Infoga ett textfält i en form

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan infoga textfält i former om du vill visa mer information. Fälten är organiserade i kategorier, till exempel datum/tid, dokumentinformation och formdata. Fälten uppdateras automatiskt när du ändrar informationen som de bygger på.

 1. Öppna formens textblock genom att dubbelklicka på formen. För sedan markören till den plats i textblocket där du vill infoga textfältet.

 2. Välj FältInfoga-menyn.

 3. I listan Kategori väljer du en kategori för fältet:

  • Egen formel     Med den här kategorin används de ShapeSheet-funktioner du har angett i rutan Egen formel för att skapa en formel.

  • Datum/tid     Med den här kategorin används systeminformation för att spåra Skapat datum/Skapat tid, Aktuellt datum/Aktuell tid, Senaste redigering, datum/Senaste redigering, tid och Utskrift, datum/Utskrift tid.

  • Dokumentinformation     Med den här kategorin används informationen som har angetts i dialogrutan Egenskaper för att spåra Författare, Beskrivning, Katalog, Filnamn, Nyckelord, Ämne, Titel, Chef, Företag, Kategori och Hyperlänksbas.

  • Geometri     Med den här kategorin används information om formens bredd, höjd och vinkel. Använd fältet Bredd för måttlinjer eller fältet Vinkel om du vill visa hur långt en form har roterats från sin ursprungliga placering. Använd fältet Geometri om du automatiskt vill uppdatera tekniska specifikationer i en ritning.

  • Objektinformation     Med den här kategorin används informationen som har angetts i dialogrutan Special för att spåra Data 1, Data 2, Data 3, ID, Original, Namn och Typ.

  • Sidinformation     Med den här kategorin används informationen som har angetts på fliken Sidegenskaper i dialogrutan Utskriftsformat för att spåra Bakgrund, Namn, Antal sidor och Sidnummer.

  • Formdata     Med den här kategorin används data som har lagrats i avsnittet Formdata på den markerade formens ShapeSheet-kalkylblad. Du kan definiera Formdata som ska associeras med den typ av information du vill använda för en form. Du kan till exempel associera ett serienummer med en viss utrustning.

  • Användardefinierade celler     Med den här kategorin används informationen som har angetts i cellen Värde i avsnittet Användardefinierade celler på formens ShapeSheet-kalkylblad.

 4. I listan Fältnamn klickar du på fältet du vill infoga.

 5. Klicka på Dataformat. I listan Kategori klickar du på formatet du vill att fältinformationen ska visas i.

 6. Klicka på OK och därefter på OK igen.

 7. Om du vill lägga till text efter fältet anger du önskad text.

 8. Om du vill infoga ytterligare fält upprepar du steg 2 och 3.

 9. Om du vill ta bort ett fält markerar du det och trycker på DEL.

 10. Om du vill flytta textblocket, klicka på Textblock verktyget Bild av knapp och dra textblocket.

  Om du inte ser verktyget Textblock, klicka på nedpilen bredvid Text verktyget Knappen Textverktyg och klicka sedan på verktyget Textblock.

  Tips: Vissa former har ett kontrollhandtag ( Kontrollhandtag ) som du kan dra för att snabbt flytta önskad text.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×