Infoga en sidbrytningskontroll i en Access-rapport

Infoga en sidbrytningskontroll i en Access-rapport

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Access rapporter är ett bra sätt att visa eller skriva ut summerade data från databasen, eftersom du kan visa informationen till din önskad nivå detaljer och används i flera olika format. En rapport är uppdelat i avsnitt och genom att infoga en sidbrytning kan du starta en ny sida i avsnittet.

Lär dig hur du infogar och tar bort en sidbrytningskontroll och hur du framtvingar en sidbrytning i en grupperad rapport.

Översikt

Eftersom data i en Access-rapport bearbetas en post i taget är det lättare att ange hur raderna ska visas om rapporten är öppen i designvyn. Du kan också förhandsgranska rapporten och se hur den kommer att visas eller skrivas ut. Om du vill kan du öka förstoringen och zooma in detaljer.

I den här tabellen ser du avsnitten i en rapport och hur sidan visas när du infogar sidbrytningar:

Lägg till en sidbrytningskontroll i det här avsnittet

Om du vill visa en ny sida

Rapporthuvud

I början av en rapport. Används för rubriksidan.

Sidhuvud

Överst på varje sida i rapporten.

Grupphuvud

Före den första posten i en grupp.

Detalj

Skriver ut varje post i en rapport.

Gruppfot

Efter den sista posten i en grupp.

Sidfot

Längst ned på varje sida i rapporten.

Rapportfot

I slutet av en rapport.

Infoga en sidbrytningskontroll

Du kan infoga en sidbrytning i andra avsnitt än avsnitten Sidhuvud och Sidfot i en rapport.

Till exempel vill skriva ut en rapport framsida på en separat sida, placera sidbrytning i den Rapporthuvud avsnitt efter kontroller som du vill ska visas på rubriksidan. I exemplet nedan är sidbrytningskontrollen mellan sidhuvudet och textrutan Beskrivning.

Rapport i designvyn med sidbrytning

Förhandsgranskning av rapportsidor med sidbrytning

Observera att endast huvudet visas på den första sidan. Beskrivningen med posterna visas på nästa sida.

Infoga en sidbrytning

  1. Öppna rapporten i designvy.

  2. Klicka på Infoga sidbrytning i gruppen Kontroller på fliken Design.

  3. Klicka på den plats där du vill lägga till sidbrytningskontrollen. I Access representeras sidbrytningen av en kort linje i rapportens vänsterkant.

Obs!: Lägg till sidbrytningskontrollen antingen ovanför eller nedanför en befintlig kontroll i rapporten så att data i kontrollen hålls ihop.

Sidbrytningar kan visas i Förhandsgranska men inte i rapporten eller layoutvy.

Ta bort en sidbrytning

  • Markera sidbrytningskontrollen och tryck på DEL.

Överst på sidan

Använd inställningen Ny sida i en grupperad rapport

Vissa rapportlayouter gör sig bäst om de visas med varje grupp på en ny sida. Du kan skapa det här formatet med egenskapen Ny sida för att framtvinga en sidbrytning varje gång gruppvärdet ändras.

Egenskapsinställningar för Ny sida

Egenskapsinställningar för Ny sida

Visa resultat

Ingen

(standardinställning) Ingen framtvingad sidbrytning.

Före avsnitt

Börjar skriva ut det aktuella avsnittet från början av en ny sida när det finns en ny grupp.

Efter avsnitt

Börjar skriva ut nästa avsnitt från början av en ny sida när det finns en ny grupp.

Före och efter

Börjar skriva ut det aktuella och nästa avsnitt på en ny sida när det finns en grupp.

Tips: Innan du lägger till en framtvingad sidbrytning i grupper bör du fundera på om din rapportdesign kanske fungerar bättre med en ny grupp som börjar på en ny sida.

Om du vill gruppera en rapport öppnar du rapporten i designvyn, högerklickar på den kolumn som du vill gruppera efter och klickar på Gruppera efter.

Välj alternativet Gruppera efter om du vill skapa en grupperad rapport

När du använder gruppering flyttas grupperingsfältet i Access till kolumnen längst till vänster och de återstående kolumnerna grupperas baserat på den kolumnen. Ibland läggs också en totalsumma till i avsnittet Rapportfot i Access.

Så här framtvingar du en ny sida

Lägga till en sidbrytning i en grupperad rapport

  1. Öppna den grupperade rapporten i designvy och klicka någonstans i kategorihuvudet.

  2. Om egenskapssidan inte redan visas öppnar du den genom att trycka på F4.

  3. I denNy sidaegendom, klicka på lämpligt alternativ i den nedrullningsbara listrutan.

Ta bort en framtvingad sidbrytning

  1. Högerklicka på kategorihuvudet och klicka på Egenskaper.

  2. Klicka på listrutan i egenskapen Ny sida och välj Ingen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×