Infoga eller ta bort ett kalkylblad

Infoga eller ta bort ett kalkylblad

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Excel finns tre kalkylblad i en arbetsbok, men du kan lägga till fler kalkylblad (och andra typer av blad, som exempelvis ett diagramblad, makroblad eller dialogblad), byta namn på dem eller ta bort kalkylblad efter behov.

Kalkylbladets namn (eller rubrik) visas på kalkylbladets bladflik längst ned på skärmen. Standardnamnet är Blad1, Blad2 o.s.v., men du kan ändra kalkylbladets namn till ett mer passande.

Obs!: Bladflikar visas som standard. Om du inte ser dem, klicka på Alternativ > Avancerat > Visa alternativ för den här arbetsboken > Visa bladflikar.

Gör något av följande om du vill infoga ett nytt kalkylblad:

 • Klicka på knappen Nytt blad längst ned på skärmen.

  Klicka på knappen Nytt blad

 • Om du vill infoga ett nytt kalkylblad före ett befintligt kalkylblad markerar du kalkylbladet och klickar sedan på Start > Infoga > Infoga blad.

  Klicka på Infoga blad under Infoga på fliken Start

Om du vill ändra ordningen på kalkylbladen i en arbetsbok klickar du på fliken för kalkylbladet som du vill flytta och drar det sedan dit du vill ha det.

Vad vill du göra mer?

Infoga flera kalkylblad på samma gång

Ändra standardantalet av kalkylblad i en ny arbetsbok

Byta namn på ett kalkylblad

Ta bort ett eller flera kalkylblad

Infoga flera kalkylblad på samma gång

 1. Tryck på Skift och markera samma antal befintliga kalkylbladsflikar för de kalkylblad som du vill lägga till i den öppna arbetsboken. Om du till exempel vill lägga till tre kalkylblad markerar du tre befintliga flikar.

 2. Klicka på Start > Infoga > Infoga blad.

  Klicka på Infoga blad under Infoga på fliken Start

Om du vill ändra ordningen på kalkylbladen i en arbetsbok klickar du på fliken för kalkylbladet som du vill flytta och drar det sedan dit du vill ha det.

Ändra standardantalet av kalkylblad i en ny arbetsbok

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Ange antalet blad som du vill ska visas som standard när du skapar en ny arbetsbok i rutan Inkludera så här många blad under När du skapar nya arbetsböcker i kategorin Allmänt.

Byta namn på ett kalkylblad

 1. Högerklicka på den bladflik som du vill byta namn på i fältet med bladflikarna och klicka på Byt namn.

  Högerklicka på bladfliken och klicka på Byt namn

 2. Markera det aktuella namnet och skriv det nya namnet.

Ta bort ett eller flera kalkylblad

 1. Markera kalkylbladet eller kalkylbladen som du vill ta bort.

 2. Klicka på Start. Klicka sedan på pilen under Ta bort och klicka sedan på Ta bort blad.

  Klicka på pilen under Ta bort och klicka sedan på Ta bort blad

Du kan också högerklicka på bladfliken i ett kalkylblad eller på en bladflik i något markerat kalkylblad som du vill ta bort och sedan klicka på Ta bort blad.

Tips: 

 • Bladflikar visas automatiskt. Om du inte ser dem klickar du på Arkiv > Alternativ > Avancerat > Visa bladflikar.

 • När du markerar flera kalkylblad visas [Grupp] i namnlisten överst i kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om inget omarkerat kalkylblad visas högerklickar du på fliken för ett markerat kalkylblad och klickar sedan på Dela upp blad på snabbmenyn.

 • Du kan inkludera namnet på kalkylbladet när du skriver ut kalkylbladet.

  1. Klicka på Infoga > Sidhuvud och sidfot.

  2. Klicka där du vill att kalkylbladsnamnet ska visas i vyn Sidlayout.

  3. Klicka på Bladnamn Bild av knapp i gruppen Sidhuvud-/sidfotselement.

Obs!: Bladflikar visas som standard. Om du inte ser dem, klicka på Alternativ > Avancerat > Visa alternativ för den här arbetsboken > Visa bladflikar.

Gör något av följande om du vill infoga ett nytt kalkylblad:

 • Om du snabbt vill infoga ett nytt kalkylblad efter de befintliga kalkylbladen klickar du på fliken Infoga kalkylblad längst ned på skärmen.

  Bladflikar

 • Om du vill infoga ett nytt kalkylblad före ett befintligt kalkylblad markerar du kalkylbladet, klickar på Infoga i gruppen Celler på fliken Start och klickar sedan på Infoga blad.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tips: Du kan också högerklicka på fliken för ett befintligt kalkylblad och sedan klicka på Infoga. Klicka på Kalkylblad på fliken Allmänt och klicka sedan på OK.

  Obs!: Om du vill ändra ordningen på kalkylbladen i en arbetsbok klickar du på fliken för kalkylbladet som du vill flytta och drar det sedan dit du vill ha det.

Vad vill du göra?

Infoga flera kalkylblad på samma gång

Ändra standardantalet av kalkylblad i en ny arbetsbok

Infoga ett nytt blad som baseras på en anpassad mall

Byta namn på ett kalkylblad

Ta bort ett eller flera kalkylblad

Infoga flera kalkylblad på samma gång

 1. Håll ned SKIFT och markera samma antal befintliga kalkylbladsflikar för de kalkylblad som du vill lägga till i den öppna arbetsboken.

  Om du till exempel vill lägga till tre nya kalkylblad, markerar du tre kalkylbladsflikar för befintliga kalkylblad.

 2. Klicka på pilen under Infoga i gruppen Celler på fliken Start. Klicka därefter på Infoga blad.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tips: Du kan också högerklicka på de markerade bladflikarna och sedan klicka på Infoga. Klicka på Kalkylblad på fliken Allmänt och klicka sedan på OK.

 3. Om du vill ändra ordningen på kalkylbladen i en arbetsbok klickar du på fliken för kalkylbladet som du vill flytta och drar det sedan dit du vill ha det.

Ändra standardantalet av kalkylblad i en ny arbetsbok

 1. Klicka på fliken Arkiv.

  Vad är och var finns Microsoft Backstage-knappen?

  Mer information om Microsoft Backstage-knappen finns i Vad är och var finns Backstage-vyn?

 2. Klicka på Alternativ under Excel.

 3. Ange antalet blad som du vill ska visas som standard när du skapar en ny arbetsbok i rutan Inkludera så här många blad under När du skapar nya arbetsböcker i kategorin Allmänt.

 4. Klicka på någon av de andra flikarna när du vill visa filen igen.

Infoga ett nytt blad som baseras på en anpassad mall

 1. Om du vill kan du skapa en kalkylbladsmall som det nya kalkylbladet ska baseras på.

  Så här skapar du en kalkylbladsmall

  1. Markera det kalkylblad du vill använda som en mall.

  2. Klicka på fliken Arkiv.

  3. Klicka på Spara som under Info.

  4. Skriv namnet på kalkylbladsmallen i rutan Filnamn.

   • Om du vill skapa en anpassad kalkylbladsmall anger du det filnamn som du vill använda.

   • Om du vill skapa en standardkalkylbladsmall skriver du blad.

    Obs!: Anpassade mallar sparas automatiskt i mappen Mallar. Standardkalkylbladsmallen, blad.xltx eller blad.xltm bör sparas i mappen XLStart som vanligtvis finns i C:\Program\Microsoft Office\Office14\XLStart.

  5. Gör något av följande:

   • På en dator med Windows Vista klickar du på Excel-mall eller Makroaktiverad Excel-mall (.xltm) i listan.

   • På en dator med Microsoft Windows XP klickar du på Excel-mall eller Makroaktiverad Excel-mall (.xltm) i rutan Spara som.

  6. Klicka på Spara.

 2. Högerklicka på en bladflik i ett kalkylblad och klicka sedan på Infoga.

 3. Dubbelklicka på mallen för den typ av kalkylblad som du vill använda.

Byta namn på ett kalkylblad

 1. Högerklicka på den bladflik som du vill byta namn på i fältet med bladflikarna och klicka på Byt namn på blad.

  Bladflikar, Blad2 är markerat

 2. Markera det aktuella namnet och skriv det nya namnet.

  Tips: Du kan inkludera namnet på kalkylbladet när du skriver ut kalkylbladet.

  Så här skriver du ut kalkylbladsnamn

  1. Klicka på Sidhuvud/sidfot i gruppen Text på fliken Infoga.

  2. Klicka där du vill att kalkylbladsnamnet ska visas i vyn Sidlayout.

  3. Klicka på Bladnamn Bild av knapp i gruppen Sidhuvud-/sidfotselement.

Ta bort ett eller flera kalkylblad

 1. Markera kalkylbladet eller kalkylbladen som du vill ta bort.

  Tips: När flera kalkylblad är markerade visas [Grupp] i namnlisten överst i kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om inget omarkerat kalkylblad visas högerklickar du på fliken för ett markerat kalkylblad och klickar sedan på Dela upp blad på snabbmenyn.

 2. Klicka på pilen bredvid Ta bort i gruppen Celler på fliken Start. Klicka sedan på Ta bort blad.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tips: Du kan också högerklicka på bladfliken i ett kalkylblad eller på en bladflik i något markerat kalkylblad som du vill ta bort och sedan klicka på Ta bort blad.

Obs!: Bladflikar visas som standard. Om du inte ser dem, klicka på Excel-alternativ > Avancerat > Visa alternativ för den här arbetsboken > Visa bladflikar.

Gör något av följande om du vill infoga ett nytt kalkylblad:

 • Om du snabbt vill infoga ett nytt kalkylblad efter de befintliga kalkylbladen klickar du på fliken Infoga kalkylblad längst ned på skärmen.

  Bladflikar

 • Om du vill infoga ett nytt kalkylblad före ett befintligt kalkylblad markerar du kalkylbladet, klickar på Infoga i gruppen Celler på fliken Start och klickar sedan på Infoga blad.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tips: Du kan också högerklicka på fliken för ett befintligt kalkylblad och sedan klicka på Infoga. Klicka på Kalkylblad på fliken Allmänt och klicka sedan på OK.

Vad vill du göra?

Infoga flera kalkylblad på samma gång

Ändra standardantalet av kalkylblad i en ny arbetsbok

Infoga ett nytt blad som baseras på en anpassad mall

Byta namn på ett kalkylblad

Ta bort ett eller flera kalkylblad

Infoga flera kalkylblad på samma gång

 1. Håll ned SKIFT och markera samma antal befintliga kalkylbladsflikar för de kalkylblad som du vill lägga till i den öppna arbetsboken.

  Om du till exempel vill lägga till tre nya kalkylblad, markerar du tre kalkylbladsflikar för befintliga kalkylblad.

 2. Klicka på pilen under Infoga i gruppen Celler på fliken Start. Klicka därefter på Infoga blad.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tips: Du kan också högerklicka på de markerade bladflikarna och sedan klicka på Infoga. Klicka på Kalkylblad på fliken Allmänt och klicka sedan på OK.

Ändra standardantalet av kalkylblad i en ny arbetsbok

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen > Excel-alternativ.

 2. Ange antalet blad som du vill ska visas som standard när du skapar en ny arbetsbok i rutan Inkludera så här många blad under När du skapar nya arbetsböcker i kategorin Vanliga alternativ.

Överst på sidan

Infoga ett nytt blad som baseras på en anpassad mall

 1. Om du vill kan du skapa en kalkylbladsmall som det nya kalkylbladet ska baseras på.

  Så här skapar du en kalkylbladsmall

  1. Markera det kalkylblad du vill använda som en mall.

  2. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Spara som.

  3. Skriv namnet på kalkylbladsmallen i rutan Filnamn.

   • Om du vill skapa en anpassad kalkylbladsmall anger du det filnamn som du vill använda.

   • Om du vill skapa en standardkalkylbladsmall skriver du blad.

    Obs!: Anpassade mallar sparas automatiskt i mappen Mallar. Standardkalkylbladsmallen, blad.xltx eller blad.xltm bör sparas i mappen XLStart som vanligtvis finns i C:\Program\Microsoft Office\Office12\XLStart.

  4. På en dator med Windows Vista   

   • Klicka på Excel-mall eller Makroaktiverad Excel-mall (.xltm) i listan.

    På en dator med Microsoft Windows XP   

    • Klicka på Excel-mall eller Makroaktiverad Excel-mall (.xltm) i rutan Spara som.

  5. Klicka på Spara.

 2. Högerklicka på en bladflik i ett kalkylblad och klicka sedan på Infoga.

 3. Dubbelklicka på mallen för den typ av kalkylblad som du vill använda.

Byta namn på ett kalkylblad

 1. Högerklicka på den bladflik som du vill byta namn på i fältet med bladflikarna och klicka på Byt namn.

  Bladflikar, Blad2 är markerat

 2. Markera det aktuella namnet och skriv det nya namnet.

  Tips: Du kan inkludera namnet på kalkylbladet när du skriver ut kalkylbladet.

  Så här skriver du ut kalkylbladsnamn

 1. Klicka på Sidhuvud/sidfot i gruppen Text på fliken Infoga.

 2. Klicka där du vill att kalkylbladsnamnet ska visas i vyn Sidlayout.

 3. Klicka på Bladnamn Bild av knapp i gruppen Sidhuvud-/sidfotselement.

Ta bort ett eller flera kalkylblad

 1. Markera kalkylbladet eller kalkylbladen som du vill ta bort.

  Tips: När flera kalkylblad är markerade visas [Grupp] i namnlisten överst i kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om inget omarkerat kalkylblad visas högerklickar du på fliken för ett markerat kalkylblad och klickar sedan på Dela upp blad på snabbmenyn.

 2. Klicka på pilen bredvid Ta bort i gruppen Celler på fliken Start. Klicka sedan på Ta bort blad.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tips: Du kan också högerklicka på bladfliken i ett kalkylblad eller på en bladflik i något markerat kalkylblad som du vill ta bort och sedan klicka på Ta bort.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×