Infoga ett objekt i ett Excel-kalkylblad

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda Object Linking and Embedding (OLE) för att inkludera innehåll från andra program, till exempel Word eller Excel.

Många program har stöd för OLE, och med OLE kan innehåll som skapas i ett visst program göras tillgängligt i andra program. Du kan till exempel infoga ett Office Word-dokument i en Office Excel-arbetsbok. Klicka på Objekt i gruppen Text på fliken Infoga, om du vill visa innehåll som du kan infoga. I rutan Objekttyp visas bara program som är installerade på datorn och som har stöd för OLE-objekt.

Om du kopierar information mellan Excel och ett annat program som har stöd för OLE, till exempel Word, kan du kopiera informationen som ett länkat objekt eller ett inbäddat objekt. De största skillnaderna mellan länkade och inbäddade objekt är datalagringsplatsen och uppdateringsmetoden för objektet när du har placerat det i målfil. Inbäddade objekt lagras i den arbetsbok där de infogas, och uppdateras inte. Länkade objekt sparas som separata filer, som går att uppdatera.

Länkade och inbäddade objekt i ett dokument

Länkade och inbäddade objekt i ett Office för Windows-dokument

1. Ett inbäddat objekt har ingen koppling till källfilen.

2. Ett länkat objekt är länkat till källfilen.

3. Källfilen uppdaterar de länkade objekten.

När du ska använda länkade objekt

Om du vill att informationen i målfil ska uppdateras när informationen i källfil ändras ska du använda länkade objekt.

För ett länkat objekt stannar den ursprungliga informationen i källfilen. Målfilen visar en bild av den länkade informationen men lagrar bara adressen till den plats där ursprungsdata finns (samt storleken om objektet är ett diagramobjekt från Excel). Källfilen måste vara tillgänglig på datorn eller i nätverket för att länken till ursprungliga data ska behållas.

Du kan välja att den länkade informationen ska uppdateras automatiskt om du ändrar källfilens ursprungliga data. Om du exempelvis markerar ett stycke i ett Word-dokument och sedan infogar stycket som ett länkat objekt i en Excel-arbetsbok, kan du ange att informationen ska uppdateras i Excel då informationen ändras i Word-dokumentet.

När du ska använda inbäddade objekt

Använd ett inbäddat objekt om du inte vill att den kopierade informationen ska uppdateras då den ändras i källfilen. Källfilens version bäddas in i arbetsboken. Om du kopierar information som ett inbäddat objekt krävs det mer diskutrymme för målfilen än om du länkar informationen.

En användare som öppnar filen på en annan dator kan visa det inbäddade objektet utan att ha tillgång till den ursprungliga informationen. Eftersom ett inbäddat objekt inte är kopplat till källfilen, uppdateras inte objektet då du ändrar den ursprungliga informationen. Om du vill ändra ett inbäddat objekt dubbelklickar du på det. Då öppnas objektet i källprogrammet, där du kan redigera det. Källprogrammet (eller ett annat program som har funktioner för redigering av objektet) måste vara installerat på datorn.

Ändra hur ett OLE-objekt visas

I en arbetsbok kan du visa ett länkat objekt eller inbäddat objekt precis så som det visas i källprogram eller som en ikon. Om arbetsboken inte är avsedd för utskrift, utan ska visas online, kan du visa objektet som en ikon. Därmed minimeras utrymmet för objektet. Användare som vill visa informationen kan dubbelklicka på ikonen.

Bädda in ett objekt i ett kalkylblad

 1. Klicka i cellen på det kalkylblad där du vill infoga objektet.

 2. Klicka på objektet Ikon för objekt i menyfliksområdet på fliken Infoga i gruppen Text.
  Infoga objekt

 3. Klicka på fliken Skapa från fil i dialogrutan objekt .

 4. Klicka på Bläddra och välj filen du vill infoga.

 5. Om du vill infoga en ikon i kalkylbladet i stället för att visa innehållet i filen, markera kryssrutan Visa som ikon . Om du inte markerar alla kryssrutor visas den första sidan i filen i Excel. I båda fallen kommer öppnas färdigt filen genom att dubbelklicka. Klicka på OK.

  Obs!: När du lägger till ikonen eller fil kan du dra och släpp den var som helst i kalkylbladet. Du kan också ändra storlek på ikonen eller filen genom att använda storleksändringshandtagen. Om du vill hitta handtagen, klicka på filen eller ikonen en gång.

Infoga en länk till en fil

Du kanske vill du lägga till en länk till objektet i stället för att bädda in den fullständigt. Du kan göra det om din arbetsbok och objekten du vill lägga till lagras på en SharePoint-webbplats, en delad nätverksenhet eller en liknande plats och platsen för filerna är desamma. Det här är praktiskt om det länkade objektet genomgår ändringar eftersom länken öppnas alltid det senaste dokumentet.

Obs!: Om den länkade filen flyttas till en annan plats slutar länken att fungera.

 1. Klicka i cellen på det kalkylblad där du vill infoga objektet.

 2. Klicka på objektet Ikon för objekt i menyfliksområdet på fliken Infoga i gruppen Text.
  Infoga objekt

 3. Klicka på fliken Skapa från fil .

 4. Klicka på Bläddra och välj sedan den fil du vill länka.

 5. Markera kryssrutan Länka till fil och klicka på OK.

Skapa ett nytt objekt i Excel

Du kan skapa en helt ny objekt baserat på ett annat program utan att lämna din arbetsbok. Om du vill lägga till en mer detaljerad förklaring i ditt diagram eller en tabell kan skapa du ett inbäddat dokument, till exempel en Word eller PowerPoint-fil i Excel. Du kan skapa objektet som ska visas direkt i ett kalkylblad eller lägga till en ikon som öppnar filen.

Det här inbäddade objektet är ett Word-dokument.
 1. Klicka i cellen på det kalkylblad där du vill infoga objektet.

 2. Klicka på objektet Ikon för objekt i menyfliksområdet på fliken Infoga i gruppen Text.
  Infoga objekt

 3. På fliken Skapa ny väljer du typen av objekt som du vill infoga från listan som visas. Om du vill infoga en ikon i kalkylbladet i stället för att själva objektet väljer du kryssrutan Visa som ikon.

 4. Klicka på OK. Beroende på vilken filtyp du infogar öppnas ett nytt programfönster eller så visas ett redigeringsfönster i Excel.

 5. Skapa det nya objektet du vill infoga.

  När du är klar kan du arbeta direkt i det nya programfönstret om Excel öppnade ett sådant.

  Du kan redigera det inbäddade Word-dokumentet direkt i Excel.

  När du är klar med ditt arbete i fönstret kan göra du andra uppgifter utan att spara det inbäddade objektet. När du stänger arbetsboken sparas nya objekt automatiskt.

  Obs!: När du lagt till objektet kan du dra och släppa det var som helst i kalkylbladet i Excel. Det går även att ändra storlek på objektet med storlekshandtagen. Klicka på objektet en gång för att visa handtagen.

Bädda in ett objekt i ett kalkylblad

 1. Klicka i cellen på det kalkylblad där du vill infoga objektet.

 2. Klicka på Objekt i gruppen Text på fliken Infoga.

  Alternativet Objekt finns på fliken Infoga.
 3. Klicka på fliken Skapa från fil.

  Fliken "Skapa från fil" i dialogrutan Objekt.
 4. Klicka på Bläddra och välj filen du vill infoga.

 5. Om du vill infoga en ikon i kalkylbladet i stället för att visa innehållet i filen, markera kryssrutan Visa som ikon . Om du inte markerar alla kryssrutor visas den första sidan i filen i Excel. I båda fallen kommer öppnas färdigt filen genom att dubbelklicka. Klicka på OK.

  Obs!: När du lägger till ikonen eller fil kan du dra och släpp den var som helst i kalkylbladet. Du kan också ändra storlek på ikonen eller filen genom att använda storleksändringshandtagen. Om du vill hitta handtagen, klicka på filen eller ikonen en gång.

Infoga en länk till en fil

Du kanske vill du lägga till en länk till objektet i stället för att bädda in den fullständigt. Du kan göra det om din arbetsbok och objekten du vill lägga till lagras på en SharePoint-webbplats, en delad nätverksenhet eller en liknande plats och platsen för filerna är desamma. Det här är praktiskt om det länkade objektet genomgår ändringar eftersom länken öppnas alltid det senaste dokumentet.

Obs!: Om den länkade filen flyttas till en annan plats slutar länken att fungera.

 1. Klicka i cellen på det kalkylblad där du vill infoga objektet.

 2. Klicka på Objekt i gruppen Text på fliken Infoga.

  Alternativet Objekt finns på fliken Infoga.
 3. Klicka på fliken Skapa från fil .

 4. Klicka på Bläddra och välj sedan den fil du vill länka.

 5. Markera kryssrutan Länka till fil och klicka på OK.

  På fliken "Skapa från fil" väljer du "Länka till fil".

Skapa ett nytt objekt i Excel

Du kan skapa en helt ny objekt baserat på ett annat program utan att lämna din arbetsbok. Om du vill lägga till en mer detaljerad förklaring i ditt diagram eller en tabell kan skapa du ett inbäddat dokument, till exempel en Word eller PowerPoint-fil i Excel. Du kan skapa objektet som ska visas direkt i ett kalkylblad eller lägga till en ikon som öppnar filen.

Det här inbäddade objektet är ett Word-dokument.
 1. Klicka i cellen på det kalkylblad där du vill infoga objektet.

 2. Klicka på Objekt i gruppen Text på fliken Infoga.

  Alternativet Objekt finns på fliken Infoga.
 3. På fliken Skapa ny väljer du typen av objekt som du vill infoga från listan som visas. Om du vill infoga en ikon i kalkylbladet i stället för att själva objektet väljer du kryssrutan Visa som ikon.

  Fliken Skapa nytt i dialogrutan Objekt.
 4. Klicka på OK. Beroende på vilken filtyp du infogar öppnas ett nytt programfönster eller så visas ett redigeringsfönster i Excel.

 5. Skapa det nya objektet du vill infoga.

  När du är klar kan du arbeta direkt i det nya programfönstret om Excel öppnade ett sådant.

  Du kan redigera det inbäddade Word-dokumentet direkt i Excel.

  När du är klar med ditt arbete i fönstret kan göra du andra uppgifter utan att spara det inbäddade objektet. När du stänger arbetsboken sparas nya objekt automatiskt.

  Obs!: När du lagt till objektet kan du dra och släppa det var som helst i kalkylbladet i Excel. Det går även att ändra storlek på objektet med storlekshandtagen. Klicka på objektet en gång för att visa handtagen.

Länka eller bädda in innehåll från ett annat program med OLE

Du kan länka eller bädda in hela eller delar av innehållet från ett annat program.

Skapa en länk till innehåll från ett annat program

 1. Klicka i det kalkylblad som du vill placera det länkat objekt i.

 2. Klicka på Objekt i gruppen Text på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Klicka på fliken Skapa från fil.

 4. Skriv in filens namn i rutan Filnamn eller klicka på Bläddra om du vill välja från en lista.

 5. Markera kryssrutan Länka till fil.

 6. Gör något av följande:

  • Avmarkera kryssrutan Visa som ikon om du vill visa innehållet.

  • Om du vill visa en ikon, markerar du kryssrutan Visa som ikon. Om du vill om du vill ändra standard ikon eller etikett, klicka på Byt ikon, och sedan klickar du på ikonen som du vill använda från listan ikon eller Skriv en etikett i rutan Beskrivning.

  Obs!: Det går inte att infoga grafik och vissa typer av filer med kommandot Objekt. Om du vill infoga grafik eller en fil klickar du på Bild i gruppen Illustrationer på fliken Infoga.

Bädda in innehåll från ett annat program

 1. Klicka i det kalkylblad som du vill placera det inbäddat objekt i.

 2. Klicka på Objekt i gruppen Text på fliken Infoga.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Om dokumentet inte finns redan klickar du på fliken Skapa nytt. I rutan Objekttyp väljer du vilken typ av objekt du vill skapa.

  Om dokumentet finns redan, klickar du på fliken Skapa från fil. Skriv in filens namn i rutan Filnamn eller klicka på Bläddra om du vill välja från en lista.

 4. Avmarkera kryssrutan Länka till fil.

 5. Gör något av följande:

  • Avmarkera kryssrutan Visa som ikon om du vill visa innehållet.

  • Om du vill visa en ikon, markerar du kryssrutan Visa som ikon. Om du vill ändra standard ikon eller etikett, klicka på Byt ikon, klickar du på ikonen som du vill använda från listan ikon och Skriv en etikett i rutan Beskrivning.

Länka eller bädda in del av innehåll från ett annat program

 1. Markera den information som du vill kopiera som ett länkat eller inbäddat objekt från ett program än Excel.

 2. Klicka på Kopiera i gruppen Urklipp på fliken Start.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

 3. Växla till kalkylbladet där informationen ska placeras och klicka sedan där den ska visas.

 4. Klicka på pilen bredvid Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start och klicka sedan på Klistra in special.

 5. Gör något av följande:

  • Klicka på Klistra in länk om du vill klistra in informationen som ett länkat objekt.

  • Om du vill infoga informationen som ett inbäddat objekt klickar du på Klistra in. I rutan Som klickar du på den post som innehåller ordet ”objekt”. Om du till exempel har kopierat informationen från ett Word-dokument klickar du på Microsoft Word-dokument-objekt.

Ändra visning av ett OLE-objekt

 1. Högerklicka på ikonen eller objektet, peka på objekttypObjekt (till exempel Dokumentobjekt) och klicka sedan på Konvertera.

 2. Gör något av följande:

  • Avmarkera kryssrutan Visa som ikon om du vill visa innehållet.

  • Om du vill visa en ikon, markerar du kryssrutan Visa som ikon. Om du vill kan du ändra standard ikon eller etikett. Om du vill göra det, klicka på Byt ikon, klickar du på ikonen som du vill använda från listan ikon och Skriv en etikett i rutan Beskrivning.

Kontrollera uppdateringar till länkade objekt

Du kan ange att länkar till andra program ska uppdateras så här: automatiskt, då målfil öppnas; manuellt, om du vill att den föregående informationen visas innan den uppdateras med nya data från källfil. Du kan också ange att informationen ska uppdateras närhelst du begär det, oavsett om funktionen för automatisk eller manuell uppdatering har aktiverats.

Ställa in en länk till ett annat program på manuell uppdatering

 1. Klicka på Redigera länkar i gruppen Anslutningar på fliken Data.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Obs!: Kommandot Redigera länkar är bara tillgängligt om filen innehåller länkar till andra filer.

 2. Markera i listan Källa det länkade objekt som ska uppdateras. Ett A i kolumnen Uppdatera innebär att länken är automatisk. Ett M i kolumnen Uppdatera innebär att länken är konfigurerad för manuell uppdatering.

  Tips: Håll ned CTRL och klicka på varje länkat objekt om du vill markera flera länkade objekt. Om du vill markera alla de länkade objekten trycker du på CTRL+A.

 3. Klicka på Manuellt om bara ett länkat objekt ska uppdateras när du klickar på Uppdatera värden.

Ställa in en länk till ett annat program på automatisk uppdatering

 1. Klicka på Redigera länkar i gruppen Anslutningar på fliken Data.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Obs!: Kommandot Redigera länkar är bara tillgängligt om filen innehåller länkar till andra filer.

 2. Markera i listan Källa det länkade objekt som ska uppdateras. Ett A i kolumnen Uppdatera innebär att länken uppdateras automatiskt. Ett M i kolumnen Uppdatera innebär att länken måste uppdateras manuellt.

  Tips: Håll ned CTRL och klicka på varje länkat objekt om du vill markera flera länkade objekt. Om du vill markera alla länkade objekt trycker du på CTRL+A.

 3. Klicka på OK.

Problem: Jag kan inte uppdatera länkar automatiskt i kalkylbladet

Alternativet Automatisk kanske har åsidosatts med alternativet Uppdatera länkar till andra dokument i Excel.

Så här säkerställer du att automatiska länkar till OLE-objekt går att uppdatera automatiskt:

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen , klicka på Excel-alternativ och klicka sedan på kategorin Avancerat.

 2. Kontrollera att kryssrutan Uppdatera länkar till andra dokument under Vid beräkning av den här arbetsboken är markerad.

Uppdatera en länk till ett annat program nu

 1. Klicka på Redigera länkar i gruppen Anslutningar på fliken Data.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Obs!: Kommandot Redigera länkar är inte tillgängligt om filen saknar länkad information.

 2. Markera i listan Källa det länkade objekt som ska uppdateras.

  Tips: Håll ned CTRL och klicka på varje länkat objekt om du vill markera flera länkade objekt. Om du vill markera alla länkade objekt trycker du på CTRL+A.

 3. Klicka på Uppdatera värden.

Redigera innehåll från ett OLE-program

I Excel kan du ändra det innehåll som har länkats eller bäddats in från ett annat program.

Redigera ett länkat objekt i källprogrammet

 1. Klicka på Redigera länkar i gruppen Anslutningar på fliken Data.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Obs!: Kommandot Redigera länkar är inte tillgängligt om filen saknar länkad information.

 2. Markera källan till det länkat objekt i listan Källfil och klicka sedan på Öppna källa.

 3. Ändra det länkade objektet.

 4. Avsluta källprogram och återgå till målfilen.

Redigera ett inbäddat objekt i källprogrammet

 1. Dubbelklicka på det inbäddat objekt när du vill öppna det.

 2. Ändra objektet på det sätt som du har tänkt dig.

 3. Om du redigerar objektet på plats i ett öppet program kan du klicka var som helst utanför objektet för att återvända till målfil.

  Om du redigerar det inbäddade objektet i källprogrammet i ett separat fönster avslutar du källprogrammet för att återvända till målfilen.

Obs!: Om du dubbelklickar på vissa inbäddade objekt, till exempel video- eller ljudklipp, spelas de upp och inget program öppnas. Om du vill redigera ett sådant inbäddat objekt högerklickar du på ikonen eller objektet, pekar på objekttypObjekt (till exempel Medieklippobjekt) och klickar sedan på Redigera.

Redigera ett inbäddat objekt i ett annat program än källprogrammet

 1. Markera det inbäddat objekt som du vill redigera.

 2. Högerklicka på ikonen eller objektet, peka på objektstyp Objekt (till exempel Dokumentobjekt) och klicka på Konvertera.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Konvertera till om du vill konvertera det inbäddade objektet till den objekttyp som du har angett i listan.

  • Klicka på Aktivera om det inbäddade objektet ska öppnas som den objekttyp som har angetts i listan och objekttypen inte ska ändras.

Markera ett OLE-objekt genom att använda tangentbordet

 1. Tryck på CTRL+G så att dialogrutan Gå till öppnas.

 2. Klicka på Special, markera Objekt och klicka sedan på OK.

 3. Tryck på TABB tills önskat objekt har markerats.

 4. Tryck på SKIFT+F10.

 5. Peka på Objekt eller Diagramobjekt och klicka sedan på Redigera.

Problem: När jag dubbelklickar på ett länkat eller inbäddat objekt visas ett felmeddelande om att det inte går att redigera

Detta meddelande visas när källfil eller källprogram inte kan öppnas.

Kontrollera att källprogrammet är tillgängligt.     Om källprogrammet inte är installerat på datorn kan du konvertera objektet till ett filformat som används i ett program som är installerat.

Kontrollera att minnet räcker     Kontrollera att du har tillräckligt mycket minne för att köra källprogrammet. Om det behövs kan du frigöra minne genom att stänga andra program.

Stäng alla dialogrutor     Om källprogrammet körs kan du kontrollera att det inte har några öppna dialogrutor. Växla till källprogrammet och stäng alla öppna dialogrutor.

Stäng källfilen.     Kontrollera att ingen annan användare använder källfilen om den är ett länkat objekt.

Kontrollera att källfilens namn inte har ändrats     Om den källfil som du vill redigera är ett länkat objekt bör du kontrollera att filen har samma namn som när du skapade länken och att filen inte har flyttats. Du visar källfilens namn genom att markera det länkade objektet och sedan klicka på kommandot Redigera länkar i gruppen Anslutningar på fliken Data. Om källfilens namn har ändrats eller om källfilen har flyttats kan du lokalisera källfilen och återupprätta länken genom att använda knappen Ändra källa i dialogrutan Redigera länkar.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×