Infoga ett Excel-kalkylblad i PowerPoint

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan länka data från en sparad Excel kalkylblad till presentationen PowerPoint om du har PowerPoint 2013 eller senare. På så sätt, om data i kalkylbladet ändras, kan du enkelt uppdatera den i presentationen PowerPoint.

Länka ett kalkylblad för hela Excel till PowerPoint

 1. Klicka eller tryck på Objekt på fliken Infoga i PowerPoint.

  objektmarkering på fliken infoga

 2. Markera Skapa från fil i dialogrutan Infoga objekt.

  dialogrutan för filbläddring

 3. Klicka eller tryck på Bläddra. I rutan Bläddra letar du upp Excel-arbetsboken som innehåller de data du vill använda dig av och kopplar den.

 4. Innan du stänger dialogrutan Infoga objekt markerar du Länk och klickar på OK.

  välja länk för att infoga en fil i powerpoint

  Viktigt!: Det länkade objektet i presentationen visas alla data från kalkylbladet aktiva, högst upp i länkade Excel arbetsboken. När du sparar arbetsboken Excel Kontrollera att kalkylbladet som du vill använda i presentationen finns det du ser när du öppnar arbetsboken.

Länka ett urval av data i Excel och PowerPoint

 1. Öppna den sparade arbetsboken i Excel med de data du vill infoga och länka till.

 2. Dra över del av data du vill länka till i PowerPoint och på fliken Start, klicka på eller tryck på Kopiera.

 3. I PowerPoint klickar du på den bild där du vill klistra in kopierade data från arbetsboken.

 4. Klicka på pilen under Klistra in på fliken Start och välj Klistra in special.

  visa alternativet klistra in special

 5. Klicka på Klistra in länk i rutan Klistra in special och välj sedan Kalkylbladsobjekt i Microsoft Excel under Som.

  visar dialogrutan klistra in filen som länk

Kopiera och klistra in (icke länkade) Excel data i PowerPoint

I det här fallet länkas dina Excel-data inte till PowerPoint-presentationen. Du kopierar de data du vill använda från ett kalkylblad i Excel och klistrar in dem i presentationen. Kalkylbladet skickar inte automatiska uppdateringar till PowerPoint.

 1. I Excel öppnar du arbetsboken som innehåller de data du vill kopiera.

 2. Dra över det dataområde du vill kopiera. Klicka eller tryck på Kopiera på fliken Start.

 3. I PowerPoint klickar du på den bild där du vill klistra in kopierade data från arbetsboken.

 4. Klicka på pilen under Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

 5. Välj något av följande under Inklistringsalternativ. Flytta muspekaren över varje alternativ för Klistra in så visas en förhandsgranskning av hur den ser ut.

  Använd destinationsstilar

  Använd måltema om du vill kopiera data som en PowerPoint-tabell med formatet från presentationen

  Bevara källformatering

  Behåll källformatering att kopiera Excel data som en PowerPoint-tabell med formatet från kalkylbladet

  Bädda in

  Bädda in att kopiera data som information som senare kan redigeras i Excel

  Bild

  Bild om du vill kopiera data som en bild som inte kan redigeras i Excel

  Behåll endast text

  Behåll endast Text du vill kopiera alla data som en enskild textruta

Mer information finns i

Kopiera ett Excel-diagram till ett annat Office-program

Infoga ett länkat kalkylblad

Om du vill infoga och länka ett sparade Excel kalkylblad till PowerPoint bilden, gör du följande:

Viktigt!: Det länkade objektet i presentationen visas alla data från kalkylbladet aktiva, högst upp i länkade Excel arbetsboken.

 1. Klicka på objekt i PowerPoint 2010 på fliken Infoga i gruppen Text.

 2. Markera Skapa från fil i dialogrutan Infoga objekt.

 3. Klicka på Bläddra och bläddra i dialogrutan Bläddra till och välj sedan Excel-arbetsboken som innehåller den information som du vill infoga.

 4. I dialogrutan Infoga objekt markerar du Länk och klickar sedan på OK.

Om du vill redigera ett länkat Excel kalkylblad gör du något av följande:

 • Om du vill redigera data i Excel högerklickar du på objektet på bilden, pekar på Länkat kalkylbladsobjekt och välj Redigera.

 • Om du vill uppdatera data på bilden så att de matchar data i den ursprungliga Excel-filen högerklickar du på objektet på bilden och klickar på Uppdatera länk.

Infoga en länkad markering från ett kalkylblad

Om du vill infoga och länka ett urval av data från en sparad Excel kalkylblad, gör du följande:

 1. I Excel öppnar du arbetsboken som innehåller de data du vill infoga.

 2. Markera och kopiera de data som du vill använda.

  Kortkommando    Du kan trycka på CTRL + C för att kopiera data.

 3. Klicka på den bild där du vill klistra in kopierade data från arbetsboken i PowerPoint 2010.

 4. Klicka på pilen under Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start. Markera sedan på Klistra in special.

 5. I dialogrutan Klistra in special under Som markerar du ett Kalkylbladsobjekt från Microsoft Excel.

 6. Markera kryssrutan Klistra in länk och klicka på OK.

Om du vill redigera ett urval celler från ett kalkylblad i länkade Excel, gör du något av följande:

 • Om du vill redigera data i Excel högerklickar du på objektet på bilden, pekar på Länkat kalkylbladsobjekt och välj Redigera.

 • Om du vill uppdatera data på bilden så att de matchar data i den ursprungliga Excel-filen högerklickar du på objektet på bilden och klickar på Uppdatera länk.

Kopiera en markering av celler till en bild

Om du vill klistra in en kopia ett urval av Excel-data till PowerPoint bilden, gör du följande:

Obs!: Data kopieras och klistras in i en PowerPoint bild uppdateras inte automatiskt när data ändras i Excel arbetsboken. Om du vill länka data på PowerPoint bilden till den ursprungliga Excel datakällan finns i avsnittet ”infoga en länkad markering från ett kalkylblad” omedelbart ovan.

 1. Öppna arbetsboken som innehåller den information som du vill kopiera i Excel.

 2. Markera och kopiera de data som du vill använda.

  Kortkommando    Du kan trycka på CTRL + C för att kopiera data.

 3. Klicka på den bild där du vill klistra in kopierade data från arbetsboken i PowerPoint 2010.

 4. Klicka på pilen under Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

 5. Gör något av följande under Inklistringsalternativ:

  1. Markera Bevara källformatering om du vill kopiera data som en PowerPoint-tabell men vill den behålla utseendet från det ursprungliga Excel-kalkylbladet.

  2. Välj Använd målformat s om du vill kopiera data som en PowerPoint-tabell men vill använda utseendet i PowerPoint presentationen.

  3. Välj bädda in om du vill kopiera data som information som kan redigeras i PowerPoint.

  4. Markera bild om du vill kopiera data som en ej redigerbar bild.

  5. Markera Behåll endast text om du vill kopiera alla data som en enskild textruta.

See även

Importera innehåll från andra program

Kopiera ett Excel-diagram till ett annat Office-program

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×