Office
Logga in

Infoga en anpassad kolumn i en tabell (Power Query)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Power Query kallas Hämta och transformera in Excel 2016. Informationen här gäller båda. Mer information finns i Hämta och transformera i Excel 2016.

Obs!: Frågeredigeraren visas endast när du laddar, redigera eller skapa en ny fråga. En kort video om hur du visar frågeredigeraren finns i slutet av den här artikeln.

Med Power Query kan du lägga till en indexerad eller anpassad (du anger formeln) kolumn i den aktuella frågan. När du skapar en kolumnformel Validera Power Query formelsyntaxen. Verifiering upplevelsen stämmer överens med hur dialogrutan Avancerad fråga redigering verifierar formler som tillhandahålls av dig.

Jag vill

Infoga en indexerad kolumn

Infoga en anpassad kolumn

Infoga en indexerad kolumn

Med hjälp av menyfliksområdet Frågeredigeraren

 1. I menyfliksområdet Frågeredigeraren klickar du på Infoga indexerad kolumn.

Med tabellikonen ( Tabellikonen ) i förhandsgranskningsrutnätet

 1. Klicka på tabellikonen ( Tabellikonen ).

 2. Välj Infoga indexerad kolumn i snabbmenyn. Kolumnen Index läggs till i frågetabellen. Om du vill kan du ändra namnet på kolumnen.

Överst på sidan

Infoga en anpassad kolumn

En anpassad kolumn är en kolumn där värdet i en cell beräknas med hjälp av en formel som du skapar. Mer information om Power Query formel språk finns i Läs mer om Power Query-formler.

Med hjälp av menyfliksområdet Frågeredigeraren

 1. I menyfliksområdet Frågeredigeraren klickar du på Infoga anpassad kolumn.

Med tabellikonen ( Tabellikonen ) i förhandsgranskningsrutnätet

 1. Klicka på tabellikonen ( Tabellikonen ) och klicka på Infoga anpassad kolumn.

Så här infogar du en anpassad kolumn

 1. I dialogrutan Infoga anpassad kolumn anger du ett namn på kolumnen och infogar sedan en kolumn i rutan Formel för anpassad kolumn:

  1. Dubbelklicka på en kolumn i listan Tillgängliga kolumner eller

  2. klicka på en kolumn i listan Tillgängliga kolumner och klicka på Infoga.

   Obs!: Du kan använda flera referens kolumner som avgränsar med vissa operator. Till exempel för att beräkna en total försäljning kolumn kan du lägga till summa och moms med hjälp av formeln = each [Total] + [SalesTax].

 2. Klicka på OK.

Exempel på formler

Formel

Beskrivning

"abc"

Skapar en kolumn med texten abc i alla rader.

1+1

Skapar en kolumn med resultatet av 1 + 1 (2) i alla rader.

[UnitPrice] * [Quantity]

Skapar en kolumn med resultatet av att multiplicera två tabellkolumner.

[UnitPrice] * (1 – [Discount]) * [Quantity]

Beräknar det totala priset, med hänsyn till kolumnen Rabatt.

"Hello" & [Name]

Kombinerar Hej med innehållet i kolumnen Namn i en ny kolumn.

Obs!: Du kan använda anpassad kolumn för att slå samman värden från två eller fler kolumner i en anpassad kolumn. Mer information finns i Slå samman kolumner.

Anpassade kolumner, villkorsstyrd formatering i Excel och andra anpassningar av kalkylbladet tabeller finns kvar när du uppdaterar en fråga med Power Query. Power Query bevaras kalkylblad anpassningar som datastaplar, färgskalor, ikonuppsättningar eller andra regler med värde över uppdatering operationer och efter fråga redigeringar.

Anpassade kolumner

Överst på sidan

Obs!: Frågeredigeraren visas bara när du läser in, redigerar eller skapar en ny fråga med Power Query. I den här videon visas det fönster i Frågeredigeraren som visas när du har redigerat en fråga från en Excel-arbetsbok. Om du vill öppna Frågeredigeraren utan att läsa in eller redigera en befintlig arbetsbok går du till avsnittet Hämta externa data i menyfliksområdet i Power Query och väljer Från andra källor > Tom fråga. I följande video visas bara ett sätt att visa Frågeredigeraren.

Så här visar du Frågeredigeraren i Excel

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×