Infoga en figurförteckning

Du kan visa och ordna figurer, bilder och tabeller i dina Word-dokument genom att skapa en figurförteckning. Lägg till beskrivningar till dina bilder och använd kommandot Infoga figurförteckning på fliken Referenser. Sedan söker Word efter dina beskrivningar i dokumentet och lägger till en lista med figurer som sorteras efter sidnummer.

Obs!: Innan du skapar en figurförteckning ska du lägga till beskrivningar till alla figurer och tabeller som du vill ta med i figurförteckningen.

Infoga en figurförteckning

 1. Klicka på den plats i dokumentet där du vill infoga figurförteckningen.

 2. Klicka på Referenser > Infoga figurförteckning.

  Kommandot Infoga figurförteckning finns på fliken Referenser.

  Obs!: Om Word-dokumentet inte är maximerat kanske du inte ser alternativet Infoga figurförteckning. I vissa minimerade vyer visas endast ikonen Infoga figurförteckning Ikonen Infoga figurförteckning .

 3. Du kan justera Format och Alternativ i dialogrutan Figurförteckning. Klicka på OK.

Uppdatera en figurförteckning

Om du lägger till, tar bort, ändrar eller flyttar beskrivningar ska du använda Uppdatera tabell så att ändringarna kommer med i figurförteckningen.

 1. Klicka på figurförteckningen i dokumentet. Då markeras hela tabellen.

 2. Klicka på Referenser > Uppdatera tabell.

  Kommandot Uppdatera tabell finns på fliken Referenser.

  Obs!: Uppdatera tabell är bara tillgängligt som alternativ när du klickar på figurförteckningen i dokumentet. Du kan också trycka på F9 för att uppdatera figurförteckningen.

 3. Välj ett uppdateringsalternativ i dialogrutan Uppdatera figurförteckning.

  • Välj Uppdatera sidnummer om du behöver justera sidnumren.

  • Välj Uppdatera hela tabellen om du har flyttat figurer eller ändrat beskrivningar.

 4. Klicka på OK.

Mer information finns i

Skapa en innehållsförteckning

Infoga en tabell

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×