Infoga en ActiveX-kontroll

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Genom att skapa och distribuera en egen ActiveX-kontroll kan du spara tid och arbete för andra utvecklare av formulärmallar och dessutom erbjuda funktionalitet som inte finns tillgänglig i Microsoft Office InfoPath. Du kan göra Microsoft ActiveX-kontroller tillgängliga i designläge och sedan använda dessa kontroller i de formulärmallar du skapar.

Artikelinnehåll

När ska jag använda en ActiveX-kontroll?

Användaren i fokus

Kompatibilitetsfrågor

Infoga en ActiveX-kontroll i en formulärmall

Säkerhetstips

När ska jag använda en ActiveX-kontroll?

Vanligen använder man en ActiveX-kontroll när man vill lägga till funktioner i formulärmallen som inte finns i InfoPath, till exempel det skjutreglage som finns i Microsoft Windows.

Din organisation kan även skapa sina egna ActiveX-kontroller för specifika affärsändamål. Exempelvis kan ett sjukhus utveckla en ActiveX-kontroll som gör det möjligt att visa medicinska bilder på ett formulär. Säljare kan behöva ange hur många artiklar de sålt under en viss månad. Att då uppdatera en textruta manuellt kan vara besvärligt och orsaka fel eftersom säljarna måste öka värdet flera gånger. En anpassad ActiveX-kontroll som ökar värdet med ett musklick sparar tid och kan minska antalet fel.

Överst på sidan

Användaren i fokus

Vad användaren ser på formuläret beror helt på vilken typ av ActiveX-kontroll du använder i formulärmallen.

När du publicerar en formulärmall som innehåller en ActiveX-kontroll måste kontrollen vara installerad och registrerad på användarnas datorer för att de ska kunna öppna formulär som är baserade på formulärmallen. Vissa ActiveX-kontroller, till exempel de som följer med Microsoft Windows, är redan installerade och registrerade på användarnas datorer. Andra ActiveX-kontroller, till exempel kontroller som du utvecklat själv, är varken installerade eller registrerade. Är de inte det måste kontrollerna installeras och registreras på datorerna innan användarna kan använda ditt formulär.

Om du planerar att installera formulärmallen med ett installationsprogram kan du installera och registrera ActiveX-kontrollen samtidigt som formuläret. Du kan även ange en existerande installationsfil (CAB-fil) i guiden Lägg till anpassad kontroll som används för att installera kontrollen på användarnas datorer.

När du använder guiden Lägg till anpassad kontroll för att göra en ActiveX-kontroll tillgänglig för användarna måste du ange om du vill paketera en befintlig CAB-fil tillsammans med formulärmallen. Denna CAB-fil används för att installera och registrera kontrollen på användarnas datorer. Om du väljer att inkludera en CAB-fil i formulärmallen, och om användarna inte redan har installerat ActiveX-kontrollen, kommer InfoPath att uppmana användarna att installera kontrollen när de första gången öppnar ett formulär som är baserat på formulärmallen.

InfoPath installerar och registrerar kontrollen automatiskt om båda följande villkor är uppfyllda:

 • CAB-filen är signerad med ett digitalt certifikat som skapar en digital signatur i filen.

 • Den digitala signaturen kommer från utvecklaren eller en annan betrodd utgivare. Om CAB-filen är signerad utan att den som levererar den är betrodd på användarens dator visas ett säkerhetsmeddelande som uppmanar användaren att lägga till utgivaren i listan över betrodda utgivare på datorn.

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

När du skapar en formulärmall i InfoPath kan du välja att skapa en webbläsarkompatibel formulärmall. När du skapar en webbläsarkompatibel formulärmall är ActiveX-kontroller inte tillgängliga i åtgärdsfönstret Kontroller eftersom de inte kan visas i en webbläsare.

ActiveX-kontroller är inte heller tillgängliga i malldelar.

Överst på sidan

Infoga en ActiveX-kontroll i en formulärmall

Innan du kan lägga till en ActiveX-kontroll i en formulärmall, måste du göra den tillgänglig i åtgärdsfönstret kontroller. InfoPath innehåller en guiden Lägg till anpassad kontroll som hjälper dig genom processen med att välja ActiveX-kontrollen, inklusive en installationsfil .cab med formulärmallen, om det behövs och ange bindningsalternativ för och andra egenskaper för ActiveX-kontrollen.

Så här lägger du till en ActiveX-kontroll i åtgärdsfönstret Kontroller:

Om du utvecklar en egen ActiveX-kontroll för att användas med InfoPath måste du verifiera att kontrollen är både initierings- och skriptsäker innan du utför följande steg.

 1. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 2. Klicka på Lägg till eller ta bort anpassad kontroll längst ned i åtgärdsfönstret Kontroller.

 3. Klicka på Lägg till i dialogrutan Lägg till eller ta bort anpassade kontroller.

 4. Klicka på ActiveX-kontroll på första sidan i guiden Lägg till anpassad kontroll och klicka sedan på Nästa.

 5. Klicka på den kontroll du vill använda i listan Välj en kontroll på nästa sida i guiden Lägg till anpassad kontroll och klicka på Nästa.

  Obs!: I listan Välj en kontroll visas de ActiveX-kontroller som är registrerade på datorn, inklusive de ActiveX-kontroller som följer med Microsoft Windows. Om du har utvecklat en egen ActiveX-kontroll måste du registrera den för att kontrollen ska visas i listan Välj en kontroll. Om ActiveX-kontrollen inte är kompatibel med InfoPath, eller om systemet inte kan verifiera att kontrollen är säker, går det inte att lägga till den i InfoPath.

 6. Gör något av följande på nästa sida i guiden:

  • Om du vill inkludera en installationsfil (CAB-fil) i formulärmallen klickar du på Inkludera en CAB-fil, anger önskad fil och klickar på Next.

  • Om du vill installera ActiveX-kontrollen med hjälp av ett anpassat installationsprogram eller om ActiveX-kontrollen redan är installerad på användarnas datorer klickar du på Inkludera inte en CAB-fil och sedan på Next.

 7. Gör något av följande i listan Bindningsegenskap:

  • Om du vill binda en av ActiveX-kontrollens egenskaper till datakällan klickar du på ett alternativ.

   Obs!: Om ActiveX-kontrollen har egenskapen Värde markerar InfoPath den egenskapen automatiskt, men du kan ändra markeringen om det behövs.

  • Om du inte vill att ActiveX-kontrollen ska vara bunden till datakällan klickar du på (bind inte).

 8. Klicka på Nästa.

 9. Beroende på vilken typ av ActiveX-kontroll du valde att lägga till, kan listan Aktiverings- eller inaktiveringsegenskap visas. Om den visas klickar du på Nästa.

  Obs!: Om kontrollen har egenskapen Enabled markeras den automatiskt, men du kan ändra markeringen om det behövs.

 10. Om du angav en bindningsegenskap i steg 7 anger du nu de önskade bindningsalternativen.

  Hur gör jag?

  Gör något av följande i listan Fält- eller grupptyp:

  • Om du vill binda ActiveX-kontrollen till ett fält med en enkel datatyp klickar du på Fält (element eller attribut). Den här typen av bindning används av enklare ActiveX-kontroller, till exempel det skjutreglage som finns i Microsoft Windows. Om du markerar det här alternativet måste du ange ActiveX-kontrollens standarddatatyp, samt alla andra datatyper som ActiveX-kontrollen kan bindas till.

  • Om du vill binda ActiveX-kontrollen till ett fält med en anpassad datatyp klickar du på Fält (element med anpassad datatyp). Den här typen av bindning används av ActiveX-kontroller som används för att ändra specifik information, till exempel en ekvationsredigerare som redigerar MathML. Om du markerar det här alternativet måste du också ange ett namnområde för de XML-data som ska redigeras.

  • Om du vill binda ActiveX-kontrollen till ett fält eller en grupp, oavsett datatyp, klickar du på Fält eller grupp (alla datatyper). Den här typen av bindning används av ActiveX-kontroller som analyserar information som anges på en annan plats i formuläret, till exempel ett diagram, eller av ActiveX-kontroller som ändrar XML-data direkt.

 11. Klicka på Slutför.

 12. Läs bekräftelsen och avsluta guiden genom att klicka på Stäng.

 13. Klicka på OK i dialogrutan Lägg till eller ta bort anpassade kontroller.

När ActiveX-kontrollen visas i åtgärdsfönstret Kontroller kan du använda den i formulärmallen.

Infoga en ActiveX-kontroll i en ny, tom formulärmall

När du infogar en Microsoft ActiveX-kontroll i en formulärmall infogar InfoPath en anpassad kontroll som antingen är bunden till ett fält eller till en grupp i datakällan, beroende på vilka alternativ du valt i guiden Lägg till anpassad kontroll.

Obs!: Om andra utvecklare av formulärmallar behöver använda samma ActiveX-kontroll, och om kontrollen inte finns installerad på datorn, kan du skapa ett installationsprogram, till exempel ett Microsoft Windows Installer-paket (MSI-fil). Installationsprogrammet kan sedan användas för att snabbt och enkelt installera och registrera ActiveX-kontrollen på utvecklarnas datorer.

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på den ActiveX-kontroll du vill infoga under Infoga kontroller.

  Säkerhetsmeddelande : Var försiktig när du lägger till ActiveX-kontroller i formulärmallar. Beroende på hur ActiveX-kontrollerna har utformats kan användningen av kontrollerna utgöra en säkerhetsrisk. Använd endast kontroller från tillförlitliga källor.

 4. De egenskapssidor som är specifika för ActiveX-kontrollen visas tillsammans med de vanliga egenskapssidorna för ActiveX-kontroller. Dubbelklicka på ActiveX-kontrollen i formulärmallen om du vill se egenskapssidorna.

Så här infogar du en ActiveX-kontroll i en formulärmall som är baserad på en existerande datakälla

Om du baserar design formulärmallens på en befintlig Extensible Markup Language (XML) fil, databas eller webbtjänst härleder InfoPath fälten och grupperna i åtgärdsfönstret Datakälla från den befintliga datakällan. I det här scenariot kan du infoga en ActiveX-kontroll genom att dra ett fält från åtgärdsfönstret Datakälla till en formulärmall eller genom att infoga ActiveX-kontrollen från åtgärdsfönstret kontroller i stället, som beskrivs i följande procedur:

 1. Placera markören där du vill infoga kontrollen i formulärmallen.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Klicka på den ActiveX-kontroll du vill infoga under Infoga kontroller.

 4. Markera det fält där du vill lagra kontrollens data i dialogrutan Bindning för kontroll och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Säkerhetstips

När du utvecklar formulär som innehåller ActiveX-kontroller bör du tänka på att:

 • ActiveX-kontroller som används i InfoPath har striktare begränsningar än de ActiveX-kontroller som används i Windows Internet Explorer. InfoPath kräver till exempel att ActiveX-kontroller ska vara markerade som både initierings- och skriptsäkra. Om du utvecklar egna ActiveX-kontroller som ska användas i formulärmallar måste du implementera gränssnittet IObjectSafety så att InfoPath känner igen att kontrollen är markerad som både initierings- och skriptsäker.

 • Var försiktig när du lägger till ActiveX-kontroller i formulärmallen. ActiveX-kontroller kan vara skrivna på ett sätt som kan utgöra en säkerhetsrisk. Du bör endast använda kontroller från betrodda källor.

 • Det inte går att installera eller köra ActiveX-kontroller i formulärmallar som har en begränsad förtroendenivå (enligt inställningarna i dialogrutan Formuläralternativ i designläge).

 • Mer information om att utveckla säkrare ActiveX-kontroller finns på webbplatsen Microsoft Developer Network (MSDN).

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×