Infoga en skärmbild eller ett skärmurklipp

Du kan snabbt och enkelt lägga till en skärmbild i en Office-fil om du vill underlätta läsningen eller fånga information utan att lämna programmet du arbetar i. Den här funktionen är tillgänglig i Excel, Outlook, PowerPoint och Word.

Skärmbilder är användbara för att ta en ögonblicksbild av program eller fönster som du har öppna på datorn. När du klickar på knappen Skärmbild visas öppna programfönster som miniatyrer i galleriet Tillgängliga fönster. Du kan infoga hela programfönstret eller använda verktyget Skärmurklipp för att markera en del av ett fönster. Du kan bara ta bilder av fönster som inte har minimerats till Aktivitetsfältet.

När du väljer Skärmurklipp blir hela fönstret ogenomskinligt eller ”frostat” tillfälligt. När du har markerat den del av fönstret som du vill ha, visas markeringen genom det ogenomskinliga.

Obs!:  Du kan bara lägga till en skärmbild åt gången. Om du vill lägga till flera skärmbilder upprepar du steg 2 och 3 nedan.

 1. Klicka på den plats i dokumentet där du vill lägga till skärmbilden.

 2. I Excel, Outlook och Word: Klicka på Skärmbild på fliken Infoga i gruppen Illustrationer.

  Knappen Skärmbild i gruppen Illustrationer i Word

  I PowerPoint: Klicka på Skärmbild på fliken Infoga i gruppen Bilder.

  Gruppen Illustrationer i PowerPoint

 3. Det tillgängliga Windows -galleriet visas med alla fönster som du för närvarande är öppna. Gör något av följande:

  • Klicka på miniatyrbilden av ett fönster för att infoga en skärmbild av hela det fönstret i dokumentet.

  • Klicka på Skärmurklipp för att lägga till en markerad del av det fönstret som visas först i Tillgängliga fönster. När skärmen sedan blir vit och pekaren förvandlas till ett kors håller du vänster musknapp nedtryckt och drar för att markera den del av skärmen som du vill ta en bild på.

   Skärmbildsgalleriet

   Tips: Om du har flera öppna fönster måste du först klicka på det fönster som du vill spela in innan skärm bilden startas. Då flyttas det fönstret till den första positionen i det tillgängliga Windows -galleriet. Om du till exempel vill ta ett skärm Urklipp från en webb sida och infoga det i ett Word-dokument klickar du först på skärmen med webbplatsen och går sedan direkt till Word-dokumentet och klickar på skärm bild. Skärmen med webb sidan visas i den första positionen i det tillgängliga Windows -galleriet och du kan klicka på skärm Urklipp och välja en del av den skärmen.

 4. Fönstret eller den del av skärmen som du markerade läggs automatiskt till i dokumentet. Du kan använda verktygen på fliken Bildverktyg om du vill redigera och förbättra skärmbilden.

Mer information finns i

Använda skärm klipp verktyget för att ta skärm dum par

Beskär en bild

lägga till ClipArt i filen

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×