Infoga ett avsnitt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda ett avsnitt för att organisera grupper av relaterade kontroller i ett Microsoft Office InfoPath-formulärmall.

I den här artikeln

När du ska använda ett avsnitt

Infoga ett avsnitt

Dölja ett avsnitt baserat på värden i formuläret

Layouttips

När du ska använda ett avsnitt

Använda ett avsnitt när du vill ordna relaterade kontroller på din formulärmall. I en formulärmall för försäkringsanspråk kan du använda ett avsnitt för att gruppera en uppsättning textrutor som används för att samla in kontaktinformation från försäkringstagare.

Avsnitt som innehåller textrutor

Du kan också använda villkorsstyrd formatering för att visa eller dölja avsnitt som är baserade på värden som användaren anger någon annanstans i formuläret. Till exempel på ett formulär för utgiftsrapport, kan du använda villkorsstyrd formatering som visar ett Manager godkännande avsnitt till användare när deras utgifter totalt fler än 1 000 kr. Om utgifter är mindre än som kan fortfarande avsnittet dolda i formuläret.

När du infogar ett avsnitt i en formulärmall infogas som i princip en tom behållare. För avsnittet ska vara användbar måste du infoga andra kontroller i rutan. Dessa kontroller kan innehålla textrutor, listrutor eller även andra avsnitt.

Tips: Avsnittet kantlinjer är osynliga i formuläret som standard. Om du vill använda en disposition för att visas runt sektionen som liknar den som visas på exemplet försäkringsanspråk Använd du en kantlinje till avsnittet i dialogrutan Kantlinjer och fyllning.

Relaterade kontroller

InfoPath innehåller andra kontroller som påminner om avsnitt men som har olika syften. Med hjälp av listan nedan kan du bestämma vilka av dessa kontroller fungerar bäst på din formulärmall:

Upprepande avsnitt    Om du vill skapa ett avsnitt som användare kan infoga flera gånger på ett formulär kan använda ett upprepande avsnitt eller en annan kontroll för upprepande.

Valfritt avsnitt    Om du lägger till ett avsnitt i formulärmallen visas den i formuläret när användaren öppnar den. Valfria avsnitt å andra sidan är dolda som standard. Användaren kan välja om du vill infoga det valfria avsnittet på sina formulär.

Alternativgrupp    Om du vill infoga ett avsnitt som kan ersättas med ett annat avsnitt genom att använda en alternativgrupp. En alternativgrupp innehåller två eller flera avsnitt. Som standard visas ett av dessa avsnitt i formuläret. Användaren kan välja att ersätta det med ett annat avsnitt.

Överst på sidan

Infoga ett avsnitt

Proceduren för att infoga ett avsnitt skiljer sig något beroende på om du utformar en ny, tom formulärmall eller baserar formulärmallens design på en databas eller någon annan extern datakälla.

I följande bild visas hur ett avsnitt ser ut i designläge.

Tomt avsnitt markerat i designläge

Kontroller kan vara bundna eller obundna. När en kontroll är buden är den kopplad till ett fält eller en grupp i datakällan så att data som anges i kontrollen sparas i den underliggande formulärfilen (.xml). När en kontroll är obunden är den inte kopplad till ett fält eller en grupp och data som anges i kontrollen sparas inte. När du väljer eller flyttar pekaren över en kontroll visas text och en bindningsikon i konrollens övre högra hörn. Texten indikerar gruppen eller fältet som kontrollen är bunden till i datakällan. Ikonen visar om kontrollen är rätt bunden till den gruppen eller det fältet. När bindningen är korrekt visas en grön ikon. Om det är något fel på bindningen visas istället en blå eller röd ikon.

Datakällan för formulärmallen består av fälten och grupperna som visas i en hierarkisk vy i åtgärdsfönstret Datakälla. Avsnitt är alltid bundna till grupper i formulärmallens datakälla. Varje kontroll i ett avsnitt är bundet till fält som är en del av den avsnittsgrupp.

I exemplet nedan är avsnittet försäkringstagaren Information i en formulärmall bunden till gruppen addressPolicyholder i åtgärdsfönstret Datakälla.

relation mellan avsnitt i formulärmall och motsvarande grupp i datakällan

Infoga ett avsnitt i en ny, tom formulärmall

När du utformar en ny, tom formulärmall markeras kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller som standard. Då kan InfoPath automatiskt skapa fält och grupper i datakällan när du lägger till kontroller i formulärmallen. De här fälten och grupperna representeras av mapp- och filikoner i åtgärdsfönstret Datakälla.

 1. Placera markören på formulärmallen där du vill infoga kontrollen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på avsnitt under Infoga kontroller.

 4. Om du vill lägga till kontroller i avsnittet drar du de kontroller som du vill använda från åtgärdsfönstret kontroller i avsnittet på din formulärmall.

  Obs!: Du bör inte flytta en kontroll som redan finns i en formulärmall i avsnittet om inte kontrollens fält redan är en del av avsnittets grupp i datakällan. Annars kan bindning för kontrollen bryta.

 5. Om du vill lägga till en etikett i kontrollen skriver du texten ovanför den.

Infoga ett avsnitt i en formulärmall som baseras på en befintlig datakälla

Om du baserar design formulärmallens på en befintlig Extensible Markup Language (XML) fil, databas eller webbtjänst härleder InfoPath fälten och grupperna i åtgärdsfönstret Datakälla från den befintliga datakällan. I det här scenariot kan du lägga till ett avsnitt genom att dra en upprepande grupp från åtgärdsfönstret Datakälla till en formulärmall eller genom att infoga avsnittet med hjälp av åtgärdsfönstret kontroller som beskrivs i följande procedur:

 1. Placera markören på formulärmallen där du vill infoga kontrollen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på avsnitt under Infoga kontroller.

 4. Markera den grupp som du vill använda att lagra data i avsnittet i dialogrutan Bindning för avsnitt och klicka sedan på OK.

 5. Lägga till kontroller i avsnittet och binda dem till rätt fält i datakällan.

Överst på sidan

Dölja ett avsnitt baserat på värden i formuläret

Villkorsstyrd formatering är inte bara är till för att ändra formateringen kontroller. En av de bästa sätten att använda villkorsstyrd formatering är att visa eller dölja en kontroll som baseras på det värde som anges i en annan kontroll. En typisk sättet att göra detta är att designa ett formulär med en kryssruta ovanför ett avsnitt så att du markerar kryssrutan visar eller döljer avsnittet. Den här tekniken är det enkelt för dig att visa rätt information vid rätt tillfälle.

Det här förutsätter att du redan har lagt till ett avsnitt i formulärmallen.

 1. Klicka på det avsnitt som du vill dölja på formulärmallen.

 2. Klicka på Villkorsstyrd formateringFormat-menyn.

 3. I dialogrutan Villkorsstyrd formatering klickar du på Lägg till.

 4. Ange villkor som du vill använda under mer information om detta villkor är SANT. Till exempel om du vill dölja avsnittet som du valde i steg 1 när en viss kryssruta är markerad, markera det fält som kryssrutan är bunden till i den första rutan och ange värdet som bestämmer om du vill dölja avsnittet.

  Tips: För kryssrutor, innebär som standard, SANT ”markerad” eller ”markerad” FALSKT innebär samma sak som ”avmarkerad” eller ”oskyddad”.

 5. Under den här formateringen klickar du på Dölj den här kontrollen.

 6. Klicka på OK två gånger om du vill spara villkoret och gå tillbaka till formulärmallen.

 7. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Layouttips

Innan du infogar kontroller på ett avsnitt i en formulärmall måste du tänka på hur du vill ordna dessa kontroller. Du kan lägga till textrutor och andra kontroller genom att dra dem till avsnittet där du vill ha. Eller om du vill ha mer kontroll över layouten du kan lägga till en layouttabell i avsnittet och sedan infoga etiketter och kontroller i de enskilda cellerna så att de placeras snyggt. I följande exempel används formulärets designer en layouttabell som två rader och tre kolumner för att ordna kontroller i ett avsnitt.

Avsnitt med layouttabell som innehåller textrutor

Förutom att använda layouttabeller kan du göra en eller flera av följande:

 • Om du vill ändra storlek på flera avsnitt på samma gång, markerar du avsnitt vars storlek du vill ändra, trycker på ALT + ENTER, klickar på fliken storlek och gör nödvändiga justeringar.

 • Om du vill ändra kantlinjen eller färgen för ett avsnitt markerar du den formulärmallen på Format-menyn, klicka på Kantlinjer och fyllning, klicka på fliken kantlinjer och gör nödvändiga justeringar.

 • Om du vill se hur kontroller i avsnittet ser ut med faktiska text i dem, klickar du på ExempeldataVisa-menyn. Detta ger dig en uppfattning om hur ett formulär som baseras på din formulärmall ser ut när en användare fyller i den.

 • Ibland kan texten i kontrollerna i ett avsnitt och etiketter till vänster om dessa kontroller visas något inte justering. Om du vill justera dem snabbt dubbelklickar du på kontrollen, klicka på Justera på fliken storlek och klicka sedan på Använd. Om etiketter och kontroller finns i olika celler i en layouttabell, högerklickar du på cellen som innehåller etiketten, klicka på Tabellegenskaper på snabbmenyn och klicka sedan på Center under Lodrät justering på fliken Cell.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×