Infoga eller ta bort en sidbrytning i en projektplan

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Microsoft Office Project 2007 infogar sid brytningar automatiskt när du skriver ut, men du kan även infoga manuella sid brytningar för att hålla viss information, till exempel en sammanfattningsaktivitet och dess under aktiviteter, tillsammans på samma sida.

Manuella sid brytningar markeras med en prickad linje så att den blir lätt att identifiera.

Infoga en sidbrytning

  1. Markera den aktivitet eller resurs som du vill ska visas överst på en ny sida.

    Obs!: Det går inte att infoga en sid brytning i en tom rad.

  2. Klicka på sid brytningInfoga -menyn.

Tips: Om de vyer som du vill skriva ut inte visas korrekt när du har infogat manuella sid brytningar klickar du på Skriv utArkiv -menyn och markerar sedan kryss rutan manuella sid brytningar .

Meddelanden: 

  • Manuella sid brytnings inställningar sparas tillsammans med projekt filen.

  • Det går inte att infoga en sid brytning direkt i en rapport. Men sid brytningar som infogas i en vy visas i rapporter som innehåller samma typ av information som vyn. Om du till exempel väljer en aktivitet och sedan infogar en sid brytning i vyn aktivitets lista inträffar sid brytningen före aktiviteten i en aktivitets rapport.

  • När du filtrerar eller sorterar information i en vy eller rapport stannar varje sid brytning med den aktivitet eller resurs som marker ATS när du infogade sid brytningen. Om en aktivitet inte visas när du använder ett filter visas inte heller sid brytningen som är kopplad till aktiviteten i vyn eller rapporten.

Överst på sidan

Ta bort en sidbrytning

Du kan bara ta bort sid brytningar som är infogade manuellt i en vy. Du kan inte ta bort sid brytningar som infogas automatiskt av Microsoft Office Project.

  1. I fältet aktivitets namn eller resurs namn väljer du aktivitet eller resursen under sid brytningen.

  2. Klicka på ta bort sid brytningInfoga -menyn.

Obs!: Alla manuellt infogade sid brytningar kan tas bort samtidigt. Markera alla aktiviteter i vyn genom att klicka på en kolumn rubrik och klicka sedan på ta bort alla sid brytningarInfoga -menyn.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×