Infoga en textruta

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I en Microsoft Office InfoPath-formulärmall kan du använda en textruta om du vill samla in information från användare eller visa data från en databas eller annan extern datakälla.

Artikelinnehåll

När du ska använda en textruta

Användarupplevelsen

Infoga en textruta

Layouttips

När ska textrutor användas?

Använd en textruta när du vill:

 • låta användarna skriva en valfri mängd vanlig text i ett formulär

 • visa information, t.ex. resultatet av en formel eller aktuellt datum.

I följande illustration används textrutor för att samla in kontaktinformation från användare.

Tre textrutor för insamling av information

När du infogar en textruta i en formulärmall lägger InfoPath som standard till en textruta med en rad. Om du vill att textrutan i stället ska visa flera rader text kan du aktivera styckebrytningar eller radbyte i textrutan efter det att du har infogat den. Ett annat alternativ är att använda en RTF-ruta.

Relaterade kontroller

InfoPath inkluderar andra kontroller som påminner om textrutor men som tjänar andra syften. Nedanstående information gör det lättare för dig att avgöra vilka kontroller som passar bäst i din formulärmall:

RTF-ruta    RTF-rutor kan användarna skriva, redigera eller visa text som en vanlig textruta. Till skillnad från en textruta visar en RTF-ruta flera rader med text som standard. Användare kan också lägga till formateringselement som en RTF-ruta, till exempel fet eller kursiv text, bilder och tabeller. Formatering av data i en RTF-ruta lagras som XHTML, som kanske inte är kompatibla med datakällor som fetstilt eller oformaterad text.

Rutan uttryck    En uttrycksrutan används vanligen för att visa skrivskyddad text, visa värdet i en annan kontroll i formuläret eller skapa formler som baseras på XPath-uttryck. Till skillnad från en textruta, en uttrycksrutan inte spara eller spara data. Därför bör du använda en uttrycksrutan om du inte vill spara rutans värde eller referera till det i en annan formel.

Du kan använda textrutor sig själva eller lägger till dem i upprepande tabeller, avsnitt och andra layout-relaterade kontroller. Textrutor visas till exempel ofta i celler i en upprepande tabell.

Överst på sidan

Användaren i fokus

Det är enkelt att skriva data i en textruta. Du placerar markören i textrutan och skriver sedan informationen, vilken visas i formuläret som oformaterad text.

Tips: Om du vill att användarna ska kunna formatera texten i en textruta kan du använda en RTF-ruta i stället för en standardtextruta.

Textrutorna innehåller flera vanliga Microsoft Office-funktioner. Om användaren råkar stava fel i en textruta visas exempelvis den vanliga röda våglinjen under ordet, som indikerar ett möjligt stavfel.

Stavfel i en textruta

Förutom stavningskontrollen är även funktionen Komplettera automatiskt aktiverad för textrutorna som standard. Komplettera automatiskt sparar tidigare poster som användaren har skrivit i ett formulär. När användaren skriver de första tecknen i en textruta visas en lista med möjliga matchningar från tidigare registrerade poster. På så sätt blir det enklare för användarna att registrera återkommande eller vanlig information, t.ex. namn- eller adressuppgifter, i de formulär de fyller i.

Obs!: När du designar en formulärmall i InfoPath kan du välja att designa en webbläsarkompatibel formulärmall. När du designar en webbläsarkompatibel formulärmall blir vissa funktioner, t.ex. stavningskontrollen, otillgängliga i InfoPath eftersom de inte fungerar i webbläsare.

Överst på sidan

Infoga en textruta

Proceduren för att infoga en textruta skiljer sig bara marginellt oavsett om du utformar en ny och tom formulärmall eller om du baserar din formulärmall på en databas eller en annan extern datakälla.

Följande illustration visar hur en textruta ser ut när den är markerad i designläge.

Textruta markerad i designläge

Kontroller kan vara bundna eller obundna. När en kontroll är buden är den kopplad till ett fält eller en grupp i datakällan så att data som anges i kontrollen sparas i den underliggande formulärfilen (.xml). När en kontroll är obunden är den inte kopplad till ett fält eller en grupp och data som anges i kontrollen sparas inte. När du väljer eller flyttar pekaren över en kontroll visas text och en bindningsikon i konrollens övre högra hörn. Texten indikerar gruppen eller fältet som kontrollen är bunden till i datakällan. Ikonen visar om kontrollen är rätt bunden till den gruppen eller det fältet. När bindningen är korrekt visas en grön ikon. Om det är något fel på bindningen visas istället en blå eller röd ikon.

Datakällan för formulärmallen består av fälten och grupperna som visas i en hierarkisk vy i åtgärdsfönstret Datakälla. Textrutor är alltid bundna till fält. I exemplet nedan är textrutan Efternamn i formuläret bunden till fältet Efternamn i åtgärdsfönstret Datakälla.

relation mellan textruta i en formulärmall och motsvarande fält i datakällan

Infoga en textruta i en ny och tom formulärmall

När du utformar en ny, tom formulärmall markeras kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller som standard. Då kan InfoPath automatiskt skapa fält och grupper i datakällan när du lägger till kontroller i formulärmallen. De här fälten och grupperna representeras av mapp- och filikoner i åtgärdsfönstret Datakälla.

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Textruta under Infoga kontroller.

 4. Om du vill lägga till en etikett i kontrollen skriver du texten ovanför eller till vänster om kontrollen, följt av ett kolon (:). Skriv till exempel om textrutan är avsedd att samla in en användares efternamn, du kan Efternamn:.

Infoga en textruta i en formulärmall som baseras på en befintlig datakälla

Om du baserar design formulärmallens på en befintlig Extensible Markup Language (XML) fil, databas eller webbtjänst härleder InfoPath fälten och grupperna i åtgärdsfönstret Datakälla från den befintliga datakällan. I det här scenariot kan du infoga en textruta genom att dra ett fält från åtgärdsfönstret Datakälla till en formulärmall eller genom att infoga en textruta från åtgärdsfönstret kontroller i stället, som beskrivs i följande procedur:

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Textruta under Infoga kontroller.

 4. I dialogrutan Bindning för Textruta markerar du det fält i vilket du vill spara textruteinformationen och klickar sedan på OK.

 5. I InfoPath används namnet på fältet eller gruppen som etikett för kontrollen. Ändra etikettexten om det behövs.

  Tips: Du kan även använda åtgärdsfönstret Datakälla för att infoga kontroller. Högerklicka på det fält som du vill binda textrutan till i åtgärdsfönstret Datakälla och klicka sedan på Textruta på snabbmenyn.

Överst på sidan

Layouttips

Innan du infogar textrutor i din formulärmall bör du tänka igenom hur du vill ordna dem. Du kan lägga till textrutor genom att dra dem vart du vill på formulärmallen, men det kan ge ett slumpmässigt intryck. Om du vill att formulärmallen ska ge ett mer enhetligt intryck kan du lägga till en layouttabell och sedan infoga etiketter och kontroller inuti de enskilda cellerna, så att de justeras i linje med varandra. I följande illustration används en layouttabell med fyra rader och två kolumner för att ordna etiketter och kontroller.

Textrutor i layouttabell i designläge

Förutom att du kan använda layouttabeller för att ordna textrutor, kan du göra en eller flera av följande saker:

 • Om du vill ändra storlek på flera textrutor samtidigt börjar du med att markera de textrutor som du vill ändra storlek på. Öppna Format-menyn, klicka på Egenskaper, klicka på fliken Storlek och gör önskade ändringar.

 • Ändra storlek på textrutorna i formulärmallen så att de anpassas till längden på den text som du tror att användarna kommer att skriva i textrutorna.

 • Om du vill ändra kantlinje eller färg på flera textrutor samtidigt börjar du med att markera de textrutor som du vill ändra. Öppna Format-menyn, klicka på Kantlinjer och fyllning, klicka på fliken Kantlinjer och gör önskade ändringar.

 • Om du vill ändra texten som visas i en textruta använder du rutorna Teckensnitt och Teckenstorlek i verktygsfältet Formatering. Om du vill ändra teckensnitt och teckenstorlek för alla textrutor i formulärmallen på en gång, markerar du den textruta som innehåller den formatering du vill ha och klickar sedan på Använd teckensnitt för alla textrutekontrollerFormat-menyn.

 • Om du vill se hur textrutorna ser ut när de innehåller text klickar du på ExempeldataVisa-menyn. Det här hjälper dig att få en bild av hur formuläret kommer att se ut när användarna fyller i det.

 • Använd marginaler om du vill justera utrymmet utanför en textruta. Använd utfyllnad om du vill justera utrymmet kring texten inuti textrutan. Båda inställningarna hittar du på fliken Storlek i dialogrutan Egenskaper för Textruta.

 • Ibland kan texten i en textruta och etiketten till vänster vara en aning feljusterade. Du kan snabbt rätta till justeringen genom att dubbelklicka på textrutan, klicka på Justera på fliken Storlek och sedan klicka på Verkställ. Om etiketten och textrutan är i olika celler i en layouttabell högerklickar du på den cell som innehåller etiketten, klickar på Tabellegenskaper på snabbmenyn och klickar sedan på Centrera under Lodrät justering på fliken Cell.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×