio har också bild text former i vissa stenciler. Dessa bild texter kan kopplas till andra former, men inte är kopplade till andra former – skillnaden är att bild text formerna inte flyttas med de kopplade formerna och inte kopieras eller tas bort med dem.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×