Infoga en kryssruta

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du infogar en kryssruta i en Microsoft Office InfoPath-formulärmall, kan användarna snabbt ange sant/falskt-värden.

Artikelinnehåll

Situationer då kryssrutor används

Infoga en kryssruta

Layouttips

Situationer då kryssrutor används

Använd en eller flera kryssrutor om du vill:

 • Att användarna ska kunna ange ett sant/falskt-alternativ eller ett ja/nej-alternativ.

 • Visa sant/falskt- eller ja/nej-information från en databas, en webbtjänst eller andra datakällor.

I följande bild markerar användarna kryssrutor för att ange om de vill boka hotellrum eller hyrbil samtidigt som flygbiljetten bokas.

Markera rutorna i formuläret

Tips: Som standard är kryssrutor inte markerade. Om en kryssruta ska vara markerad som standard kan du dubbelklicka på kryssrutan och ändra dess standardstatus.

Relaterade kontroller

InfoPath har andra kontroller som liknar kryssrutor, men som används för andra syften. Med hjälp av följande lista kan du avgöra vilka kontroller som bör användas i en viss formulärmall:

Alternativknapp    I en grupp av alternativknappar kan användaren ange ett val, som med en kryssruta. I en grupp av alternativknappar representeras varje alternativ av en liten cirkel, i stället för av en kryssruta. I en grupp av kryssrutor går det oftast att markera flera alternativ, medan en uppsättning alternativknappar vanligtvis används i situationer då det bara går att välja ett av flera möjliga alternativ.

Flervalslistruta    En flervalslistruta består av ett antal kryssrutor i en rullningsbar lista. Användarna kan markera en eller flera kryssrutor i listan eller lägga till en egen listpost, beroende på formulärmallens utformning.

Överst på sidan

Infoga en kryssruta

Metoden för att infoga en kryssruta beror på om du skapar en helt ny formulärmall eller en formulärmall som baseras på en databas eller en annan extern datakälla.

I följande bild visas en markerad kryssruta i designläge.

Markerad kryssruta i designläget

Kontroller kan vara bundna eller obundna. När en kontroll är buden är den kopplad till ett fält eller en grupp i datakällan så att data som anges i kontrollen sparas i den underliggande formulärfilen (.xml). När en kontroll är obunden är den inte kopplad till ett fält eller en grupp och data som anges i kontrollen sparas inte. När du väljer eller flyttar pekaren över en kontroll visas text och en bindningsikon i konrollens övre högra hörn. Texten indikerar gruppen eller fältet som kontrollen är bunden till i datakällan. Ikonen visar om kontrollen är rätt bunden till den gruppen eller det fältet. När bindningen är korrekt visas en grön ikon. Om det är något fel på bindningen visas istället en blå eller röd ikon.

Datakällan för formulärmallen består av fälten och grupperna som visas i en hierarkisk vy i åtgärdsfönstret Datakälla.

Kryssrutor är alltid bundna till fält. I exemplet nedan är kryssrutan Inklusive hotell i formulärmallen bunden till fältet includeHotel i åtgärdsfönstret Datakälla.

Relation mellan kryssruta i en formulärmall och motsvarande fält i datakällan

Om du binder kryssrutan till ett upprepande fält måste kryssrutan ingå i en upprepande kontroll, till exempel en upprepande tabell eller ett upprepande avsnitt.

Infoga en kryssruta i en ny formulärmall

När du utformar en ny, tom formulärmall markeras kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller som standard. Då kan InfoPath automatiskt skapa fält och grupper i datakällan när du lägger till kontroller i formulärmallen. De här fälten och grupperna representeras av mapp- och filikoner i åtgärdsfönstret Datakälla.

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Kryssruta under Infoga kontroller.

 4. Om du vill ändra kontrollens standardetikett markerar du texten vid den kryssruta som har infogats i formulärmallen och anger egen text.

 5. Om du vill ändra värdet som lagras i datakällan när kryssrutan markeras eller avmarkeras dubbelklickar du på kryssrutan, klickar på fliken Data och sedan på de värden du vill använda i listorna Värde om avmarkerad och Värde om markerad.

  Obs!: Som standard motsvarar SANT ”markerad” och FALSKT ”avmarkerad” för kryssrutor.

Infoga en kryssruta i en formulärmall som baseras på en befintlig datakälla

Om du baserar design formulärmallens på en befintlig Extensible Markup Language (XML) fil, databas eller webbtjänst härleder InfoPath fälten och grupperna i åtgärdsfönstret Datakälla från den befintliga datakällan. I det här scenariot kan du infoga en kryssruta genom att dra en kryssruta från åtgärdsfönstret Datakälla till en formulärmall eller genom att infoga en kryssruta från åtgärdsfönstret kontroller i stället, som beskrivs i följande procedur:

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Kryssruta under Infoga kontroller.

 4. Markera det fält där kryssrutans värde ska lagras och klicka sedan på OK i dialogrutan Bindning för Kryssruta.

 5. InfoPath använder namnet på det fält eller en grupp som kontrollens etikett. Om det behövs ändrar du etikettexten.

 6. Om du vill ändra värdet som lagras i datakällan när kryssrutan markeras eller avmarkeras dubbelklickar du på kryssrutan som har infogats i formulärmallen, klickar på fliken Data och anger sedan de värden du vill använda i rutorna Värde om avmarkerad och Värde om markerad.

  Obs!: Som standard motsvarar SATN ”markerad” och FALSKT ”avmarkerad” för kryssrutor.

  Tips: Du kan också infoga kontroller genom att använda åtgärdsfönstret Datakälla. Högerklicka i åtgärdsfönstret Datakälla på det fält som kryssrutan ska bindas till, och markera sedan Kryssruta på snabbmenyn. Om kommandot ska visas måste fältet ha rätt datatyp, till exempel den booleska datatypen Sant/Falskt.

Överst på sidan

Layouttips

Med hjälp av tipsen nedan kan du anpassa utseende, storlek och andra egenskaper för kryssrutor.

 • Om du vill ändra flera kryssrutors storlek samtidigt markerar du de kryssrutor som ska ändras. Tryck sedan på ALT+RETUR och gör ändringarna på fliken Storlek.

 • Om kryssrutan har för stor storlek kan markeringen i den förvrängas.

 • Om du vill ändra en kryssrutas kantlinje eller färg markerar du kryssrutan. Klicka på Kantlinjer och fyllningFormat-menyn och gör önskade ändringar.

 • Du kan använda villkorsstyrd formatering om vissa objekt ska visas i formulärmallen då en viss kryssruta markeras. Du kan använda villkorsstyrd formatering i exempelvis en kostnadsrapport, om ett godkännandeavsnitt ska visas då användaren markerar kryssrutan Godkännande krävs. Användaren markerar inte kryssrutan om inget godkännande behövs, och godkännandeavsnittet förblir dolt i formuläret.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×