Infoga ett Excel-kalkylblad i PowerPoint

Om du använderPowerPoint 2013 eller en nyare version kan du länka data från ett sparat Excel kalkyl blad till din PowerPoint presentation. På så sätt kan du enkelt uppdatera den i PowerPoint-presentationen om data i kalkyl bladet ändras.

Länka ett helt Excel kalkyl blad till PowerPoint

 1. Klicka eller tryck på Objekt på fliken Infoga i PowerPoint.

  objektmarkering på fliken infoga

 2. Markera Skapa från fil i dialogrutan Infoga objekt.

  dialogrutan för filbläddring

 3. Klicka eller tryck på Bläddra. I rutan Bläddra letar du upp Excel-arbetsboken som innehåller de data du vill använda dig av och kopplar den.

 4. Innan du stänger dialogrutan Infoga objekt markerar du Länk och klickar på OK.

  välja länk för att infoga en fil i powerpoint

  Viktigt!: Det länkade objektet i presentationen visar alla data från det aktiva, översta kalkyl bladet i den länkade Excel arbets boken. När du sparar Excel-arbetsboken kontrollerar du att det kalkyl blad som du vill använda i presentationen är det du ser när du först öppnar arbets boken.

Länka en del av data i Excel till PowerPoint

 1. Öppna den sparade arbets boken med de data som du vill infoga och länka till i Excel.

 2. Dra över området med data som du vill länka till i PowerPoint och klicka eller tryck på Kopierapå fliken Start .

 3. I PowerPoint klickar du på den bild där du vill klistra in kopierade data från arbetsboken.

 4. Klicka på pilen under Klistra in på fliken Start och välj Klistra in special.

  visa alternativet klistra in special

 5. Klicka på Klistra in länk i rutan Klistra in special och välj sedan Kalkylbladsobjekt i Microsoft Excel under Som.

  visar dialogrutan klistra in filen som länk

Kopiera och klistra in (olänkade) Excel data i PowerPoint

I det här fallet länkas dina Excel-data inte till PowerPoint-presentationen. Du kopierar de data du vill använda från ett kalkylblad i Excel och klistrar in dem i presentationen. Kalkylbladet skickar inte automatiska uppdateringar till PowerPoint.

 1. I Excel öppnar du arbetsboken som innehåller de data du vill kopiera.

 2. Dra över det dataområde du vill kopiera. Klicka eller tryck på Kopiera på fliken Start.

 3. I PowerPoint klickar du på den bild där du vill klistra in kopierade data från arbetsboken.

 4. Klicka på pilen under Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

 5. Välj något av följande under Inklistringsalternativ. Flytta mus pekaren över varje Inklistringsalternativ för att se en förhands granskning av hur det ser ut.

  Använd destinationsstilar

  Använda mål format för att kopiera data som en PowerPoint-tabell, med presentationens format

  Bevara källformatering

  Behåll källformatering om du vill kopiera Excel data som en PowerPoint-tabell, med formatet i kalkyl bladet

  Bädda in

  Bädda in om du vill kopiera data som information som kan redige ras i Excel senare

  Bild

  Bild för att kopiera data som en bild som inte kan redige ras i Excel

  Behåll endast text

  Behåll endast text om du vill kopiera alla data som en enskild text ruta

Mer information finns i

Kopiera ett Excel-diagram till ett annat Office-program

Infoga ett länkat kalkyl blad

Om du vill infoga och länka ett sparat Excel kalkyl blad till PowerPoint bild gör du så här:

Viktigt!: Det länkade objektet i presentationen visar alla data från det aktiva, översta kalkyl bladet i den länkade Excel arbets boken.

 1. Klicka på objekti gruppen text på fliken Infoga i PowerPoint 2010.

 2. Markera Skapa från fil i dialogrutan Infoga objekt.

 3. Klicka på Bläddraoch bläddra i dialog rutan Bläddra till och markera den Excel-arbetsbok som innehåller den information som du vill infoga och klicka sedan på OK.

 4. I dialog rutan Infoga objekt väljer du Länka och klickar sedan på OK.

Gör något av följande om du vill redigera ett länkat Excel kalkyl blad:

 • Om du vill redigera data i Excel högerklickar du på objektet på bilden, pekar på länkat kalkyl blads objektoch väljer Redigera.

 • Om du vill uppdatera data på bilden så att de matchar data i den ursprungliga Excel-filen högerklickar du på objektet på bilden och klickar på Uppdatera länk.

Infoga en länkad markering från ett kalkyl blad

Gör så här om du vill infoga och länka ett urval av data från ett sparat Excel kalkyl blad:

 1. Öppna den arbets bok som innehåller den information som du vill infoga i Excel.

 2. Markera och kopiera de data som du vill använda.

  Tangentbordsgenväg    Du kan trycka på CTRL + C för att kopiera data.

 3. I PowerPoint 2010 klickar du på den bild där du vill klistra in kopierade kalkyl blads data.

 4. Klicka på pilen under Klistra ini gruppen Urklipp på fliken Start och välj Klistra in Special.

 5. Markera ett kalkyl blads objekt i Microsoft Excelunder somi dialog rutan Klistra in Special .

 6. Markera kryss rutan Klistra in länk och klicka på OK.

Gör något av följande om du vill redigera ett urval av celler från ett länkat Excel kalkyl blad:

 • Om du vill redigera data i Excel högerklickar du på objektet på bilden, pekar på länkat kalkyl blads objektoch väljer Redigera.

 • Om du vill uppdatera data på bilden så att de matchar data i den ursprungliga Excel-filen högerklickar du på objektet på bilden och klickar på Uppdatera länk.

Kopiera ett urval av celler till en bild

Så här klistrar du in en kopia av ett urval av Excel-data på PowerPoint-bilden:

Obs!: Data som kopieras och klistras in på en PowerPoint bild uppdateras inte automatiskt när data ändras i arbets boken Excel. Information om hur du länkar data på PowerPoint bild till den ursprungliga Excel data källan finns i avsnittet "Infoga en länkad markering från ett kalkyl blad" ovan.

 1. Öppna arbets boken som innehåller den information du vill kopiera i Excel.

 2. Markera och kopiera de data som du vill använda.

  Tangentbordsgenväg    Du kan trycka på CTRL + C för att kopiera data.

 3. I PowerPoint 2010 klickar du på den bild där du vill klistra in kopierade kalkyl blads data.

 4. Klicka på pilen under Klistra in i gruppen Urklipp på fliken Start.

 5. Gör något av följande under Inklistringsalternativ:

  1. Välj Behåll källformatering om du vill kopiera data som en PowerPoint tabell, men vill behålla det ursprungliga Excel-kalkylbladet.

  2. Välj Använd mål formats om du vill kopiera data som en PowerPoint tabell, men vill att den ska ta en PowerPoint presentation.

  3. Välj bädda in om du vill kopiera data som information som kan redige ras i PowerPoint.

  4. Välj bild om du vill kopiera data som en icke redigerbar bild.

  5. Markera Behåll endast text om du vill kopiera alla data som en enskild text ruta.

Se även

Infoga innehåll från andra program

Kopiera ett Excel-diagram till ett annat Office-program

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×