Infoga ett elektroniskt visitkort i din e-postsignatur

Infoga ett elektroniskt visitkort i din e-postsignatur

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda din kontaktinformation i varje meddelande som du skickar genom att lägga till din Elektroniskt visitkort till din e-postsignatur. Mottagare kan högerklicka på kortet i signaturen (eller högerklicka på bifogade VCF-filen) och spara informationen direkt i sina kontaktlistor.

 1. Klicka på fliken Meddelande och på Signatur i gruppen Inkludera i ett nytt meddelande, och klicka sedan på Signaturer.

 2. Klicka på den signatur du vill lägga till ett visitkort i på fliken E-postsignatur under Markera signatur som ska redigeras.

  Om du vill skapa en signatur klickar du på Nytt, anger ett namn på signaturen och klickar på OK. Klicka sedan på namnet på den nya signaturen i listan Markera signatur som ska redigeras.

 3. I rutan Redigera signatur skriver du texten som du vill ta med i signaturen.

 4. Om du vill lägga till ett elektroniskt visitkort placerar du markören på den plats i signaturtexten där du vill att kortet ska infogas, klickar på Visitkort och sedan på ett kontaktnamn i listan Sparad som. Klicka på OK.

 1. Klicka på Signatur i gruppen Ta med på fliken Meddelande i ett nytt meddelande, och klicka sedan på Signaturer.

 2. Markera den signatur du vill använda i listan Markera signatur som ska redigeras på fliken E-postsignatur.

 3. Markera ett e-postkonto som du vill koppla signaturen till under Välj standardsignatur i listan E-postkonto.

 4. I listan Nya meddelanden markerar du signaturen du vill använda.

 5. Om du vill att en signatur ska infogas i svar på meddelanden och i vidarebefordrade meddelanden markerar du signaturen i listan Svar/vidarebefordran. Om du inte vill det markerar du ingen.

 1. Klicka på Signatur i gruppen Ta med på fliken Meddelande i ett nytt meddelande, och markera sedan den signatur du vill använda.

 2. Om du inte ser den signatur du vill använda klickar du på Signaturer, markerar signaturnamnet i listan Markera signatur som ska redigeras och klickar sedan på OK.

 3. Klicka på Signatur i meddelandet och välj sedan namnet på signaturen.

 1. Klicka på Signatur i gruppen Ta med på fliken Meddelande i ett nytt meddelande, och klicka sedan på Signaturer.

  Menyn Signatur
 2. Klicka på Nytt på fliken E-postsignatur.

 3. Skriv in ett namn för signaturen och klicka sedan på OK.

 4. Skriv texten som du vill ta med i signaturen i rutan Redigera signatur.

  Börja på en ny signatur

 5. Om du vill formatera texten markerar du den och använder sedan formateringsknapparna för att välja de alternativ du vill ha.

  Meddelanden: 

  • De här alternativen är inte tillgängliga om du använder oformaterad text som standardformat för meddelanden.

  Mer om olika meddelandeformat

  Microsoft Office Outlook 2007 har stöd för tre meddelandeformat:

  • Oformaterad text     Det här är ett format som kan läsas i alla e-postprogram. Du kan ange att Outlook ska öppna meddelanden som du tar emot som oformaterad text. Formatet har inte stöd för fetstil, kursiv stil, teckenfärg eller annan textformatering. Dessutom har det inte stöd för bilder som visas direkt i meddelandetexten (men du kan bifoga dem som filer).

  • Outlook RTF-format     Du kan använda RTF-format när du skickar meddelanden inom en organisation som använder Microsoft Exchange. Vi rekommenderar dock att du använder HTML-formatet. RTF har stöd för textformatering, till exempel punktlistor, justeringar och länkade objekt. I Outlook konverteras som standard meddelanden med RTF-format automatiskt till HTML-format när du skickar dem till en Internetmottagare så att meddelandets formatering behålls och bilagor tas emot. I Outlook formateras också automatiskt mötes- och uppgiftsförfrågningar och meddelanden som innehåller röstknappar så att objekten kan skickas över Internet till andra Outlook-användare, oberoende av meddelandets standardformat.

  • HTML     Det här är standardformatet i Outlook. Det är också det bästa formatet att använda när du vill skapa meddelanden som liknar vanliga dokument med olika teckensnitt, färger och punktlistor. När du väljer något av alternativen som tillåter formatering (HTML eller RTF) skickas meddelandet som standard i HTML-format. När du använder HTML vet du därför att mottagaren ser samma sak som du skickar.

   Obs!: När du svarar på ett meddelande bevarar Outlook det ursprungliga meddelandets format. Men om du väljer alternativet Läs all standard-e-post med oformaterad text formaterar Outlook ditt svar med oformaterad text. Du kan även klicka på informationsfältet, ändra meddelandets format till HTML eller RTF och sedan svara. Om du ändrar meddelandets format formateras svaret med det nya visningsformatet.

   Information om hur du ändrar meddelandeformat finns i Ändra meddelandeformatet till HTML, RTF eller oformaterad text.

 6. Om du vill lägga till ett elektroniskt visitkort placerar du insättningspunkten på den plats i signaturtexten där du vill att kortet ska infogas, klickar på Visitkort och sedan på ett kontaktnamn i listan Sparad som. Klicka sedan på OK.

  infoga ett visitkort i signaturen

 7. Klicka på OK när du är klar med signaturen.

  Obs!: Signaturen som du har skapat eller ändrat visas inte i det öppna meddelandet. Det måste infogas i meddelandet. Mer information finns i lägga till en signatur i alla meddelanden och Lägg till en signatur i ett meddelande.

 1. Klicka på Signatur i gruppen Ta med på fliken Meddelande i ett nytt meddelande, och klicka sedan på Signaturer.

 2. Markera den signatur du vill använda i listan Markera signatur som ska redigeras på fliken E-postsignatur.

 3. I listan E-postkonto under Välj standardsignatur klickar du på ett e-postkonto som du vill associera signaturen med.

 4. Markera den signatur du vill använda i listan nya meddelanden.
  Infoga signatur i nya meddelanden

 5. Om du vill att en signatur ska infogas i svar på meddelanden och i vidarebefordrade meddelanden markerar du signaturen i listan Svar/vidarebefordran. Om du inte vill det markerar du ingen.

 6. Klicka på OK.

 1. Klicka på Signatur i gruppen Ta med på fliken Meddelande i ett nytt meddelande, och markera sedan den signatur du vill använda.

  Infoga en signatur
 2. Om du inte ser den signatur du vill använda klickar du på E-postsignatur, markerar signaturnamnet i listan Markera signatur som ska redigeras och klickar sedan på OK.

 3. Klicka på Signatur i meddelandet och välj sedan namnet på signaturen.

Du kan ha så många signaturer och så många elektroniska visitkort som du vill använda, så du kan skapa flera signaturer för olika ändamål, exempelvis för arbetet och familjekommunikation. Du kan också ha en signatur som endast består av ett elektroniskt visitkort.

Företagets policy kanske exempelvis anger att alla anställda måste infoga grundläggande kontaktinformation i företagets e-postkorrespondens. När företaget har valt en kortdesign kan anställda fylla i sin kontaktinformation, infoga kortet i sina officiella företagssignaturer och ange att signaturerna automatiskt ska läggas till i alla meddelanden som de skickar från sitt företagskonto.

Så här ser en signatur med ett elektroniskt visitkort ut i ett meddelande

1. När du skickar ett meddelande med en signatur som innehåller ett elektroniskt visitkort bifogas en VCF-fil som innehåller all kontaktinformation. Det gör att mottagare med andra e-postprogram kan visa och spara kontaktinformationen.

2. Kortet visas i signaturen.

3. när du får ett meddelande med ett kort i signaturen, högerklicka på kortet bilden i signaturen och klicka på Lägg till i kontakter, öppnas kontaktformuläret för kontakten. Sedan kan du visa den eller spara den.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×