Office
Logga in

Infoga eller ta bort en webbdel på en klassisk sida

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

I den här artikeln visar hur du infogar och tar bort webbdelar och webbdelen zoner med hjälp av Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Dessutom förklarar och illustrerar förhållandet mellan webbdelar, webbdelszoner och webbdelssidor.

Om du vill infoga och ta bort webbdelar och webbdelszoner i en Microsoft SharePoint-webbplats, måste du ha behörigheten Lägg till/ta bort privata webbdelar eller behörigheten Lägg till och anpassa sidor. Som standard beviljas minst en av dessa behörigheter till medlemmar i deltagare, Web Designer och webbplats administratörsgrupper. Om det inte går att infoga eller ta bort en webbdel eller webbdelszon kontaktar du serveradministratören.

I den här artikeln

Vad är webbdelar, webbdelszoner och webbdelssidor?

Infoga en webbdel

Ta bort en webbdel

Vad är webbdelar, webbdelszoner och webbdelssidor?

När du infogar eller ta bort en webbdel bör du placerar det på en webbdelssida och du kan vara att placera den i en webbdelszon. Det kan vara bra att känna till alla tre av följande termer:

 • Webbdelar    Webbdelar är modulärt enheter av information som består av en namnlist, en ram och innehåll. Webbdelar kan du skapa personligt anpassade användargränssnitt genom att helt enkelt dra enskilda webbdelar till en webbsida. Alla webbdelar tillgängliggör vissa innehåll eller data på en sida och kan även göra det möjligt för användare att arbeta med eller ändra dessa data via webbläsaren. Med hjälp av webbdelar på sidor i en SharePoint-webbplats kan användare kan komma åt data från både i och utanför organisationen.

  Du kan till exempel infoga uppgiftslista på en sida där du vill kunna visa innehållet i uppgiftslistan. Dra aktivitetslista från åtgärdsfönstret Webbdelar till sidan skapas en listvywebbdel. Du kan infoga webbdelen samma på flera sidor. Du kan även infoga den på samma sida flera gånger. Varje gång som informationen i uppgiftslistan ändras visas ändringarna i varje instans av webbdelen Listvy på alla sidor. Om det finns en annan lista vars innehåll du vill kunna visa sida vid sida om innehållet i uppgiftslistan kan infoga du webbdelar för båda listor på en enda sida konsolidera information på en plats.

 • Webbdelszoner    En webbdelszon är en webbdel behållare som kan konfigureras till kontrollen organisationen och format för de webbdelar som finns i den. Webbdelszoner gör det möjligt inte bara att gruppera och ordna webbdelar, utan också att anpassa dem i webbläsaren och ange vilka som får ändra dem där. Var och en av de enskilda webbdelarna på en webbdelssida kan eller kanske inte är placerade inom en webbdelszon:

  • Webbdelen finns i en webbdelszon    När en webbdel finns inuti en webbdelszon lagras webbdelsegenskaperna i innehållsdatabas i Windows SharePoint Services 3.0, inte i ASPX-sida. Genom att infoga en webbdel i ett område kan därför gör du det möjligt för användare att interagera med eller ändra den webbdel via webbläsaren.

  • Webbdelen inte finns i en webbdelszon    När en webbdel inte finns inuti en webbdelszon lagras webbdelsegenskaperna i ASPX-sida och inte i innehållsdatabas i Windows SharePoint Services 3.0. Genom att infoga en webbdel utan att omsluta i en zon, därför tillåta användare att visa webbdelen men förhindrar du att interagera med eller ändra webbdel via webbläsaren. Det kan vara användbart om du inte vill att användare ska kunna göra ändringar, till webbdelen eller på samma sätt som att den visas på sidan.

 • Webbdelssidor    När de är används finns webbdelar på en webbdelssida, vilket är en särskild typ av Microsoft ASP.NET (ASPX) sidan som innehåller minst en webbdel eller webbdelszon. När du lägger till en webbdel eller webbdelszon till en tom ASPX-sida med Office SharePoint Designer 2007 blir en webbdelssida sidan automatiskt och tar del av programsatsen nödvändiga sida som identifierar den som en webbdelssida.

Du kan se alla tre komponenter som kapslade behållare. Webbdelarna själva innehåller data som du vill visa och kanske ändra eller påverka. Webbdelszonerna är valfritt underbehållare i webbdelssidan som innehåller en eller flera webbdelar – gör det möjligt att gruppera och ordna dessa webbdelar på sidan anpassa dem när du visar dem i webbläsaren och ange vem som har behörighet s kan du visa och anpassa dem på det sättet. Och webbdelssidan innehåller webbdelar och webbdelszonerna.

Till exempel i följande schema rita på en webbdelssida, en av de tre skuggade webbdelszonerna innehåller endast en webbdel och de andra varje innehåller två. Observera att inom en webbdelszon flera webbdelar kan ordnas vågrätt eller lodrätt. Observera också att något av de olika webbdelar som inte finns i en zon alls – en ordning som kan användas om användarna inte behöver kunna anpassa webbdelen i webbläsaren.

Sambandet mellan webbdelar och webbdelszoner och webbdelssidor

1. webbdelszon som innehåller en enda webbdel

2. webbdelszon som innehåller två webbdelar ordnas vågrätt

3. webbdelen inte finns i en webbdelszon och därför inte anpassningsbara i webbläsaren

4. webbdelszon som innehåller två webbdelar ordnas lodrätt

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Infoga en webbdel

Varje gång du infogar en webbdel på en webbdelssida du bestämmer dig för om du vill infoga den i en webbdelszon. Det finns flera fördelar med att använda webbdelszoner:

 • Anpassa i webbläsaren    Endast webbdelar som finns i en webbdelszon kan anpassas av en användare som visar dem i webbläsaren.

 • Gruppera och ordna om    Använda webbdelszoner får du större kontroll över hur din webbdelar ordnas på sidan. Dessutom när du lägger till flera webbdelar i en enda webbdelszon, kan du antingen staplar dem lodrätt inom zonen eller arrangera dem sida vid sida vågrätt.

 • Format och utseende    En av de egenskaper du kan styra för alla webbdelar i en enda webbdelszon är om de visas en rubrik endast, stapel både en namnlist och en kantlinje eller ingetdera.

 • Access    Du kan styra om användare ska kunna för varje webbdelszon:

  • Lägga till, ta bort, ändra storlek på och flytta webbdelar.

  • Ändra sin egen personliga inställningar för webbdelen.

  • Ändra inställningar för webbdelen för alla användare.

Infoga en webbdelszon

Infoga en webbdel

Infoga en webbdelszon

 1. Öppna den sida där du vill infoga webbdelszonen i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Om åtgärdsfönstret Webbdelar inte redan är öppen, öppnar du den genom att klicka på Webbdelar på menyn Åtgärdsfönster.

 3. Klicka på platsen på sidan där du vill infoga webbdelszonen i Design-vyn.

 4. Klicka på Ny webbdelszon längst ned i åtgärdsfönstret Webbdelar.

  Ny webbdelszon infogas på sidan.

 5. Högerklicka på den nya webbdelszonen och klicka sedan på Egenskaper för webbdel Zone på snabbmenyn.

 6. Gör något av följande i dialogrutan Egenskaper för webbdel zon:

  • Ge zonen en rubrik    Skriv ett namn för den nya zonen i rutan Zonrubrik under allmänna inställningar.

  • Välj en ram-format    Klicka på det format du vill använda i listan Ramformat under allmänna inställningar.

  • Välj en layout för zonen    Klicka på upp och ned (lodrät layout) eller sida vid sida (vågrät layout) under Layout webbdelar som finns i zonen.

  • Kontroll ändringar i webbläsaren    Markera kryssrutorna om du vill tillåta användare att utföra de markerade ändringarna när du visar sidan i en webbläsare eller avmarkera kryssrutorna om du vill hindra användare från att göra dessa ändringar under webbläsarinställningar för webbdelar i zonen.

 7. Klicka på OK när du är klar.

Infoga en webbdel

 1. Öppna den sida där du vill infoga webbdelen i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Om åtgärdsfönstret Webbdelar inte redan är öppen, öppnar du den genom att klicka på Webbdelar på menyn Åtgärdsfönster.

 3. Leta upp den webbdel som du vill infoga genom att göra något av följande i åtgärdsfönstret Webbdelar:

  • Visa andra webbdelar i den aktuella listan    Klicka på Nästa eller föregående.

  • Använd ett annat filter för det aktuella galleriet    Klicka på Filter och klicka sedan på ett alternativ i rutan Visa.

  • Bläddra ett annat galleri    Klicka på ett annat galleri i gallerilistan.

   Åtgärdsfönstret Webbdelar

   1. Klicka på ett annat galleri att bläddra bland för webbdelar.

   2. Klicka på Filter och klicka sedan på ett alternativ i rutan Visa för att ändra vilka webbdelar i galleriet aktuella visas i listan.

   3. Klicka på Nästa (eller föregående ) om du vill visa fler objekt i listan som är filtrerad.

   Meddelanden: 

   • Du kan klicka på namnlisten i åtgärdsfönstret Webbdelar för att visa menyn Sök efter webbdelar visas i följande illustration. Med alternativen på menyn kan importera du även webbdelar från andra platser eller söka efter dem i alla tillgängliga gallerier efter rubrik eller beskrivning.

    Menyn Sök efter webbdelar

   • Om du inte hittar den webbdel som du vill använda kan administratören för webbplatsen på den högsta nivån kanske har tagit bort den eller ändrat dess rubrik. Om du behöver hjälp kontaktar du administratören för webbplatsen på översta nivån.

 4. Dra webbdelen till önskad plats på sidan.

  När du drar webbdelen, anger en grå List insättningspunkten aktuella plats.

  Insättningspunkten i form av en grå list

  När du släpper upp musknappen infogas ny webbdel på sidan.

  Ny webbdel på sidan

 5. Högerklicka på den nya webbdelen och klicka sedan på Egenskaper för webbdel på snabbmenyn.

 6. Ange de värden som du vill använda för den nya webbdelen.

  Alla webbdelar delar en gemensam uppsättning egenskaper som styr deras utseende, layout och avancerade egenskaper. Följande tabeller identifiera och beskriva dessa gemensamma egenskaper.

  De gemensamma webbdelsegenskaper som visas i verktygsfönstret kan skilja sig från vad som beskrivs här för någon av olika anledningar:

  • Du måste ha rätt behörighet för att området Avancerat ska visas i verktygsfönstret.

  • För en viss webbdel-webbdel utvecklare kan ha valt att visa en eller flera av dessa gemensamma egenskaper eller kan ha valt att skapa och visa ytterligare egenskaper som inte visas under utseende, Layout och Avancerat avsnitt i verktygsfönstret.

  • Vissa behörighets- och egenskapsinställningar kan inaktivera eller dölja webbdelsegenskaper.

   Egenskaper för utseende

Egenskap

Beskrivning

Titel

Anger titeln för webbdelen som visas i namnlisten för webbdelen.

Höjd

Anger webbdelens höjd.

Bredd

Anger webbdelens bredd.

Chrome-läge

Anger om hela webbdelen visas på sidan när en användare öppnar webbdelssidan. Som standard har Chrome-läget inställningen Normal och hela webbdelssidan visas. Om inställningen Minimera används visas bara namnlisten.

Chrome-typ

Anger om namnlisten och kantlinjen för webbdelsramen visas.

Layoutegenskaper för

Egenskap

Beskrivning

Stäng webbdelen

Anger om webbdelen är öppen eller stängd på sidan. Om den här kryssrutan är markerad är webbdelen stängd. Om den här kryssrutan är avmarkerad är webbdelen öppen.

Stänga en webbdel är inte samma som dölja den eller ta bort den från sidan helt. En stängd webbdel är fortfarande synlig på sidan i Office SharePoint Designer 2007 men är nedtonad. En stängd webbdel visas inte på sidan i webbläsaren, men det är lagrat i stängd galleriet webbdelar, från där kan du öppna den igen. Du kan stänga en webbdel för någon av olika anledningar. Till exempel:

 • Du för tillfället vill inte använda en viss webbdel på sidan, men du har gjort anpassningar och anpassningar som du inte vill att behöva konfigurera om om du bestämmer dig för att lägga till det igen till sidan senare.

 • På samma sätt kan du ha en webbdel som du vill använda på en sida under vissa tider. Om du vill återge webbdelen inaktiv när man inte ville du stänger du det och öppnar den när du vill ha den igen.

 • Om du skapar en anpassad webbdel som vill du göra tillgänglig för användare av en specifik sida så att de kan inkludera det i deras anpassning av vyer på sidan, men du inte vill göra den webbdel tillgänglig i större webbdelsgalleriet för hela webbplatsen , du kan lägga till webbdelen på sidan i den delade vyn, konfigurera webbdelen önskat och Stäng den.

 • Om en webbdel som du skapar eller anpassa orsakar att sidan ska fungera felaktigt kan stänga du webbdelen tills du åtgärda.

Dold

Anger om webbdelen är synliga när en användare öppnar webbdelssidan. Om den här kryssrutan är markerad syns webbdelen bara när du utformar sidan och den har (dolt) läggs till rubriken.

Du kan dölja en webbdel om du vill använda det för att skicka data till en annan webbdel via en webbdelsanslutning men inte vill visa webbdelen.

Riktning

Anger riktningen på texten i webbdelens innehåll. Till exempel är arabiska och hebreiska höger-till-vänster-språk. Svenska och de flesta andra europeiska språk är vänster till höger-språk.

Avancerade egenskaper

Följande egenskaper gäller för en webbdel när det visas i webbläsaren. När du arbetar i Office SharePoint Designer 2007 kan har du alltid full obegränsad behörighet till innehållet på sidan (om du arbetar i deltagarläge).

Egenskap

Beskrivning

Tillåt minimering

Anger om webbdelen kan minimeras.

Tillåt stängning

Anger om webbdelen är öppen eller stängd på sidan. Om den här kryssrutan är markerad är webbdelen stängd. Om den här kryssrutan är avmarkerad är webbdelen öppen.

Stänga en webbdel är inte samma som dölja den eller ta bort den från sidan helt. En stängd webbdel är fortfarande synlig på sidan i Office SharePoint Designer 2007 men är nedtonad. En stängd webbdel visas inte på sidan i webbläsaren, men det är lagrat i stängd galleriet webbdelar, från där kan du öppna den igen. Du kan stänga en webbdel för någon av olika anledningar. Till exempel:

 • Du för tillfället vill inte använda en viss webbdel på sidan, men du har gjort anpassningar och anpassningar som du inte vill att omkonfigurera om du bestämmer dig för att lägga till det igen till sidan senare.

 • På samma sätt kan du ha en webbdel som du vill använda på en sida under vissa tider. Om du vill återge webbdelen inaktiv när den inte vill du att stänga och öppna den när du vill ha den igen.

 • Om du skapar en anpassad webbdel som vill du göra tillgänglig för användare av en specifik sida så att de kan inkludera det i deras anpassning av vyer på sidan, men du inte vill göra den webbdel tillgänglig i större webbdelsgalleriet för hela webbplatsen , du kan lägga till webbdelen på sidan i den delade vyn, konfigurera webbdelen önskat och Stäng den.

 • Om en webbdel som du skapar eller anpassa orsakar att sidan ska fungera felaktigt kan stänga du webbdelen tills du åtgärda.

Tillåt dölj

Anger om webbdelen kan döljas.

Du kan dölja en webbdel om du vill använda det för att skicka data till en annan webbdel via en webbdelsanslutning men inte vill visa webbdelen.

Tillåt zonbyte

Anger om webbdelen kan flyttas till en annan zon.

Tillåt anslutningar

Anger om webbdelen kan anslutas till andra webbdelar.

Tillåt redigering i personlig vy

Anger om webbdelsegenskaperna kan ändras i personlig vy.

Exportläge

Anger data som är tillåtet exporteras för webbdelen.

Titel-URL

Anger URL-Adressen till en fil som innehåller ytterligare information om webbdelen. Filen visas i ett separat webbläsarfönster när du klickar på webbdelens rubrik.

Beskrivning

Anger ett skärmtips som visas när du placerar muspekaren på webbdelen rubrik eller webbdel. Värdet för den här egenskapen används också när du söker efter webbdelar med hjälp av kommandot Sök på menyn Sök efter webbdelar som visas när du klickar på namnlisten i åtgärdsfönstret Webbdelar.

Webbadress för hjälp

Anger platsen för en fil som innehåller hjälpinformation om webbdelen. Hjälpinformationen visas i ett separat webbläsarfönster när du klickar på kommandot Hjälp på menyn Webbdel .

Hjälpläge

Anger hur hjälpinnehållet för en webbdel visas i webbläsaren.

Välj ett av följande alternativ:

 • Modal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan.

 • Ickemodal Ett nytt webbläsarfönster öppnas, om webbläsaren stöder den funktionen. Användaren måste inte stänga fönstret för att kunna gå tillbaka till webbsidan. Det här är standardinställningen.

 • Navigera Webbsidan öppnas i det aktuella webbläsarfönstret.

Obs!: Även om ASP.NET-webbdelar stöder den här egenskapen, standardhjälpavsnitten öppnas i Windows SharePoint Services 3.0 endast i ett separat webbläsarfönster.

Bild-URL för katalogikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas som ikonen webbdel i listan med webbdelar. Bildstorleken måste vara 16 x 16 pixlar.

Bild-URL för titelikon

Anger platsen för en fil som innehåller en bild som ska användas i namnlisten för webbdelen. Bildstorleken måste vara 16 x 16 pixlar.

Importfelmeddelande

Anger meddelandet som visas om det uppstår problem när webbdelen importeras.

Länkar till mer information om egenskaper för webbdelen, inklusive information om egenskaper för specifika webbdelar i avsnittet Se även.

 1. Klicka på OK när du är klar med inställningen egenskaper.

Tips: Du kan också infoga en webbdel genom att klicka på Infoga markerad webbdel längst ned i åtgärdsfönstret Webbdelar. Det kan dock vara svårt att placera insättningspunkten exakt dit du vill att den när en webbdelszon innehåller mer än en webbdel. Vi rekommenderar att du använder knappen Infoga markerad webbdel när du infogar en webbdel i en webbdelszon som inte innehåller andra webbdelar.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Ta bort en webbdel

En tumregel när du tar bort en webbdel från en sida tas endast webbdelen själva bort från sidan. Associerade innehåll och data – i en lista eller ett bibliotek, till exempel – är fortfarande tillgängliga och webbdelen är fortfarande tillgängligt i galleriet och kan läggas till igen när som helst. Undantag från denna regel ta med webbdelen Innehållsredigeraren och andra webbdel som innehåller endast statiskt innehåll som har lagts till den aktuella sidan. Sådant innehåll tas bort permanent om webbdelen tas bort.

Obs!: När du tar bort en webbdelszon från en sida du också ta bort från sidan webbdelar i zonen.

När du väljer en webbdel eller webbdelszon för borttagning visas kontrollerar du att du väljer det objekt som du vill ta bort. Snabbtaggsväljare som finns på överst i dokumentfönstret och visas i följande illustration kan gör det enklare att gör genom att identifiera det exakta objekt som för närvarande är vald.

snabbtaggsväljare

Tips: Piltangenterna kan vara mer användbara än med musen när du vill justera markeringen, särskilt när objekt överlappar eller är ovanpå det på andra objekt. Varje gång du trycker på en piltangent Kontrollera Snabbtaggsväljaren om du vill se hur markeringen har ändrats.

 1. Öppna den sida som du vill ta bort en webbdel eller webbdelszon i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Om Snabbtaggsväljaren inte visas klickar du på SnabbtaggsväljarenVisa-menyn för att visa den.

 3. Leta reda på webbdelen eller webbdelszon som du vill ta bort i designvyn, och klicka sedan på den så att den markeras.

  Kontrollera Snabbtaggsväljaren och kontrollera att du valt rätt objekt. Använd piltangenterna för att justera markeringen om det behövs. Till exempel i följande illustration Snabbtaggsväljaren anger att en webbdel markeras, inte webbdelszonen.

  Snabbtaggsväljaren med markerad webbdel

  I nästa bild webbdelen zone markeras inte webbdelen.

  Snabbtaggsväljaren med markerad webbdelszon

 4. När du är säker på att ditt val är korrekt, trycker på DELETE.

  Den markerade webbdelen eller webbdelszonen tas bort från sidan.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Överst på sidan</link>

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×