Infoga en knapp

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Delar av innehållet i det här avsnittet gäller inte alla språkversioner.

Du kan infoga en knapp som ibland kallas för en kommandoknapp eller en kommandoknapp i en Microsoft Office InfoPath-formulärmall. Användare med knapparna om du vill starta en åtgärd, till exempel skicka ett formulär till en webbtjänst eller en fråga till en databas. Du kan koppla en knapp till regler eller anpassad kod som körs när användaren klickar på knappen.

I den här artikeln

När du ska använda en knapp

Infoga en knapp

Layouttips

När ska jag använda en knapp?

Knappar är allsidiga kontroller som är användbara i många olika situationer:

 • Skicka data till en eller flera datakällor.

 • Låta användare växla till en annan vy för formuläret.

 • Uppdatera data från en sekundär datakälla.

 • Radera alla hämtade data i formuläret.

 • Beräkna data i formuläret.

Om du klarar av att skriva kod finns en knapp som du kan använda för mer avancerade åtgärder eller om du vill utföra åtgärder som inte stöds i användargränssnittet i designläge. Du kan till exempel använda kod om du automatiskt vill ta bort alla rader i en repeterande tabell när en användare klickar på knappen Ta bort alla.

Om du utformar formulärmallen så att den skickar data till en databas eller en extern datakälla kommer knappen SkickaFil-menyn och verktygsfältsknappen Skicka att läggas till i formuläret. Användarna kan dock ha svårt att upptäcka dessa funktioner för att skicka data. Därför kan det vara lämpligt lägga till knappen Skicka i formulärmallen. Följande illustration visar hur det kan se ut i användarens formulär.

skicka-knappen i formuläret

När du lägger till en knapp i formuläret infogar InfoPath som standard en knapp med texten "Knapp". Om du vill ändra texten och koppla en åtgärd till knappen genom att använda en regel, måste du dubbelklicka på knappen och ange alternativ i dialogrutan Egenskaper för Knapp.

Om du vill att texten på knappen för att ändra beroende på värden i formuläret kan du skapa en dynamisk knappetikett. Du kan till exempel skapa en knapp med etiketten Skicka till Manager där Manager är det namn som en användare skriver i textrutorna Manager någon annanstans i formuläret.

Överst på sidan

Infoga en knapp

Du infogar en knapp på samma sätt oavsett om du skapar en ny, tom formulärmall eller baserar formulärmallen på en databas eller extern datakälla.

Följande illustration visar hur en knapp ser ut när den är markerad i designläge.

En knapp markerad i designläge

Till skillnad från de flesta andra InfoPath-kontroller, är knappar inte bundna till fält eller grupper i datakällan. Detta beror på att de används för att starta en åtgärd inte om du vill samla in data från användaren.

Infoga en knapp

 1. Placera markören på formulärmallen där du vill infoga kontrollen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Knapp under Infoga kontroller.

 4. Dubbelklicka på den knappikon som infogats i formulärmallen.

 5. Klicka på fliken Allmänt.

 6. Klicka på den åtgärd i listan Åtgärd som du vill att knappen ska utföra.

  Tillgängliga åtgärder

  Åtgärderna Skicka och Regler och anpassad kod är alltid tillgängliga. Vilka andra knappåtgärder som finns beror på hur formulärmallen har utformats och om formulärmallen innehåller en dataanslutning som frågar eller skickar data till externa datakällor som databaser och webbtjänster.

  Åtgärd

  Beskrivning

  Skicka

  Den här åtgärden initierar formulärets standardfunktion för sändning. Det är samma som när användaren klickar på Skicka på menyn Arkiv. Du startar en anpassad sändningsåtgärd genom att välja Regler och anpassad kod och sedan skapa en regel för att skicka data.

  Regler och anpassad kod

  Den här åtgärden kör en regel när någon klickar på knappen eller kör anpassad kod. Du kan till exempel skapa en regel som automatiskt skickar data från ett formulär till en webbtjänst eller som skickar informationen som ett e-postmeddelande när användaren klickar på knappen. Om du vill definiera en regel klickar du på Regler. Om du vill definiera en kod klickar du på Redigera formulärkod.

  Kör fråga

  Om formuläret är anslutet till en databas eller webbtjänst genererar åtgärden en fråga till en databas eller webbtjänst utifrån värdena i fälten som används till att fråga efter data.

  Ny post

  Om formuläret är anslutet till en databas eller webbtjänst rensar åtgärden värdena i formuläret så att användare kan ange nya data.

  Ta bort och skicka

  Om formuläret är anslutet till en databas eller webbtjänst tar åtgärden bort posterna från databasen som har returnerats i en fråga.

  Uppdatera

  Om formuläret är anslutet till en databas eller webbtjänst uppdaterar åtgärden data från databasen eller webbtjänsten som returnerats i en fråga.

  Uppdatera formulär

  I ett formulär som har utformats för att fyllas i i en webbläsare, uppdaterar åtgärden formulärdata inkrementellt. Tänk dig en ruta för Summa som förändras utifrån värden som användare anger i andra kontroller i formuläret. För att slippa uppdatera formuläret varje gång värdena i kontrollerna ändras kan du förhindra att data skickas till servern för de specifika kontrollerna. Sedan kan du lägga till knappen Uppdatera summa bredvid rutan Summa så kan användarna uppdatera summan manuellt genom att klicka på knappen. Knappen som är kopplad till åtgärden Uppdatera formulär syns endast när användare visar och fyller i formuläret i webbläsaren.

 7. Gör något av följande i rutan Etikett:

  • Skriv den text som du vill ska visas på knappen.

  • Klicka på Infoga formel Bild av knapp om du vill använda ett värde från formuläret text för knappen. Klicka på Infoga fält eller en grupp i dialogrutan Infoga formel och välj sedan det fält eller en grupp som du vill använda.

Överst på sidan

Layouttips

Använd följande tips om du vill ändra knappens utseende, storlek eller andra egenskaper:

 • En knapp ser bäst ut om dess etikett inte är längre än några få ord.

 • Om du vill ändra storlek på flera knappar samtidigt börjar du med att markera de knappar som du vill ändra storlek på. Tryck ALT+RETUR och gör sedan önskade ändringar på fliken Storlek.

 • Om du vill ändra kantlinjen eller färgen på en knapp börjar du med att markera knappen som du vill ändra. Öppna Format-menyn, klicka på Kantlinjer och fyllning och gör önskade ändringar.

 • Det går inte att lägga till en bild i en knapp i designläge. Du kan komma runt denna begränsning genom att manuellt redigera manifestfilen (manifest.xsf) som är associerad med formulärmallen, men denna metod rekommenderas bara för avancerade formulärutvecklare.

 • Om du använder samma knapp i mer än en vy bör du placera den på en liknande plats i varje vy och använda samma knapptext.

 • Om du vill uppnå ett snyggare utseende kan du begränsa antalet olika bredder på knapparna i formulärmallen. Undvik även att använda smala, låga och höga knappar eftersom ovanliga knappstorlekar ofta ser oprofessionella ut.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×