Infoga ett vågrätt område

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill placera två områden sida vid sida i en Microsoft Office InfoPath-formulärmall kan du använda ett vågrätt område. När du ändrar storlek på formulär som baseras på formulärmallen växer eller krymper det vågräta området så att utrymmet fylls.

I den här artikeln

Situationer då vågräta områden används

Kompatibilitetsfrågor

Infoga ett vågrätt område

Layouttips

Situationer då vågräta områden används

Använd ett vågrätt område om du vill organisera relaterade kontroller i en vågrät placering. När flera vågräta områden placeras sida vid sida bryts de, eller flödar, till nästa rad allt eftersom storleken på skärmen ändras.

När du infogar ett vågrätt område i din formulärmall infogar du i själva verket en tom behållare. För att området ska ha någon funktion måste du infoga andra kontroller i det. Dessa kontroller kan till exempel vara textrutor, listrutor eller avsnitt. I följande bild visas två vågräta områden i designläget.

Vågräta områden med etiketter och textrutor

Du kan också använda layouttabeller för att ordna kontroller på ett liknande sätt. Du kan till exempel placera två textrutor sida vid sida i olika tabellceller. Men till skillnad från vågräta områden bryts inte cellerna i layouttabellen till nästa rad om storleken på skärmen ändras, och kontrollerna i cellen döljs därför om du ändrar storleken på dem.

I följande exempel visas rutorna Namn och E-postadress sida vid sida i separata vågräta områden i formuläret.

Vågräta områden innan du ändrar storleken på fönstret

Om användaren ändrar storleken på fönstret flyttas det vågräta området automatiskt till nästa rad (se bilden nedan).

Vågräta områden efter att du har ändrat storleken på fönstret

Tips: Som standard är det vågräta områdets kantlinjer osynliga i formuläret. Om du vill ha en kantlinje runt området kan du lägga till en kantlinje i dialogrutan Kantlinjer och fyllning.

Relaterade kontroller

I InfoPath finns andra kontroller som liknar vågräta områden, men som används för andra syften. I följande lista kan du se vilken av dessa kontroller som fungerar bäst för din formulärmall.

 • Rullningsbart område    Om du vill att området ska innehålla rullningslister så att användare kan rulla fram den information som inte visas ska du använda ett rullningsbart område i stället för ett vågrätt område.

 • Avsnitt    Om du inte behöver din region om du vill radbryta som ändras storleken för formuläret kan använda du ett avsnitt i stället för ett vågrätt område. Till skillnad från vågräta områden som är obunden kontroller, är avsnitt bundna till grupper i datakälla.

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

När du utformar en formulärmall kan du välja att skapa en webbläsarkompatibel formulärmall. Om du skapar en webbläsarkompatibel formulärmall är inte kontrollerna för vågrätt område tillgängliga i åtgärdsfönstret Kontroller eftersom de inte kan visas i en webbläsare.

Överst på sidan

Infoga ett vågrätt område

Vågräta områden används endast i layoutsyfte och kan inte bindas till fält eller grupper i datakällan.

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Vågrätt område under Infoga kontroller.

 4. Lägg till kontroller i det vågräta området genom att dra kontrollen som du vill ha från åtgärdsfönstret Kontroller till det vågräta området.

Överst på sidan

Layouttips

Med hjälp av följande tips kan du anpassa utseende, storlek och andra egenskaper för det vågräta området och kontrollerna i det.

 • Om du vill ändra kantlinje eller bakgrundsfärg för ett vågrätt område markerar du det och klickar på Kantlinjer och fyllningFormat-menyn och gör sedan ändringarna i dialogrutan Kantlinjer och fyllning.

 • Om du vill ändra storleken på flera vågräta områden på samma gång markerar du dem, trycker på ALT+RETUR och gör sedan ändringarna i dialogrutan Egenskaper (flera val).

 • Som standard infogas vågräta områden med en bredd som passar den utskrivna sidan. Du kan ändra den här inställningen genom att klicka på Visa egenskaperVisa-menyn. Markera kryssrutan Använd en anpassad layoutbredd för den här formulärmallen under Layoutinställningar på fliken Allmänt och skriv sedan ett annat tal i rutan Anpassad layoutbredd.

 • Om du anger en egen layoutbredd för vågräta kontroller ska du se till att den inte är bredare än formulärmallens utskrivbara område. Du kan snabbt se hur bred den utskrivna sidan är, och om innehållet i formuläret får plats på sidan , genom att klicka på Guiden SidbreddVisa-menyn. När du klickar på det här kommandot visas en streckad, lodrät stödlinje längs skärmens högersida. Stödlinjen representerar den utskrivna sidans högermarginal, baserat på datorns standardskrivare.

 • Om du vill anpassa avståndet i eller runt det vågräta området kan du ändra utfyllnaden, buffertutrymmet runt innehållet i ett område, eller ändra marginalerna, utrymmet mellan områdets kantlinje och omgivande text eller kontroller i formulärmallen. Dubbelklicka på det vågräta området och ändra inställningarna för marginaler och utfyllnad på fliken Storlek i dialogrutan Egenskaper för vågrätt område.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×