Använda Word för skolan

Infoga fotnoter och slutkommentarer

Infoga fotnoter och slutkommentarer

Fotnoter visas längst ned på sidan och slut kommentarerna i slutet av dokumentet. Ett tal eller en symbol på fotnoten eller slut kommentaren matchar en referens markering i dokumentet.

I Word används ett nummer eller en symbol för att koppla anteckningen till en referens punkt i dokumentet
  1. Klicka på den plats där du vill referera till fotnoten eller slut kommentaren.

  2. Välj Infoga fotnot eller Infoga slut kommentarpå fliken referenser .

    Välj Infoga fotnoter på fliken Referenser
  3. Ange vad du vill i fotnoten eller slut kommentaren.

  4. Gå tillbaka till platsen i dokumentet genom att dubbelklicka på numret eller symbolen i början av anteckningen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders