Infoga eller bifoga filer till anteckningar

Med anteckningsböcker som du skapar i OneNote kan du samla in och spara alla typer av information på ett ställe. Att infoga information från andra källor är ett bra sätt att spara tid. I stället för att skriva in informationen på nytt eller lita på länkar till dokument och filer som kan bli otillgängliga när du är offline, kan du flytta innehållet du behöver direkt till OneNote – antingen som en bifogad fil eller en utskrift som du kan kommentera.

Bifoga en fil

Om du bifogar en fil (till exempel ett Microsoft Word-dokument) på en sida i OneNote placeras en kopia av filen i dina anteckningar. Filen visas som en ikon som du kan dubbelklicka på för att öppna och redigera innehållet i filen.

 1. Klicka någonstans på sidan i OneNote där du vill infoga en fil.

 2. Klicka på Infoga > Bifogad fil.

  Infoga en fil i dina anteckningar som en bifogad fil

 3. Klicka på den fil du vill bifoga i dialogrutan Välj dokument som ska infogas och klicka sedan på Infoga.

 4. Om du uppmanas att göra fler val klickar du på Bifoga fil

  En kopia av filen infogas på den aktuella sidan och visas som en ikon som du kan öppna.

Bifogade filer lagras som en del av den associerade anteckningsboken. Om du flyttar en anteckningsbok till en annan plats flyttas eventuella infogade filer med anteckningsboken. 

Viktigt!: OneNote bifogar bara statiska ögonblicksbilder av källdokumenten eller filer som du infogar i anteckningar. Det finns ingen länk till källfilen. Ändringar du gör av kopian i OneNote visas inte i originalet. Och om du ändrar originalet uppdateras inte kopian.

Det går att bädda in två typer av Microsoft Office-filer i OneNote som har en relation mellan den inbäddade versionen och deras källfiler: Du kan lägga till ett Excel-kalkylblad på en sida eller lägga till ett Visio-diagram på en sida.

Infoga en fil som utskriftsbild

När du infogar en fil som en utskriftsbild placeras en bild av dess innehåll på en sida i OneNote. Det går inte att redigera utskriftsbilder som vanliga anteckningar så de är ett bra val om du vill behålla den ursprungliga formateringen. Infogade utskriftsbilder fungerar precis som infogade bilder. Du kan ändra storlek på dem och flytta dem vart som helst på sidan.  Du kan lägga till anteckningar eller kommentarer i bilden och även kopiera text från en utskriftsbild och klistra in den som redigerbar text.

 1. Klicka någonstans på sidan i OneNote där du vill infoga en utskriftsbild.

 2. Klicka på Infoga > Utskriftsbild.

 3. Klicka på den fil du vill infoga i dialogrutan Välj dokument som ska infogas och klicka sedan på Infoga.

Obs!: Om du vill infoga ett lösenordsskyddat dokument måste du ange rätt lösenord innan dokumentet kan skrivas ut till OneNote.

Kopiera text från en utskriftsbild

Du kan extrahera text från en utskriftsbild och klistra in den i dina anteckningar. Detta är användbart om du vill göra ändringar i texten eller om du vill kopiera någon del av texten till ett e-postmeddelande eller någon annan typ av fil, till exempel ett Word-dokument.

 1. Högerklicka på bilden och gör något av följande:

  • Klicka på Kopiera text från den här sidan i utskriftsbilden om du vill kopiera text från enbart den markerade bilden (sidan).

  • Klicka på Kopiera text från alla sidor i utskriftsbilden om du vill kopiera texten från alla bilderna (sidorna).

 2. Klicka på den plats där du vill klistra in den kopierade texten och tryck på Ctrl+V.

Obs!: Funktionen i OneNotes texttolkning beror på kvaliteten i det infogade dokumentets eller filens källformatering. Kontrollera alltid att texttolkningen är korrekt när du klistrar in text som du har kopierat från en bild eller filutskrift.

Vad vill du göra?

Bifoga ett dokument eller en fil

Infoga ett dokument eller en fil som en utskriftsbild

Bifoga ett dokument eller en fil

Om du vill att en kopia av ett dokument eller en fil ska vara en del av anteckningarna kan du bifoga den till din anteckningsbokssida. Genom att dubbelklicka på ikonen för bifogad fil öppnas dokumentet eller filen i dess avsedda program (till exempel öppnas ett bifogat Word-dokument i Microsoft Office Word om det är installerat på datorn).

 1. Klicka på FilerInfoga-menyn.

 2. Gå till platsen för den fil som du vill infoga i dialogrutan Markera en fil eller en uppsättning filer som ska infogas och klicka på den för att markera den. (Om du vill markera flera filer håller du ned CTRL-tangenten medan du klickar på ytterligare filer.)

 3. Klicka på Infoga. En kopia av filen infogas på den aktuella sidan och visas som en ikon som du kan dubbelklicka på för att öppna eller visa dokumentet eller filen.

Obs!: OneNote bifogar en kopia av källdokumentet eller -filen. OneNote sparar inte en länk till källfilen. Om källfilen senare uppdateras visas inte de ändringarna i kopian du bifogat.

Överst på sidan

Infoga ett dokument eller en fil som en utskriftsbild

När du vill infoga information från andra filer på datorn utan att bifoga eller länka till filerna kan du infoga en bild eller en ”utskriftsbild” av informationen med hjälp av OneNote-skrivardrivrutinen. I stället för att faktiskt skriva ut filen på papper skickar skrivardrivrutinen utskriften till anteckningsboken elektroniskt. Du kan placera utskriftsbilden var som helst på en sida. Det går inte att öppna och redigera utskriftsbilden som om den vore källfilen, men du kan kopiera text från utskriftsbilden och klistra in den var som helst för redigering. Du kan också kommentera utskriftsbilder med ytterligare anteckningar genom att skriva på dem.

 1. Klicka på Filer som utskriftsbilderInfoga-menyn.

 2. Gå till platsen för den fil som du vill infoga i dialogrutan Välj dokument som ska infogas och klicka på den för att markera den. (Om du vill markera flera filer håller du ned CTRL-tangenten medan du klickar på filerna.)

 3. Beroende på vilken typ av fil som du infogar försöker OneNote starta källprogrammet för filen och sedan skriva ut innehållet direkt till den aktuella sidan i anteckningsboken som en bild.

Obs!:  Om du försöker infoga ett dokument som är lösenordsskyddat, måste du ange rätt lösenord innan dokumentet kan infogas i OneNote. 

Flytta en utskriftsbild på sidan

Varje sida i ett infogat dokument eller fil läggs som standard till i anteckningarna som en separat bild. Du kan flytta infogade utskriftsbilder till valfri plats.

 1. Markera bilden genom att placera pekaren över den och sedan klicka på den streckade blå kantlinjen eller bildhandtaget längs med bilden.

 2. Klicka och dra bilden till en ny plats.

Kopiera text från en utskriftsbild

Till skillnad från de flesta program kan du i OneNote kopiera text från en infogad ”utskriftsbild” och klistra in den någon annanstans för redigering.

 1. Högerklicka på utskriftsbilden och gör sedan något av följande:

  • Klicka på Kopiera text från den här sidan i utskriftsbilden för att kopiera texten från endast den markerade utskriftsbilden.

  • Klicka på Kopiera text från alla sidor i utskriftsbilden för att kopiera texten från alla sidorna i en infogad utskriftsbild.

 2. Gå till sidan i anteckningsboken (eller till ett annat program) där du vill klistra in texten och tryck på CTRL + V för att klistra in den kopierade texten.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×