Infoga en sidbrytning

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Word infogar automatiskt en sidbrytning i slutet av varje sida när du skapar ett dokument. Du kan manuellt lägga till en sidbrytning någon annanstans i dokumentet. (Du kan alltid ta bort en sidbrytning som du har lagt till, men du kan inte ta bort något som läggs till automatiskt i slutet av varje sida.) Dessutom kan kan du konfigurera regler för Word så att de automatiska sidbrytningarna placeras där du vill. Det här är särskilt användbart om du arbetar i ett långt dokument.

 1. Klicka på den plats där du vill att den nya sidan ska börja.

 2. Klicka på Infoga > Sidbrytning.

  Alternativet Sidbrytning är markerat på fliken Infoga

Om du vill se var du har lagt till sidbrytningar klickar du på Start och i gruppen Stycke klickar du på Visa/Dölj.

Ikonen Visa/Dölj är markerad på fliken Start.

Sidbrytningar ser ut så här:

Sidbrytning

Justera automatiska sidbrytningar

Du kan förhindra att automatiska sidbrytningar hamnar på olämpliga platser, till exempel mellan textrader som du vill hålla ihop, genom att ändra inställningarna för sidbrytningar för markerade stycken.

 1. Markera de stycken där du vill tillämpa inställningarna.

 2. Klicka på Layout och klicka sedan på pilen i gruppen stycke.

  Pilen för att öppna dialogrutan Stycke är markerad på fliken Layout.

 3. Klicka på Radbrytningar och sidbrytningar i rutan Stycke.

  Välj ett eller flera av följande alternativ:

  • Kontroll av enstaka rader gör att minst två rader av ett stycke placeras i början eller slutet av en sida.

  • Håll ihop med nästa förhindrar sidbrytningar mellan stycken som du vill hålla ihop.

  • Håll ihop rader förhindrar sidbrytningar mitt i ett stycke.

  • Sidbrytning före infogar en sidbrytning före ett visst stycke.

Påbörja en ny sida

 1. Klicka på den plats där du vill att den nya sidan ska börja.

 2. Klicka på Infoga > Sidbrytning.

  Infoga en sidbrytning

Om du vill se exakt var en sidbrytning har infogats aktiverar du icke utskrivbara tecken (formateringstecken) genom att klicka på Start > Stycke > Visa/dölj.

Knappen Visa/dölj

Sidbrytningen ser ut så här:

Sidbrytning

Lägga till många sidbrytningar i ett långt dokument: Försiktighetsåtgärder

Om du infogar manuella sidbrytningar i ett dokument som är flera sidor långt kan du behöva ändra dem senare om du upptäcker att vissa sidbrytningar har hamnat mitt i eller mellan stycken som du vill hålla ihop.

Du bör också försöka undvika att en ensam rad i ett stycke hamnar längst upp eller längst ned på en sida (så kallade "enstaka eller överblivna rader").

Gör följande för att förhindra den här typen av oönskade sidbrytningar med inställningar som meddelar Word var sidbrytningar kan infogas och var de inte får infogas.

Förhindra oönskade sidbrytningar   

 1. Markera de stycken som du vill tillämpa inställningarna på.

 2. Klicka på Sidlayout och sedan på pilen i gruppen Stycke för att öppna dialogrutan Stycke.

  Visa alla styckealternativ

 3. Klicka på fliken Textflöde.

  Alternativ i dialogrutan Stycke

  Ange att början eller slutet av en sida måste ha åtminstone två styckerader    Markera kryssrutan Kontroll av enstaka rader.

  Tips: Undvik enstaka rader permanent genom att se till att den här kryssrutan alltid är markerad.

  Undvika brytningar mellan stycken som du vill hålla ihop    Markera kryssrutan Håll ihop med nästa.

  Undvika sidbrytningar mitt i ett stycke    Markera kryssrutan Håll ihop rader.

  Infoga en sidbrytning före ett särskilt stycke    Markera kryssrutan Sidbrytning före.

Infoga en manuell sidbrytning

 1. Klicka på den plats där du vill att den nya sidan ska börja.

 2. Klicka på Sidbrytning i gruppen Sidor på fliken Infoga.

  Styra var automatiska sidbrytningar hamnar

  Om du infogar manuella sidbrytningar i dokument som är längre än några sidor kan du behöva ändra dem när du redigerar dokumentet. Om du vill undvika problem med att ändra sidbrytningar manuellt kan du ange alternativ som styr var automatiska sidbrytningar hamnar.

Förhindra sidbrytningar mitt i ett stycke   

 1. Markera det stycke som du vill förhindra att det bryts på två sidor.

 2. Klicka på dialogruteikonen Stycke på fliken Sidlayout och klicka sedan på fliken Textflöde.

 3. Markera kryssrutan Håll ihop rader.

Förhindra sidbrytningar mellan stycken

 1. Markera de stycken som du vill hålla ihop på en sida.

 2. Klicka på dialogruteikonen Stycke på fliken Sidlayout och klicka sedan på fliken Textflöde.

 3. Markera kryssrutan Håll ihop med nästa.

Ange en sidbrytning före ett stycke

 1. Klicka på det stycke som ska komma efter sidbrytningen.

 2. Klicka på dialogruteikonen Stycke på fliken Sidlayout och klicka sedan på fliken Textflöde.

 3. Markera kryssrutan Sidbrytning före.

Placera minst två rader i ett stycke högst upp eller längst ned på en sida

I ett proffsigt dokument avslutas aldrig en sida med bara en rad i ett nytt stycke och en sida börjar aldrig med bara den sista raden i ett stycke från föregående sida. Den sista raden i ett stycke ensam högst upp på en sida kallas en enstaka rad. Den första raden i ett stycke ensam längst ned på en sida kallas också en enstaka rad.

Förhindra sidbrytningar på en tabellrad

 1. Markera de stycken där du vill förhindra enstaka rader.

 2. Klicka på dialogruteikonen Stycke på fliken Sidlayout och klicka sedan på fliken Textflöde.

 3. Markera kryssrutan Kontroll av enstaka rader.

Obs!: Det här alternativet är aktiverat som standard.

 1. Klicka på raden i tabellen som du inte vill bryta. Markera hela tabellen om du inte vill att tabellen ska brytas på flera sidor.

  Obs!: En tabell som är större än sidan måste brytas.

 2. Klicka på Layout på fliken Tabellverktyg.

  Fliken Layout under Tabellverktyg

 3. Klicka på Egenskaper i gruppen Tabell.

  Menyfliksområdet i Office 2010

 4. Klicka på fliken Rad och avmarkera kryssrutan Dela rad över sidbrytning.

Du kan inte ta bort de sidbrytningar som infogas automatiskt.

Du kan ta bort alla sidbrytningar som du har infogat manuellt.

Ta bort en sidbrytning   

 1. Klicka på Utkast.

  Utkastsknapp

 2. Markera sidbrytningen genom att klicka i marginalen bredvid den prickade linjen.

  Manuell sidbrytning i dokument

 3. Tryck på Delete-tangenten.

Infoga en manuell sidbrytning

 1. Klicka på den plats där du vill att den nya sidan ska börja.

  Bild av menyfliksområdet i Word

 2. Klicka på Sidbrytning i gruppen Sidor på fliken Infoga.

Förhindra sidbrytningar mitt i ett stycke

 1. Markera det stycke som du vill förhindra att det bryts på två sidor.

 2. Klicka på dialogruteikonen Stycke på fliken Sidlayout och klicka sedan på fliken Textflöde.

 3. Markera kryssrutan Håll ihop rader.

  Förhindra sidbrytningar mellan stycken

 1. Markera de stycken som du vill hålla ihop på en sida.

 2. Klicka på dialogruteikonen Stycke på fliken Sidlayout och klicka sedan på fliken Textflöde.

 3. Markera kryssrutan Håll ihop med nästa.

Ange en sidbrytning före ett stycke

 1. Klicka på det stycke som ska komma efter sidbrytningen.

 2. Klicka på dialogruteikonen Stycke på fliken Sidlayout och klicka sedan på fliken Textflöde.

 3. Markera kryssrutan Sidbrytning före.

I ett proffsigt dokument avslutas aldrig en sida med bara en rad i ett nytt stycke och en sida börjar aldrig med bara den sista raden i ett stycke från föregående sida. Den sista raden i ett stycke ensam högst upp på en sida kallas en enstaka rad. Den första raden i ett stycke ensam längst ned på en sida kallas också en enstaka rad.

 1. Markera de stycken där du vill förhindra enstaka rader.

 2. Klicka på dialogruteikonen Stycke på fliken Sidlayout och klicka sedan på fliken Textflöde.

 3. Markera kryssrutan Kontroll av enstaka rader.

Obs!: Det här alternativet är aktiverat som standard.

Förhindra sidbrytningar på en tabellrad

 1. Klicka på raden i tabellen som du inte vill bryta. Markera hela tabellen om du inte vill att tabellen ska brytas på flera sidor.

  Obs!: En tabell som är större än sidan måste brytas.

 2. Klicka på Layout på fliken Tabellverktyg.

  Bild av menyfliksområdet

 3. Klicka på Egenskaper i gruppen Tabell.

  Bild av menyfliksområdet

 4. Klicka på fliken Rad och avmarkera kryssrutan Dela rad över sidbrytning.

Lägga till en sidbrytning manuellt var du vill i ditt dokument:

 1. Om du inte är i Redigeringsvyn klickar du på Redigera dokument > Redigera i Word Online.

  Redigera i Word Online

 2. Ställ markören där du vill starta en ny sida.

 3. Välj Infoga > Sidbrytning.

  Knappen Sidbrytning i Word Online

När du är i Redigeringsvyn ser den manuella sidbrytningen ut så här:

Sidbrytning i Word Online

Du kommer inte att se det här i Läsvyn. I Läsvyn visas manuella sidbrytningar som luckor mellan sidorna, precis som automatiska sidbrytningar.

Tips:  Snabbkommandot för att infoga en sidbrytning är Ctrl+Enter.

Se även

Rad- och sidbrytningar

Infoga en avsnittsbrytning

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×