Infoga en signatur

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Din handskrivna signatur ger dokumentet personligt. Du kan skanna in en signatur och spara den som en bild om du vill infoga i dokumentet.

Du kan också Infoga en signaturrad för att visa var en signatur ska skrivas.

Skapa och infoga en handskriven signatur

Du behöver en skanner för att göra det här.

 1. Skriv din signatur på ett papper.

 2. Skanna sidan och spara den på datorn i ett vanligt filformat: .bmp, .gif, .jpg eller .png.

  Information om hur du använder en skanner hittar du i användarhandboken eller på tillverkarens webbplats.

 3. Öppna bilden.

 4. Klicka på den för att öppna fliken Bildverktyg Format, klicka på Beskär och Beskär bilden om du vill beskära bilden.

  Kommandot Beskär på fliken Format under Bildverktyg

 5. Högerklicka på bilden och klicka sedan på Spara som bild om du vill spara bilden som en separat fil.

 6. Klicka på Infoga > bilder om du vill lägga till signaturen i ett dokument.

  Kommandot Bilder på fliken Infoga

Inkludera maskinskriven text med din återanvändbara signatur

Om du vill att information som titel, telefonnummer eller e-postadress ska ingå i din signatur sparar du de uppgifterna tillsammans med bilden som AutoText.

 1. Skriv önskad text under den infogade bilden.

 2. Markera bilden och texten.

 3. Klicka på Infoga > Snabbdelar.

  Kommandot Snabbdelar på fliken Infoga

 4. Klicka på Spara markering i snabbdelsgalleriet. Dialogrutan Skapa nytt byggblock öppnas.

  Dialogrutan Skapa nytt byggblock

 5. Skriv ett namn för ditt signaturblock i rutan Namn.

 6. Välj Autotext i rutan Galleri.

 7. Klicka på OK.

 8. När du vill använda signaturen placerar du insättningspunkten där du vill infoga signaturblocket.

 9. Klicka på Infoga > Snabbdelar > AutoText och klicka sedan på namnet på ditt signaturblock.

Infoga en signaturrad

Kommandot Signaturrad används för att infoga en signaturrad med ett X bredvid för att visa var dokumentet ska signeras.

 1. Klicka där du vill ha raden.

 2. Klicka på Infoga > signaturrad.

  Kommandot Signaturrad på fliken Infoga

 3. Klicka på Microsoft Office-signaturrad.

 4. I rutan Signaturinställningar kan du skriva ett namn i rutan Föreslagen undertecknare. Du kan också lägga till en rubrik i rutan föreslagna undertecknarens titel.

 5. Klicka på OK. Signaturraden visas i dokumentet.

  En signaturrad i Word med ett X som anger var signaturen ska skrivas

En handskriven signatur gör dokumentet personligare. Du kan skanna signaturen, spara den som en bild och sedan infoga den i Word-dokument.

Skanna och infoga en bild av din handskrivna signatur

Du behöver en skanner för att göra det här.

 1. Skriv din signatur på ett papper.

 2. Skanna sidan och spara den på datorn i ett vanligt filformat: .bmp, .gif, .jpg eller .png.

  Tips: Information om hur du använder en skanner hittar du i användarhandboken eller på tillverkarens webbplats.

 3. Klicka på Bilder > Bild från fil på fliken Infoga.

  Bild från fil är markerat på fliken Infoga

 4. Bläddra dig fram till den bild som du vill infoga, välj den och klicka sedan på Infoga.

 5. Klicka på bilden för att visa fliken Bildformat.

 6. Klicka på Beskär på fliken Bildformat och beskär signaturen.

  Beskär är markerat på fliken Bildformat.

 7. Högerklicka på bilden och klicka sedan på Spara som bild för att spara den som en separat fil som du kan använda i andra dokument.

Infoga text i en återanvändbar signatur

Om du vill att signaturen ska innehålla uppgifter som befattning, telefonnummer och e-postadress sparar du informationen tillsammans med bilden som autotext.

 1. Skriv önskad text under den infogade bilden.

 2. Markera bilden och texten.

 3. Klicka på Autotext > NyInfoga-menyn.

  Infoga-menyn med Autotext > Ny markerat.

 4. Rutan Skapa ny autotext öppnas.

  Dialogrutan Skapa ny Autotext

  Skriv ett namn för signaturblocket bredvid Namn och klicka på OK.

 5. När du vill använda signaturen placerar du insättningspunkten där du vill infoga signaturblocket.

 6. Klicka på Autotext > AutotextInfoga-menyn och klicka på namnet på signaturblocket.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×