Infoga en symbol, ett bråk eller ett specialtecken

Ibland behöver du infoga ett tecken som inte finns på tangentbordet, till exempel tecknet för en utländsk valuta, en varumärkessymbol (™) eller ett bråkuttryck som 1/3. Ett par symboler kan du skriva med hjälp av autokorrigeringsfunktionen. Alla övriga symboler finns på Infoga > Symbol.

Använda symbolgalleriet

 1. Om du vill infoga andra symboler klickar du på Infoga > Symbol.

  Kommandot Symbol på fliken Infoga

  Galleriet Symbol öppnas. Där hittar du till exempel fler symboler för utländska valutor.

 2. Infoga en symbol genom att markera den.

 3. Om du vill se fler symboler klickar du på Fler symboler längst ned i galleriet. Dialogrutan Symbol öppnas.

  Rutan Symbol i Word

 4. Rulla nedåt i listan med tecken och se vilka symboler som finns för det teckensnitt som du använder för tillfället (normal text) i rutan Teckensnitt. Observera att medan du rullar ändras etiketten i listrutan Delmängd. Om du till exempel vill hoppa direkt till tecknet för inte lika med markerar du Matematiska operatorer i listan Delmängd.

  Rutan Deluppsättning i rutan Symbol

  Meddelanden: 

  • Om du inte ser listrutan Delmängd tittar du i nedre högra hörnet i dialogrutan, och väljer Unicode (hex) i från-listan.

  • Unicode (hex) har valts i rutan Symbol

 5. Om du inte hittar det du vill ha kan du välja ett annat teckensnitt i rutan Teckensnitt.

 6. När du hittar en symbol som du vill ha klickar du på Infoga > Stäng. Om du inte vill infoga någon symbol klickar du på Avbryt.

  Tips: Om du vill ha text som ser ut som bilder växlar du till något av Wingding-teckensnitten i rutan Teckensnitt.

Autokorrigeringen konverterar vissa tangenttryckningar till symboler. Här är exempel på några av de vanligaste.

Typ

Om du vill infoga

(c)

©

(r)

®

(tm)

(e)

Om du vill se andra tangenttryckningar för att konvertera till symboler kan du klicka på Arkiv > Alternativ > Språkkontroll > Alternativ för Autokorrigering och rulla nedåt i listan på fliken Autokorrigering. Du kan även skapa ditt eget autokorrigeringstecken på fliken Autokorrigering genom att skriva en tangenttryckning i rutan Ersätt och sedan skriva vad du vill att tangenttryckningen ska ersätta i rutan Med.

En del bråkuttryck (1/4, 1/2 och 3/4) växlar automatiskt till ett bråktecken när du skriver dem (¼, ½, ¾). Men andra gör det inte (1/3, 2/3, 1/5 och så vidare.).

 1. Om du vill växla till ett bråktecken klickar du på Infoga > Symboler > Fler symboler.

 2. Klicka på Sifferformer i rutan Delmängd och välj ett bråk.

  Meddelanden: 

  • Om du inte ser listrutan Delmängd tittar du i nedre högra hörnet i dialogrutan, och väljer Unicode (hex) i från-listan.

  • Unicode (hex) har valts i rutan Symbol

 3. Klicka på Infoga > Stäng.

  Tips: 

  • Du kan använda Matematisk autokorrigering i Word, Outlook, PowerPoint, Excel och OneNote till att automatiskt infoga matematiska symboler. Klicka på Arkiv > Alternativ > Språkkontroll > Alternativ för autokorrigering. Klicka på fliken Matematisk autokorrigering så visas en lista med tangentbordsgenvägar som du kan skriva i ditt dokument för att infoga matematiska symboler. Var noga med att markera kryssrutan Skriv över befintlig text. Beroende på var du är i dokumentet måste du kanske välja alternativet Använd regler för matematisk autokorrigering utanför matematiska områden.

  • Du kan använda autoformat i Word, Outlook och PowerPoint till att konvertera skrivna bråk till bråksymboler. Klicka på Arkiv > Alternativ > Språkkontroll > Alternativ för autokorrigering. På fliken Autoformatera vid inskrivning under Ersätt vid inskrivning väljer du Bråktal (1/2) med bråktecken (½). Läs mer om autoformat.

 1. Klicka där du vill infoga specialtecknet.

 2. Klicka på Infoga > Symbol > Fler symboler.

 3. I dialogrutan Symbol klickar du på fliken Specialtecken.

 4. Dubbelklicka på det tecken du vill infoga.

 5. Klicka på Stäng.

När du väljer ett ASCII- (decimal) eller Unicode-tecken i dialogrutan Symbol visas dess teckenkod i rutan Teckenkod. Om du redan vet teckenkoden kan du skriva den direkt i rutan Teckenkod för att hitta ASCII- eller Unicode-tecknet.

Obs!: Se till att rätt teckenuppsättning, till exempel ASCII (hex), är vald i rutan från. Annars kanske inte rätt tecken visas när du skriver en teckenkod.

Det namn som visas före rutan Teckenkod är tecknets officiella namn i ASCII- eller Unicode-standarden.

 1. Klicka där du vill infoga ASCII- eller Unicode-tecknet.

 2. Klicka på Infoga > Symbol > Fler symboler.

 3. Klicka på det teckensnitt du vill använda i rutan Teckensnitt i dialogrutan Symbol.

 4. I rutan från klickar du på ASCII (decimal), ASCII (hex) eller Unicode.

 5. Klicka på en teckendelmängd om rutan Delmängd är tillgänglig.

 6. Dubbelklicka på symbolen du vill infoga.

 7. Klicka på Stäng.

Obs!: Om du vill infoga ett ASCII-tecken (decimal) utan att öppna dialogrutan Symbol ska du se till att NUM LOCK är aktiverat. Håll sedan ned ALT-tangenten medan du skriver 0 och teckenkoden på det numeriska tangentbordet (inte på tangenterna på den översta raden på tangentbordet). Släpp sedan ALT-tangenten. Du kan bara skriva teckenkoder för ASCII (decimal) i en publikation.

En Harvey ball är en cirkulär symbol som kan användas för att jämföra kvalitativ information.

En Harvey ball är en cirkulär symbol som kan användas för att förmedla jämförande kvalitativ information.
 1. Klicka där du vill infoga symbolen.

 2. Klicka på infoga > Symbol. (Eller klicka på Infoga > Symbol > Fler symboler.)

  Dialogrutan Symbol öppnas.

 3. Öppna den alfabetiska listrutan Teckensnitt och välj Unicode-teckensnittet som installerades med din version av Office:

  • Arial Unicode MS (Office 2007, Office 2010, Office 2013)

  • Lucida Sans Unicode (Office 2016)

 4. Välj Geometriska former i rutan Delmängd.

  Unicode-teckensnittet i dialogrutan Infoga Symbol innehåller Harvey ball-symboler
 5. Markera den symbol du vill infoga och klicka på Infoga.

 6. Klicka på Stäng när du är färdig med att infoga symboler.

Ändra storlek

När du har infogat symbolen kan ändra du dess storlek eller färg på fliken Start eller Arkiv i menyfliksområdet. Instruktioner finns i Ändra teckenstorlek.

Se till att symbolerna följer med om du delar presentationen

När du infogar symboler som dessa rekommenderar vi att du även bäddar in teckensnitten i dokumentet. Om du delar dokumentet med andra och det öppnas på en dator som inte har samma teckensnitt kanske symbolerna annars inte ser ut som avsett. Om du vill bädda in teckensnitt väljer du Arkiv > Alternativ > Spara > Bevara återgivningen när du delar > Bädda in teckensnitt i den här filen. Mer information finns i artikeln Bädda in teckensnitt i Word, PowerPoint och Excel.

Snabbreferens

Infoga matematiska symboler

Välja alternativ för autokorrigering av gemener/versaler, stavning och symboler

Konfigurera eller inaktivera automatisk textformatering (Autoformat)

Fliken Symboler   

Teckensnitt      Anger ett teckensnitt vars teckenuppsättning används för att infoga symboler och specialtecken. Välj ett namn på ett teckensnitt i rutan.

Deluppsättning      Anger en deluppsättning av specialtecken för det valda teckensnittet, om det finns tillgängligt. En deluppsättning av ett teckensnitt kan innehålla en utökad lista med språktecken, till exempel grekiska eller ryska (kyrilliska), eller en kategori med tecken, till exempel valutasymboler. Välj ett namn på en deluppsättning i rutan.

Symbollista     Representerar hela listan med symboler som kan infogas från valt teckensnitt och deluppsättning.

Nyligen använda symboler      Visar de vanligaste symbolerna som har infogats.

Beskrivning      Ger en beskrivning av den markerade symbolen. Om till exempel symbolen £ är markerad visas beskrivningen PUNDTECKEN.

Teckenkod      Visar eller tar emot inmatning av en unik kod som representerar en symbol.

från      Anger den teckenuppsättning som teckenkoden är baserad på. ASCII är en standard för teckenkodning som är baserad på det engelska alfabetet. Unicode är en standard för teckenkodning som gör att nästan alla skrivna språk i världen kan representeras med hjälp av en enda teckenuppsättning.

Fliken Specialtecken   

Tecken      Visar en uppsättning vanliga specialtecken och tillhörande beskrivningar.

Kortkommando      Visar det tilldelade kortkommandot för vart och ett av specialtecknen i listan.

Teckensnitt     Anger ett teckensnitt vars teckenuppsättning används för att infoga symboler och specialtecken. Välj ett namn på ett teckensnitt i rutan.

Deluppsättning     Anger en deluppsättning av specialtecken för det valda teckensnittet, om det finns tillgängligt. En deluppsättning av ett teckensnitt kan innehålla en utökad lista med språktecken, till exempel grekiska eller ryska (kyrilliska), eller en kategori med tecken, till exempel valutasymboler. Välj ett namn på en deluppsättning i rutan.

Symbollista     Representerar hela listan med symboler som kan infogas från valt teckensnitt och deluppsättning.

Nyligen använda symboler     Visar de vanligaste symbolerna som har infogats.

Beskrivning    Ger en beskrivning av den markerade symbolen. Om till exempel symbolen £ är markerad visas beskrivningen PUNDTECKEN.

Teckenkod     Visar eller tar emot inmatning av en unik kod som representerar en symbol.

från     Anger den teckenuppsättning som teckenkoden är baserad på. ASCII är en standard för teckenkodning som är baserad på det engelska alfabetet. Unicode är en standard för teckenkodning som gör att nästan alla skrivna språk i världen kan representeras med hjälp av en enda teckenuppsättning.

Teckensnitt     Anger ett teckensnitt vars teckenuppsättning används för att infoga symboler och specialtecken. Välj ett namn på ett teckensnitt i rutan.

Deluppsättning     Anger en deluppsättning av specialtecken för det valda teckensnittet, om det finns tillgängligt. En deluppsättning av ett teckensnitt kan innehålla en utökad lista med språktecken, till exempel grekiska eller ryska (kyrilliska), eller en kategori med tecken, till exempel valutasymboler. Välj ett namn på en deluppsättning i rutan.

Symbollista     Representerar hela listan med symboler som kan infogas från valt teckensnitt och deluppsättning.

Nyligen använda symboler     Visar de vanligaste symbolerna som har infogats.

Beskrivning     Ger en beskrivning av den markerade symbolen. Om till exempel symbolen £ är markerad visas beskrivningen PUNDTECKEN.

Teckenkod    Visar eller tar emot inmatning av en unik kod som representerar en symbol.

från     Anger den teckenuppsättning som teckenkoden är baserad på. ASCII är en standard för teckenkodning som är baserad på det engelska alfabetet. Unicode är en standard för teckenkodning som gör att nästan alla skrivna språk i världen kan representeras med hjälp av en enda teckenuppsättning.

Teckensnitt     Anger ett teckensnitt vars teckenuppsättning används för att infoga symboler och specialtecken. Välj ett namn på ett teckensnitt i rutan.

Deluppsättning     Anger en deluppsättning av specialtecken för det valda teckensnittet, om det finns tillgängligt. En deluppsättning av ett teckensnitt kan innehålla en utökad lista med språktecken, till exempel grekiska eller ryska (kyrilliska), eller en kategori med tecken, till exempel valutasymboler. Välj ett namn på en deluppsättning i rutan.

Symbollista     Representerar hela listan med symboler som kan infogas från valt teckensnitt och deluppsättning.

Nyligen använda symboler     Visar de vanligaste symbolerna som har infogats.

Beskrivning     Ger en beskrivning av den markerade symbolen. Om till exempel symbolen £ är markerad visas beskrivningen PUNDTECKEN.

Teckenkod     Visar eller tar emot inmatning av en unik kod som representerar en symbol.

från     Anger den teckenuppsättning som teckenkoden är baserad på. ASCII är en standard för teckenkodning som är baserad på det engelska alfabetet. Unicode är en standard för teckenkodning som gör att nästan alla skrivna språk i världen kan representeras med hjälp av en enda teckenuppsättning.

Fliken Symboler   

Teckensnitt     Anger ett teckensnitt vars teckenuppsättning används för att infoga symboler och specialtecken. Välj ett namn på ett teckensnitt i rutan.

Deluppsättning     Anger en deluppsättning av specialtecken för det valda teckensnittet, om det finns tillgängligt. En deluppsättning av ett teckensnitt kan innehålla en utökad lista med språktecken, till exempel grekiska eller ryska (kyrilliska), eller en kategori med tecken, till exempel valutasymboler. Välj ett namn på en deluppsättning i rutan.

Symbollista     Representerar hela listan med symboler som kan infogas från valt teckensnitt och deluppsättning.

Nyligen använda symboler     Visar de vanligaste symbolerna som har infogats.

Beskrivning     Ger en beskrivning av den markerade symbolen. Om till exempel symbolen £ är markerad visas beskrivningen PUNDTECKEN.

Teckenkod     Visar eller tar emot inmatning av en unik kod som representerar en symbol.

från     Anger den teckenuppsättning som teckenkoden är baserad på. ASCII är en standard för teckenkodning som är baserad på det engelska alfabetet. Unicode är en standard för teckenkodning som gör att nästan alla skrivna språk i världen kan representeras med hjälp av en enda teckenuppsättning.

Fliken Specialtecken   

Tecken     Visar en uppsättning vanliga specialtecken och tillhörande beskrivningar.

Kortkommando     Visar det tilldelade kortkommandot för vart och ett av specialtecknen i listan.

Teckensnitt     Anger ett teckensnitt vars teckenuppsättning används för att infoga symboler och specialtecken. Välj ett namn på ett teckensnitt i rutan.

Deluppsättning     Anger en deluppsättning av specialtecken för det valda teckensnittet, om det finns tillgängligt. En deluppsättning av ett teckensnitt kan innehålla en utökad lista med språktecken, till exempel grekiska eller ryska (kyrilliska), eller en kategori med tecken, till exempel valutasymboler. Välj ett namn på en deluppsättning i rutan.

Symbollista     Representerar hela listan med symboler som kan infogas från valt teckensnitt och deluppsättning.

Nyligen använda symboler     Visar de vanligaste symbolerna som har infogats.

Beskrivning     Ger en beskrivning av den markerade symbolen. Om till exempel symbolen £ är markerad visas beskrivningen PUNDTECKEN.

Teckenkod     Visar eller tar emot inmatning av en unik kod som representerar en symbol.

från     Anger den teckenuppsättning som teckenkoden är baserad på. ASCII är en standard för teckenkodning som är baserad på det engelska alfabetet. Unicode är en standard för teckenkodning som gör att nästan alla skrivna språk i världen kan representeras med hjälp av en enda teckenuppsättning.

Fliken Symboler   

Teckensnitt      Anger ett teckensnitt vars teckenuppsättning används för att infoga symboler och specialtecken. Välj ett namn på ett teckensnitt i rutan.

Deluppsättning      Anger en deluppsättning av specialtecken för det valda teckensnittet, om det finns tillgängligt. En deluppsättning av ett teckensnitt kan innehålla en utökad lista med språktecken, till exempel grekiska eller ryska (kyrilliska), eller en kategori med tecken, till exempel valutasymboler. Välj ett namn på en deluppsättning i rutan.

Symbollista     Representerar hela listan med symboler som kan infogas från valt teckensnitt och deluppsättning.

Nyligen använda symboler      Visar de vanligaste symbolerna som har infogats.

Beskrivning      Ger en beskrivning av den markerade symbolen. Om till exempel symbolen £ är markerad visas beskrivningen PUNDTECKEN.

Teckenkod      Visar eller tar emot inmatning av en unik kod som representerar en symbol.

från      Anger den teckenuppsättning som teckenkoden är baserad på. ASCII är en standard för teckenkodning som är baserad på det engelska alfabetet. Unicode är en standard för teckenkodning som gör att nästan alla skrivna språk i världen kan representeras med hjälp av en enda teckenuppsättning.

Autokorrigering      Visar dialogrutan Autokorrigering, där du kan ange en textfras som kan ersättas med den valda symbolen när texten skrivs.

Kortkommando      Visar dialogrutan Anpassa tangentbord, där du kan tilldela ett kortkommando som ska kopplas till den valda symbolen.

Fliken Specialtecken   

Tecken      Visar en uppsättning vanliga specialtecken och tillhörande beskrivningar.

Kortkommando      Visar det tilldelade kortkommandot för vart och ett av specialtecknen i listan.

Autokorrigering      Visar dialogrutan Autokorrigering, där du kan ange en textfras som ska ersättas med den valda symbolen när texten skrivs.

Kortkommando     Visar dialogrutan Anpassa tangentbord, där du kan tilldela ett kortkommando som ska kopplas till det valda specialtecknet.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×