Infoga eller rita en tabell

Om du snabbt vill infoga en standardtabell klickar du på Infoga > Tabell och drar sedan markören över rutnätet tills du har markerat önskat antal kolumner och rader.

Infoga ett tabellrutnät

Klicka med musen så visas tabellen i dokumentet. Om du behöver justera den kan du infoga rader och kolumner, ta bort rader och kolumner eller sammanfoga celler till en enda cell.

Om du klickar i tabellen visas tabellverktygen.

Fliken Tabellverktyg

Du kan använda tabellverktygen för att välja olika färger och tabellformat, lägga till kantlinjer i tabellen och ta bort kantlinjer från tabellen. Du kan till och med lägga in en formel som beräknar summan av alla tal i en kolumn or rad.

Om det finns text i dokumentet som skulle se bättre ut i tabellform kan du använda Word för att konvertera texten till en tabell.

Infoga större tabeller eller tabeller med anpassad bredd

Obs!: Gäller endast skrivbordsversioner av Word. Gäller inte Word Online.

Använd kommandot Infoga tabell om du vill lägga till en större tabell eller få mer kontroll över kolumnerna.

Infoga tabell

På så sätt kan du skapa en tabell med fler än tio kolumner och åtta rader, och dessutom ange hur kolumnbredden ska hanteras.

 1. Klicka på Infoga > Tabell > Infoga tabell.

 2. Ange önskat antal kolumner och rader
  Med dialogrutan Infoga tabell får du mer kontroll över tabellens utseende.

 3. I avsnittet Autopassa kan du välja mellan tre olika alternativ för att ange hur breda kolumnerna ska vara:

  • Fast kolumnbredd: Du kan låta kolumnbredden ställas in automatiskt i Word med hjälp av Auto, eller också kan du ange en specifik bredd för alla kolumner.

  • Autopassa efter innehållet: Med det här alternativet skapas mycket smala kolumner som blir bredare när du lägger till innehåll.

  • Autopassa efter fönstret: Med det här alternativet ändras bredden på hela tabellen automatiskt, så att den passar dokumentets storlek.

 4. Om du vill att alla tabeller som du skapar ska se ut som den tabell du håller på att skapa just nu markerar du kryssrutan Spara måtten för nya tabeller.

Utforma din egen tabell genom att rita

Obs!: Gäller endast skrivbordsversioner av Word. Gäller inte Word Online.

Om du vill ha mer kontroll över formen på raderna och kolumnerna i tabellen, eller om du vill basera tabellen på något annat än ett standardrutnät, använder du verktyget Rita tabell för att skapa exakt den tabell som du vill ha.

Rita tabell

Du kan till och med dra diagonala linjer och rita celler inuti andra celler.

 1. Klicka på Infoga > Tabell > Rita tabell. Pekaren ändras till en penna.

 2. Rita en rektangel som får utgöra tabellens kantlinjer. Dra sedan linjer för kolumnerna och raderna inuti rektangeln.

  Att rita en tabell

 3. Radera en linje:

  • I Word 2013 och Word 2016: Klicka på fliken Layout under Tabellverktyg.

  • I Word 2007 och Word 2010: Klicka på fliken Design under Tabellverktyg.

  Klicka på Radera och sedan på den linje du vill ta bort.

  Knappen Radera

 4. Om du vill fördela alla rader och kolumner jämnt klickar du på Fördela rader eller Fördela kolumner i gruppen Cellstorlek på fliken Layout under Tabellverktyg.

Snabbreferens

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×