Infoga ett diagram från ett Excel-kalkylblad i Word

Infoga ett Excel-diagram i ett Word-dokument

Det enklaste sättet att infoga ett diagram från ett Excel-kalkylblad i ett Word-dokument är att använda kopiera- och klistra in-kommandona.

Infoga ett diagram i Word-documement med kopiera och klistra in

Du kan ändra diagrammet, uppdatera det och omforma det utan att lämna Word. Om du ändrar data i Excel kan du automatiskt uppdatera diagrammet i Word.

 1. Markera diagrammet i Excel och tryck sedan på CTRL + C eller gå till start > kopia.

 2. Klicka eller tryck där du vill att diagrammet ska visas i Word-dokumentet och tryck på CTRL + V eller gå till start > Klistra in.

  Obs!: Diagrammet länkas till det ursprungliga Excel-kalkylbladet. Om data i kalkylbladet ändras uppdateras diagrammet automatiskt.

Uppdatera ett diagram

 1. Markera diagrammet i Word.

 2. Gå till diagram design eller diagram verktyg Design > data > Uppdatera data.

Du kan ändra designen eller data för ett diagram i Word.

Obs!: Du kan inte redigera ett diagram som har infogats som en bild men du kan justera det. Markera diagrammet och välj ett alternativ i bild format eller bild verktyg.

Redigera ett diagram i Word

 1. Markera diagrammet.

 2. Gå till diagram design eller diagram verktyg Design > data > Redigera data och välj något av följande:

  • Välj Redigera data om du vill redigera diagrammet i Word.

  • Välj Redigera data i Excel.

Obs!: För Word 2010 öppnas diagrammet i Excel för redigering.

Du kan också ändra diagrammet i Word genom att använda någon av de fyra knapparna som visas när du markerar diagrammet.

Bild av ett Excel-diagram som klistrats in i ett Word-dokument och fyra layoutknappar

Knapparna är:

 • Layoutalternativ
  Välj hur objektet interagerar med texten runt det.

 • Diagram element
  Lägga till, ta bort eller ändra diagram element som rubrik, förklaring, rutnät och data etiketter.

 • Diagram format
  Ange ett format och ett färg schema för diagrammet.

 • Diagram filter
  Redigera de data punkter och namn som visas i diagrammet.

  Välj en knapp för att visa tillgängliga alternativ.

Det finns fem alternativ för att klistra in ett Excel-diagram i Word. Två alternativ bäddar in en kopia av hela arbetsboken, ytterligare två har diagrammet länkat till den ursprungliga arbetsboken istället för att bädda in det och ett alternativ konverterar diagrammet till en bild. Om inget av alternativen stämmer överens med det du vill kan du också välja Klistra in Special.

Från Excel

 • I Excel väljer du det diagram som du vill klistra in i Word och trycker sedan på CTRL + C eller gå till hem > Kopiera.

I Word

 • I Word väljer du Startoch sedan ett av de fem Inklistringsalternativi listan Klistra in .

  Grupp med knappar för fem alternativ för att klistra in Excel-diagram i Word

Obs!: Hovra över en knapp om du vill läsa en beskrivning av alternativet.

Inklistringsalternativ

Färgtema

Datauppdatering

Använd måltema & Bädda in arbetsbok

Matchar Word-temat

Bäddar in en kopia av Excel-arbetsboken med diagrammet. Diagrammet förblir inte länkat till den ursprungliga arbetsboken. Om du vill uppdatera diagrammet automatiskt ändrar du informationen i den inbäddade arbetsboken.

Behåll källformatering & Bädda in arbetsbok

Sparar Excel-temat

Bäddar in en kopia av Excel-arbetsboken med diagrammet. Diagrammet förblir inte länkat till den ursprungliga arbetsboken. Om du vill uppdatera diagrammet automatiskt ändrar du informationen i den inbäddade arbetsboken.

Använd måltema & Länka data

Detta är standardinklistringsalternativ (Ctrl+V).

Matchar Word-temat

Sparar diagrammet som är kopplat till den ursprungliga arbetsboken. Om du vill uppdatera diagrammet automatiskt ändrar du informationen i den ursprungliga arbetsboken. Du kan också välja diagram verktyg > design > Uppdatera data.

Behåll källformatering & Länka data

Sparar Excel-temat

Sparar diagrammet som är kopplat till den ursprungliga arbetsboken. Om du vill uppdatera diagrammet automatiskt ändrar du informationen i den ursprungliga arbetsboken. Du kan också välja diagram verktyg> design > Uppdatera data.

Bild

Blir en bild

Du kan inte uppdatera informationen eller redigera diagrammet, men du kan justera diagrammets utseende. Välj formatunder bild verktyg.

Huvudskillnaderna mellan länkade och inbäddade objekt är var data lagras och hur du uppdaterar data när de har infogats i Word-dokumentet.

 • Länkat objekt
  Information från ett objekt som är länkat i Word lagras i käll filen och kan uppdateras om käll filen ändras. Använd länkade objekt om du måste tänka på filstorleken.

 • Inbäddat objekt
  Information från ett Excel objekt som du bäddar in i Word ändras inte om du ändrar käll Excel fil. När objektet har bäddats in är det inte längre en dela av källfilen och speglar inte ändringar som görs.

 1. Gå till infoga > text > objekt.

 2. Gå till skapa från fil > Bläddraoch leta reda på filen du vill infoga i Word dokumentet.

 3. Välj något av följande:

  • Om du vill lägga till filen som ett länkat objekt väljer du Länka till filoch sedan OK.

  • Om du vill lägga till filen som ett inbäddat objekt väljer du Visa som ikonoch sedan OK.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×