Infoga, flytta eller ta bort sidbrytningar i ett kalkylblad

Infoga, flytta eller ta bort sidbrytningar i ett kalkylblad

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Sidbrytningar är avgränsare som delar in ett kalkylblad i olika sidor för utskrift. I Microsoft Excel infogas sidbrytningar automatiskt, beroende på pappersstorlek, marginalinställningar, skalningsalternativ och placeringen av eventuella manuella sidbrytningar som du infogar. Om du vill skriva ut ett kalkylblad med exakt det antal sidor du vill ha kan du justera sidbrytningarna i kalkylbladet innan du skriver ut det.

Tips: 

 • Även om du kan arbeta med sidbrytningar i vyn Normal rekommenderas det att du använder vyn Förhandsgranska sidbrytningar när du vill justera sidbrytningar så att du kan se hur andra ändringar du har gjort (till exempel sidorienterings- och formateringsändringar) påverkar de automatiska sidbrytningarna. Du kan till exempel se hur en ändring av radhöjd och kolumnbredd påverkar placeringen av automatiska sidbrytningar.

 • Om du vill åsidosätta de automatiska sidbrytningar som infogas av Excel kan du infoga egna manuella sidbrytningar, flytta befintliga manuella sidbrytningar eller ta bort manuellt infogade sidbrytningar. Du kan också snabbt ta bort alla manuellt infogade sidbrytningar. När du är klar med sidbrytningarna kan du gå tillbaka till vyn Normal.

I Förhandsgranska sidbrytningar är streckade linjer sidbrytningar som Excel lagt till automatiskt. Hela linjer är sådana som har lagts till manuellt.

Manuella och automatiska sidbrytningar

Infoga en sidbrytning

 1. Klicka på det kalkylblad som du vill skriva ut.

 2. Klicka på Förhandsgranska sidbrytningar i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

  Klicka på Förhandsgranska sidbrytning på fliken Visa

  Du kan också klicka på Förhandsgranska sidbrytningar Bild av knapp i statusfältet.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill infoga en lodrät sidbrytning markerar du raden nedanför positionen där du vill att sidbrytningen ska infogas.

  • Om du vill infoga en vågrät sidbrytning markerar du kolumnen till höger om positionen där du vill att sidbrytningen ska infogas.

 4. Klicka på Brytningar i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Klicka på Brytningar på fliken Sidlayout
 5. Klicka på Infoga sidbrytning.

Du kan också högerklicka på raden eller kolumnen nedanför eller till höger om positionen där du vill infoga sidbrytningen, och sedan klicka på Infoga sidbrytning.

Om manuella sidbrytningar som du infogar inte verkställs kan det bero på att skalningsalternativet Passa är markerat på fliken Sida i dialogrutan Utskriftsformat (gruppen Utskriftsformat, fliken Sidlayout, dialogruteikonen Bild av knapp ). Om du vill använda de manuella sidbrytningarna ändrar du skalningen till Förstora/förminska till i stället.

Flytta en sidbrytning

Viktigt!: Om du vill aktivera funktionen för att kunna dra sidbrytningar till en annan plats i ett kalkylblad kontrollerar du att funktionen för att dra och släppa celler är aktiverad. Om den här funktionen inte är aktiverad är det inte säkert att du kan flytta sidbrytningar.

 1. Gör följande när du vill kontrollera att dra och släpp är aktiverat:

  1. Klicka på fliken Arkiv > Alternativ. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen i Excel 2007, och klicka sedan på Excel-alternativ.

  2. Markera kryssrutan Aktivera fyllningshandtaget samt dra-och-släppa celler under Redigeringsalternativ i kategorin Avancerat och klicka sedan på OK.

 2. Klicka på det kalkylblad som du vill ändra.

 3. Klicka på Förhandsgranska sidbrytningar i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

  Klicka på Förhandsgranska sidbrytning på fliken Visa

  Du kan också klicka på Förhandsgranska sidbrytningar Bild av knapp i statusfältet.

 4. Om du vill flytta en sidbrytning drar du den till en annan plats.

  Obs!: Om du flyttar en automatisk sidbrytning ändras den till en manuell sidbrytning.

Ta bort en sidbrytning

 1. Markera det kalkylblad som du vill ändra.

 2. Klicka på Förhandsgranska sidbrytningar i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

  Klicka på Förhandsgranska sidbrytning på fliken Visa

  Du kan också klicka på Förhandsgranska sidbrytningar Bild av knapp i statusfältet.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort en lodrät sidbrytning markerar du en kolumn till höger om den sidbrytning som du vill ta bort.

  • Om du vill ta bort en vågrät sidbrytning markerar du raden nedanför den sidbrytning som du vill ta bort.

   Obs!: Du kan inte ta bort en automatisk sidbrytning.

 4. Klicka på Brytningar i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Klicka på Brytningar på fliken Sidlayout
 5. Klicka på Ta bort sidbrytning.

  Cell under eller till höger av en manuell sidbrytning

Du kan också ta bort en sidbrytning genom att dra den utanför förhandsgranskningsområdet (till vänster förbi radrubrikerna eller uppåt förbi kolumnrubrikerna). Om du inte kan dra sidbrytningar kontrollerar du att dra och släpp-funktionen är aktiverad. Mer information finns i Flytta en befintlig sidbrytning.

Ta bort alla manuellt infogade sidbrytningar

Obs!: Detta återställer kalkylbladet så att endast automatiska sidbrytningar visas.

 1. Klicka på det kalkylblad som du vill ändra.

 2. Klicka på Förhandsgranska sidbrytningar i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

  Klicka på Förhandsgranska sidbrytning på fliken Visa

  Du kan också klicka på Förhandsgranska sidbrytningar Bild av knapp i statusfältet.

 3. Klicka på Brytningar i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Klicka på Brytningar på fliken Sidlayout
 4. Klicka på Återställ alla sidbrytningar.

Tips: Du kan också högerklicka i en cell i kalkylbladet och sedan klicka på Återställ alla sidbrytningar.

Återgå till vyn Normal

 • Om du återgår till vyn Normal efter att du är klar med sidbrytningarna klickar du på Normal i gruppen Arbetsboksvyer på fliken Visa.

  Du kan också klicka på Normal Bild av knapp i statusfältet.

  • När du har arbetat med sidbrytningar i vyn Förhandsgranska sidbrytningar kan du fortfarande se sidbrytningarna i vyn Normal eftersom sidbrytningar har aktiverats automatiskt. Om du vill dölja sidbrytningar stänger du arbetsboken utan att spara den och öppnar den sedan på nytt.

  • Sidbrytningar är fortfarande synliga när du stänger och sedan öppnar arbetsboken efter att ha sparat den. Inaktivera dem genom att klicka på fliken Arkiv, klicka på Alternativ, klicka på kategorin Avancerat, rulla ned till Visningsalternativ för det här kalkylbladet och avmarkera kryssrutan Visa sidbrytningar. För mer information, se Visa eller dölja sidbrytningar i vyn Normal.

Visa eller dölja sidbrytningar i vyn Normal

 1. Klicka på fliken Arkiv > välj Alternativ. I Excel 2007, klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ.

 2. Markera eller avmarkera kryssrutan Visa sidbrytningar under Visa alternativ för det här kalkylbladet i kategorin Avancerat om du vill aktivera eller inaktivera sidbrytningar i vyn Normal.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×