Infoga en grupp alternativknappar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om användarna ska kunna välja ett av flera möjliga alternativ i formulären kan du infoga två eller flera alternativknappar i Microsoft Office InfoPath-formulärmallen.

Artikelinnehåll

När du ska använda en grupp med alternativknappar

Användarupplevelsen

Infoga en grupp med alternativknappar

Layouttips

Situationer då grupper av alternativknappar används

Infoga en grupp alternativknappar i formulärmallen om användarna ska kunna välja ett enda alternativ i en uppsättning av likvärdiga alternativ.

I utvärderingsformuläret i bilden nedan markerar cheferna och medarbetarna alternativknappar för registrering av arbetsinsatsen. Användarna kan bara markera en knapp i varje avsnitt.

Alternativknappar i ett formulär för uppföljningssamtal

Som standard är ingen alternativknapp markerad då användarna öppnar formulär som baseras på den aktuella formulärmallen. Om en alternativknapp ska vara markerad då formuläret öppnas kan du markera kryssrutan Den här knappen markeras som standard (dialogrutan Egenskaper för Alternativknapp) för den alternativknapp som ska vara markerad.

Relaterade kontroller

InfoPath har andra kontroller som liknar alternativknappar, men som används för andra syften. Med hjälp av följande lista kan du avgöra vilka kontroller som bör användas i en viss formulärmall:

Kryssruta    En kryssruta representerar ett alternativ som är aktiverat eller inaktiverat, precis som en alternativknapp. Skillnaden mellan de båda är att kryssrutor vanligtvis används för ja/nej-alternativ eller då användarna ska kunna välja flera alternativ.

Listruta    I en listruta kan användaren markera ett av flera möjliga alternativ, precis som i en grupp av alternativknappar. I listrutan anger dock användaren alternativet genom att markera en post i listan, i stället för att markera en liten cirkel.

Överst på sidan

Användaren i fokus

Då en användare fyller i ett formulär som baseras på din formulärmall, visas alternativknapparna som små cirklar vid etiketter. När användaren markerar en knapp fylls den med en punkt. I en grupp av alternativknappar kan användaren bara markera en enda knapp.

Överst på sidan

Infoga en grupp alternativknappar

Metoden för att infoga en grupp alternativknappar beror på om du skapar en helt ny formulärmall eller en formulärmall som baseras på en databas eller andra externa datakällor.

I följande bild visas en alternativknapp som är markerad i designläge.

Tre alternativknappar i designläget – den första är markerad

Kontroller kan vara bundna eller obundna. När en kontroll är buden är den kopplad till ett fält eller en grupp i datakällan så att data som anges i kontrollen sparas i den underliggande formulärfilen (.xml). När en kontroll är obunden är den inte kopplad till ett fält eller en grupp och data som anges i kontrollen sparas inte. När du väljer eller flyttar pekaren över en kontroll visas text och en bindningsikon i konrollens övre högra hörn. Texten indikerar gruppen eller fältet som kontrollen är bunden till i datakällan. Ikonen visar om kontrollen är rätt bunden till den gruppen eller det fältet. När bindningen är korrekt visas en grön ikon. Om det är något fel på bindningen visas istället en blå eller röd ikon.

Datakällan för formulärmallen består av fälten och grupperna som visas i en hierarkisk vy i åtgärdsfönstret Datakälla. Alla alternativknappar är bunden till samma fält i datakällan. När en användare klickar på en alternativknapp lagras det värde som är associerad med den alternativknappen i fältet. I följande exempel, 1, 2, 3 och Ej tillämpligt alternativet knappar är alla som är bunden till fältet employeeScore i åtgärdsfönstret Datakälla.

relation mellan en grupp alternativknappar i formulärmall och motsvarande fält i datakälla

Infoga en grupp alternativknappar i en ny formulärmall

När du utformar en ny, tom formulärmall markeras kryssrutan Skapa datakälla automatiskt i åtgärdsfönstret Kontroller som standard. Då kan InfoPath automatiskt skapa fält och grupper i datakällan när du lägger till kontroller i formulärmallen. De här fälten och grupperna representeras av mapp- och filikoner i åtgärdsfönstret Datakälla.

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Alternativknapp under Infoga kontroller.

 4. Ange det antal knappar som ska infogas och klicka sedan på OK i dialogrutan Infoga alternativknappar.

 5. Om du vill ändra det värde som lagras i datakällan när en användare markerar en viss alternativknapp dubbelklickar du på den aktuella alternativknappen, klickar på fliken Data och anger önskat värde i rutan Värde när markerad.

  Obs!: Som standard sparas värdet 1 om den första alternativknappen markeras, värdet 2 om den andra alternativknappen markeras och så vidare.

 6. I formulärmallen kan du ersätta varje knappetiketts platshållartext med egen text.

Infoga en grupp alternativknappar i en formulärmall som baseras på en befintlig datakälla

Om du baserar design formulärmallens på en befintlig Extensible Markup Language (XML) fil, databas eller webbtjänst härleder InfoPath fälten och grupperna i åtgärdsfönstret Datakälla från den befintliga datakällan. I det här scenariot kan du infoga en grupp med alternativknappar genom att dra ett fält från åtgärdsfönstret Datakälla till en formulärmall eller genom att ange en grupp med alternativknappar i åtgärdsfönstret kontroller i stället, som beskrivs i följande procedur:

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på Alternativknapp under Infoga kontroller.

 4. Välj det fält där alternativknappsdata ska sparas och klicka sedan på OK i dialogrutan Bindning för Alternativknapp.

  Obs!: Om du binder alternativknapparna till ett upprepande fält måste knapparna finnas i en upprepande kontroll, till exempel en upprepande tabell eller ett upprepande avsnitt.

 5. Ange hur många alternativ som du vill infoga i rutan Antal alternativknappar som ska infogas i dialogrutan Infoga alternativknappar och klicka sedan på OK.

 6. Om du vill ändra det värde som lagras i datakällan när en användare markerar en alternativknapp dubbelklickar du på alternativknappen, klickar på fliken Data och anger ett nytt värde i rutan Värde när markerad.

  Obs!: Som standard sparas värdet 1 när gruppens första alternativknapp markeras, värdet 2 när den andra alternativknappen markeras och så vidare. De tillåtna värdena beror på datatypen för det fält som alternativknapparna är bundna till.

 7. I InfoPath används fältnamnet som etikett för varje alternativknapp i gruppen. I formulärmallen kan du ersätta platshållartexten för varje alternativknappsetikett med egen text.

  Tips: Du kan också infoga kontroller genom att använda åtgärdsfönstret Datakälla. Där högerklickar du på det fält som alternativknapparna ska bindas till och klickar sedan på Alternativknapp på snabbmenyn.

Överst på sidan

Layouttips

Med hjälp av tipsen nedan kan du anpassa utseende, storlek och andra egenskaper för grupper av alternativknappar:

 • Om du vill ändra storlek för flera alternativknappar samtidigt markerar du de alternativknappar som ska ändras, trycker på ALT+RETUR, klickar på fliken Storlek och anger en ny storlek.

 • Överväg att förtydliga gränssnittet genom att infoga en kortfattad instruktionstext ovanför alternativknapparna, en kantlinje runt gruppen av knappar eller en fylld bakgrund under knapparna. Det bästa sättet att göra det är att lägga till alternativknapparna i ett tomt avsnitt i formulärmallen, markera avsnittet, öppna Format-menyn, klicka på Kantlinjer och fyllning och slutligen ange önskade inställningar.

 • Anpassa avståndet mellan alternativknappar och andra objekt genom att använda marginalinställningar.

 • Med ”tabbordning” avses den ordning i vilken markören flyttas mellan formulärets objekt när användaren trycker på TABB-tangenten. I en grupp av alternativknappar flyttas markören till den första knappen då användaren trycker på TABB, om ingen av alternativknapparna har markerats. I annat fall flyttas markören till den senast markerade alternativknappen i gruppen. Nästa gång användaren trycker på TABB förbises de andra alternativknapparna och markören flyttas till nästa kontroll i tabbordningen. Användarna kan navigera mellan knapparna genom att använda piltangenterna, men ibland kanske du vill att TABB ska användas i stället. I så fall kan du anpassa tabbordningen manuellt genom att ändra inställningen Tabbindex på fliken Avancerat i dialogrutan Egenskaper för Alternativknapp.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×