Infoga en malldel

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En malldel som är en del av en formulärmall som kan sparas för återanvändning i flera formulärmallar. En typisk malldel består av kontroller och datakälla och kan också innehålla funktioner, till exempel dataanslutningar, dataverifiering och regler.

Det här avsnittet beskrivs hur du lägger till malldelar i åtgärdsfönstret kontroller och hur du infogar och ersätta malldelar i en formulärmall. Hur du utformar malldelar beskriver inte. Länkar till mer information om hur du utformar malldelar i avsnittet Se även.

Vad vill du göra?

Lägga till en malldel i åtgärdsfönstret kontroller

Infoga en malldel i en formulärmall

Ersätta en befintlig malldel med en nyare version

Lägga till en malldel i åtgärdsfönstret kontroller

Innan du kan lägga till en malldel i formulärmallen, måste du göra malldelen tillgänglig i åtgärdsfönstret kontroller. Guiden Lägg till anpassad kontroll hjälper dig att lägga till malldelen i kategorin anpassade i listan med tillgängliga kontroller.

 1. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 2. Klicka på Lägg till eller ta bort anpassade kontroller längst ned i åtgärdsfönstret kontroller.

 3. Klicka på Lägg till i dialogrutan Lägg till eller ta bort anpassade kontroller.

 4. Välj Malldel på den första sidan i guiden Lägg till anpassad kontroll och klicka sedan på Nästa.

 5. Klicka på Bläddra på nästa sida i guiden.

 6. Klicka på InfoPath malldelar i listan Filformat och leta reda på och dubbelklicka på malldel som du vill lägga till.

 7. Klicka på Slutför.

 8. Granska bekräftelsemeddelandet och klicka sedan på Stäng om du vill avsluta guiden.

 9. Klicka på OK i dialogrutan Lägg till eller ta bort anpassade kontroller.

Överst på sidan

Infoga en malldel i en formulärmall

När du lägger till malldelen åtgärdsfönstret kontroller kan infoga du den på din formulärmall.

 1. Placera markören på formulärmallen där du vill infoga malldelen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på namnet på malldel som du vill infoga under anpassad i listan Infoga kontroller.

  Malldelen visas inuti en kontroll för avsnitt i en formulärmall. Du kan identifiera malldelen formulärmallen eftersom orden avsnitt (malldel: namn) visas som avsnittsetiketten, där namn är namnet på en del mallfil.

  Etikett på formulärmall som anger att det finns en malldel

Överst på sidan

Ersätta en befintlig malldel med en nyare version

Innan du kan ersätta en befintlig malldel i en formulärmall med en nyare version, måste du använda guiden Lägg till anpassad kontroll för att ersätta malldelen i åtgärdsfönstret kontroller med den senaste versionen. När du gör det använda följande procedur för att ersätta ursprungliga malldelen i en formulärmall med den senaste versionen. Du måste följa stegen för varje formulärmall som innehåller äldre malldelen.

 1. Öppna den formulärmall som innehåller den ursprungliga malldelen.

 2. Markera malldelen på formulärmallen.

  Ett meddelande om att en ny version av malldelen är tillgängliga, vilket visas här.

  Meddelande som anger att det finns en senare version av malldelen

  Tips: Ett liknande meddelande visas också i åtgärdsfönstret Kontrollera layout.

 3. Högerklicka på den blå ikonen bredvid meddelandetexten och klicka sedan på Uppdatera på snabbmenyn.

  Uppdateringskommando på snabbmenyn för malldel

  Kommandot Update ersätter alla malldelar av den här typen av formulärmallen, även de som finns i andra vyer.

 4. Upprepa steg 1 till 3 för andra formulärmallar som innehåller malldelen.

Obs!: Om du ändrar en malldel i en formulärmall som redan används i hela organisationen måste du publicera om formulärmallen när du har uppdaterat malldelen.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×