Infoga kommentarer i ett diagram med hjälp av bildtexter

Bildtexter är kommentarsformer som beskriver andra former i diagrammet, och som kan associeras till andra former. När en bildtext associeras till en form flyttas bildtexten automatiskt med formen, och om formen kopieras eller tas bort, kopieras eller tas även bildtexten bort.

  1. Markera den form du vill associera till bildtexten.

    Om ingen form markeras läggs bildtexten till mitt i den aktuella vyn, och associeras inte till någon form.

  2. Klicka på Bildtext i gruppen Diagramdelar på fliken Infoga.

  3. Klicka på önskat bildtextformat.

  4. Klicka på bildtexten på sidan när du vill skriva texten.

  5. Om du vill använda ett annat bildtextformat kan du högerklicka på bildtexten, peka på Bildtextformat och välja ett annat format.

Bildtexter har ett gult kontrollhandtag i slutet av bildtextlinjen. Kontrollhandtaget visas när bildtexten är markerad. Många bildtextformat har dolda linjer som standard, men kontrollhandtaget visas ändå om det är markerat. Du kan göra linjen synlig genom att högerklicka på bildtexten, peka på Bildtextlinje och sedan klicka på ett annat kommando än Dold.

Associera en bildtext till en form

Om ingen form är markerad när du lägger till en bildtext i ett diagram, associeras inte bildtexten till någon form.

  1. Klicka på bildtextens gula kontrollhandtag, dra det till den form du vill associera bildtexten till och släpp kontrollhandtaget på formen.

  2. Flytta bildtextens textdel till önskad position i förhållande till formen.

Bildtextformer

I Visio finns även bildtextformer i vissa stenciler. Dessa bildtexter kan kopplas till andra former, men inte associeras till andra former – skillnaden är att bildtextformer inte flyttas med de ihopkopplade formerna, och kopieras eller tas inte bort med dem.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×