Infoga en anpassad kolumn i en tabell (Power Query)

Obs!: Power Query kallas Hämta och transformera in Excel 2016. Informationen här gäller båda. Mer information finns i Hämta och transformera i Excel 2016.

Obs!: Frågeredigeraren visas bara när du läser in, redigerar eller skapar en ny fråga. En snabb video om hur du visar Frågeredigeraren finns i slutet av den här artikeln.

Med Power Query kan du lägga till en indexerad eller anpassad kolumn (du anger formeln) i den aktuella frågan. När du skapar en kolumnformel valideras formelns syntax i Power Query. Denna validering är konsekvent med hur formler som tillhandahålls av dig valideras i dialogrutan Avancerad frågeredigering.

Jag vill

Infoga en indexerad kolumn

Infoga en anpassad kolumn

Infoga en indexerad kolumn

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Med hjälp av menyfliksområdet Frågeredigeraren

 1. I menyfliksområdet Frågeredigeraren klickar du på Infoga indexerad kolumn.

Med tabellikonen ( Tabellikonen ) i rutnätet för förhandsgranskning

 1. Klicka på tabellikonen ( Tabellikonen ).

 2. Välj Infoga indexerad kolumn i snabbmenyn. Kolumnen Index läggs till i frågetabellen. Om du vill kan du ändra namn på kolumnen.

Överst på sidan

Infoga en anpassad kolumn

En anpassad kolumn är en kolumn där värdet i en cell beräknas med en formel som du skapar. Mer information om Power Query-formelspråk finns i Läs om Power Query-formler.

Med hjälp av menyfliksområdet Frågeredigeraren

 1. I menyfliksområdet Frågeredigeraren klickar du på Infoga anpassad kolumn.

Med tabellikonen ( Tabellikonen ) i rutnätet för förhandsgranskning

 1. Klicka på tabellikonen ( Tabellikonen ) och klicka på Infoga anpassad kolumn.

Så här infogar du en anpassad kolumn

 1. I dialogrutan Infoga anpassad kolumn anger du ett namn på kolumnen och infogar sedan en kolumn i rutan Formel för anpassad kolumn:

  1. Dubbelklicka på en kolumn i listan Tillgängliga kolumner eller

  2. klicka på en kolumn i listan Tillgängliga kolumner och klicka på Infoga.

   Obs!:  Du kan använda flera referenskolumner så länge du avgränsar dem med en operator. Om du till exempel vill beräkna kolumnen TotalFörsäljning kan du lägga till Totalt och Moms med hjälp av formeln = each [Total] + [SalesTax].

 2. Klicka på OK.

Exempel på formler

Formel

Beskrivning

"abc"

Skapar en kolumn med texten abc i alla rader.

1+1

Skapar en kolumn med resultatet av 1 + 1 (2) i alla rader.

[UnitPrice] * [Quantity]

Skapar en kolumn med resultatet av att multiplicera två tabellkolumner.

[UnitPrice] * (1 – [Discount]) * [Quantity]

Beräknar det totala priset, med hänsyn till kolumnen Rabatt.

"Hello" & [Name]

Kombinerar Hej med innehållet i kolumnen Namn i en ny kolumn.

Obs!:  Du kan använda en anpassad kolumn när du slår samman värden från två eller fler kolumner i en enda anpassad kolumn. Mer information finns i avsnittet Slå samman kolumner.

Med Power Query, anpassade kolumner, villkorsstyrd formatering i Excel och andra anpassningar av kalkylblad bevaras tabeller när du uppdaterar en fråga. Power Query bevarar kalkylbladets anpassningar som datastaplar, färgskalor, ikonuppsättningar eller andra värdebaserade regler vid uppdateringsåtgärder och efter ändringar i frågan.

Anpassade kolumner

Överst på sidan

Obs!: Frågeredigeraren visas bara när du läser in, redigerar eller skapar en ny fråga med Power Query. I den här videon visas det fönster i Frågeredigeraren som visas när du har redigerat en fråga från en Excel-arbetsbok. Om du vill öppna Frågeredigeraren utan att läsa in eller redigera en befintlig arbetsbok går du till avsnittet Hämta externa data i menyfliksområdet i Power Query och väljer Från andra källor > Tom fråga. I följande video visas bara ett sätt att visa Frågeredigeraren.

Så här visar du Frågeredigeraren i Excel

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×