Infoga en framsida

Du kan infoga ett försättsblad om du vill ge dokumentet ett professionellt utseende. Word innehåller fördefinierade försättsblad som du hittar i galleriet. Du kan också infoga en tom sida och redigera den efter eget huvud. I den här artikeln beskrivs båda metoderna.

I den här artikeln

Infoga ett fördefinierat försättsblad

I Word finns ett galleri av praktiska fördefinierade försättsblad. Du kan välja ett försättsblad och ersätta exempeltexten med din egen.

 1. Klicka på fliken Infoga. I gruppen Sidor klickar du på Försättsblad.

  Klicka på Försättsblad på fliken INFOGA.
 2. Klicka på ett av layoutalternativen i det inbyggda galleriet.

  Obs!: Fler layouter för försättsblad finns på Office.com.

  Fler layouter för försättsblad finns på Office.com.
 3. När du har infogat ett försättsblad ersätter du exempeltexten med egen text. Klicka på ett område på försättsbladet, t.ex. rubriken, för att markera detta och skriv sedan in texten.

  Meddelanden: 

  • Om du infogar ett till försättsblad i dokumentet så ersätter detta det försättsblad du tidigare har infogat.

  • Om du vill ersätta ett försättsblad som har skapats i Word 2003 eller tidigare tar du bort försättsbladet manuellt och lägger sedan till ett nytt försättsblad med en design från Word-galleriet.

  • Om du vill ta bort ett försättsblad som du infogat med Word klickar du på fliken Infoga. Klicka sedan på Försättsblad i gruppen Sidor och sedan på Ta bort aktuellt försättsblad.

Överst på sidan

Infoga ett försättsblad från en mall

Om du vill använda en mall som innehåller ett trevligt försättsblad för dokumentet kan du använda den mallen i dokumentet.

 1. På fliken Utvecklare går du till gruppen Mallar och klickar på Dokumentmall.

  Tips: Om du inte ser fliken Utvecklare går du till fliken Arkiv och klickar på Alternativ > Anpassa menyfliksområdet. Markera kryssrutan Utvecklare.

 2. Klicka på Koppla och välj mallen.

 3. Om du vill använda alla mallens format i dokumentet markerar du Uppdatera dokumentets formatmallar automatiskt.

 4. Klicka på OK. Du kan nu lägga till försättsbladet. Du ska normalt sett klicka på fliken Infoga. I gruppen Sidor klickar du på Försättsblad. Detta kan dock vara olika för olika mallar.

Överst på sidan

Infoga ett tomt försättsblad

Om du vill utforma ett eget försättsblad för dokumentet infogar du ett tomt försättsblad och redigerar det tills det ser ut som du vill.

 1. Klicka på den plats där du vill infoga en ny sida i dokumentet. Den sida du infogar hamnar precis före markörens plats.

 2. Klicka på Tom sida i gruppen Sidor på fliken Infoga.

  Klicka på Tom sida på fliken INFOGA.
 3. Skriv din text, till exempel titel och författare, och ändra sidan som du vill. Du kan ändra textjusteringen med ikonerna Vänsterjustera, Centrera, Högerjustera och Marginaljustera i gruppen Stycke på fliken Start.

  De olika styckejusteringsalternativen finns på fliken START.

Meddelanden: 

Överst på sidan

Se även

Skapa ett nytt dokument med en mall

Infoga en tom sida

Ta bort en tom sida

Skapa en innehållsförteckning

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×