Infoga ett datablad i ett formulär

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ett datablad är en enkel vy över data ordnade i rader och kolumner. Om du dubbelklickar på en tabell i navigeringsfönstret visas Access tabellen som ett datablad. På grund av deras kompakt presentation av data fungerar datablad bra när de används som underformulär för att visa data från relationens ”n” en-till-många-relation-sida. I den här artikeln beskrivs hur du kan lägga till datablad i ditt formulär i Access.

Vad vill du göra?

Visa ett exempel på ett datablad i ett formulär

Dra och släpp ett datablad i ett formulär

Infoga ett datablad i ett befintligt formulär med hjälp av layoutvyn

Infoga ett datablad i ett befintligt formulär i designvyn

Lär dig skillnaderna mellan ett delat formulär och ett formulär som innehåller ett datablad

Visa ett exempel på ett datablad i ett formulär

Anta att du vill skapa ett formulär som visar data om produktkategorier och även alla produkter i dessa kategorier. Data i tabellen Kategorier representerar ”1”-sidan av relationen och data i tabellen produkter representerar ”n-sidan av relationen. Varje kategori kan innehålla flera produkter.

Formulär med underformulär

1. Huvudformuläret innehåller data från "1"-sidan av relationen.

2. på databladet visar data från ”n-sidan av relationen.

Dra och släpp ett datablad i ett formulär

Det snabbaste sättet att lägga till en befintlig datablad i ett formulär är öppna formuläret i designvyn och klicka sedan på, håller och drar du ett befintligt databladformulär från navigeringsfönstret till formuläret designområdet.

Om du har konfigurerat relationerna korrekt innan du startade processen, anges automatiskt Länka huvudfält egenskaper med rätt värden som länkar huvudformuläret till databladet och Länka underordnade fält .

Min länka underordnade fält och länka huvudfält egenskaper är tom

Om Access inte kan ta reda på hur du länkar underformulärkontrollen till huvudformuläret genom blir den egenskaperna Länka underordnade fält och Länka huvudfält för underformulärkontrollen tom. Du måste ange de här egenskaperna manuellt.

Infoga ett datablad i ett befintligt formulär med hjälp av layoutvyn

Om du redan har definierat relationer mellan tabeller i databasen du kan snabbt lägga till ett datablad i ett befintligt formulär med hjälp av layoutvyn. När du lägger till ett fält från ”n-sidan av en relation i ett formulär som baseras på” 1 ”-sidan av relationen skapas automatiskt ett datablad om du vill visa relaterade poster.

 1. Öppna det befintliga formuläret i layoutvyn genom att högerklicka i navigeringsfönstret och sedan klicka på Layoutvy på snabbmenyn.

  Om fönstret Fältlista inte visas:

  • Tryck på ALT+F8.

   ELLER

   Klicka på Lägg till befintliga fält i gruppen Verktyg på fliken Design.

   Observera att fönstret Fältlista delar tabellerna i avsnitt: fält som är tillgängliga för den här vyn och nedanför den, tillgängliga fält i relaterade tabeller. Längst ned i fönstret Fältlista visas andra tabeller som inte är direkt relaterade till tabellen huvudsakliga under tillgängliga fält i andra tabeller.

 2. Expandera tabellen som innehåller det första fältet som du vill använda på databladet i avsnittet tillgängliga fält i relaterade tabeller och dra fältet till formuläret. Access skapar ett datablad och lägger till fältet.

 3. Om du vill lägga till ytterligare fält i ett nytt kalkylblad klickar du först klickar på databladet så att den markeras. Observera att Access ordnar om fönstret Fältlista så att fält som är tillgängliga för databladet är högst upp. Dra fält som ska ingå i databladet från avsnittet fält som är tillgängliga för den här vyn . När du drar varje fält i databladet ritar Access en insättningspunkten stapel för att visa där fältet infogas när du släpper upp musknappen.

 4. Fortsätt att lägga till fält i huvudformuläret eller databladet genom att först klicka på huvudformuläret eller datablad att markera den och sedan dra fältet från fönstret Fältlista .

Avsnittet tillgängliga fält i andra tabeller i fönstret Fältlista innehåller tabeller som inte är direkt relaterade till den tabell eller fråga som det markerade formuläret baseras på. Om du har definierat alla giltiga tabellrelationer i fönstret Relationer och sedan fälten i avsnittet tillgängliga fält i andra tabeller inte troligen är giltiga för det formulär som du skapar. Om du drar ett fält i detta avsnitt i formuläret visas dialogrutan Ange relation . Du måste ange det eller de fält som relaterar de två tabellerna till varandra innan du fortsätter. Om du gör detta sorteras fönstret Fältlista inte längre i avsnitt enligt fördefinierade relationer. Det kan vara bäst att klicka på Avbryt i den här dialogrutan och på nytt granska din tabellrelationer i stället. Mer information om relationer finns i artikeln Skapa, redigera eller ta bort en relation.

Överst på sidan

Infoga ett datablad i ett befintligt formulär i designvyn

Använd den här proceduren om du vill lägga till ett datablad som är baserade direkt på en tabell eller fråga i ett befintligt formulär i designvyn.

 1. Öppna formuläret i designvyn genom att högerklicka i formuläret i navigeringsfönstret och sedan klicka på Design.

 2. På fliken Design i gruppen kontroller om Använd Kontrollguider är markerad klickar du på den så att den inte är markerad.

  Bild av knapp

  Varför

  Om du skapar ett separat formulärobjekt underformulär guiden kontroll och baserar underformulärkontrollen på formulärobjektet. Den här proceduren skapar däremot ett datablad som är baserade direkt på en tabell eller fråga i stället för ett formulär.

 3. Klicka på knappen Underformulär/-rapport i gruppen Kontroller på fliken Design.

 4. Klicka där du vill att databladet ska infogas i formulärrutnätet.

 5. Flytta och ändra storlek på kontrollen genom att dra i handtagen på kanter och hörn i kontrollen.

 6. Redigera etiketten för underformulärkontrollen genom att först klicka på etiketten, dubbelklicka på den för att markera texten och sedan skriva en ny etikett. Om du vill ta bort etiketten klicka en gång på etiketten och tryck sedan på DELETE.

 7. Om egenskapslistan inte visas trycker du på F4 för att visa den.

 8. Om inte underformulärkontrollen för närvarande är markerad klickar du på det en gång för att markera den.

 9. På fliken Data i egenskapslistan klickar du på listrutan Källobjektet och klicka sedan på den tabell eller fråga som du vill ska visas i databladet. Om du vill visa data från tabellen order klickar du Table.Orders.

 10. Om du har konfigurerat relationerna korrekt innan du startade processen, anges automatiskt Länka huvudfält egenskaper med rätt värden som länkar huvudformuläret till databladet och Länka underordnade fält .

  Min länka underordnade fält och länka huvudfält egenskaper är tom

  Om Access inte kan ta reda på hur du länkar underformulärkontrollen till huvudformuläret genom blir den egenskaperna Länka underordnade fält och Länka huvudfält för underformulärkontrollen tom. Du måste ange dessa egenskaper manuellt på följande sätt:

  1. Öppna huvudformuläret i designvyn.

  2. Klicka på underformulärkontrollen en gång om du vill markera den.

  3. Om egenskapssidan inte redan visas trycker du på F4.

  4. Klicka på fliken Data i egenskapslistan (...) bredvid egenskapsrutan Länka underordnade fält .

   Dialogrutan Fältlänkar underformulär visas.

  5. Markera de fält som du vill länka formulär med i listrutorna Huvudfält och Underordnade fält . Klicka på Föreslå att få tillgång fastställa de länka fälten om du är osäker på vilka fält som ska användas. Klicka på OK när du är klar.

   Om du inte ser det fält som du vill använda för att länka formulären kan du behöva redigera datakälla för formuläret original eller underordnad så att fältet visas i den. Om formuläret är baserad på en fråga, exempelvis att fältet Länka finns i frågeresultatet.

  6. Spara huvudformuläret och växla till formulärvyn att verifiera att formuläret fungerar som förväntat.

 11. Spara formuläret genom att klicka på Spara i Verktygsfältet Snabbåtkomst eller genom att trycka på CTRL + S.

 12. Växla till Formulärvyn och kontrollera att databladet fungerar som förväntat.

Överst på sidan

Lär dig skillnaderna mellan ett delat formulär och ett formulär som innehåller ett datablad

Ett formulär som innehåller ett datablad visar data från olika (men vanligtvis relaterade) datakällor. Till exempel anställda kan visas i ett formulär och den kan ha ett datablad som visar de uppgifter som tilldelats till varje medarbetare. Databladet har en annan datakälla från det formulär som innehåller den. Däremot ett delat formulär har två delar (ett formulär och ett datablad), men samma data visas i båda delarna. De två underavsnitten spåra med varandra och får du två olika vyer av data på en gång.

Mer information om att skapa och arbeta med ett delat formulär finns i artikeln Skapa ett delat formulär.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders