Infoga en kryssruta

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan infoga en kryssruta i Microsoft Office InfoPath-formulärmall så att användarna snabbt kan ange värden som SANT eller FALSKT.

I den här artikeln

När du ska använda en kryssruta

Infoga en kryssruta

Layouttips

När du ska använda en kryssruta

Använd en eller flera kryssrutor när du vill:

 • Ge användarna möjlighet att göra ett sant/falskt eller Ja/Nej.

 • Visa SANT/FALSKT eller Ja/Nej information som kommer från en databas, webbtjänst eller annan datakälla.

Markera kryssrutor för att ange om de vill reservera en hotel eller hyra bil tillsammans med deras flygbolag reservation i följande illustration användare.

Markera rutorna i formuläret

Tips: Som standard är inte en markerad. Om du vill att en kryssruta ska vara markerad som standard kan du dubbelklicka på den och ändra standardläget.

Relaterade kontroller

InfoPath innehåller andra kontroller som liknar en kryssruta men som har olika syften. Med hjälp av listan nedan kan du bestämma vilka av dessa kontroller fungerar bäst på din formulärmall:

Alternativknapp    En grupp med alternativknappar kan användare att göra ett val som en kryssruta. Med alternativknappar Markera dock användare från en uppsättning små cirklar i stället för från en uppsättning fyrkantig kryssrutor. Dessutom representerar kryssrutorna vanligtvis nonexclusive alternativen, medan alternativknappar används för att representera ett visst alternativ i en begränsad uppsättning ömsesidigt uteslutande alternativ.

Listruta för flera val    En listruta med flera markeringar består av ett antal kryssrutor i en nedrullningsbar lista. Användare kan markera fler än en kryssruta i listan eller lägga till sin egen post i listan, beroende på hur din formulärmall är utformat.

Överst på sidan

Infoga en kryssruta

Proceduren för att infoga en kryssruta skiljer sig något beroende på om du utformar en ny, tom formulärmall eller baserar formulärmallens design på en databas eller någon annan extern datakälla.

I följande bild visas hur en kryssruta ser ut när den väljs i designläge.

Markerad kryssruta i designläget

Kontroller kan vara bundna eller obundna. När en kontroll är buden är den kopplad till ett fält eller en grupp i datakällan så att data som anges i kontrollen sparas i den underliggande formulärfilen (.xml). När en kontroll är obunden är den inte kopplad till ett fält eller en grupp och data som anges i kontrollen sparas inte. När du väljer eller flyttar pekaren över en kontroll visas text och en bindningsikon i konrollens övre högra hörn. Texten indikerar gruppen eller fältet som kontrollen är bunden till i datakällan. Ikonen visar om kontrollen är rätt bunden till den gruppen eller det fältet. När bindningen är korrekt visas en grön ikon. Om det är något fel på bindningen visas istället en blå eller röd ikon.

Datakällan för formulärmallen består av fälten och grupperna som visas i en hierarkisk vy i åtgärdsfönstret Datakälla.

Kryssrutorna är alltid bundna till fält. I exemplet nedan är kryssrutan Inkludera hotel formulärmallen bunden till fältet includeHotel i åtgärdsfönstret Datakälla.

Relation mellan kryssruta i en formulärmall och motsvarande fält i datakällan

Om du binder kryssrutan till ett upprepande fält måste måste kryssrutan vara i en upprepande kontroll, till exempel en upprepande tabell eller upprepande avsnitt.

Infoga en kryssruta i en ny, tom formulärmall

När du utformar en ny, tom formulärmall markeras kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller som standard. Då kan InfoPath automatiskt skapa fält och grupper i datakällan när du lägger till kontroller i formulärmallen. De här fälten och grupperna representeras av mapp- och filikoner i åtgärdsfönstret Datakälla.

 1. Placera markören på formulärmallen där du vill infoga kontrollen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på kryssrutan under Infoga kontroller.

 4. Om du vill ersätta kontrollens standardetikett, markerar du texten bredvid kryssrutan som infogats i en formulärmall och sedan anger du en egen etikett.

 5. Om du vill ändra värdet som lagras i datakällan när användare avmarkera eller markera kryssrutan i formuläret dubbelklickar du på kryssrutan, klicka på fliken Data och klicka sedan på värden som du vill använda i listan värde om avmarkerad och värde när markerad lista.

  Obs!: För kryssrutor, innebär som standard, SANT ”markerat” eller ”utcheckad” FALSKT betyder ”avmarkerad” eller ”oskyddad”.

Infoga en kryssruta i en formulärmall som baseras på en befintlig datakälla

Om du baserar design formulärmallens på en befintlig Extensible Markup Language (XML) fil, databas eller webbtjänst härleder InfoPath fälten och grupperna i åtgärdsfönstret Datakälla från den befintliga datakällan. I det här scenariot kan du infoga en kryssruta genom att dra en kryssruta från åtgärdsfönstret Datakälla till en formulärmall eller genom att infoga en kryssruta från åtgärdsfönstret kontroller i stället, som beskrivs i följande procedur:

 1. Placera markören på formulärmallen där du vill infoga kontrollen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på kryssrutan under Infoga kontroller.

 4. I dialogrutan Bindning för markerar du kryssrutan Markera det fält som du vill använda att lagra värdet markerar du kryssrutan.

 5. InfoPath används namnet på det fält eller en grupp som kontrollens etikett. Om det behövs ändrar du etikettexten.

 6. To change the value that is stored in the data source when the check box is cleared or selected, double-click the check box that was inserted on the form template, click the Data tab, and then enter the values that you want in the Value when cleared and Value when checked boxes.

  Obs!: För kryssrutor, innebär som standard, SANT ”markerat” eller ”utcheckad” FALSKT betyder ”avmarkerad” eller ”oskyddad”.

  Tips: Du kan också använda åtgärdsfönstret Datakälla för att infoga kontroller. Högerklicka på det fält som du vill binda kryssrutan till i åtgärdsfönstret Datakälla och klicka sedan på kryssrutan. Om du vill se det här kommandot måste Använd fältet en lämplig datatyp, till exempel Sant/Falskt (boolesk)-datatyp.

Överst på sidan

Layouttips

Använd följande tips kan du förfina utseendet, storlek och andra aspekter av en kryssruta i verktygsfältet:

 • Om du vill ändra storlek på flera kryssrutor på en gång, markerar du kryssrutorna vars storlek du vill ändra. Tryck på ALT + RETUR och gör önskade ändringar på fliken storlek.

 • Om du gör kryssrutan för stor visas markeringen i kryssrutan förvrängd.

 • Markera kryssrutan som du vill ändra om du vill ändra kantlinjen eller färgen på en kryssruta. Klicka på Kantlinjer och fyllningFormat-menyn och gör sedan nödvändiga justeringar.

 • Du kan använda villkorsstyrd formatering för att visa objekt i en formulärmall när användare markerar en viss kryssruta. Till exempel på ett formulär för utgiftsrapport, du kan använda villkorsstyrd formatering ska visas en chef godkännande avsnitt till personer när de väljer en Manager godkännande begärt kryssruta. Om manager godkännande inte behövs kan användare Markera inte kryssrutan och avsnittet förblir dolda i formuläret.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×