Infoga en figurförteckning

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan visa och ordna figurer, bilder och tabeller i dokumentet Word genom att skapa en figurförteckning, ungefär som en innehållsförteckning. Först lägga till beskrivningar till din siffror och sedan använda kommandot Infoga figurförteckningreferenser fliken Word söker sedan efter din beskrivningar och automatiskt lägger till en lista över figurer, sorterad efter sidnummer.

Innan du börjar

Innan du skapar en figurförteckning måste du lägga till beskrivningar till alla figurer och tabeller som du vill ha med i din figurförteckning. Mer information finns i lägga till, formatera, eller ta bort beskrivningar i Word.

Infoga en figurförteckning

 1. Klicka på den plats i dokumentet där du vill infoga figurförteckningen.

 2. Klicka på Referenser > Infoga figurförteckning.

  Kommandot Infoga figurförteckning finns på fliken Referenser.

  Obs!: Om Word-dokumentet inte är maximerat kanske du inte ser alternativet Infoga figurförteckning. I vissa minimerade vyer visas endast ikonen Infoga figurförteckning Ikonen Infoga figurförteckning .

 3. Du kan justera Format och Alternativ i dialogrutan Figurförteckning. Klicka på OK.

Uppdatera en figurförteckning

Om du lägger till, tar bort, ändrar eller flyttar beskrivningar ska du använda Uppdatera tabell så att ändringarna kommer med i figurförteckningen.

 1. Klicka på figurförteckningen i dokumentet. Då markeras hela tabellen.

 2. Klicka på Referenser > Uppdatera tabell.

  Kommandot Uppdatera tabell finns på fliken Referenser.

  Obs!: Uppdatera tabell är bara tillgängligt som alternativ när du klickar på figurförteckningen i dokumentet. Du kan också trycka på F9 för att uppdatera figurförteckningen.

 3. Välj ett uppdateringsalternativ i dialogrutan Uppdatera figurförteckning.

  • Välj Uppdatera sidnummer om du behöver justera sidnumren.

  • Välj Uppdatera hela tabellen om du har flyttat figurer eller ändrat beskrivningar.

 4. Klicka på OK.

Mer information finns i

Lägga till, formatera, eller ta bort bildtexter

Skapa en innehållsförteckning

Infoga en tabell

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×