Infoga en timer på skärmen

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan lägga till en animerad timer eller förloppsindikator på skärmen för att göra presentationen mer intressant. Du kan till exempel vilja inkluderade ett tidsbegränsat test i slutet av en kurs med en nedräkning som visas. Du kan använda animeringsfunktionerna i PowerPoint till att skapa många olika typer av tidtagare.

Om du vill ha en timer för att spåra hur länge du har pratat, för att hålla dig inom din tidsgräns, läser du Visa dina stödanteckningar när du presenterar ditt bildspel.

Tips: Du kan också hitta andra typer av timer, till exempel stoppur timer i Office Store.

Skapa en nedräkningstimer

Den här timern använder en enkel med dramatisk animeringssekvens. Den visar en nedräkning i sekundintervall från 5 till 1.

 1. Börja med att skapa fem textrutor med talen 5 till 1. Dessa animeras så att de försvinner en åt gången, i sekundintervall.

  Rutor för nedräkning.

  Tips: Skapa rutorna från högsta till lägsta så att det är enklare att animera dem i ordning.

 2. Om du vill skapa textrutor, på fliken Infoga i gruppen Text klickar du på textruta och rita textrutan på bilden. Lägg sedan till talet. Du kan kopiera och klistra in om du vill duplicera och sedan redigera de nya rutorna.

 3. Klicka i textrektangeln med talet.

 4. Klicka på Lägg till animering på fliken animeringar i gruppen Avancerad animering och gå till Avsluta. Här väljer du den animering du vill till exempel försvinna.

  Klicka på Lägg till animering i gruppen Avancerad animering på fliken ANIMERINGAR. Det finns många olika animeringsalternativ.
 5. Markera resten av rektanglarna 4, 3, 2, 1 i ordning och använd samma utgångsanimering, Försvinna för varje, en åt gången.

 6. Klicka på animeringar > Rutan animering om du vill visa Fönstret animering. Numrering av rektanglarna kan vara lite förvirrande eftersom PowerPoint räknat med andra objekt på bilden. Titta på numret till höger som visar texten i rektangeln.

  Klicka på ANIMERINGAR och sedan på Animeringsfönster för att visa animeringsfönstret. Talet till höger om kolonet återspeglar talet i rektangeln.
 7. Du vill bara att den första rektangeln med talet 5 ska starta med ett klick och du vill att den ska stanna på skärmen i en sekund innan det försvinner. Du vill att de andra rutorna sedan ska vänta i en sekund innan de försvinner automatiskt en och en.

  Markera rektangeln 5, och i animeringar > Tidsinställning gruppera, lämna inställningarna Starta: Klicka på och varaktighet:.01, men skall vara fördröjning01.00 en sekund.

  Ställ in Starta på Vid klickning i gruppen Tidsinställning.
 8. I animeringsfönstret markerar du nu resten av rektanglarna, från 4 till 1. Återigen i gruppen Tidsinställning ställer in tidsinformationen på: Starta: Efter föregående, Varaktighet: Auto och Fördröjning: 01:00.

  I gruppen Tidsinställning kan du ställa in tidpunkten.
 9. När du är klar kan du prova den genom att gå till bildspelsläget och spela upp Från aktuell bild. Klicka för att börja nedräkningen!

Tips: 

 • Du kan förhandsgranska animeringseffekterna helst. Klicka på Förhandsgranska på fliken animeringar i gruppen Förhandsgranska.

 • När du har nedräkning, kanske du vill lägga till en animering, till exempel en textruta som läser färdig! Så här: infoga textrutan, markerar du den, går du till animeringar > Avancerad animering > ingångs > fram. Sedan, i gruppen Tidsinställning inställningen StartaEfter föregående, ange varaktighet till automatisk och skall 00,00fördröjning. Lägg märke till att den här textrutan visas också i Fönstret animering.

Obs!: Du kan enkelt animera former så att de tas fram och försvinner med hjälp av olika ingångs- och utgångsanimeringar i PowerPoint. Du kan använda valfritt intervall men det är en bra idé att ställa in samma fördröjning för varje objekt i sekvensen.

Efter nedräkningen kan du lägga till en animering där det står "Klart!"

Överst på sidan

Skapa en förloppsindikatortimer

Ett annat effektivt sätt att lägga till en nedräkningstimer är att efterlikna en förloppsindikator.

 1. Klicka på figurer på fliken Infoga i gruppen illustrationer och markera en rektangel.

  Du kan välja en figur, t.ex. en rektangel, i avsnittet Figurer i gruppen Illustrationer.
 2. Klicka där du vill ha förloppsindikatorn på bilden och rita en rektangel med kanten mot den vänstra kantlinjen på bilden.

  Förloppsindikatorn.
 3. Du kan färglägga fältet du vill. Högerklicka på fältet och välj Formatera figur > Alternativ för figur > fyllning > hel fyllning.

  Förloppsindikator i blått.
 4. På fliken animeringar i gruppen animering Markera Flyg In.

 5. Klicka på Effektalternativ och Från vänster.

 6. I gruppen Tidsinställning ställer du in varaktighet till antal sekunder som du vill använda förloppsindikatorn ska köras, till exempel 30 sekunder. För att Starta, väljer du Vid klickning.

  Så här skulle dina inställningar se ut:

  Inställningar för en viss effekt av förloppsindikatorn.

När du är klar kan du prova den genom att gå till bildspelsläget och spela upp Från aktuell bild. Klicka för att starta timern. Förloppsindikatorn ska växa från vänster på skärmen i 30 sekunder och sedan stoppas.

Se även

Animera text och objekt

Lägga till, ändra eller ta bort övergångar mellan bilder

Ställa in tid och hastighet för övergångar

Animera bilder, ClipArt, text och andra objekt

Tidsinställningar för ett bildspel

Använda bildbakgrunder för att anpassa en presentation

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×